Puschkinia scilloides    Porslinshyacint


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Falun, Villavägen 2 (13F 4i , [67214, 14908] ), i slänt utanför tomt, 1987 (WIS & MOR)
Vårlidsvägen 5 Falun (13F 4i , [6721736, 1490610] ), gräsmatta, 1 ex , 2020 (Maud Nilsson)

Dalarnes Flora