Pulsatilla vernalis    Mosippa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kanaperbacken (12G 5i , [66798, 15421] ), skogsbacke, 7 ex. , 1987 (PDm)
Smedsbo efter vägen mot Grönsinka (12G 6i , [66812, 15404] ), hedmark efter väg, 8 ex , 1991 (PDm)
Ö Barnkällsmossen (12G 6i , [66847, 15432] ), hedartad barrskog, 4 ex , 1996 (E. Johansson)
Åsvreten (12G 8g , [66927, 15341] ), delvis avröjd mark vid grusgrop, 12 ex ,nu dock troligen bortröjd) , 1990 (PDm , B.Johansson)
Skakelberget (DFl-49), (12G 8g , [66945, 15348] ), ljunghed vid järnväg, 35 ex , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Pålsbenning (12G 6d , [66824, 15184] ), tallskog, 3 ex. , 1989 (KJo)
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (DF-49), (12G 6e , [6684, 1522] ), öppen mark genom slyrensning, spridd , 1986 (BDr)
Botbenning (12G 7d , [66850, 15189] ), tallskog, ca 10 ex. , 1989 (KJo)
Botbenning,på liila åsen SV Dammsjön (12G 7d , [66851, 15187] ), V-exp liten åssluttning i ljungdominerad tallhed, ca 40 ex varav 20 i blom , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Stadsberget (elljusspårets nordspets) (DFl), (12G 7b , [66866, 15089] ), tallskog, 3 ex, ej blommande , 1988 (ADv)
STORA SKEDVI

Nyberget, mellan Dammsjön och Nedre Klingen (13G 1a , [6706917, 1504762] ), naturtomt, 3 plantor , 2005 (Kart-Erik Rustas)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), torr hällfallmark, ~10 ex. , 1987 (TLj)
SÄTER

Atlasruta (12F 8j , [66910, 14990] ), tallhed, 15 ex , 1986 (SJa)
Djupdalsområdet , SV om Klacken (12F 8j , [66911, 14996] ), 3 lokaler , 50 blommor på rikaste lokalen , 2005 (Roland Berg)
Djupdalen NO Kullsveden (DFl), (12F 8j , [66911, 14999] ), sandmark i istidsdal, flera , 1981 (EDn)
Djupdalsområdet , Ö om Klacken (12G 8a , [66911, 15006] ), 2 lokaler , 2 blommande samt blad , 2005 (Roland Berg)
Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), torrbacke mot tomtmark, ~15 tuvor , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Stabberget v.landsvägen (12F 9h , [66969, 14883] ), vägren på åsmtrl, 1 ex.3 blommor , 1986 (SNy)
Sigfridshyttan (artp.), (12F 9i , [6695572, 1491434] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön östra delen,norra stranden (12F 9i , [66959, 14905] ), åssluttning med gles tallskog, 1 ex. , 1986 (SNy)
Mossbysjöns NO-vik strax NO-ut (12F 9i , [66959, 14907] ), sliten S-exp åsslänt i kraftledningsgata på tallhed, enstaka , 1991 (JEd)
STORA TUNA

Rommehed, Trumslagargropen (DF), (13F 0g , [67017, 14826] ), tallskog i åsgrop, 6 ex. med 1 blomma , 1986 (SNy)
Rommehed, Tunets idrotsplats (DF), (13F 0g , [67025, 14825] ), gles tallskog på åsen, 1 ex. med 5 blommor , 1986 (SNy)
Plättbacken, Tjärnaberget (13F 1f , [67080, 14770] ), svallsand mln tallskog o.staket mot parkering, 1 ex.med 3 blommor , 1986 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1g , [67072, 14849] ), tallskog av hällmarkskaraktär, 6 ex.i blomm + en del blad , 1987 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1g , [67073, 14849] ), tallskog, 11 ex , 2005 (Ulla Dahlkvist, Anita Svensson, Inger Cederberg)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 8 plantor/tuvor , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget (artp.), (13F 1g , [6707355, 1484955] ), 10 plantor , 2010 (Sören Nyström)
Ö Dalsjöberget (artp.), (13F 1g , [6707535, 1484973] ), barrnaturskog / barrnaturskog, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Lennheden (DF), (13F 2e , [6711818, 1471534] ), kraftledningsgata, 123 blommande ex. , 1986 (SNy , TLj)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6711818, 1471534] ), 100 plantor , 2010 (Sören Nyström)
Lennheden (13F 2e , [6712351, 1470974] ), sandig skogsmark, 15-tal plantor , 2009 (IPt ,SNy)
Hean vid Segrovägen, Lennheden (artp.), (13F 2e , [6712367, 1471114] ), 33 plantor , 2010 (Sören Nyström)
Sifferbo-Gimsbärke ,ca 100 m från sockengränsen till Gagnef (13F 3d , [671528, 146917] ), järnvägsbank i diket, några ex. , 2005 (Edner Lindman)
Sifferbo-Gimsbärke, 100 m från sockengränsen till Gagnef (artp.), (13F 3d , [6715285, 1469175] ), 10 plantor , 2010 (Sören Nyström)
VIKA

Kivnäbben (artp.), (13F 2j , [6712683, 1496502] ), noterad , 2017 (Fredrik Enoksson)
Kivnäbben, S om (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 12 plantor/tuvor , 2017 (Dennis Nyström)
Kivnäbben vid Vikagården (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 7 , 2016 (Lennart Bratt)
Kivnäbben (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 17 plantor , 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Gråsala (13F 6j , [67340, 14984] ), blandbarrskog efter skogsväg (Evelyne Spragge-Tiller), ett 10-tal , 1988 (PDm)
Gråsala (artp.), (13F 6j , [6734150, 1498480] ), 2015 (Kalle Bergström)
Toftbyn, 500 m N om korsningen RV50 och kraftledning (artp.), (13F 6j , [6734152, 1498481] ), 2013 (Pär Karlsson)
Toftbyn, 1200 m N om stora vägskälet (13F 6j , [67342, 14985] ), barrskog intill skogsväg, ett fåtal , 2002 (Sundin Ulla)
Älgsundet, norra sidan (artp.), (13G 7a , [6735031, 1503159] ), 2013 (Pär Karlsson)
Älgnäset (artp.), (13G 7a , [6735041, 1503156] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67410, 15035] ), öppen åkerholme med ljunghedsveg., 100-tal ex , 1989 (JEd)
ENVIKEN

