Pyrola chlorantha    Grönpyrola


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), t.a. 13 lokaler , 1987 (PDm)
300 m NO Mellansjön (artp.), (12G 3h , [6669890, 1539263] ), barrnaturskog /, 2001 ((sks), Kjell Haglund)
Kolningberget (artp.), (12G 5i , [6679120, 1544721] ), barrnaturskog, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
GARPENBERG

Ca 1.5 km NO Pålsbenning (12G 6d , [6683, 1519] ), barrblandskog, 1989 (JEd)
Garpenbergs "urskog" (12G 6d , [66833, 15197] ), gammal-skog, 1987 (BDr)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Garpenberg, en naturskog utanför (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Mörttjärnsberget SO-sida (13G 1d , [67065, 15150] ), 1990 (JEd)
Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705410, 1523850] ), ~refl~ ,barrskog, 2007 (NGu)
Ballsberget väg (artp.), (13G 1f , [6705386, 1525247] ), 2013 (Magnus Stenmark)
STORA SKEDVI

Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704385, 1502893] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704723, 1502961] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704901, 1502937] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 0a , [6704968, 1502987] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Uvberget (artp.), (13G 1a , [6705254, 1502688] ), barrnaturskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
SÄTER

N om Simshyttsjön (12F 8i , [66918, 14935] ), blandskog, ~5 ex , 1987 (SJa)
GUSTAFS

Gläcksberget västsluttning (artp.), (12F 6g , [6684703, 1481824] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Bonnie Nilzon)
Mossbysjön V-ut (12F 9h , [66957, 14891] ), S-exp åsslänt , tallhed, enstaka , 1991 (JEd)
Hedarna, Backa (artp.), (12F 9i , [6696222, 1491272] ), 100 , 2016 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Risshytte hage NR, strax O (artp.), (12F 8h , [6691020, 1489240] ), barrblandskog, 2011 (Ralf Lundmark)
Risshytte hage NR, strax NO (artp.), (12F 8h , [6691150, 1489160] ), frisk barrblandskog, 2011 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

N om Fallet W648 AV4928 (artp.), (12F 7e , [6687456, 1472247] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), skog o myrmark, 2015 (SNy)
Spånsan (12F 8c , [6694886, 1462948] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt & SNy)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6711900, 1471770] ), tallskog, enstaka , 2017 (IPt)
Havtrollets mot SO (13F 2e , [67120, 14743] ), granskog på åsen, sparsamt , 1991 (JEd)
Bergebo 150 m S skylten (13F 2g , [67102, 14819] ), gles tallskog, 1986 (SNy)
Issanvägen, Gimsklack (artp.), (13F 3e , [6715396, 1471841] ), längs stig i granskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Katarina Stenman, Johanne Maad)
VIKA

Övertjärn Ö-ut (13G 1a , [6709, 1502] ), tallskog, 1990 (JEd)
SUNDBORN

V. Holmsjöbergets Ö-sida (13G 4c , [67218, 15130] ), bergsbrant, 1992 (JEd)
ENVIKEN

Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), mossgranskog, 1990 (JEd)
Kamhavet (14G 1a , [6757453, 1503198] ), barrskog, stig, 2008 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kärr NV om Mäsberget (artp.), (12F 1i , [6656650, 1492700] ), kärrkant, 2005 (Per Elvingson)
Vanberget åt SV (12F 2g , [6662130, 1481110] ), torr barrskog, fem ex , 2017 (LBr)
Vanberget (12F 2g , [6663190, 1482030] ), tallskog utan ris, endast väggmossa, några ex , 2013 (LBr)
NORRBÄRKE

Dagkarlsboberget V om vägen (12F 4d , [66721, 14694] ), kärrkant, enstaka ex , 1987 (HWk)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Rånäsudden (artp.), (12F 4g , [6670525, 1481554] ), barrskog /, 1997 ((sks), Tomas Salander)
N om Stollbergets gruva, vägskälet mot Persbo (12F 5e , [6675666, 1470760] ), skogsmark, 2 ex , 2009 (IPt)
Mellan Skisshyttan o Stollberg (12F 5e , [6677040, 1471060] ), skogsmark, fåtalig , 2004 (IPt)
LUDVIKA

Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
GRANGÄRDE

"Säfsbanan" , V om kalkbrottsavtaget (12E 1h , [66582, 14397] ), 1990 (GEn)
Tomossen (12E 5j , [6678550, 1447560] ), tallbevuxen åsslänt, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen (12E 5j , [6678630, 1447540] ), rikkärr och kantsumpskog med torr tallskogskulle, spridd , 2017 (LBr)
Österdalarna

