Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris    Backsippa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), torrbacke mot tomtmark (med mosippa, inplanterd ?), 1 tuva , 1987 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ), på gårdsplan .ev.införd ?, enst. , 1991 (JEd)
Moje (13F 4c , [6720876, 1460115] ), solexponerad sandig sluttning mot byväg, planterad för mer än 30 år sedan , nu 5 stora plantor helt naturaliserad och under spridning , 2010 (RNy)
ORSA

Trunna (artp.), (14E 5h , [6777931, 1436690] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Trunna, i vägkant före kurvan (14E 5h , [6777931, 1436990] ), ingen trädgård med blommor precis intill, växte i gruset intill staket, 1 ex , 2014 (BOr & Birgitta Kvist)

Dalarnes Flora