Forsberget (artp.), (14F 3i , [6768706, 1494876] ), 20 plantor/tuvor , 2015 (Pär Karlsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sandbacken ca 1 km V Gärdsjöbo (12F 0f , [66518, 14785] ), sandig backe,barrskog, ca 8 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Sandbacken (Hedbyn) (12F 0f , [6651868, 1478474] ), s-sluttning i gles tallskog med inslag av ung gran, 1 ex 2003 , 2003 (ALu)
Sandbacken V (artp.), (12F 0f , [6651874, 1478509] ), 2014 (Per Johansson)
LUDVIKA

Limgruvan i Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674260, 1464660] ), kalkbarrskog vid f d kalkbrottet, 1990 (Bernt Widersten)
Brunnsvik 5 m från sjöstrand (12F 5c , [667583, 146250] ), klippt ängsmark 1 m s låg granhäck, ett bestånd, 11 ex , 2007 (HWk)
Södra Gussjön, udden (artp.), (12F 5c , [6678049, 1464956] ), kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693200, 1449720] ), tallskog, 2000 (Janolof Hermansson)
Ö-sidan länsväg 247 ,S skylten (12E 8j , [66934, 14469] ), 30-tal , 1987 (OPe)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693426, 1446980] ), blomning , 2013 (Tobbe Arnesson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693557, 1446852] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarnas mosippor (artp.), (12E 8j , [6693560, 1446860] ), västvänd vägkant, 45 stänglar , 2009 (Uno Skog)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693565, 1446865] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693593, 1446838] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693594, 1446844] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693600, 1446842] ), 22 plantor , 2012 (Pelle Adenäs)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693600, 1446842] ), 25 plantor/tuvor , 2017 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693905, 1446509] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693915, 1446504] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö Lågnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677720, 1454060] ), sydvänd vägslänt, 11 stänglar , 2009 (Uno Skog)
Tallmogården, Sunnansjö (artp.), (12F 5a , [6677755, 1453935] ), tallskog, 1 tuvor , 2012 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Tallmogården (artp.), (12F 5a , [6677870, 1453690] ), sandtallskog och vägkanter, 1991 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Tallheden (DF), (12F 5a , [66780, 14537] ), >100 ex. , 1987 (OPe ( 2005 fåtallg, Bertil Gullmar))
Sunnansjö ,Morhagen (12F 5b , [667712, 145528] ), tomtmark, 1 ex. , 2005 (Bertil Gullmar)
Grangärde (artp.), (12F 6a , [6683150, 1454440] ), 10 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Nyhammar vid vattentornet (artp.), (12F 6a , [6684690, 1454400] ), sydsluttning i sandtallskog, 2010 (Henry Eriksson)
Nyhammar, mellan fotbollsplanen och byn (artp.), (12F 7a , [6685420, 1453230] ), sandtallskog, 1995 (Henry Eriksson)
Nyhammar 350 m NNO brandstn. (12F 7a , [66860, 14537] ), sandig örttallhed i byn, enst. , 1989 (JEd & LBr)
Bartjärnen, västra sidan (artp.), (12F 7a , [6686320, 1452910] ), sandig tallskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Nyhammar Kvarnheden (artp.), (12F 7a , [6686500, 1453000] ), ungtallskog, 1991 (Janolof Hermansson)
Stakheden, N om plantskolan (artp.), (12F 7a , [6688200, 1453460] ), sandtallskog, 1989 (Janolof Hermansson)
Skyttänget, (12F 7b , [66853, 14556] ), tallskog på tomtmark,(platsen upplag för timmer), några ex. , 2005 (Eleonore Dammberg)
Öster Saxen, SV om N. Bullänget (artp.), (12F 7b , [6686236, 1457365] ), kraftledningsgata, blomning , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Öster Saxen, SV om N. Bullänget (artp.), (12F 7b , [6686259, 1457412] ), kraftledningsgata, blomning , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Saxhyttan , nära vägen mot Karlsänget (12F 7b , [66863, 14560] ), tallskog på tomtmark,(platsen upplag för timmer), några ex. , 2005 (Eleonore Dammberg)
Saxhyttan , Risgården (12F 7b , [66867, 14562] ), tallskog på grusås, ej kollad , 2005 (Gunnel Hutter)
Karlsänget (artp.), (12F 7b , [6687240, 1455860] ), tallskog, 1999 (Henry Eriksson)
Nyhammar Kybäcksheden, nära landsvägen (artp.), (12F 8a , [6692800, 1450200] ), tallmo, 1991 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (DF 60), (13F 2c , [671343, 146215] ), sandig skogsmark, 13 plantor , i avtagande , 2002 (IPt)
Bodarne (artp.), (13F 2c , [6713430, 1462150] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Inge Palmqvist)
Djurmo (13F 2d , [6714882, 1466895] ), sandig tallhed, grönområde, 5 plantor , 2005 (Gerd Sundstedt)
Utby strax V om sågbladsfabriken (13F 3d , [67150, 14670] ), vägkant i tallhed, 1991 (JEd)
Övre Tjärna (13F 4b , [67209, 14594] ), tallhed, fåtal ex , 2005 (Karin Söderstam)
Övre Tjärna (13F 4b , [6721, 1459] ), sandig tallhed, spridd, flera lokaler , 2005 (Åke Steen)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721060, 1459334] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 3 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721272, 1459833] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Naturminnet Moje (artp.), (13F 4b , [6721303, 1459866] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Naturminnet Moje (artp.), (13F 4b , [6721327, 1459870] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje naturminne (artp.), (13F 4b , [6721330, 1459870] ), 9 plantor , 2012 (Uno Skog)
N om Övre Tjärna (DFl-50), (13F 4b , [6722, 1459] ), tallhedskog, minst 3 lokaler , 1986 (JEd & LBr)
Ö om Gräv (13F 4b , [67220, 14593] ), tallhed, många små bestånd här o var , 1988 (ADv)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720876, 1460115] ), 47 blommor , 2010 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720878, 1460096] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [672088, 146013] ), tallhed, rikligt , 2004 (IPt)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720883, 1460123] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720889, 1460149] ), 40 blommor , 2010 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720892, 1460100] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720900, 1460213] ), 10 blommor , 2010 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720903, 1460131] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720904, 1460062] ), 10 plantor , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720927, 1460014] ), 8 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [672103, 146032] ), tallhed, sparsamt , 2004 (IPt)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721204, 1460444] ), > 400 blommor , 2010 (RNy)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721256, 1460422] ), 22 blommor , 2010 (RNy)
ÅL