GAGNEF

600 m OSO Björkagården (13F 2c , [6712960, 1462300] ), skogsmark nära järnväg, sparsamt , 2013 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713430, 1462150] ), sandig skogsmark, spridd , 2001 (IPt)
N om Övre Tjärna (13F 4b , [6722, 1459] ), tallhedskog, m.a. , 1986 (JEd & LBr)
150m SV om Lässen (13F 4b , [6722340, 1459613] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Larssveden (13F 4c , [6721770, 1460650] ), sandig tallskogsmark, ca 1 m2 , 2010 (RNy)
Moje , Larssveden (13F 4c , [6722036, 1460594] ), tallhed, 2011 (RNy)
200 m SSO Långsjön (13F 4c , [6724192, 1460556] ), tallhed, några m2 , 2012 (IPt)
SV om Långsjön (13F 4c , [6724372, 1460310] ), sandig skogsmark, 2013 (IPt)
ÅL

400 m O om Långsjön, 2 lokaler inom 100 m (13F 4c , [6724970, 1460970] ), tallhed, 2013 (IPt)
LEKSAND

Järparänget sydost barackerna (artp.), (13F 6b , [6731384, 1455974] ), noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Järparänget sydost barackerna (artp.), (13F 6b , [6731384, 1455974] ), tallmo, 2014 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732785, 1456095] ), 2013 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Rättviksheden (artp.), (14F 0c , [6754104, 1464290] ), lavtallhed, noterad , 2016 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson, Anita Stridvall)
Rättvik, öster om motorbanan (artp.), (14F 0c , [6754660, 1464934] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Risröds naturreservat (artp.), (14F 0d , [6752885, 1468076] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755450, 1466680] ), granskog, enstaka , 2011 (GHa)
Bingsjön, stigen mot fågeltornet (14F 1d , [67558, 14671] ), tallskog, cirka tio exemplar , 2018 (GHa)
Stora Kungsholstjärnen (artp.), (14F 1d , [6755885, 1465857] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
200 m V Rosstjärnen (14F 1d , [67559, 14666] ), tallhed, ett tiotal , 2009 (GHa)
Stornäset vid Vikingahuset (14F 1e , [67589, 14727] ), under stora granar, färre än tio , 2015 (GHa)
BODA

Tuvtjärn, 25 m NV tjärn (14F 1d , [67599, 14681] ), tallhed, enstaka , 1985 (TLj)
Kalkberget (14F 2d , [67600, 14689] ), granskog, enstaka , 2010 (GHa)
Enssågen (14F 2d , [6760500, 1468120] ), tallskogsdunge, enstaka , 2012 (GHa)
400m SV sydänden Jutjärnen (artp.), (14F 2e , [6762625, 1470344] ), kalkrik tallskog, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Lissberg (14F 4d , [67718, 14662] ), fuktig lövskog, enst. , 1999 (GHa)
"Lissberg" (14F 4d , [67720, 14666] ), ~refl~ ,revkalksberg, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

N Åskapen (14F 4c , [67744, 14603] ), vägkant till gammal körväg, 2 ex. , 1998 (GHa)
Vindförberg (14F 6d , [6783, 1465] ), tallhed, på sand, 1985 (JEd)
Trollmosseskogen (artp.), (15F 0e , [6803, 1471] ), gick över detta objekt denna dag då det var hotat av avverkning. idag är det reservat., 1998 (Bengt Oldhammer)
Trollmosseskogen (artp.), (15F 0e , [6803518, 1471522] ), idag är det reservat., 1998 (Bengt Oldhammer)
ORSA

