Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), torrbacke mot tomtmark (med mosippa, inplanterd ?), 1 tuva , 1987 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ), på gårdsplan .ev.införd ?, enst. , 1991 (JEd)
Moje (13F 4c , [6720876, 1460115] ), solexponerad sandig sluttning mot byväg, planterad för mer än 30 år sedan , nu 5 stora plantor helt naturaliserad och under spridning , 2010 (RNy)
BJURSÅS

Östra Sågmyra (13F 6e , [6733020, 1473060] ), vägkant, 2016 (JJa)
Bjursås Kvarntäkt (13F 7g , [6736851, 1481527] ), trädgårdsland, 2016 (JJa)
LEKSAND

Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), 2 , 2016 (Ulf Humlesjö)
ORE

Brändan norr om (artp.), (14F 5d , [6776907, 1467711] ), fyra plantor efter vägen längs en 50 m lång sträcka., 4 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson)
Brändan (14F 5d , [6776920, 1467693] ), vägkant, ett tiottal i tre små grupper med tio meters lucka , 2019 (GHa)
Lilla Eldsmor, söder om (artp.), (14F 5d , [6776999, 1467535] ), noterad andrahandsuppgift från anne björliind. noterade ett bestånd längs vägen. ungefärlig lokalangivelse. foto finns. , 2020 ((Rapportör) Urban Gunnarsson)
ORSA

Trunna (artp.), (14E 5h , [6777931, 1436690] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Trunna (artp.), (14E 5h , [6777931, 1436690] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna, i vägkant före kurvan (14E 5h , [6777931, 1436990] ), ingen trädgård med blommor precis intill, växte i gruset intill staket, 1 ex , 2014 (BOr & Birgitta Kvist)

Dalarnes Flora