Ål-Kilen, Öälvsvägen (artp.), (13F 4b , [6724214, 1457958] ), 2 , 2017 (Sofia Möller Skog)
Insjön (13F 5c , [6727761, 1460170] ), kraftledningsgata, 6 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727785, 1460582] ), 3 plantor , 2005 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727786, 1460514] ), 4 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727862, 1460167] ), 1 planta , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727867, 1460713] ), nära grusvög, sammanhängande bestånd , 89 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727870, 1460128] ), 20 m S om skogsbilväg, 1 planta , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727886, 1460212] ), mitt i kraftledningsgata , korsande grusvägar, 17 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [67279, 14606] ), sandig skogsmark, ca 20 ex. , 2005 (Margareta Lilja)
Insjön ,200 m V om Rv 70, mot Ahlmans minnesskog (13F 5c , [6728175, 1460718] ), nära grusväg, 7 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6728278, 1461159] ), slänt vid gång och cykelväg, 18 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 15 m S om grusväg,brunn, 2 plantor , 2003 (FBg)
Insjön , 150 m N om minnesskogen (13F 5c , [6728387, 1460435] ), 3 plantor , 2003 (FBg)
Insjön , 150 m N om minnesskogen (artp.), (13F 5c , [6728387, 1460435] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Djura (13F 4b , [6723461, 1456725] ), intill fyrvägskorsning, 1 planta , 2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723543, 1456755] ), mitt i kraftledningsgata intill grusväg, 5 plantor , 2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723585, 1456876] ), under gran vid grusväg, 1 planta , 2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723633, 1456958] ), utmed stig, 3 plantor , 2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723740, 1456917] ), utmed stig, 1 planta , 2003 (FBg)
Rälta (13F 4b , [6724765, 1457040] ), slänt vid gård nära älven, 3 plantor , 2003 (FBg)
Djupbäcka Gagnef (artp.), (13F 5b , [6726383, 1457826] ), 2015 (Bo Johansson)
Västannor (13F 5b , [6729224, 1458844] ), ganska igenvävt och beskuggat, mycket blåbärsris, 15 plantor , 2003 (FBg)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732230, 1454168] ), tomtmark, 37 plantor på ca 10 m2 , 2003 (FBg)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732255, 1454190] ), tomtmark, 30 plantor , 2003 (FBg)
Smedby , 200 m N om vägen till Åsaklitt (13F 6b , [6730868, 1458324] ), 3 plantor , 2003 (FBg)
Smedby (13F 6b , [6730943, 1457690] ), kulle med småvuxna tallar,nära motionsspår, 5 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731255, 1455748] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731255, 1455748] ), åssluttning, 14 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731255, 1455748] ), spritt bestånd på åssluttning, 23 plantor , 2003 (FBg)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731326, 1456156] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731326, 1456156] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731326, 1456156] ), åssluttning, 10 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731331, 1456199] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731331, 1456199] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731332, 1456231] ), spritt bestånd på åssluttning, 28 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), åssluttning samt plan mark nedanför densamma, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), åssluttning, 8 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), åssluttning, 7 plantor , 2012 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Järparänget öster om (artp.), (13F 6b , [6731376, 1456061] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456020] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456020] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456061] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731381, 1456343] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731381, 1456343] ), i och i kant av sandig körväg, 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731383, 1456027] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731433, 1456147] ), ås, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731521, 1455324] ), nygallrat, 3 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), sandig sydsluttning med uppväxande smågranar, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), åssluttning, 2 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731535, 1455849] ), slänt nedanför grusväg , avstjälpningsplats, 5 plantor , 2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731540, 1455369] ), utmed stig motbyn, 1 planta , 2003 (FBg)
Mjälgen (13F 6b , [6731625, 1457346] ), utmed stig, 9 plantor , 2003 (FBg)
Väst Storhedens naturreservat (artp.), (13F 6b , [6731662, 1456151] ), ej på ås utan på ganska öppen flack mark., i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden - Häradsbygden (13F 6b , [6731771, 1455502] ), slänt vid landsvägen, 30 plantor , 2003 (FBg)
Heden-Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6731771, 1455502] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden-Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6731771, 1455502] ), vägsläntskrön, 11 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Yttermo, gamla skjutbanan (artp.), (13F 6b , [6732330, 1456840] ), f d skjutbana, 5 plantor , 2012 (Tommy Karlsson)
Mjälgen (13F 6b , [6732340, 1456854] ), gammal skjutbana ,uppe på slänt ,skuggad av stor sten, 3 plantor , 2003 (FBg)
Källbergetsmotionområde 940 m SO korsningen Järnav. x Källbacksv. (artp.), (13F 6b , [6732607, 1456093] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.), (13F 6b , [6732740, 1456392] ), moskog, plantor/tuvor , 2011 (Henrik Wegnelius)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732744, 1456144] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732744, 1456144] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732785, 1456095] ), 12 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732785, 1456095] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (13F 6b , [6732785, 1456095] ), SV-sluttning, 39 plantor , 2003 (FBg)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732817, 1456073] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732817, 1456073] ), ej återfunnen , 2017 (Pär Dahlström)
Källberget (13F 6b , [67336, 14559] ), vid gång och cykelväg, 3 + 21 plantor , 2 lokaler , 2003 (FBg)
Övermo (13F 6b , [6734112, 1457060] ), intill banvallen och gamla viadukten, 17 plantor , 2003 (FBg)
RÄTTVIK

Enån (artp.), (14F 0c , [6754596, 1464982] ), kalkbarrskog /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Nedre Rättviksfältet (artp.), (14F 0c , [6754650, 1463890] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Rättviks motorbana (artp.), (14F 0c , [6754800, 1464950] ), enstaka blad , 2004 (Uno Skog)
Rättviksheden kring kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ), solexp. åsbackar m.gles tallskog sammt flerst.på nyare hyggen, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
SO Kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754228, 1465482] ), kalkbarrskog / sandbarrskog, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754281, 1465542] ), sandtallskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öster om motorbanan i Rättvik (artp.), (14F 0d , [6754772, 1465004] ), 7 plantor/tuvor , 2017 (Per Gustafsson)
Rättviksheden, NO Kalkverket (Gropen) (artp.), (14F 0d , [6754883, 1465974] ), sandtallskog, 1 plantor/tuvor , 2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
200 m SO Kungsholskvarn (öster om ån) (14F 1c , [67552, 14649] ), tallskog på sandhed, enstaka , 2013 (GHa)
Gärdsjöfältet, S om Österängsån (14F 1d , [67556, 14662] ), torr tallhed med täml.sluten skog, ~30 ex , 1986 (TLj)
Ca 500 m N Ingels ,skogsbilväg (14F 2d , [67608, 14687] ), rik tallhed, t.rikligt , 1988 (LBr)
BODA