Oreälven (artp.), (14E 6h , [6783530, 1439971] ), 3 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ), tallhed, enst! , 1984 (JEd)
Björken S-ut (14E 6i , [67847, 14425] ), glänta i mossgranskog m.bl.a.knärot, enst! , 1986 (JEd)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, en liten fläck , 2011 (LBr)
Ca 2 km S Storstupet S om ån (n.'Ämågruvan') (14E 7j , [67886, 14454] ), blåbärs-granskog i NO.lutn, enst! , 1987 (JEd)
Skällmyren (14F 5b , [6775610, 1458820] ), skogsbryn i tallskog, fåtal , 2009 (GHa)
Moldberget (14F 5b , [67776, 14591] ), grovstammig, fuktig, barrskog, enstaka , 2011 (GHa)
Brändåsen (14F 6a , [67814, 14506] ), tallskog, 1990 (JEd & LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Harkonbergets N topps sydsluttning (14E 0e , [67532, 14213] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Nickobackens sydsluttning (14E 0e , [67548, 14222] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1000 m NNO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754910, 1422970] ), torr barrskog, 1982 (Göran Thor)
Bonäsheden, grustag N om vägen (artp.), (14E 4f , [6771005, 1427708] ), 2015 (Henrik Weibull)
Dynggrav (artp.), (14E 4f , [6771017, 1426512] ), 15 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2019 (Thomas Westin)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Dynggraven, Öster-Dalälven. (artp.), (14E 4f , [6771072, 1426553] ), tallskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [67711, 14265] ), (nogr. 400 m) , 2010 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771122, 1425758] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Johan Wallander)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771138, 1426541] ), i den branta slänten med ungtall, 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771186, 1425592] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771202, 1425614] ), noterad , 2020 (John Halvarsson)
Näcksjövarden (artp.), (15E 0d , [6804557, 1418911] ), noterad , 2006 (Ville Pokela)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), ganska vanlig, dussintal , 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Gutängtjärnen NNV om (artp.), (14D 5h , [6777151, 1388972] ), gammal barrskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Mellan Ävetfljot och Ryssfljot (artp.), (14D 5j , [6779716, 1399596] ), skuggig klippbas, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Rämma S om Tangeråstjärnen (14D 8j , [6791710, 1398030] ), torr skogsmark, få ex , 2017 (LBr)
Öster Gässelknaxen (artp.), (14D 9i , [6796469, 1391493] ), barrskog /, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Åsen rastplats rv70 (artp.), (14D 9i , [6796486, 1393713] ), lågörtblandskog, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Högåsbäck (artp.), (14D 9i , [6797899, 1392783] ), barrskog /, 1996 ((sks), Ulf Tegnér)
Uvskär (artp.), (14E 9c , [6796020, 1410923] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Romundberg (15D 2i , [68149, 13909] ), vägren och örteik barrskog vid bäck, 2003 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Högsjön, nära vägen (12E 1h , [66551, 14354] ), 1990 (GEn)
FLODA

Stora myran, skogsbilväg SO om (artp.), (13E 1j , [6706805, 1447374] ), vägren, skogsbilväg, 20 plantor , 2011 (Joakim Ekman)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714193, 1447059] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Harpickön (artp.), (13E 2j , [6714484, 1447013] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
NÅS

Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Rostbergets norra fot, NV vägen (artp.), (13E 1e , [6706473, 1422827] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm, Jonas Pehrs)
JÄRNA

Eldån, fd grustäkt (artp.), (13E 0c , [6701552, 1413463] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Anders Lindholm)
Ca 200 m N Herrgårdsön (13E 0c , [6703755, 1413204] ), ~refl~ ,barrblandskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 1b , [6705020, 1408490] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 200 m NV (13E 1b , [6705020, 1408490] ), ~refl~ ,tallskog, 2010 (HLe)
SSO Hällsjöberget vid skogsbilväg (13E 3b , [6715895, 1406892] ), ~refl~ ,vägkant i barrskog, ca 15 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
ÄPPELBO

Finnlokåsen (artp.), (13E 3a , [6715694, 1401811] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Haftahedarna (13D 1i , [6708600, 1393300] ), vägren, rikligt , 2014 (MNo)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708930, 1392711] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6708931, 1392712] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708965, 1392713] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6708966, 1392714] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709016, 1392703] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709016, 1392703] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392712] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392713] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709047, 1392721] ), sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar, 2014 (Uno Skog)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709130, 1393070] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709140, 1393060] ), vägkant, mosand, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Klockarkojan (artp.), (13D 5j , [6725179, 1396684] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
100 m NO Klockarkojan (13D 5j , [6725228, 1396749] ), ~refl~ ,tallhed, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Arvsela (13D 7h , [6737460, 1389960] ), blandskog, 4 ex. , 2015 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [67397, 13912] ), frodig skog i diabasbrant, 2013 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ), vägkant, 2015 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), 4 , 2019 (Linnea Helmersson)
LIMA

Öst Femten (artp.), (13D 8b , [6741862, 1358208] ), barrnaturskog /, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
TRANSTRAND

Bolheden 1km söder om (14D 4d , [6774433, 1365920] ), vägkant, 2017 (MNo)
Fiskarsätern, längs Branässtigen (artp.), (14D 4e , [6774653, 1370479] ), ängsartad dal i tallungskogen, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern (artp.), (14D 6c , [6780395, 1361761] ), gransumpskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Fjällsocknarna

IDRE

Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), torr tallskog i sydbrant, ~10 ex , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68591, 13387] ), ~refl~dråg och diabasbrant, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), grandäld med källor och liten bäck, ett mindre bestånd , 2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, ett fåtal , 2017 (LBr)
Vålåberget S om (artp.), (16C 2i , [6861883, 1342404] ), noterad , 2018 (Bo karlstens, Helena Björnström)
Vålberget (artp.), (16C 2i , [6861889, 1342407] ), noterad , 2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ), bergroten i tallskog, ca 10 ex , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), sydberg,i lingon-tallskog, spars! , 1988 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), västbranten, 1993 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora