Pyrola media    Klockpyrola


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Backa (12G 5i , [66786, 15430] ), vägkant, rikligt , 1980 (PDm)
Tyttbo (12G 5j , [66760, 15490] ), efter väg i skog, flerstädes , 1985 (PDm)
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15348] ), skogsglänta, ett 10-tal , 1984 (PDm)
SV Storby fäbodar (12G 6i , [66846, 15401] ), skogsbacke,kraftledningsgata, 15 blom.ex , 1987 (PDm)
Bagghyttevägen S (artp.), (12G 7g , [6686033, 1530266] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Smalskissen (12G 7i , [66875, 15416] ), fuktig skog, ett mindre bestånd , 1985 (PDm)
Konnsjön (12G 8f , [66904, 15294] ), gles strandskog, 5 blommande ex , 1994 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ), gles granskog vid gruvhål, 1989 (BDr)
HEDEMORA

200 m V nedre kanten av G i Granbo (12G 7a , [6687, 1502] ), barrskogsbryn, 1 bestånd , 1986 (EDn)
Granbo, NV om Dufströms väg (byggd -79) (12G 7a , [66870, 15022] ), täml.torr skogsmark på pinnmo, litet best. , 1987 (EDn)
STORA TUNA

Bergebo 150 m S skylten (13F 2g , [67102, 14819] ), gles tallskog, 1986 (SNy)
SUNDBORN

Sundborn (artp.), (13G 5f , [6728778, 1525545] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
SVÄRDSJÖ

Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Mäsen, udden (artp.), (12F 1i , [6657090, 1492560] ), 2005 (Per Elvingson)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), igenväxt ängsmark, mindre allmän , 2004 (AÖg)
Västerfors (13F 3b , [6718917, 1456624] ), stig genom blandskog, 2017 (IPt)
Ca 2 km Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724300, 1461030] ), ~refl~ ,ängsmark i blandskog,med liten bäck och järnvägsbank, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Andersbo (artp.), (13F 7f , [6739400, 1478165] ), 1 , 2016 (Andreas Grabs)
RÄTTVIK

Lisskogsmyren (artp.), (14F 0e , [6750014, 1473262] ), 5 , 2017 (Andreas Grabs)
Dalhalla (artp.), (14F 1c , [6759387, 1462171] ), noterad , 2016 (Rune Hixén)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m NV om Kalkungssveden, "Stolplupplaget". (14F 4c , [67726, 14642] ), ~refl~ ,gräsbevuxen glänta i lövskog , i norra änden av lokalen en kalkklippa., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
300 m NV Kalkugnssveden (14F 4c , [67731, 14628] ), fuktig blandskog vid kalkklippa, fåtal , 1998 (GHa)
Ersmyren (14F 4d , [67715, 14652] ), vägslänt/dike, enst. , 1999 (GHa)
Österut från avt.väg till Andmyren, "Varghol" (14F 4d , [67734, 14694] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORSA

Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, sparsam , 2017 (LBr)
ÄLVDALEN

Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Rämma (14D 8j , [67905, 13988] ), fäbodvall med slogmark och strand, 2005 (LBr)
Evertsberg, vägkorsning vid skolan (artp.), (14E 6a , [6781778, 1400688] ), vägkant vid bebyggelse, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Sovaldberg (14E 6a , [6784419, 1401479] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Blyberg (14E 6c , [6783221, 1412260] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786519, 1409577] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Nabban, 400m VSV (artp.), (14E 8c , [6794481, 1411506] ), vägkant, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Elin Götmark, m.fl.)
Krokfljotblik i Rensjöreservatet (15D 3g , [68153, 13815] ), tallhed, enst. , 1999 (TLj)
Rensjön, nära stugan vid västra stranden (15D 3g , [6815590, 1383780] ), rikdråg i barrskog, en planta , 2013 (LBr)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjöblik nära toppen (15D 3h , [6818720, 1385070] ), granmor med källor och översilningsmark, sparsam , 2016 (LBr)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ), rikdråg, 2003 (LBr)
Rivsjövasslans utlopp ur Rivsjön (15D 4h , [68217, 13899] ), frodig strandvegetation, 2003 (LBr)
Risbergsheden, 750 m S om Risberg (artp.), (15E 0a , [6802256, 1402059] ), barrskog betad av fjällkor, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Rotälven, Ö om, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804310, 1404770] ), vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bergmossen (artp.), (12E 2g , [6664937, 1431389] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699370, 1448010] ), fäbodvall ,ängsmark, 10-tal , 2011 (IPt)
Risåsarna (12E 9j , [6699448, 1448043] ), fäbodvall ,ängsmark, 5 ex. , 2011 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714820, 1433160] ), fäbodvall, enstaka , 2006 (IPt & JEd)
Ekfännsberget (13E 2h , [6714310, 1435730] ), fäbodvall, ca 15 ex. , 2006 (IPt & JEd)
NÅS

Moråsens fäbodar, övre husen (artp.), (12E 6f , [6684625, 1425221] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
MALUNG

Sydost Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ), skogsmark, 10 ex , 1997 (BGM)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson)
LIMA

Bredmyran (artp.), (14D 0e , [6752626, 1374996] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
TRANSTRAND

Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Grönsåsens västsluttning (15C 7j , [6837060, 1346350] ), gles, örtrik granskog, några få , 2010 (LBr)
IDRE

Röskåsen (16C 0b , [6851090, 1308020] ), källdråg och bäck/örtrik fjällbjörkskog, 1996 (DABS)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), örtfläck i brant, spridd , 2009 (LBr)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen (16C 1h , [68591, 13380] ), örtdråg i tallskog / vägkant, 2 ex , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ), frodig bäcksänka, 1989 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Långfjällets naturreservat (artp.), (16C 8c , [6892224, 1314450] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Leden mot Olån (artp.), (16C 8d , [6891851, 1315207] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)

Dalarnes Flora