Väg 301 vid sockengränsen. 1km N Ingels (14F 1d , [675986, 146876] ), Stenig vägslänt, 20 st i två grupper , 2009 (GHa)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14688] ), grusbacke på tallheden, 1 ex , 1986 (TLj)
200 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [6760760, 1468639] ), tallhed, brant sluttning mot åsgropstjärn, cirkia 10 , 2012 (GHa)
Skedtjärnsvägen på hygge (14F 2d , [67608, 14686] ), gräsbevuxet hygge o skogsväg på isälvsand, ymnig 70 m2 största gruppen 600 blommor , 1985 (TLj)
Skedtjärnen (14F 2d , [676090, 146926] ), tallhed, tiotal i två grupper på var sida om vägen , 2009 (GHa)
Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
V Skedtjärn (artp.), (14F 2d , [6760919, 1468536] ), tallhed, blomning , 2013 (Lars-olof Sarenmarik)
Solberga (artp.), (14F 2d , [6760920, 1468503] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Teresia Holmberg)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (14F 2d , [67614, 14699] ), sandig slänt, 2 ex , 1986 (TLj)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), ängsmark, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärn, vid nedfarten (14F 2e , [67632, 14703] ), tallhed, 1 ex , 1986 (TLj)
300 m SV Boda k:a (14F 3d , [67660, 14676] ), torrbacke som lär brännas årligen, 5 ex varav 2 sterila , 1985 (TLj)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ), ~refl~ ,torrare parti av svad, relativt rikligt inom ett område på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Åhedarna (14F 4e , [6773573, 1470389] ), ~refl~ ,gles tallskog på isälvsdelta, ca 10 ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
ORE

Dalbyn/Brändan (14F 5d , [677557, 146841] ), gles tallskog, 26 stycken uppdelat i två grupper , 2009 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [677572, 146815] ), gles tallskog, 13 stycken i en spridd grupp , 2009 (GHa)
Furudal (14F 7c , [67856, 14647] ), rikligt , 2005 (Ingrid Karlstrand)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [678705, 146494] ), sandig slänt i tallskog, cirka 20 st , 2009 (GHa)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.), (14F 7c , [6787110, 1464979] ), 7 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67861, 14665] ), 2005 (Göte Nyström , Ingrid Karlstrand)
Furudals bruk, golfbanan (artp.), (14F 7d , [6786100, 1466500] ), tallhed, 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Furdals golfbana (artp.), (14F 7d , [6786190, 1466502] ), 275 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67864, 14668] ), några ex. , 2005 (Ingrid Karlstrand)
NV om Furudals bruk , Kalkberget vid Nysjön (14F 7d , [678707, 146503] ), vägkant, enstaka ex. , 2005 (Laila Helmersson)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.), (14F 7d , [6787105, 1465016] ), 97 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
N om Furudals bruk , Djuptjärnsbacken (14F 8c , [679225, 146452] ), tallskog vid stig mot tjärnen, enstaka ex. , 2005 (Laila Helmersson)
Djuptjärnsbacken (artp.), (14F 8c , [6792255, 1464525] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
N om Furudals bruk , Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (14F 8c , [67932, 14644] ), tallskog, tidigare massvis nu ? , 2005 (Laila Helmersson)
Furudals bruk N-ut, Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (artp.), (14F 8c , [6793255, 1464455] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Hermansborg (artp.), (14F 9c , [6798029, 1462833] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog)
ORSA

Unnåbron Ö-ut vid fängsgroparna (14E 6h , [67823, 14379] ), tallungskog på sand S-exp, enst! , 1985 (EGu)
SO om Ribbygget m. jv. o älven (se text rapport) (14E 6h , [67834, 14386] ), tallungskog på sand S-exp, fl. o f.rikligt , 1985 (EGu)
Heden N-ut v.älvslänten Ö Ribbygget (DF? Heden?), (14E 6h , [67838, 14388] ), Ö-vänd sandsläntmungtallskog, (m.backstarr), enst! , 1987 (JEd)
Intill väg E45 ovan Hedens soptipp (14E 6h , [6784176, 1438567] ), tallås, 125-150 blommor , 2012 (BOr)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 37 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 110 mosippa, 2013 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 65 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Dikes slänt mot 45:an (artp.), (14E 6h , [6784204, 1438562] ), blomning , 2013 (Magnus Bjurman)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'- S om Namnlösen fl! (14E 6i , [67845, 14404] ), fl. o rikl! , 1986 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'- S om Namnlösen fl! (14E 6i , [67848, 14407] ), fl. o rikl! , 1986 (JEd)
S om Jäsmyrarna ,Ö om riksvägen (14E 7h , [67855, 14388] ), vid dike, 3-4 ex , 2006 (BOr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Gamla tallhedsvägen (artp.), (14E 7i , [6785180, 1440690] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' t.a! (10 tal lok) (DF Björken,Mässbacken,Tallhed), (14E 7i , [67853, 14409] ), huvuds. S-(ibl.Ö-)vända sandslänter m tallungskog el.hygge, fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67856, 14415] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67857, 14417] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' t.a! (14E 7i , [6786, 1443] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67860, 14410] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786055, 1441055] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67862, 14413] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga N om älven, strax NV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786255, 1441355] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67864, 14428] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67875, 14412] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Tallhed S om Tranulökarna (14E 7i , [67875, 14413] ), tallungskog på sand S-exp, fl. o f.rikligt , 1985 (EGu)
Tallhed S om Tranulökarna (14E 7i , [67877, 14414] ), tallungskog på sand S-exp, fl. o f.rikligt , 1985 (EGu)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67877, 14443] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Mässbacken N om älven, 300 m NV Ämåtrjärnen (artp.), (14E 7i , [6787755, 1444355] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67879, 14440] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Mässbacken N om älven, 700 m NV Ämåtrjärnen (artp.), (14E 7i , [6787955, 1444055] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Mässbacken' NO Björntjärnen fl! (14E 7j , [67874, 14456] ), huvuds. S-(ibl.Ö-)vända sandslänter m tallungskog el.hygge, fl. o rikl! , 1986 (JEd)
Kallmora N om älven, 400 m NO Björntjärnen (artp.), (14E 7j , [6787455, 1445655] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Skattungbyn' - N om Brejljån (14E 7j , [67886, 14469] ), S-exp åsslänt,tallhygge, enst! , 1987 (JEd)
Skattungbyn N-ut, N om Bredljån (artp.), (14E 7j , [6788655, 1446955] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs v.Torsmo-vägen (båda didor vägen) (14F 7a , [67875, 14511] ), gläntor i tallmo.sandomr!, 1986 (JEd)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.), (14F 7a , [6787555, 1451155] ), 35 plantor/tuvor , 2016 (Lennart Bratt)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787626, 1450879] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Djurviken (artp.), (14F 7a , [6788010, 1451350] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Trollkyrka norra (artp.), (13E 8d , [6743328, 1417661] ), i ungskog,, 1 ex. , 1991 (Bengt Oldhammer)
MORA

Vinäs Mora (artp.), (14E 2g , [6761938, 1430895] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Vinäsheden (artp.), (14E 2g , [6762299, 1430260] ), 3 , 2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Vinäsheden (14E 3e , [67690, 14245] ), tallhed, 2 plantor , 2005 (Birgit Bysell)
2 km V om Långlet, Uluberg (14E 3e , [67692, 14246] ), tallhed på sandfält, spridda över stor yta , 2005 (Lennart Finn)
S om Alderängarna (14E 4f , [6770, 1425] ), tallhed, 10-tal avknipsade blommor (hare/rådjur) , 2004 (BOr)
Salunäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770894, 1426255] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.), (14E 4f , [6771230, 1425910] ), ca 25 kraftiga blommor på tre fina plantor samt ett par sterila småplantor , 2011
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.), (14E 4f , [6771230, 1425910] ), 5 plantor , 2011 (Dalarna Floraväktarna)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6771254, 1425903] ), sandbarrskog på ås, 6 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6771255, 1425899] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
Bjöset (artp.), (14E 5e , [6776650, 1421080] ), 4 ex , 2008 (TMi)
VÅMHUS

Kumbelnäs, ca 850 S om byn (artp.), (14E 5f , [6776226, 1428404] ), tallskog i sluttningen av sandås, 1 plantor , 2009 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
VENJAN

V om Ängsgrav (14D 3i , [6769, 1391] ), hygge, 4-5 fina ex. , 1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), i branten ovan Ängsgrav, 4-5 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778206, 1387710] ), torr öppning i tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778322, 1387659] ), torr vägslänt, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Marddal, 750 m S om (artp.), (14D 7h , [6787573, 1385957] ), torr sluttning invid skogsbilväg, 60 plantor/tuvor , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6782515, 1413492] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Loka , N om Långsjön (14E 9a , [6797574, 1403134] ), gammal äng, 15-20 plantor , 2005 (Eva-Britt Andersson)
4 km upp efter Rotälven ,Söder om Råbäcken (14E 9a , [6799481, 1404745] ), hygge, på båda sidor om vägen , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ), tallhed med inslag av gräsveg. o grus, flertal , 1986 (PJo)
Åmotstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6804089, 1384129] ), torr vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Trängslets kanjon (15D 1h , [68070, 13891] ), flerstädes påklipphällar, spridda ex , 1986 (PJo)
Björngravsåsen (artp.), (15D 3i , [6817004, 1390392] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Källmorbäcken, V om (artp.), (15D 3i , [6817767, 1392635] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäcktjärn, N om, vid vägen (artp.), (15D 3i , [6818271, 1391093] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäckskojeavfarten (artp.), (15D 3i , [6818401, 1391648] ), noterad , 1997 (Leif Ekblom)
Storbergtjärnsbäcken (artp.), (15D 4h , [6822458, 1385385] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Svisktjärn, V om (artp.), (15D 4i , [6820283, 1390435] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Tjyttjysbäck (15D 4j , [6821, 1397] ), 2005 (Eva-Britt Andersson)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821498, 1395518] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Aspvasslan vid Mossiberg (15D 4j , [6824, 1396] ), enormt mycet mosippor på båda sidor om Aspvasslan , 2005 (Eva-Britt Andersson)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [682809, 138299] ), små ängspartier, 1996 (TLj)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.), (15D 5g , [6828167, 1383016] ), betesmark, 38 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828182, 1383003] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, flera 100 m2 , 2012 (LBr)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.), (15D 5g , [6828235, 1382993] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828499, 1382991] ), 10-20 kvadratmeter, en del nedbetade , 1989 (Bengt Oldhammer)
Södra (väster på kartan) Trollegrav n,Granan (15D 5g , [68285, 13828] ), stig intill å,öppet, 1988 (BOr)
Blästås och Storberget, mellan (artp.), (15D 5h , [6826015, 1386976] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Blästås och Storberget, mellan (artp.), (15D 5h , [6826243, 1386196] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Mossibrändan (15D 5i , [6829, 1393] ), många lokaler , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Kasbäck, O om (artp.), (15D 6h , [6834841, 1388923] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rotnen S Lånus (artp.), (15D 6i , [6832518, 1392786] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.), (15D 6i , [6832800, 1393295] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Efter Rotälven mot Lånhus (15D 6i , [6833, 1392] ), 2005 (Eva-Britt Andersson)
Rasskårubäck (artp.), (15D 6i , [6833432, 1393116] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6833737, 1392109] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Permatsbodarna (artp.), (15D 6i , [6833839, 1392411] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6833880, 1391961] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rotnen N Lånus (artp.), (15D 6i , [6833933, 1391927] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6834026, 1391917] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Lånhus (artp.), (15D 6i , [6834102, 1391906] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Rotnen (artp.), (15D 7i , [6836621, 1391319] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Norra Trollegrav (artp.), (15D 7i , [6836809, 1391234] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
HAMRA

Voxnan vid tjärnen 400 m SSO Ormsjökojan (16E 1j , [68553, 14458] ), hed (tidigare ansedd utgången ur Hamra!), sparsamt , 1988 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Nyhammar (artp.), (12E 5g , [6677933, 1430710] ), blomning , 2013 (Lennart Bratt)
FLODA

Björbo, V om Lilla Gravtjärnen (13E 2g , [6711248, 1432896] ), grusås , 35-40 plantor , 2005 (Roger Persson)
Flosjön ,Igelviken (13E 2j , [671261, 144546] ), tomtmark fritidshus, sandig bergkulle, 1 ex. , 2005 (Eva Björklund)
Sandvikens fäbod (13E 2j , [671454, 144616] ), tallmo ,ganska öppet, 5 ex. , 2005 (Kjell Norden)
NÅS

Axbacken, 300 m S T i Tällbergsdammen (13E 0f , [67022, 14268] ), 1990 (BEh)
Vråna, 300 m N e i Mellanborg (13E 1f , [67066, 14278] ), 1990 (BEh)
Borgheden, 200 m SO n i Borgheden (13E 1f , [67077, 14271] ), 1990 (LBe)
N om Överborg , S om vägen till Vålmyran (13E 1f , [67087, 14266] ), 8 ex , 2005 (Mats Jont)
Gullgråa, 800 m S ö i Strömsheden (13E 1f , [67098, 14259] ), 1990 (BEh)
Öråsen, 400 m S n i Jonttjärnen (13E 2g , [67127, 14312] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Tretjärn (13E 0c , [67038, 14109] ), tallhed, numera stugby, ? , 2005 (Lisa Duvbäck)
Vägen mot Hummelforsen ca 150 m öster Vakran (13E 0c , [6704039, 1410687] ), ~refl~ ,tallskog, ca 50 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäcken intill riksvägen (13E 1c , [67095, 14141] ), sandig åskulle, 3 ex , 1990 (Elofsson Maria)
F.d.täkt vid väg till Hedtjärn från väg 242 (13E 1c , [67096, 14141] ), sand, 3 ex , 1989 (HLe & UGn)
Vansbro, Rossängen (Vansbro 6:3) (13E 1c , [6709869, 1413224] ), tomtmark, gräsmatta i skogsmark, ca 10 ex. , 2005 (BIrgitta Söderlund)
Uppsälje på Storön (13E 2d , [6711, 1417] ), enstaka ex. , 2005 (Lisa Duvbäck)
Morn (13E 2d , [67138, 14195] ), kraftledningsgata, ? , 2005 (Lisa Duvbäck)
Högosta (13E 2e , [67123, 14243] ), tallhed nära älven, ca 100 m2 , 2005 (Mia Lidmark)
Kvarnåker ,Baggvägen 47 (13E 2e , [67139, 14233] ), tomtmark, ca 50 ex. , 2005 (Högosta Lars Johansson)
Grånäs - Morbyn (13E 2e , [671415, 142008] ), ås invid älven, 4-5 tuvor , 2005 (Åsa Larsson)
Snöåbyn, ca 1000 m S om ö i Snöåbyn (13E 2f , [67119, 14254] ), 1980 (BEh)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [6706, 1403] ), 1997 (IJo)
Nyåkern (13E 1a , [67081, 14012] ), 1997 (IJo)
MALUNG

Haftahedarna 4 (artp.), (13D 0j , [6704816, 1395389] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.), (13D 0j , [6704833, 1395456] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705221, 1394999] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705232, 1394997] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705232, 1394998] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6705488, 1394524] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705628, 1394587] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705632, 1394580] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705701, 1394769] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6706855, 1393980] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6706855, 1393980] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707038, 1394058] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707178, 1394019] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707199, 1394237] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707234, 1394228] ), sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar, 2014 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707234, 1394228] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (13D 1i , [670724, 139374] ), tallhed o vägkant, t.rikl. (enl .Ingeborg o Kjell Adolfsson 2003) ,rikligt , 2004 (IPt)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6707245, 1393745] ), sandtallskog längs vägren, 2014 (Urban Gunnarsson)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707264, 1393762] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (13D 1i , [670728, 139371] ), vägkant, 235 blommande ex , 2014 (BGM)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707359, 1393706] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707367, 1393808] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707540, 1393400] ), vägkant, mosand samt tallmo, slänt mot väg, 23 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707580, 1393360] ), vägkant, mosand, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ), ås, c:a 10 , 2012 (MNo)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6708020, 1393280] ), vägkant, mosand, 5 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Rävåsen (13D 1i , [670877, 139460] ), låg rullstensås, 5 ex , 2007 (MNo)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392712] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392713] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709130, 1393070] ), vägkant, mosand, 30 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709140, 1393060] ), vägkant, mosand, 95 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709239, 1392561] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709240, 1392562] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709380, 1392960] ), vägkant, mosand, 3 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Norr Oxbäcken, Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6709630, 1392750] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Norr Oxbäcken, Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6709630, 1392750] ), 2013 (Lars Efraimsson)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705219, 1395016] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna 2 (artp.), (13D 1j , [6705377, 1395096] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 1 (artp.), (13D 1j , [6705400, 1395123] ), sandtallskog nyligen bränd mark, 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705423, 1395138] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna 3 (artp.), (13D 1j , [6705666, 1395346] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705674, 1395334] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705685, 1395355] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705685, 1395356] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Stigen vid bäcken (13D 2i , [67101, 13921] ), stig, 1 , 2005 (BGM)
Skog väster om Tyngevägen (13D 2i , [67103, 13920] ), tallskog, 5 , 2005 (BGM)
Vägen mot Tyngsjö (13D 2i , [67106, 13921] ), vägren, 5 , 2005 (BGM)
500m söder Krabbforsen (13D 2i , [6710764, 1392262] ), sandig slänt, 2 blommande stånd , 2008 (MNo)
Vägkorsningen (13D 2i , [67108, 13920] ), vägren, tallskog, 8 , 2005 (BGM)
Sillerö ,Vinterstad (13D 3i , [67157, 13916] ), 10+2+2 plantor, 3 lokaler , 2005 (SKu)
Nordligaste huset i Sillerö (13D 3i , [671729, 139127] ), tallbacke, 8 , 2005 (BGM)
Yttermalung, Äggen (13D 4i , [67207, 13904] ), några ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [672169, 139031] ), sandig skogsmark, 4 , 2011 (MNo)
Söder om Backsela (13D 5i , [67289, 13933] ), tallbacke, 2 , 2005 (MNo)
Backsälen, fäbod (13D 5i , [67299, 13930] ), 2+14 plantor på 2 lokaler , 2005 (SKu)
Gärdås ,nära Yngrydammen (fiskdamm) (13D 6f , [67338, 13799] ), tallhed, 2005 (Irene & Ivan Andersson)
Jägra (13D 6g , [6733, 1380] ), 1 ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson)
Jägra (13D 6g , [67336, 13809] ), torr backe vägskärning, 15 ex , 1998 (MNo)
Jägra (13D 6g , [673366, 138095] ), avverkningsrester täcker mosipporna, 2005 (SKu)
Gärdås ,Skolhusholen ,(Torrisholen) (13D 6g , [67341, 13800] ), tallhed, ca 100 ex. på 20 m2 , 2005 (Annmarie Olofsdotter)
Malung, Dammgatan 7 (13D 6h , [673236, 138592] ), tomtmark, 33 ex. , 2005 (Janne Jansson)
Backsälen ,fäbod (13D 6i , [6730, 1392] ), 8 ex. (flera hundra för några år sedan) , 2005 (Herbert Hägg)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
2.5 km NNV V.Fors ,S om Håkolpkan (13D 7e , [6739448, 1374390] ), 4 plantor , 2005 (SKu)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67396, 13745] ), tallås, 5 ex , 2004 (BGM)
Malungsfors (13D 7f , [673682, 137789] ), 46 plantor , 2005 (SKu)
Vägen mot Gravberget (13D 7f , [673695, 137897] ), sandig vägkant, c:a 35 stånd , 2008 (MNo)
Malungsfors kapell ,Ö om kyrkogården (13D 7f , [67370, 13772] ), tallskog på rullstensås, ca 20 ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson , Lena Andersson)
Malunsfors nära kapellet (13D 7f , [67371, 13772] ), 22+20+21+14+3 plantor, 5 lokaler , 2005 (SKu)
Malungsfors (13D 7f , [6737487, 1377304] ), 7 plantor , 2005 (SKu)
Malungsfors (13D 7f , [67384, 13773] ), kraftledningsgata, 2003 över 100 ex. , 2005 (Janne Jansson)
Arvsela (13D 7h , [673732, 138966] ), gles tallskog, 10 , 2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [673749, 138993] ), lieslagen fäbodmark, 6 , 2004 (MNo)
Arvsela, vid bron över Arvselsvala (13D 7h , [6737549, 1389743] ), sandbrink, 2 ex , 2006 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [673755, 138985] ), lieslagen fäbodmark, 4 , 2004 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [67376, 13897] ), tallbacke slänt mot bäcken, 5 , 2005 (MNo)
500m söder Håkölen (13D 7i , [673642, 139473] ), sandig slänt, 4 blommande stånd , 2008 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [673687, 139031] ), gles tallskog, 2 , 2005 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [67393, 13909] ), tallbacke, 1 , 2005 (MNo)
Stigen mot Öjsbergets topp (13D 7i , [673948, 139100] ), stig genom tallskog, 1 ex , 2006 (BGM)
3.3 km NNV V.Fors ,V om Tällboren (13D 8e , [6740138, 1374056] ), 3 plantor , 2005 (SKu)
3.3 km NNV V.Fors ,V om Tällboren (13D 8e , [6740217, 1373876] ), 1 planta , 2005 (SKu)
NV om Malungsfors ,Tällborshedarna (13D 8e , [67414, 13734] ), tallskog, 23 ex. spridda över ganska stort område , 2005 (Ingvar Forsed)
Tällborshedarna - Megrinnsbacken (13D 8e , [67415, 13736] ), 53+2+11+7+28+18 plantor, 6 lokaler , 2005 (SKu)
Megrimskölen (13D 8e , [67420, 13723] ), ca 30 plantor spridda på 5 lokaler , 2005 (SKu)
Hoslabäcken , nära utloppet i älven (13D 8e , [6743090, 1371537] ), 22 + 15 plantor , 2005 (SKu)
Hoslabäcken , nära vägen (13D 8e , [6743229, 1371152] ), 118 plantor , 2005 (SKu)
Lännviken (13D 8i , [67400, 13931] ), tallbacke, 1 , 2005 (BGM)
N om Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ), tallkulle, platå med sluttning, 1+17 + 29 plantor , 3 lokaler , 2005 (Annika Grönkvist, SKu)
LIMA

3.5 km S om Västra Tandö , S om Gravarna (13D 9d , [6746230, 1369698] ), 2 plantor , 2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, SSO om Gravarna (13D 9d , [67463, 13698] ), 3 plantor på 2 lokaler , 2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, S om Gravarna (13D 9d , [67464, 13697] ), 15+17+3 plantor,på 3 lokaler , 2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, Gravarna (13D 9d , [67465, 13697] ), 3 + 8 plantor på två lokaler , 2005 (SKu)
Västra Tandö (13D 9d , [67494, 13694] ), 14 + 9 + 9 plantor, 3 lokaler , 2005 (SKu)
Högeggen (artp.), (13D 9d , [6749729, 1369572] ), barrskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
3 km S om Öästra Tandö, Kraksundskölen (13D 9e , [6746229, 1371152] ), 118 plantor , 2005 (SKu)
Rörbäcksnäs ,ovanför vägen (14C 6h , [678233, 133930] ), backsluttning, några ex. , 2005 (Britta Olsson)
Rörbäcksnäs ,Gorrtjärnen (14C 6h , [678272, 133933] ), gårdsplan ,naturtomt ,sluttning söder om huset, 46 ex. i blomm , 2005 (Britta Olsson)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6783380, 1338600] ), blandskog, öppen, 2007 (Håkan Gustafsson)
Flötnäs (14D 0e , [67507, 13700] ), gärdeskant, ? , 2005 (Britta Olsson)
Bu (14D 1d , [675502, 136980] ), gammal plats för majbrasa, 6 plantor , 2005 (Sven Jernberg)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), sandig tallmark, störd, 3 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), 6 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Husom (14D 2d , [67625, 13671] ), skogsmark, röjd men med mycket kvarliggande ris, ca 20 ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson)
Husom (14D 2d , [676250, 136702] ), 87 plantor , 2005 (SKu)
Laxvadet, 400 m S (artp.), (14D 3d , [6769090, 1365900] ), 100 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Västra Gusjön, längs vägen (artp.), (14D 4d , [6770330, 1366220] ), 28 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Gusjön, längs vägen (artp.), (14D 4d , [6770330, 1366220] ), 60 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ), frodigt bergsstup, 3 , 2009 (MNo)
Transtrand (artp.), (14D 5d , [6775000, 1366000] ), lavrikt hygge med frötallar på finsediment (sand), 50 plantor , 1990 (MBm)
Horrmundvallen (14D 9b , [6799, 1358] ), hygge o tallhed, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.), (14D 9b , [6799710, 1357700] ), 8 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Älgforsen väst (artp.), (15D 1a , [6807300, 1352300] ), hygge på tallmark av lingontyp, 100 plantor , 2007 (Anna Norrby)
Älgforsen (artp.), (15D 1a , [6808098, 1352138] ), 1981 (Anders Haglund)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Kalvtjärnsbäcken (artp.), (15C 5j , [6827522, 1349562] ), 7 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), lav-tallskog, rikt på ett par m2 , 1989 (DABS)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820458, 1362425] ), tallhed, 25 blommande ex , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [682046, 136242] ), tallhed med kalkinslag, ca 25 fertila ex , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [682060, 136260] ), tallskog på kalkgrund, 1 planta , 2009 (LBr)
Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828535, 1382463] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828540, 1382458] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Ugguåsens sydöstsida (15D 7b , [683723, 135548] ), tallskog med örtrika fläckar, ett tiotal plantor , 2015 (LBr)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [683775, 135586] ), tallskog med örtrika fläckar och en, ett flertal inom ett par m2 , 2015 (LBr)
Stenskrullen (15D 7e , [683604, 137194] ), tallhed, enst. , 1999 (TLj)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), solexp. klippor i branten, sparsamt , 1989 (DABS)
Fjätnäsets V-strand (15D 8c , [68415, 13639] ), örtrik tallskog intill stranden, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätnäsets NV-spets (15D 8c , [68420, 13639] ), örtrik tallskog intill stranden, sparsamt , 1992 (DABS)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-sluttning (15D 8d , [6840, 1369] ), örtdråg i rel.torr sluttning, enstaka , 1992 (DABS)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842424, 1367458] ), tallhed, 30 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842500, 1367642] ), tallhed, 33 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842502, 1367512] ), tallhed, 9 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842506, 1367467] ), tallhed, 65 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842506, 1367540] ), tallhed, 28 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842513, 1367538] ), tallhed, 4 , 2016 (Olof Hedgren)
Fjätälven , 100 m nedströms bron (15D 8d , [68442, 13654] ), strandklippor, sparsamt , 1992 (DABS)
Skans 211 (artp.), (15D 9b , [6845300, 1356220] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Skans 211 (artp.), (15D 9b , [6845300, 1356220] ), 1 , 2016 (John Halvarsson)
Kringelfjorden (artp.), (16C 0j , [6853573, 1349749] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors, Ragnar Hall)
Byggningan, nordsluttning (artp.), (16C 0j , [6854312, 1346606] ), ung tallskog, 1 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ), örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant, 40-tal ex , 1989 (DABS)
Ö om Älvrosfjärden mot Ringbo ,flerst.( även 0- 4-) (16C 1j , [6856, 1348] ), tallhed ,åssluttning nära vägen, 1994 (JEd)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.), (16C 1j , [6856011, 1348331] ), 325 plantor/tuvor , 2017 (Margareta Edqvist)
Foskan, vid utloppet i Österdalälven (artp.), (16C 1j , [6859000, 1346830] ), örtrik granskog med inslag av tallgrupper på sandmark, 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Foskflot (artp.), (16C 1j , [6859074, 1346874] ), sandtallskog vägren av liten skogsbilväg, 2014 (Janolof Hermansson)
Fröbergsvallen ,vid stigen vid Yxningafallen (16D 2c , [6864, 1360] ), åsslänt, 5-10 ex , 1989 (BOr)
Fröbergsvallen, stigen vid Yxningafallen (artp.), (16D 2c , [6864000, 1360000] ), 2010 (Berndt Carrington)
gamla stallet (artp.), (16D 3b , [6869199, 1358210] ), 20 plantor/tuvor , 2017 (kristina vikar)
Yxningafallen (artp.), (16D 3c , [68660, 13616] ), i tallnaturskogen längs stigen upp, 1989 (Bengt Oldhammer)
Yxningåfallet (artp.), (16D 3c , [6866029, 1361588] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), torr tallskog i sydbrant, sparsamt , 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen, SO-toppen (artp.), (16C 1h , [6859055, 1338755] ), 13 , 2010 (Berndt Carrington)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen samt uppåt branten (16C 1h , [68591, 13380] ), örtdråg i tallskog, riklig , 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen, vid vägen intill Smörtjärnen samt uppåt branten (artp.), (16C 1h , [6859155, 1338055] ), 184 , 2010 (Berndt Carrington)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), rasmark och torr tallskog i bergbrant, t.rikligt , 1995 (DABS)
Galttjärnen, 500 m N (artp.), (16C 1h , [6859955, 1338955] ), 2010 (Berndt Carrington)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685653, 134259] ), örtrikt dråg, fem ex , 2017 (LBr)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [685678, 134290] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), klipphyllor,örtdråg, riklig , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [685826, 134421] ), rik sumpskog och riksänkor på hygge, riklig, 1000-tals , 2007 (LBr)
Gösjöåsen, vid vändplanen i öster (artp.), (16C 1i , [6858555, 1344555] ), 2010 (Berndt Carrington)
Gösjöåsen, vid vändplanen i öster (artp.), (16C 1i , [6858555, 1344555] ), 1 , 2009 (Berndt Carrington)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.), (16C 1j , [6856000, 1348000] ), 52 , 2010 (Berndt Carrington)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [685633, 134810] ), tallhed, 10+25 ex , 2008 (LBr)
Foskflot (artp.), (16C 1j , [6858911, 1346870] ), efter och i väg i sandbarrskog, 50 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Trysslingen (artp.), (16C 2h , [6861771, 1337981] ), 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Billy Lindblom)
Trysslingbäcken (16C 2h , [6862, 1338] ), bäckklippor, sparsamt , 1995 (DABS)
Middagsdammen SV-ut efter skogsvägen (16C 2h , [68624, 13374] ), östexp.tallskogsbacke, t.rikligt , 1995 (DABS)
Middagsdammen SV-ut efter skogsvägen (artp.), (16C 2h , [6862455, 1337455] ), 2010 (Berndt Carrington)
Trysslingbäcken (artp.), (16C 2h , [6862555, 1338555] ), 2010 (Berndt Carrington)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), örtrik vägslänt, t.sparsamt , 1995 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (artp.), (16C 2i , [6861755, 1342555] ), 2010 (Berndt Carrington)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6861922, 1342648] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Andreas Öster)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ), sydvästsluttningar med tunt täcke av ris, mossa och lav, talrik , 2006 (ADe)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6862134, 1342495] ), noterad , 2017 (Andreas Öster)
Vålåbeget NO om kraftledn (artp.), (16C 2i , [6862224, 1342614] ), sandtallskog, 9 , 2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Höstets NO-sida (16C 3g , [68692, 13339] ), tidvis fuktigt dråg i tallskog, i t.örtrik kattfot-matta, enst! , 1988 (DABS)
2,5 km NO Idrebyn v.landsvägen (16C 3h , [68661, 13396] ), lv.kant i tallhed mot kalktallskog, 1988 (DABS)
Idrebyn, 2,5 km NO vid landsvägen (artp.), (16C 3h , [6866100, 1339600] ), 2010 (Berndt Carrington)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark, sparsamt men flerst. , 1990 (DABS)
Gränjåsvålen (artp.), (16C 3j , [6865098, 1348325] ), noterad , 2010 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan, 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället, sydvästsluttning (artp.), (16C 4i , [6874192, 1342808] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870318, 1346496] ), noterad , 2009 (Emil Larsson)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870437, 1346280] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjans topp , sydöst sidan ,ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ), torr stenig mark,kalfjäll, 100-200 ex , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp, SO-sidan (ca 1100 möh.) (artp.), (16C 4j , [6870600, 1346400] ), 124 , 2010 (Berndt Carrington)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [688618, 133859] ), rikfläck i hälltallskog, 2 plantor på olika platser , 2013 (LBr)
SO om Fjätervålen, S on Föreningen (16D 4a , [6871, 1354] ), tallskog,hygge och älvkant, > 1000 ex , 1995 (BOr)
NV Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1351] ), tallhed o örtrik moränsluttning, 1987 (DABS)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), rel.torr rikkärr-äng i ängsgranskog, 1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ), rel.torr rikkärr-äng i ängsgranskog samt hygge, riklig , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora