Pulsatilla vernalis    Mosippa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Knappbacken (artp.), (12G 5i , [6679764, 1542011] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kanaperbacken (12G 5i , [66798, 15421] ), skogsbacke, 7 ex. , 1987 (PDm)
Smedsbo efter vägen mot Grönsinka (12G 6i , [66812, 15404] ), hedmark efter väg, 8 ex , 1991 (PDm)
Smedsbo efter vägen mot Grönsinka (artp.), (12G 6i , [6681200, 1540400] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2015 (Lennart Bratt)
Norr om Stubbsveden, Smedsbo (artp.), (12G 6i , [6681287, 1540448] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Skissens Naturreservat, väg W710 (artp.), (12G 6i , [6681608, 1540395] ), vägkant, enstaka , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
Ö Barnkällsmossen (12G 6i , [66847, 15432] ), hedartad barrskog, 4 ex , 1996 (E. Johansson)
Barnkällsmossen, Ö (artp.), (12G 6i , [6684700, 1543200] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
Åsvreten (12G 8g , [66927, 15341] ), delvis avröjd mark vid grusgrop, 12 ex ,nu dock troligen bortröjd) , 1990 (PDm , B.Johansson)
Åsvreten (artp.), (12G 8g , [6692700, 1534100] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
Skakelberget (DFl-49), (12G 8g , [66945, 15348] ), ljunghed vid järnväg, 35 ex , 1986 (PDm)
Skakelberget (artp.), (12G 8g , [6694500, 1534800] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
GARPENBERG

Pålsbenning (12G 6d , [66824, 15184] ), tallskog, 3 ex. , 1989 (KJo)
Pålsbenning (artp.), (12G 6d , [6682400, 1518400] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
"Stenbecks triangel" c:a 300 m S om Fransbo (DF-49), (12G 6e , [6684, 1522] ), öppen mark genom slyrensning, spridd , 1986 (BDr)
Fransbo (Stenbecks triangel) (artp.), (12G 6e , [6684655, 1522755] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
Botbenning (12G 7d , [66850, 15189] ), tallskog, ca 10 ex. , 1989 (KJo)
Botbenning (1) (artp.), (12G 7d , [6685000, 1518900] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
Botbenning,på liila åsen SV Dammsjön (12G 7d , [66851, 15187] ), V-exp liten åssluttning i ljungdominerad tallhed, ca 40 ex varav 20 i blom , 1989 (JEd)
Botbenning, på lilla åsen SV Dammsjön (artp.), (12G 7d , [6685155, 1518755] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
HEDEMORA

Stadsberget (elljusspårets nordspets) (DFl), (12G 7b , [66866, 15089] ), tallskog, 3 ex, ej blommande , 1988 (ADv)
Stadsberget (elljusspårets nordspets) (artp.), (12G 7b , [6686600, 1508900] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
STORA SKEDVI

Nyberget, mellan Dammsjön och Nedre Klingen (artp.), (13G 1a , [6706912, 1504733] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
Nyberget, mellan Dammsjön och Nedre Klingen (13G 1a , [6706917, 1504762] ), naturtomt, 3 plantor , 2005 (Kart-Erik Rustas)
Nyberget, Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), torr hällfallmark, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Nyberget, Limberget (artp.), (13G 1a , [6707100, 1504700] ), ej återfunnen , 2015 (Lennart Bratt)
SÄTER

Atlasruta (12F 8j , [66910, 14990] ), tallhed, 15 ex , 1986 (SJa)
Karlsgårdarna (artp.), (12F 8j , [6691050, 1499050] ), tallhed, noterad , 1986 (Staffan Jansson)
Djupdalsområdet , SV om Klacken (12F 8j , [66911, 14996] ), 3 lokaler , 50 blommor på rikaste lokalen , 2005 (Roland Berg)
Djupdalen NO Kullsveden (DFl), (12F 8j , [66911, 14999] ), sandmark i istidsdal, flera , 1981 (EDn)
Djupdalsområdet , Ö om Klacken (12G 8a , [66911, 15006] ), 2 lokaler , 2 blommande samt blad , 2005 (Roland Berg)
Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), torrbacke mot tomtmark, ~15 tuvor , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Dammsjön, vid sjöns nordände (artp.), (12F 8i , [6694890, 1490882] ), 6 plantor/tuvor , 2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Stabberget v.landsvägen (12F 9h , [66969, 14883] ), vägren på åsmtrl, 1 ex.3 blommor , 1986 (SNy)
Dammsjövägen (artp.), (12F 9i , [6695235, 1491349] ), 2 , 2017 ((Rapportör) Uno Skog)
Mosippa Dammsjön (artp.), (12F 9i , [6695568, 1491451] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Andreas Gällerspång)
Sigfridshyttan (artp.), (12F 9i , [6695572, 1491434] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Sigfridshyttan (artp.), (12F 9i , [6695572, 1491434] ), 2 plantor/tuvor , 2013 (Stig-Åke Svenson)
Mossbysjön östra delen,norra stranden (12F 9i , [66959, 14905] ), åssluttning med gles tallskog, 1 ex. , 1986 (SNy)
Mossbysjöns NO-vik strax NO-ut (12F 9i , [66959, 14907] ), sliten S-exp åsslänt i kraftledningsgata på tallhed, enstaka , 1991 (JEd)
STORA TUNA

Rommehed, Trumslagargropen (DF), (13F 0g , [67017, 14826] ), tallskog i åsgrop, 6 ex. med 1 blomma , 1986 (SNy)
Rommehed, Tunets idrotsplats (DF), (13F 0g , [67025, 14825] ), gles tallskog på åsen, 1 ex. med 5 blommor , 1986 (SNy)
Plättbacken, Tjärnaberget (13F 1f , [67080, 14770] ), svallsand mln tallskog o.staket mot parkering, 1 ex.med 3 blommor , 1986 (SNy)
Dalsjöberget (13F 1g , [67072, 14849] ), tallskog av hällmarkskaraktär, 6 ex.i blomm + en del blad , 1987 (LNi)
Dalsjöberget (13F 1g , [67073, 14849] ), tallskog, 11 ex , 2005 (Ulla Dahlkvist, Anita Svensson, Inger Cederberg)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 8 plantor/tuvor , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 8 plantor/tuvor , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget, Dalsjö (artp.), (13F 1g , [6707349, 1484904] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Dalsjöberget (artp.), (13F 1g , [6707355, 1484955] ), 10 plantor , 2010 (Sören Nyström)
Ö Dalsjöberget (artp.), (13F 1g , [6707535, 1484973] ), barrnaturskog / barrnaturskog, 2002 ((sks), Kristin Alexandre)
Kraftledningsgata Lennheden (artp.), (13F 2e , [6711800, 1471500] ), 80 plantor/tuvor , 2016 (Lars-Erik Nilsson)
Kraftledningsgata Lennheden (artp.), (13F 2e , [6711800, 1471500] ), 80 stjälkar/strån/skott , 2020 (Lars-Erik Nilsson)
Lennheden (DF), (13F 2e , [6711818, 1471534] ), kraftledningsgata, 123 blommande ex. , 1986 (SNy , TLj)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6711818, 1471534] ), 100 plantor , 2010 (Sören Nyström)
Kraftledningsgata (artp.), (13F 2e , [6711836, 1471517] ), annan, noterad , 2018 (Eva Grusell)
kraftledningsgata Lennheden (artp.), (13F 2e , [6711837, 1471505] ), 80 plantor/tuvor , 2020 (Jakob Wallin, Matilda Elgerud)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6711888, 1471797] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Hean Lennheden (artp.), (13F 2e , [6712348, 1471076] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2018 (Lars-Erik Nilsson, Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [6712351, 1470974] ), sandig skogsmark, 15-tal plantor , 2009 (IPt ,SNy)
Hean, Lennheden (artp.), (13F 2e , [6712364, 1471118] ), 22 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Hean vid Segrovägen, Lennheden (artp.), (13F 2e , [6712367, 1471114] ), 33 plantor , 2010 (Sören Nyström)
Hean, Lennheden (artp.), (13F 2e , [6712389, 1471087] ), 10 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Sifferbo (artp.), (13F 3d , [6715267, 1469152] ), noterad , 2014 (Brita Danielsson)
Sifferbo-Gimsbärke ,ca 100 m från sockengränsen till Gagnef (13F 3d , [6715280, 1469170] ), järnvägsbank i diket, några ex. , 2005 (Edner Lindman)
Sifferbo-Gimsbärke, 100 m från sockengränsen till Gagnef (artp.), (13F 3d , [6715285, 1469175] ), 10 plantor , 2010 (Sören Nyström)
VIKA

Kivnäbben (artp.), (13F 2j , [6712683, 1496502] ), noterad , 2017 (Fredrik Enoksson)
Kivnäbben (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 17 plantor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Kivnäbben vid Vikagården (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 7 , 2016 (Lennart Bratt)
Kivnäbben vid Vikagården (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 16 plantor/tuvor , 2015 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Kivnäbben, S om (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 12 plantor/tuvor , 2017 (Dennis Nyström)
Kivnäbben, S om (artp.), (13F 2j , [6712685, 1496509] ), 12 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson)
Fämviken (artp.), (13F 2j , [6712706, 1496520] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
SVÄRDSJÖ

Gråsala (13F 6j , [67340, 14984] ), blandbarrskog efter skogsväg (Evelyne Spragge-Tiller), ett 10-tal , 1988 (PDm)
Gråsala (artp.), (13F 6j , [6734150, 1498480] ), 2015 (Kalle Bergström)
Toftbyn, 500 m N om korsningen RV50 och kraftledning (artp.), (13F 6j , [6734152, 1498481] ), 2013 (Pär Karlsson)
Toftbyn, 1200 m N om stora vägskälet (13F 6j , [67342, 14985] ), barrskog intill skogsväg, ett fåtal , 2002 (Sundin Ulla)
Toftbyn, 1200 m N om stora vägskälet (artp.), (13F 6j , [6734200, 1498500] ), 6 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Älgsundet, norra sidan (artp.), (13G 7a , [6735031, 1503159] ), 2013 (Pär Karlsson)
Älgnäset (artp.), (13G 7a , [6735041, 1503156] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Älgsundet (artp.), (13G 7a , [6735046, 1503154] ), 9 , 2020 (Jakob Wallin)
Linghed 700 m NNV bron (13G 8a , [67410, 15035] ), öppen åkerholme med ljunghedsveg., 100-tal ex , 1989 (JEd)
Linghed, 700 m NNV bron (artp.), (13G 8a , [6741055, 1503555] ), 17 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Forsberget (artp.), (14F 3i , [6768706, 1494876] ), 20 plantor/tuvor , 2015 (Pär Karlsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sandbacken ca 1 km V Gärdsjöbo (12F 0f , [66518, 14785] ), sandig backe,barrskog, ca 8 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Gärdsjöbo (artp.), (12F 0f , [6651858, 1478534] ), 491 plantor/tuvor , 2020 (Hannah Brandin, Lina Törnqvist, Chanette Viklander)
Sandbacken (Hedbyn) (12F 0f , [6651868, 1478474] ), s-sluttning i gles tallskog med inslag av ung gran, 1 ex 2003 , 2003 (ALu)
Sandbacken V (artp.), (12F 0f , [6651874, 1478509] ), 2014 (Per Johansson)
Sandbacken 1 km V Gärdsjöbo (artp.), (12F 0f , [6651895, 1478460] ), 84 plantor/tuvor , 2018 (Lennart Bratt)
LUDVIKA

Limgruvan i Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674260, 1464660] ), kalkbarrskog vid f d kalkbrottet, 1990 (Bernt Widersten)
Sörvik (artp.), (12F 4c , [6674900, 1463499] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel, Hannah Brandin)
Håksberg (artp.), (12F 4d , [6673397, 1466035] ), 20 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Håksberg (artp.), (12F 4d , [6673541, 1465969] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Brunnsvik 5 m från sjöstrand (12F 5c , [6675830, 1462500] ), klippt ängsmark 1 m s låg granhäck, ett bestånd, 11 ex , 2007 (HWk)
Norrvik (artp.), (12F 5c , [6677150, 1461320] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel, Hannah Brandin)
Norrvik, norr om byn (artp.), (12F 5c , [6677420, 1461851] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel, Hannah Brandin)
Södra Gussjön, udden (artp.), (12F 5c , [6678049, 1464956] ), kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Södra Gussjön, udden i S (artp.), (12F 5c , [6678049, 1464956] ), 54 , 2017 (Hannah Brandin)
Södra Gussjön, udden i S (artp.), (12F 5c , [6678049, 1464956] ), 25 plantor/tuvor , 2014 (Janolof Hermansson)
S.Gussjön (artp.), (12F 5c , [6678059, 1464958] ), 32 plantor/tuvor , 2018 (Stewe Larsson)
GRANGÄRDE

Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693200, 1449720] ), tallskog, 2000 (Janolof Hermansson)
Ö-sidan länsväg 247 ,S skylten (12E 8j , [66934, 14469] ), 30-tal , 1987 (OPe)
Malingarna, östra sidan av länsväg 247, vid S skylten (artp.), (12E 8j , [6693400, 1446900] ), noterad , 1987 ((Rapportör) Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693426, 1446980] ), blomning , 2013 (Tobbe Arnesson)
Malingarna Hysingdalen (artp.), (12E 8j , [6693544, 1446857] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693557, 1446852] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarnas mosippor (artp.), (12E 8j , [6693560, 1446860] ), västvänd vägkant, 45 stänglar , 2009 (Uno Skog)
Malingarna Hysingdalen (artp.), (12E 8j , [6693561, 1446854] ), 12 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693565, 1446865] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna V-ut Ö om länsväg 247 (S skylten) (artp.), (12E 8j , [6693575, 1446841] ), 141 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Malingarna, Hysingdalen (artp.), (12E 8j , [6693581, 1446841] ), 2 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna Hysingdalen (artp.), (12E 8j , [6693591, 1446841] ), 48 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Malingarna, Väg 66 (artp.), (12E 8j , [6693592, 1446831] ), sandbarrskog, 20 plantor/tuvor , 2020 (Linus Jern)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693593, 1446838] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693594, 1446844] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693600, 1446842] ), 25 plantor/tuvor , 2017 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693600, 1446842] ), 22 plantor , 2012 (Pelle Adenäs)
Malingarna vid Igeltjärn (artp.), (12E 8j , [6693904, 1446504] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Malingarna vid Igeltjärn (artp.), (12E 8j , [6693904, 1446504] ), 8 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693905, 1446509] ), tallskog vägkant, 1 plantor/tuvor , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693905, 1446509] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693915, 1446504] ), tallskog vägkant, 1 plantor/tuvor , 2013 (Janolof Hermansson)
Malingarna (artp.), (12E 8j , [6693915, 1446504] ), vägkant, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Tallmogården ovan jordkällaren (artp.), (12F 5a , [6677614, 1453675] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Tallmogården ovan jordkällaren (artp.), (12F 5a , [6677614, 1453675] ), 6 plantor/tuvor , 2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Lågnäsvägen (artp.), (12F 5a , [6677666, 1454024] ), 6 plantor/tuvor , 2019 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Lågnäsvägen (artp.), (12F 5a , [6677666, 1454024] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Lågnäsvägen (artp.), (12F 5a , [6677666, 1454024] ), 4 plantor/tuvor , 2018 (Pelle Adenäs, Thorild Jonsson)
Sunnansjö Långnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677668, 1454016] ), noterad , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Sunnansjö vid Lågnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677699, 1454051] ), 11 plantor/tuvor , 2015 (Thorild Jonsson, Janolof Hermansson, Urban Gunnarsson)
Sunnansjö vid Lågnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677699, 1454051] ), 30 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Sunnansjö, Långnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677699, 1454051] ), 2 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Sunnansjö Lågnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677720, 1454060] ), sydvänd vägslänt, 11 stänglar , 2009 (Uno Skog)
Sunnansjö, Långnäsvägen 21 (artp.), (12F 5a , [6677720, 1454084] ), 9 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Tallmogården, Sunnansjö (artp.), (12F 5a , [6677755, 1453935] ), tallskog, 1 tuvor , 2012 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Tallmogården (artp.), (12F 5a , [6677870, 1453690] ), sandtallskog och vägkanter, 1991 (Janolof Hermansson)
Sunnansjö, Tallheden (DF), (12F 5a , [66780, 14537] ), >100 ex. , 1987 (OPe ( 2005 fåtallg, Bertil Gullmar))
Sunnansjö, Tallheden (artp.), (12F 5a , [6678055, 1453755] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Sunnansjö, Tallheden (artp.), (12F 5a , [6678055, 1453755] ), noterad , 2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Sunnansjö ,Morhagen (12F 5b , [6677120, 1455280] ), tomtmark, 1 ex. , 2005 (Bertil Gullmar)
Grangärde (artp.), (12F 6a , [6683150, 1454440] ), 10 plantor , 2007 (Mikael Ohlson)
Nyhammar vid vattentornet (artp.), (12F 6a , [6684690, 1454400] ), sydsluttning i sandtallskog, 2010 (Henry Eriksson)
Nyhammar vid vattentornet (artp.), (12F 6a , [6684692, 1454356] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Stakaheden, N om plantskolan (artp.), (12F 7a , [6685226, 1453462] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Nyhammar, mellan fotbollsplanen och byn (artp.), (12F 7a , [6685420, 1453230] ), sandtallskog, 1995 (Henry Eriksson)
Gamla Bruket i Nyhammar (artp.), (12F 7a , [6685740, 1454263] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Nyhammar 350 m NNO brandstn. (12F 7a , [66860, 14537] ), sandig örttallhed i byn, enst. , 1989 (JEd & LBr)
Nyhammar 350 m NNO brandstationen (artp.), (12F 7a , [6686055, 1453755] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Bartjärnen (artp.), (12F 7a , [6686291, 1452890] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Bartjärnen (artp.), (12F 7a , [6686291, 1452890] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson, Thorild Jonsson, Janolof Hermansson)
Bartjärnen, västra sidan (artp.), (12F 7a , [6686320, 1452910] ), sandig tallskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Nyhammar Kvarnheden (artp.), (12F 7a , [6686500, 1453000] ), ungtallskog, 1991 (Janolof Hermansson)
Stakheden, N om plantskolan (artp.), (12F 7a , [6688200, 1453460] ), sandtallskog, 1989 (Janolof Hermansson)
Skyttänget, (12F 7b , [66853, 14556] ), tallskog på tomtmark,(platsen upplag för timmer), några ex. , 2005 (Eleonore Dammberg)
Skyttänget (artp.), (12F 7b , [6685355, 1455655] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685382, 1455749] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685383, 1455746] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685388, 1455749] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685388, 1455750] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685396, 1455750] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685411, 1455754] ), 13 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Gärdsvedsvägen (artp.), (12F 7b , [6685411, 1455754] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Hannah Brandin)
Öster Saxen, SV om N. Bullänget (artp.), (12F 7b , [6686236, 1457365] ), kraftledningsgata, blomning , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Ö om Saxen, SV om N Bullänget (artp.), (12F 7b , [6686236, 1457365] ), 13 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Öster Saxen, SV om N. Bullänget (artp.), (12F 7b , [6686259, 1457412] ), kraftledningsgata, blomning , 2013 (Ludvika Kommun (janolof Hermansson))
Saxhyttan , nära vägen mot Karlsänget (12F 7b , [66863, 14560] ), tallskog på tomtmark,(platsen upplag för timmer), några ex. , 2005 (Eleonore Dammberg)
Saxhyttan, nära vägen mot Karlsänget (artp.), (12F 7b , [6686355, 1456055] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Saxhyttan , Risgården (12F 7b , [66867, 14562] ), tallskog på grusås, ej kollad , 2005 (Gunnel Hutter)
Karlsänget (artp.), (12F 7b , [6687240, 1455860] ), tallskog, noterad , 1999 (Henry Eriksson)
Karlsänget (artp.), (12F 7b , [6687240, 1455860] ), tallskog, 1999 (Henry Eriksson)
Nyhammar Kybäcksheden, nära landsvägen (artp.), (12F 8a , [6692800, 1450200] ), tallmo, 1991 (Janolof Hermansson)
Älgkarmyran, grustäkt SO om (artp.), (12F 8a , [6693540, 1451492] ), 10 plantor/tuvor , 2016 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Älgkarmyran, grustäkt SO om (artp.), (12F 8a , [6693540, 1451492] ), 5 plantor/tuvor , 2013 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarne (artp.), (13F 2c , [6713430, 1462150] ), 18 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Bodarna (DF 60), (13F 2c , [6713430, 1462150] ), sandig skogsmark, 13 plantor , i avtagande , 2002 (IPt)
Bodarne (artp.), (13F 2c , [6713430, 1462150] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Inge Palmqvist)
Djurmo, vid Granvägen 6 (artp.), (13F 2d , [6714768, 1466834] ), 14 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Djurmo (13F 2d , [6714882, 1466895] ), sandig tallhed, grönområde, 5 plantor , 2005 (Gerd Sundstedt)
Utby strax V om sågbladsfabriken (13F 3d , [67150, 14670] ), vägkant i tallhed, 1991 (JEd)
Övre Tjärna (13F 4b , [67209, 14594] ), tallhed, fåtal ex , 2005 (Karin Söderstam)
Övre Tjärna (13F 4b , [6721, 1459] ), sandig tallhed, spridd, flera lokaler , 2005 (Åke Steen)
Övre Tjärna (W-Gag-0013) (artp.), (13F 4b , [6721053, 1459313] ), 12 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Övre Tjärna (W-Gag-0013) (artp.), (13F 4b , [6721053, 1459313] ), 54 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721060, 1459334] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Gagnefs kommun, Svealand, Tjärnhedsvägen, Gagnef, Övre Tjärna, Dalarnas län (artp.), (13F 4b , [6721153, 1459830] ), 10 plantor/tuvor , 2020 (Rupert Tansley)
Moje naturminne V om järnvägen (artp.), (13F 4b , [6721156, 1459837] ), 6 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Tjärnhedsvägen (artp.), (13F 4b , [6721167, 1459832] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Samuel Johnson)
Övre Tjärna (W-Gag-0014) (artp.), (13F 4b , [6721193, 1459842] ), 53 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Moje vid naturminnet bakom fritidshuset Ö järnvägen (artp.), (13F 4b , [6721209, 1459875] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 4 plantor/tuvor , 2013 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 3 plantor , 2010 (Tomas Ljung)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 3 plantor/tuvor , 2010 (Urban Gunnarsson, Tomas Ljung)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), längs järnväg/skog, 5 plantor/tuvor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Övre Tjärna (artp.), (13F 4b , [6721272, 1459833] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, naturminne Ö om järnvägsspåret (artp.), (13F 4b , [6721299, 1459866] ), 6 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Naturminnet Moje (artp.), (13F 4b , [6721303, 1459866] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.), (13F 4b , [6721314, 1459867] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.), (13F 4b , [6721317, 1459869] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.), (13F 4b , [6721318, 1459863] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Moje Narutminne (artp.), (13F 4b , [6721322, 1459865] ), 8 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Naturminnet Moje (artp.), (13F 4b , [6721327, 1459870] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje naturminne (artp.), (13F 4b , [6721330, 1459870] ), 9 plantor , 2012 (Uno Skog)
Moje naturminne (artp.), (13F 4b , [6721330, 1459870] ), 9 plantor/tuvor , 2012 (Uno Skog)
Moje, 200 m NNO naturminnet (artp.), (13F 4b , [6721501, 1459985] ), 38 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
N om Övre Tjärna (DFl-50), (13F 4b , [6722, 1459] ), tallhedskog, minst 3 lokaler , 1986 (JEd & LBr)
Ö om Gräv (13F 4b , [67220, 14593] ), tallhed, många små bestånd här o var , 1988 (ADv)
Gräv, Ö om (artp.), (13F 4b , [6722000, 1459300] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720876, 1460115] ), 47 blommor , 2010 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720878, 1460096] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720880, 1460130] ), tallhed, rikligt , 2004 (IPt)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720883, 1460123] ), 4 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (SV:a dellok.) (artp.), (13F 4c , [6720885, 1460135] ), 50 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720889, 1460149] ), 40 blommor , 2010 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720892, 1460100] ), 3 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6720900, 1460213] ), 10 blommor , 2010 (RNy)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720903, 1460131] ), 10 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720904, 1460062] ), 10 plantor , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720904, 1460062] ), 10 plantor/tuvor , 2012 (Ulf Gärdenfors)
Moje (artp.), (13F 4c , [6720927, 1460014] ), 8 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721030, 1460320] ), tallhed, sparsamt , 2004 (IPt)
Moje, Knappbacken (NÖ:a dellok.) (artp.), (13F 4c , [6721035, 1460325] ), 400 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721204, 1460444] ), > 400 blommor , 2010 (RNy)
Moje, Knappbacken (13F 4c , [6721256, 1460422] ), 22 blommor , 2010 (RNy)
ÅL

Ål-Kilen, Öälvsvägen (artp.), (13F 4b , [6724214, 1457958] ), 2 , 2017 (Sofia Möller Skog)
Insjön (W-Lek-0011) (artp.), (13F 5c , [6727761, 1460170] ), 3 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (13F 5c , [6727761, 1460170] ), kraftledningsgata, 6 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (W-Lek-0011) (artp.), (13F 5c , [6727761, 1460170] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0013) (artp.), (13F 5c , [6727785, 1460582] ), 6 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Insjön (13F 5c , [6727785, 1460582] ), 3 plantor , 2005 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727786, 1460514] ), 4 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (W-Lek-0012) (artp.), (13F 5c , [6727786, 1460514] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (artp.), (13F 5c , [6727795, 1460585] ), 6 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Insjön (W-Lek-0015) (artp.), (13F 5c , [6727862, 1460167] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Insjön (W-Lek-0015) (artp.), (13F 5c , [6727862, 1460167] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (13F 5c , [6727862, 1460167] ), 1 planta , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6727867, 1460713] ), nära grusvög, sammanhängande bestånd , 89 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (W-Lek-0017) (artp.), (13F 5c , [6727867, 1460713] ), 16 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0014) (artp.), (13F 5c , [6727870, 1460128] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Insjön (13F 5c , [6727870, 1460128] ), 20 m S om skogsbilväg, 1 planta , 2003 (FBg)
Insjön (artp.), (13F 5c , [6727878, 1460710] ), 11 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Insjön (13F 5c , [6727886, 1460212] ), mitt i kraftledningsgata , korsande grusvägar, 17 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.), (13F 5c , [6727886, 1460212] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0016) (artp.), (13F 5c , [6727886, 1460212] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (artp.), (13F 5c , [6727888, 1460211] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Insjön (13F 5c , [67279, 14606] ), sandig skogsmark, ca 20 ex. , 2005 (Margareta Lilja)
Insjön (W-Lek-0018) (artp.), (13F 5c , [6727955, 1460655] ), sandig skogsmark, 20 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Insjön ,200 m V om Rv 70, mot Ahlmans minnesskog (13F 5c , [6728175, 1460718] ), nära grusväg, 7 plantor , 2003 (FBg)
Insjön, 200 m V om Rv 70, mot Ahlmans minnesskog (artp.), (13F 5c , [6728175, 1460718] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (W-Lek-0020) (artp.), (13F 5c , [6728278, 1461159] ), ej återfunnen , 2015 (Urban Gunnarsson)
Insjön (13F 5c , [6728278, 1461159] ), slänt vid gång och cykelväg, 18 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 15 m S om grusväg,brunn, 2 plantor , 2003 (FBg)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.), (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 2 plantor/tuvor , 2003 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Insjön (W-Lek-0022) (artp.), (13F 5c , [6728349, 1460498] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
insjön (artp.), (13F 5c , [6728367, 1460492] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Insjön , 150 m N om minnesskogen (13F 5c , [6728387, 1460435] ), 3 plantor , 2003 (FBg)
Insjön , 150 m N om minnesskogen (artp.), (13F 5c , [6728387, 1460435] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Djura (W-Lek-0004) (artp.), (13F 4b , [6723461, 1456725] ), 3 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Djura (13F 4b , [6723461, 1456725] ), intill fyrvägskorsning, 1 planta , 2003 (FBg)
Djura (13F 4b , [6723543, 1456755] ), mitt i kraftledningsgata intill grusväg, 5 plantor , 2003 (FBg)
Djura (W-Lek-0005) (artp.), (13F 4b , [6723543, 1456755] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Djura (13F 4b , [6723585, 1456876] ), under gran vid grusväg, 1 planta , 2003 (FBg)
Djura (W-Lek-0006) (artp.), (13F 4b , [6723585, 1456876] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Djura (13F 4b , [6723633, 1456958] ), utmed stig, 3 plantor , 2003 (FBg)
Djura (W-Lek-0007) (artp.), (13F 4b , [6723633, 1456958] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Djura (W-Lek-0008) (artp.), (13F 4b , [6723740, 1456917] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Djura (13F 4b , [6723740, 1456917] ), utmed stig, 1 planta , 2003 (FBg)
Rälta (13F 4b , [6724765, 1457040] ), slänt vid gård nära älven, 3 plantor , 2003 (FBg)
Rälta (artp.), (13F 4b , [6724765, 1457040] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Djupbäcka Gagnef (artp.), (13F 5b , [6726383, 1457826] ), 2015 (Bo Johansson)
Djupbäcka naturreservat (artp.), (13F 5b , [6726430, 1457800] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2017 (Petrus Tengnér)
Västannor (artp.), (13F 5b , [6729224, 1458844] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Västannor (13F 5b , [6729224, 1458844] ), ganska igenvävt och beskuggat, mycket blåbärsris, 15 plantor , 2003 (FBg)
Styrsjöbo (W-Lek-0024) (artp.), (13F 6a , [6732230, 1454168] ), 3 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732230, 1454168] ), tomtmark, 37 plantor på ca 10 m2 , 2003 (FBg)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732255, 1454190] ), tomtmark, 30 plantor , 2003 (FBg)
Styrsjöbo (W-Lek-0023) (artp.), (13F 6a , [6732255, 1454190] ), 14 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Smedby , 200 m N om vägen till Åsaklitt (13F 6b , [6730868, 1458324] ), 3 plantor , 2003 (FBg)
Smedby, 200 m N om vägen till Åsaklitt (artp.), (13F 6b , [6730868, 1458324] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Smedby (W-Lek-0026) (artp.), (13F 6b , [6730943, 1457690] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Smedby (13F 6b , [6730943, 1457690] ), kulle med småvuxna tallar,nära motionsspår, 5 plantor , 2003 (FBg)
Heden (13F 6b , [6731255, 1455748] ), spritt bestånd på åssluttning, 23 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731255, 1455748] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731255, 1455748] ), åssluttning, 14 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0027) (artp.), (13F 6b , [6731255, 1455748] ), 7 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0027), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731255, 1455748] ), åssluttning, 8 plantor/tuvor , 2018 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731326, 1456156] ), åssluttning, 10 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731326, 1456156] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731326, 1456156] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Storheden (artp.), (13F 6b , [6731327, 1456155] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731331, 1456199] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731331, 1456199] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731331, 1456199] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), åssluttning, 5 plantor/tuvor , 2018 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028) (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), åssluttning samt plan mark nedanför densamma, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731332, 1456231] ), spritt bestånd på åssluttning, 28 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Lek-0028), Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456231] ), åssluttning, 8 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Storheden (artp.), (13F 6b , [6731332, 1456234] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Storheden (artp.), (13F 6b , [6731336, 1456197] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), åssluttning, 7 plantor , 2012 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731354, 1456304] ), 6 plantor/tuvor , 2018 (Pär Dahlström)
Storheden (artp.), (13F 6b , [6731368, 1456315] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Järparänget öster om (artp.), (13F 6b , [6731376, 1456061] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Pär Dahlström)
Järparänget öster om (artp.), (13F 6b , [6731376, 1456061] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456020] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456020] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456020] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456061] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731378, 1456061] ), åssluttning, 5 , 2013 (Pär Dahlström)
Storheden (artp.), (13F 6b , [6731381, 1456061] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731381, 1456343] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731381, 1456343] ), i och i kant av sandig körväg, 2013 (Pär Dahlström)
Väst Storhedens skjutbana (artp.), (13F 6b , [6731381, 1456343] ), västra kanten av sandig körväg, 2 plantor/tuvor , 2018 (Pär Dahlström)
ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731383, 1456027] ), åssluttning, 1 stjälkar/strån/skott , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731383, 1456027] ), åssluttning, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Storheden (artp.), (13F 6b , [6731387, 1456341] ), 4 plantor/tuvor , 2020 (Ville Pokela)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731433, 1456147] ), ås, 5 stjälkar/strån/skott , 2013 (Pär Dahlström)
Ost Järparänget (artp.), (13F 6b , [6731433, 1456147] ), ås, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0030) (artp.), (13F 6b , [6731521, 1455324] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Heden (13F 6b , [6731521, 1455324] ), nygallrat, 3 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Heden Leksand f:s (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), åssluttning, 2 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Heden (W-Lek-0031) (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), sandig sydsluttning med uppväxande smågranar, i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731535, 1455849] ), slänt nedanför grusväg , avstjälpningsplats, 5 plantor , 2003 (FBg)
Heden (W-Leksand-0031) (artp.), (13F 6b , [6731535, 1455849] ), åssluttning, 2 stjälkar/strån/skott , 2012 (Pär Dahlström)
Heden (13F 6b , [6731540, 1455369] ), utmed stig motbyn, 1 planta , 2003 (FBg)
Heden (W-Lek-0029) (artp.), (13F 6b , [6731540, 1455369] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Mjälgen (W-Lek-0032) (artp.), (13F 6b , [6731625, 1457346] ), ej återfunnen , 2015 (Elin Widmark)
Mjälgen (13F 6b , [6731625, 1457346] ), utmed stig, 9 plantor , 2003 (FBg)
Väst Storhedens naturreservat (artp.), (13F 6b , [6731662, 1456151] ), ej på ås utan på ganska öppen flack mark., i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden - Häradsbygden (13F 6b , [6731771, 1455502] ), slänt vid landsvägen, 30 plantor , 2003 (FBg)
Heden-Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6731771, 1455502] ), vägsläntskrön, 11 stjälkar/strån/skott , 2012 (Pär Dahlström)
Ö om Heden, väg W580 (artp.), (13F 6b , [6731771, 1455502] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Heden-Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6731771, 1455502] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Heden-Häradsbygden (artp.), (13F 6b , [6731771, 1455502] ), vägsläntskrön, 11 stjälkar , 2012 (Pär Dahlström)
Yttermo, gamla skjutbanan (artp.), (13F 6b , [6732330, 1456840] ), f d skjutbana, 5 plantor , 2012 (Tommy Karlsson)
Yttermo, gamla skjutbanan (artp.), (13F 6b , [6732330, 1456840] ), f d skjutbana, 5 plantor/tuvor , 2012 (Tommy Karlsson, Anna Jacobson)
Mjälgen (13F 6b , [6732340, 1456854] ), gammal skjutbana ,uppe på slänt ,skuggad av stor sten, 3 plantor , 2003 (FBg)
Mjälgen (W-Lek-0034) (artp.), (13F 6b , [6732340, 1456854] ), gammal skjutbana, 3 plantor/tuvor , 2003 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Mjälgen (W-Lek-0034) (artp.), (13F 6b , [6732340, 1456854] ), 6 plantor/tuvor , 2015 (Elin Widmark)
Källbergetsmotionområde 940 m SO korsningen Järnav. x Källbacksv. (artp.), (13F 6b , [6732607, 1456093] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Leksand (artp.), (13F 6b , [6732740, 1456392] ), moskog, plantor/tuvor , 2011 (Henrik Wegnelius)
Leksand (artp.), (13F 6b , [6732740, 1456392] ), moskog, 2 plantor/tuvor , 2011 (Henrik Wegnelius)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732744, 1456144] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732744, 1456144] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732785, 1456095] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732785, 1456095] ), 12 plantor/tuvor , 2017 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (13F 6b , [6732785, 1456095] ), SV-sluttning, 39 plantor , 2003 (FBg)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732817, 1456073] ), i frukt , 2013 (Pär Dahlström)
Källbergets motionsområde (artp.), (13F 6b , [6732817, 1456073] ), ej återfunnen , 2017 (Pär Dahlström)
Källberget (13F 6b , [67336, 14559] ), vid gång och cykelväg, 3 + 21 plantor , 2 lokaler , 2003 (FBg)
Källberget (artp.), (13F 6b , [6733655, 1455955] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Övermo (artp.), (13F 6b , [6734112, 1457060] ), 4 plantor/tuvor , 2015 (Urban Gunnarsson)
Övermo (13F 6b , [6734112, 1457060] ), intill banvallen och gamla viadukten, 17 plantor , 2003 (FBg)
RÄTTVIK

Furudals industriområde, 115 m VSV-SV Brändav x Industriv (artp.), (14F 0c , [6753638, 1463737] ), tallhed, 2 plantor/tuvor , 2011 (Joakim Ekman)
Rättviks industriområde vid Brända vägen (artp.), (14F 0c , [6753718, 1463649] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Enån (artp.), (14F 0c , [6754596, 1464982] ), kalkbarrskog /, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rättvik öster om motorbanan (artp.), (14F 0c , [6754624, 1464919] ), se artportalen , 2014 (Uno Skog)
Rättviksheden, 50 m Ö om Motorstadion (artp.), (14F 0c , [6754645, 1464938] ), tallhed, kalktallskog, 200 plantor/tuvor , 2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Nedre Rättviksfältet (artp.), (14F 0c , [6754650, 1463890] ), 1 , 1988 (Johan Niss)
Motorbanan (artp.), (14F 0c , [6754668, 1464932] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Rättviks motorbana (artp.), (14F 0c , [6754800, 1464950] ), enstaka blad , 2004 (Uno Skog)
Rättviks motorbana (artp.), (14F 0c , [6754800, 1464950] ), noterad , 2004 (Uno Skog)
Rättviks motorbana (artp.), (14F 0c , [6754800, 1464950] ), 23 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Rättviksheden kring kalkverket (14F 0d , [6754, 1465] ), solexp. åsbackar m.gles tallskog sammt flerst.på nyare hyggen, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Rättviks Kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754080, 1465040] ), 60 , 2004 (Anders Asp)
SO Kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754228, 1465482] ), kalkbarrskog / sandbarrskog, 1994 ((sks), Lars-olof Sarenmark)
Rättviksheden, vid kalkverket (artp.), (14F 0d , [6754281, 1465542] ), sandtallskog kalkmark, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Kalkverksområdet (artp.), (14F 0d , [6754414, 1465276] ), 50 plantor/tuvor , 2015 (Anders Helander)
Rättviksheden (artp.), (14F 0d , [6754625, 1465630] ), sandtallskog kalkmarksskog, noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Motorbanan (artp.), (14F 0d , [6754702, 1465061] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Motorbanan (artp.), (14F 0d , [6754728, 1465051] ), noterad , 2020 (Andreas Öster, Mikael Gudrunsson, Henrik Tykosson, Maria Hindemo)
Kalkverksområdet (14F0d49) (artp.), (14F 0d , [6754732, 1465482] ), noterad , 2006 (Lars-Olof Sarenmark)
Öster om motorbanan i Rättvik (artp.), (14F 0d , [6754772, 1465004] ), 7 plantor/tuvor , 2017 (Per Gustafsson)
Rättviksheden, NO Kalkverket (Gropen) (artp.), (14F 0d , [6754883, 1465974] ), sandtallskog, 1 plantor/tuvor , 2016 (Örjan Fritz, Johan Nitare, Elisabet Ottosson,)
200 m SO Kungsholskvarn (öster om ån) (14F 1c , [67552, 14649] ), tallskog på sandhed, enstaka , 2013 (GHa)
Rättviksheden (artp.), (14F 1d , [6755313, 1466326] ), sandtallskog kalkmarksskog, 4 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Gärdsjöfältet, S om Österängsån (artp.), (14F 1d , [6755439, 1466184] ), 111 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Rättvik (artp.), (14F 1d , [6755465, 1465930] ), 2 , 2019 (Emma Billbäck)
Gärdsjöfältet, S om Österängsån (14F 1d , [67556, 14662] ), torr tallhed med täml.sluten skog, ~30 ex , 1986 (TLj)
Rättviksheden (artp.), (14F 1d , [6755629, 1465895] ), sandtallskog kalkmarksskog, 1 plantor/tuvor , 2020 (Janolof Hermansson)
Ca 500 m N Ingels ,skogsbilväg (14F 2d , [67608, 14687] ), rik tallhed, t.rikligt , 1988 (LBr)
BODA

Väg 301 vid sockengränsen N om Ingels (artp.), (14F 1d , [6759859, 1468759] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Väg 301 vid sockengränsen. 1km N Ingels (14F 1d , [6759860, 1468760] ), Stenig vägslänt, 20 st i två grupper , 2009 (GHa)
Ensro (artp.), (14F 1d , [6759977, 1468063] ), noterad , 2019 (Markus Rehnberg)
Ensro (artp.), (14F 2d , [6760015, 1468064] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.), (14F 2d , [6760022, 1468058] ), 4 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.), (14F 2d , [6760025, 1468040] ), 4 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.), (14F 2d , [6760025, 1468044] ), 8 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Ensro (artp.), (14F 2d , [6760030, 1468076] ), 49 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14688] ), grusbacke på tallheden, 1 ex , 1986 (TLj)
Värmdalen (artp.), (14F 2d , [6760200, 1468800] ), noterad , 2011 (Gunnar Hagelin)
200 m SSV om Skedtjärn (14F 2d , [6760760, 1468639] ), tallhed, brant sluttning mot åsgropstjärn, cirkia 10 , 2012 (GHa)
Skedtjärnsvägen på hygge (14F 2d , [67608, 14686] ), gräsbevuxet hygge o skogsväg på isälvsand, ymnig 70 m2 största gruppen 600 blommor , 1985 (TLj)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.), (14F 2d , [6760800, 1468700] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.), (14F 2d , [6760800, 1468700] ), 10 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.), (14F 2d , [6760800, 1468700] ), 8 , 2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, vid skogsbilväg 250 m SV tjärnen (artp.), (14F 2d , [6760800, 1468700] ), noterad , 2010 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen, 300 m OSO om (artp.), (14F 2d , [6760899, 1469259] ), 100 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnen, 300 m OSO om (artp.), (14F 2d , [6760899, 1469259] ), 10 plantor/tuvor , 2009 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnen (artp.), (14F 2d , [6760900, 1468600] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Skedtjärnen (14F 2d , [6760900, 1469260] ), tallhed, tiotal i två grupper på var sida om vägen , 2009 (GHa)
V Skedtjärn (artp.), (14F 2d , [6760919, 1468536] ), tallhed, blomning , 2013 (Lars-olof Sarenmarik)
V Skedtjärn (artp.), (14F 2d , [6760919, 1468536] ), tallhed, 20 plantor/tuvor , 2013 (Lars-olof Sarenmarik)
Solberga (artp.), (14F 2d , [6760920, 1468503] ), 2 plantor/tuvor , 2016 (Teresia Holmberg)
Skedtjärnsvägen (artp.), (14F 2d , [6760927, 1468537] ), 100 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnsvägen (artp.), (14F 2d , [6760927, 1468537] ), 117 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Skedtjärnsvägen (artp.), (14F 2d , [6760927, 1468537] ), 100 , 2010 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.), (14F 2d , [6760927, 1468537] ), 31 , 2011 (Gunnar Hagelin)
Skedtjärnsvägen (artp.), (14F 2d , [6760927, 1468537] ), 30 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (14F 2d , [67614, 14699] ), sandig slänt, 2 ex , 1986 (TLj)
Jutjärn, vid vägen till kalkbrottet (artp.), (14F 2d , [6761400, 1469900] ), noterad , 2011 (Gunnar Hagelin)
Juttjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), ängsmark, enstaka , 2010 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470338] ), 2 plantor/tuvor , 2010 (Tomas Ljung, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470338] ), noterad , 2010 (Gunnar Hagelin)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470338] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470338] ), 2 plantor/tuvor , 2010 (Tomas Ljung, Uno Skog, Urban Gunnarsson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), tallskog övergång till äng, 2 plantor/tuvor , 2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), tallskog övergång till äng, 2 plantor/tuvor , 2010 (Urban Gunnarsson, Uno Skog, Tomas Ljung)
Jutjärn, vid nedfarten (14F 2e , [67632, 14703] ), tallhed, 1 ex , 1986 (TLj)
Jutjärn, vid nedfarten (artp.), (14F 2e , [6763200, 1470300] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Jutjärn, vid nedfarten (artp.), (14F 2e , [6763200, 1470300] ), noterad , 2011 (Gunnar Hagelin)
300 m SV Boda k:a (14F 3d , [67660, 14676] ), torrbacke som lär brännas årligen, 5 ex varav 2 sterila , 1985 (TLj)
Boda kyrka, 300 m SV (artp.), (14F 3d , [6766000, 1467600] ), noterad , 2011 (Gunnar Hagelin)
Boda kyrka, 300 m SV (artp.), (14F 3d , [6766000, 1467600] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ), ~refl~ ,torrare parti av svad, relativt rikligt inom ett område på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Gönockran, 500 m SSO om (artp.), (14F 3e , [6768050, 1470649] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Hagelin)
Gönockran, 500 m SSO om (artp.), (14F 3e , [6768050, 1470649] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Åhedarna (artp.), (14F 4e , [6773571, 1470389] ), 28 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Åhedarna (14F 4e , [6773573, 1470389] ), ~refl~ ,gles tallskog på isälvsdelta, ca 10 ,frekvens m.allm. , 2011 (GHa)
ORE

Dalbyn vid brändan åt SO (artp.), (14F 5d , [6775570, 1468409] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775570, 1468410] ), gles tallskog, 26 stycken uppdelat i två grupper , 2009 (GHa)
Dalbyn/Brändan (14F 5d , [6775720, 1468150] ), gles tallskog, 13 stycken i en spridd grupp , 2009 (GHa)
Dalbyn vid Brändan (artp.), (14F 5d , [6775726, 1468144] ), 12 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Vindörberg (14F 6c , [6783544, 1464861] ), tallskog, enstaka , 2018 (GHa)
Vindförberg NR (artp.), (14F 6c , [6783545, 1464878] ), 1 , 2018 (Bjarne Tutturen)
Furudal (14F 7c , [67856, 14647] ), rikligt , 2005 (Ingrid Karlstrand)
Furudal, väg W972 (artp.), (14F 7c , [6785619, 1464798] ), vägkant, noterad 20+ plantor (ca 4st i vägområdet). , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, väg W972 (artp.), (14F 7c , [6785635, 1464808] ), vägkant, noterad 5 plantor. , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.), (14F 7c , [6785655, 1464755] ), 5 , 2011 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.), (14F 7c , [6785655, 1464755] ), 200 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.), (14F 7c , [6785655, 1464755] ), 10 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.), (14F 7c , [6785655, 1464755] ), 350 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Furudal, nära Tranusjöns SO-vik (artp.), (14F 7c , [6785655, 1464755] ), 100 , 2010 (Gunnar Hagelin)
Kalkberget vid Tranusjön (14F 7c , [6787050, 1464940] ), sandig slänt i tallskog, cirka 20 st , 2009 (GHa)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.), (14F 7c , [6787110, 1464979] ), 7 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67861, 14665] ), 2005 (Göte Nyström , Ingrid Karlstrand)
Furudals bruk, golfbanan (artp.), (14F 7d , [6786100, 1466500] ), tallhed, 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Furudals bruk, golfbanans S-sida (artp.), (14F 7d , [6786155, 1466555] ), 16 plantor/tuvor , 2017 (Kristin Persdotter)
Furudals bruk, golfbanans S-sida (artp.), (14F 7d , [6786155, 1466555] ), 200 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furdals golfbana (artp.), (14F 7d , [6786190, 1466502] ), 275 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog)
Furudals bruk , golfbanan (14F 7d , [67864, 14668] ), några ex. , 2005 (Ingrid Karlstrand)
Furudals bruk, golfbanans Ö-sida (artp.), (14F 7d , [6786455, 1466855] ), ej återfunnen , 2017 (Lennart Bratt)
NV om Furudals bruk , Kalkberget vid Nysjön (14F 7d , [6787070, 1465030] ), vägkant, enstaka ex. , 2005 (Laila Helmersson)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.), (14F 7d , [6787075, 1465035] ), 45 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.), (14F 7d , [6787075, 1465035] ), 5 , 2011 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.), (14F 7d , [6787075, 1465035] ), 30 , 2012 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.), (14F 7d , [6787075, 1465035] ), 25 , 2010 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk NV-ut, Kalkberget vid Nysjön (artp.), (14F 7d , [6787075, 1465035] ), 63 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt, Kristin Persdotter)
Furuhälls bruk (artp.), (14F 7d , [6787103, 1465016] ), noterad , 2018 (Johan Möllegård)
Furuhälls bruk (artp.), (14F 7d , [6787103, 1465016] ), noterad , 2018 (Johan Möllegård)
Skogsbilväg NV om Tranusjön (artp.), (14F 7d , [6787105, 1465016] ), 97 plantor/tuvor , 2016 (Maja Wressel)
N om Furudals bruk , Djuptjärnsbacken (14F 8c , [6792250, 1464520] ), tallskog vid stig mot tjärnen, enstaka ex. , 2005 (Laila Helmersson)
Furudals bruk N-ut, Djuptjärnsbacken (artp.), (14F 8c , [6792255, 1464525] ), noterad , 2011 (Gunnar Hagelin)
Djuptjärnsbacken (artp.), (14F 8c , [6792255, 1464525] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
N om Furudals bruk , Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (14F 8c , [67932, 14644] ), tallskog, tidigare massvis nu ? , 2005 (Laila Helmersson)
Furudals bruk N-ut, Oreälven vid båtplatsen till Laxtjärnan (artp.), (14F 8c , [6793255, 1464455] ), ej återfunnen , 2016 (Maja Wressel)
Hökåsens sydsluttning (artp.), (14F 8h , [6790143, 1488908] ), tallskog på morän, 4 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hermansborg (artp.), (14F 9c , [6798029, 1462833] ), 5 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog)
ORSA

Laggars (artp.), (14E 6h , [6782125, 1438013] ), 27 stjälkar/strån/skott , 2015 (Erik Danielsson)
Mosippeplatsen Hansjö (artp.), (14E 6h , [6782174, 1438050] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Daniel Lundin)
Unnåbron Ö-ut vid fångstgroparna (artp.), (14E 6h , [6782218, 1437985] ), 30 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lennart Bratt)
Unnåbron Ö-ut vid fängsgroparna (14E 6h , [67823, 14379] ), tallungskog på sand S-exp, enst! , 1985 (EGu)
Hansjö (artp.), (14E 6h , [6782300, 1437460] ), 6 , 2004 (Anders Hans)
SO om Ribbygget m. jv. o älven (se text rapport) (14E 6h , [67834, 14386] ), tallungskog på sand S-exp, fl. o f.rikligt , 1985 (EGu)
Heden N-ut v.älvslänten Ö Ribbygget (DF? Heden?), (14E 6h , [67838, 14388] ), Ö-vänd sandsläntmungtallskog, (m.backstarr), enst! , 1987 (JEd)
Ribbygget Ö-ut i älvslänten (artp.), (14E 6h , [6783855, 1438855] ), ö-vänd sandslänt, ungtallskog (med backstarr), noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Intill väg E45 ovan Hedens soptipp (14E 6h , [6784176, 1438567] ), tallås, 125-150 blommor , 2012 (BOr)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 104 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 110 mosippa, 2013 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 86 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 25 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 37 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Norr Hedens soptipp (artp.), (14E 6h , [6784196, 1438563] ), 65 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Dikes slänt mot 45:an (artp.), (14E 6h , [6784204, 1438562] ), 70 stjälkar/strån/skott , 2013 (Magnus Bjurman)
Dikes slänt mot 45:an (artp.), (14E 6h , [6784204, 1438562] ), blomning , 2013 (Magnus Bjurman)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'- S om Namnlösen fl! (14E 6i , [67845, 14404] ), fl. o rikl! , 1986 (JEd)
Kallholen N om älven, 1 km SSV Namnlösen (artp.), (14E 6i , [6784555, 1440455] ), sandig tallhed, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Kallholen'- S om Namnlösen fl! (14E 6i , [67848, 14407] ), fl. o rikl! , 1986 (JEd)
Kallholen N om älven, 700 m S Namnlösen (artp.), (14E 6i , [6784855, 1440755] ), sandig tallhed, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
S om Jäsmyrarna ,Ö om riksvägen (14E 7h , [67855, 14388] ), vid dike, 3-4 ex , 2006 (BOr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Gamla tallhedsvägen (artp.), (14E 7i , [6785180, 1440690] ), noterad , 2016 (Lars Bruks)
Gamla tallhedsvägen. (artp.), (14E 7i , [6785227, 1440252] ), noterad , 1981 (Lars Bruks)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' t.a! (10 tal lok) (DF Björken,Mässbacken,Tallhed), (14E 7i , [67853, 14409] ), huvuds. S-(ibl.Ö-)vända sandslänter m tallungskog el.hygge, fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Kallholen N om älven, 200 m SSO Namnlösen (artp.), (14E 7i , [6785355, 1440955] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67856, 14415] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga N om älven, 500 m Ö om Namnlösen (artp.), (14E 7i , [6785655, 1441555] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67857, 14417] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga N om älven, 800 m Ö om Namnlösen (artp.), (14E 7i , [6785755, 1441755] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Oreälven-Björken (artp.), (14E 7i , [6785769, 1441936] ), dessa ex sågs nära stigen då jag passerade, 50 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' t.a! (14E 7i , [6786, 1443] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67860, 14410] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786055, 1441055] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786055, 1441055] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Nederberga N om älven, 300 m VSV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786055, 1441055] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67862, 14413] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Nederberga N om älven, strax NV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786255, 1441355] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, 20 plantor/tuvor , 1985 (Jan Edelsjö)
Nederberga N om älven, strax NV Sandtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786255, 1441355] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67864, 14428] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Björken N om älven, 200 m NO Fogdtjärnen (artp.), (14E 7i , [6786455, 1442855] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1985 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67875, 14412] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Tallhed S om Tranulökarna (14E 7i , [67875, 14413] ), tallungskog på sand S-exp, fl. o f.rikligt , 1985 (EGu)
Tallhed S-ut, 500 m S Tranulökarna (artp.), (14E 7i , [6787555, 1441255] ), s-exp. sandslänt, tallhygge/ungskog, noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Tallhed S-ut, 500 m S Tranulökarna (artp.), (14E 7i , [6787555, 1441255] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Tallhed S om Tranulökarna (14E 7i , [67877, 14414] ), tallungskog på sand S-exp, fl. o f.rikligt , 1985 (EGu)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67877, 14443] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Tallhed S-ut, 300 m S Tranulökarna (artp.), (14E 7i , [6787700, 1441400] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Mässbacken N om älven, 300 m NV Ämåtrjärnen (artp.), (14E 7i , [6787755, 1444355] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Mässbacken N om älven, 300 m NV Ämåtrjärnen (artp.), (14E 7i , [6787755, 1444355] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Kallholen'-' Mässbacken upp till Tallhed' (14E 7i , [67879, 14440] ), fl. o rikl! , 1987 (JEd)
Mässbacken N om älven, 700 m NV Ämåtrjärnen (artp.), (14E 7i , [6787955, 1444055] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, 1 plantor/tuvor , 1985 (Jan Edelsjö)
Mässbacken N om älven, 700 m NV Ämåtrjärnen (artp.), (14E 7i , [6787955, 1444055] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Sandomr-N Mässbacken' NO Björntjärnen fl! (14E 7j , [67874, 14456] ), huvuds. S-(ibl.Ö-)vända sandslänter m tallungskog el.hygge, fl. o rikl! , 1986 (JEd)
Kallmora N om älven, 400 m NO Björntjärnen (artp.), (14E 7j , [6787455, 1445655] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Kallmora N om älven, 400 m NO Björntjärnen (artp.), (14E 7j , [6787455, 1445655] ), s-exp. sandslänt med tallungskog/hygge, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Sandomr-N Skattungbyn' - N om Brejljån (14E 7j , [67886, 14469] ), S-exp åsslänt,tallhygge, enst! , 1987 (JEd)
Skattungbyn N-ut, N om Bredljån (artp.), (14E 7j , [6788655, 1446955] ), s-exp åsslänt, tallhygge, noterad , 1987 (Jan Edelsjö)
Skattungbyn N-ut, N om Bredljån (artp.), (14E 7j , [6788655, 1446955] ), ej återfunnen , 2016 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs v.Torsmo-vägen (båda didor vägen) (14F 7a , [67875, 14511] ), gläntor i tallmo.sandomr!, 1986 (JEd)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.), (14F 7a , [6787555, 1451155] ), 35 plantor/tuvor , 2016 (Lennart Bratt)
avk2019MITT3 (artp.), (14F 7a , [6787615, 1450900] ), bakslant, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
avk2019MITT257 (artp.), (14F 7a , [6787619, 1450880] ), bakslant, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.), (14F 7a , [6787624, 1450878] ), sandig tallhed, noterad , 1986 (Jan Edelsjö)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.), (14F 7a , [6787624, 1450878] ), 220 stjälkar/strån/skott , 2017 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.), (14F 7a , [6787624, 1450878] ), 86 stjälkar/strån/skott , 2019 (Lennart Bratt)
Ivarsnäs vid Torsmo-vägen (artp.), (14F 7a , [6787624, 1450878] ), 35 plantor/tuvor , 2016 (Lennart Bratt)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787626, 1450879] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787626, 1450879] ), 50 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer, Barbro Hellström)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787626, 1450879] ), 200 , 2015 (Bengt Oldhammer)
Sandvik (artp.), (14F 7a , [6787626, 1450879] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Djurviken (artp.), (14F 7a , [6788010, 1451350] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Djurviken (artp.), (14F 7a , [6788010, 1451350] ), noterad , 2014 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Trollkyrka norra (artp.), (13E 8d , [6743328, 1417661] ), i ungskog,, 1 ex. , 1991 (Bengt Oldhammer)
MORA

Vinäs Mora (artp.), (14E 2g , [6761938, 1430895] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Vinäsheden (artp.), (14E 2g , [6762298, 1430259] ), 2 plantor/tuvor , 2020 ((Rapportör) Uno Skog)
Vinäsheden (artp.), (14E 2g , [6762299, 1430260] ), 3 , 2017 (Vasti Blomgren, Ingvar Blomgren)
Vinäsheden (artp.), (14E 2g , [6762299, 1430260] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Vinäsheden (artp.), (14E 2g , [6763000, 1430900] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Vinäsheden (14E 3e , [67690, 14245] ), tallhed, 2 plantor , 2005 (Birgit Bysell)
2 km V om Långlet, Uluberg (14E 3e , [67692, 14246] ), tallhed på sandfält, spridda över stor yta , 2005 (Lennart Finn)
Uluberg, 2 km V om Långlet (artp.), (14E 3e , [6769255, 1424655] ), ej återfunnen , 2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt)
Uluberg, 2 km V om Långlet (artp.), (14E 3e , [6769255, 1424655] ), tallhed på sandfält, noterad , 2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Uluberget, 2 km V om Långlet (artp.), (14E 3e , [6769255, 1424655] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Läde O stora grustaget (artp.), (14E 4e , [6772123, 1422696] ), 222 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt)
Läde Ö Stora grustaget (artp.), (14E 4e , [6772123, 1422696] ), 40 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bjöns Lars-Erik)
Läde NO (artp.), (14E 4e , [6772200, 1422550] ), 50 plantor/tuvor , 1990 (Björn Cederberg)
S om Alderängarna (14E 4f , [6770, 1425] ), tallhed, 10-tal avknipsade blommor (hare/rådjur) , 2004 (BOr)
Salunäbb (artp.), (14E 4f , [6770885, 1426265] ), 4 , 2017 (Tommy Carlström)
Salunäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6770894, 1426255] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
Bonäsfältet (artp.), (14E 4f , [6770897, 1428857] ), noterad , 1989 (Bengt Oldhammer)
Bonäsfältet (artp.), (14E 4f , [6770897, 1428857] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.), (14E 4f , [6771230, 1425910] ), ca 25 kraftiga blommor på tre fina plantor samt ett par sterila småplantor , 2011
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.), (14E 4f , [6771230, 1425910] ), 5 plantor/tuvor , 2011 (Lennart Bratt)
Salunäbb i Alderängarnas NR (artp.), (14E 4f , [6771230, 1425910] ), 5 plantor , 2011 (Dalarna Floraväktarna)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6771254, 1425903] ), sandbarrskog på ås, 6 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Stöbsandnäbb i Alderängarnas naturreservat (artp.), (14E 4f , [6771255, 1425899] ), sandbarrskog på ås, 2012 (Janolof Hermansson)
Söder om Knutsdal (artp.), (14E 4f , [6773588, 1428409] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Söder om Knutsdal (artp.), (14E 4f , [6773600, 1428402] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Bjöset (artp.), (14E 5e , [6776650, 1421080] ), 4 ex , 2008 (TMi)
Bojset (artp.), (14E 5e , [6776650, 1421080] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Grönsberg, SV (artp.), (14E 5e , [6776744, 1421076] ), 5 plantor/tuvor , 2004 (Ralf Lundmark)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6777110, 1422133] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6777110, 1422133] ), noterad , 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

1 km N om Bonäs (artp.), (14E 5f , [6776214, 1428409] ), hedtallskog ås-formationer i området, 4 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Kumbelnäs, ca 850 S om byn (artp.), (14E 5f , [6776226, 1428404] ), tallskog i sluttningen av sandås, 1 plantor , 2009 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
Kumbelnäs idrottsplats (artp.), (14E 5f , [6777497, 1428072] ), 17 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Nedre bönsaberg (artp.), (14E 7e , [6787055, 1420310] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Ingela Brose'n)
VENJAN

Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767738, 1392713] ), noterad , 2019 (David Hammarberg)
V om Ängsgrav (14D 3i , [6769, 1391] ), hygge, 4-5 fina ex. , 1989 (BOr)
Tiberget S. Ängesgravklikten. (artp.), (14D 3i , [6769340, 1391560] ), 7/8 plantor med blomstänglar. intill äldre maskinspår ca. 10m från vägen., 8 plantor/tuvor , 2020 (David Hammarberg)
Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), i branten ovan Ängsgrav, 4-5 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778206, 1387710] ), torr öppning i tallskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Risbergsskaftet V om (artp.), (14D 5h , [6778322, 1387659] ), torr vägslänt, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Marddal, 750 m S om (artp.), (14D 7h , [6787573, 1385957] ), torr sluttning invid skogsbilväg, 60 plantor/tuvor , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marddal, 1 km SSV om (artp.), (14D 7h , [6787574, 1385962] ), 32 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Sturmas gården (artp.), (14D 9i , [6796639, 1394290] ), 11 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Stor-Matsänget (artp.), (14D 9i , [6797106, 1394411] ), 25 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.), (14D 9i , [6798597, 1394509] ), 17 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.), (14D 9i , [6798602, 1394513] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.), (14D 9i , [6798604, 1394498] ), 11 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Brodinsåsen (artp.), (14D 9i , [6798606, 1394511] ), 18 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6782515, 1413492] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Blyberg (artp.), (14E 6c , [6782544, 1413484] ), 1 plantor/tuvor , 2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Brandstationen (artp.), (14E 8a , [6791282, 1404863] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Loka , N om Långsjön (14E 9a , [6797574, 1403134] ), gammal äng, 15-20 plantor , 2005 (Eva-Britt Andersson)
4 km upp efter Rotälven ,Söder om Råbäcken (14E 9a , [6799481, 1404745] ), hygge, på båda sidor om vägen , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Intill Gryvlan, norra stranden (15D 0g , [68040, 13842] ), tallhed med inslag av gräsveg. o grus, flertal , 1986 (PJo)
Åmotstugan SO om (artp.), (15D 0g , [6804089, 1384129] ), torr vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Trängslets kanjon (15D 1h , [68070, 13891] ), flerstädes påklipphällar, spridda ex , 1986 (PJo)
Trängslets kanjon (artp.), (15D 1h , [6807050, 1389150] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Trängslet V om Björntjärn (artp.), (15D 1h , [6807369, 1388942] ), diabasklippa i granskog, 20 plantor/tuvor , 2009 (Janolof Hermansson)
Rensjöblik, längs stigen i öster (artp.), (15D 3h , [6818638, 1386054] ), 100 plantor/tuvor , 2016 (Lennart Bratt)
Björngravsåsen (artp.), (15D 3i , [6817003, 1390385] ), 200 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Björngravsåsen (artp.), (15D 3i , [6817004, 1390392] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Källmorbäcken, V om (artp.), (15D 3i , [6817767, 1392635] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Källmorbäcken (artp.), (15D 3i , [6817767, 1392636] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Åbäcktjärn (artp.), (15D 3i , [6818197, 1391066] ), 600 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Åbäcktjärn, N om, vid vägen (artp.), (15D 3i , [6818271, 1391093] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Åbäckskojan (artp.), (15D 3i , [6818400, 1391649] ), ej återfunnen , 2018 (Maja Wressel)
Åbäckskojeavfarten (artp.), (15D 3i , [6818401, 1391648] ), noterad , 1997 (Leif Ekblom)
Storbergtjärnsbäcken (artp.), (15D 4h , [6822458, 1385385] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820272, 1390428] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820272, 1390440] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820280, 1390432] ), 9 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn, V om (artp.), (15D 4i , [6820283, 1390435] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820313, 1390431] ), 6 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820317, 1390431] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Svisktjärn (artp.), (15D 4i , [6820329, 1390425] ), 12 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Rivsjön (artp.), (15D 4i , [6821702, 1390061] ), 27 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt, Sanne Godowbratt, Tora Bratt)
Tjyttjysbäck (15D 4j , [6821, 1397] ), 2005 (Eva-Britt Andersson)
Trängslet (artp.), (15D 4j , [6821482, 1395496] ), 200 plantor/tuvor , 2018 (Ola Borin, Bo Karlsson, Anna Sjövall)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821498, 1395518] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Aspvasslan vid Mossiberg (15D 4j , [6824, 1396] ), enormt mycet mosippor på båda sidor om Aspvasslan , 2005 (Eva-Britt Andersson)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ), små ängspartier, 1996 (TLj)
Väster Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828166, 1383006] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Söder Trollegrav, Älvdalen förs (artp.), (15D 5g , [6828167, 1383016] ), betesmark, 38 Plantor/tuvor , 2011 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828182, 1383003] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, flera 100 m2 , 2012 (LBr)
Storstranden, Granån, längs stigen mot S Trollegrav, 500 m N p-platsen (artp.), (15D 5g , [6828220, 1382983] ), skogsmark öppen, intill litet översilad kärr, 200 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.), (15D 5g , [6828235, 1382993] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Väster Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828240, 1382978] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Västra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828499, 1382991] ), 10-20 kvadratmeter, en del nedbetade , 1989 (Bengt Oldhammer)
Södra (väster på kartan) Trollegrav n,Granan (15D 5g , [68285, 13828] ), stig intill å,öppet, 1988 (BOr)
Blästås och Storberget, mellan (artp.), (15D 5h , [6826015, 1386976] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Mellan Blästås och Storberget (artp.), (15D 5h , [6826017, 1386963] ), 800 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Blästås och Storberget, mellan (artp.), (15D 5h , [6826243, 1386196] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Mossibrändan (15D 5i , [6829, 1393] ), många lokaler , 2005 (Eva-Britt Andersson)
Kasbäck, O om (artp.), (15D 6h , [6834841, 1388923] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Rotnen S Lånus (artp.), (15D 6i , [6832518, 1392786] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Gäddtjärn, N om (artp.), (15D 6i , [6832800, 1393295] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Efter Rotälven mot Lånhus (15D 6i , [6833, 1392] ), 2005 (Eva-Britt Andersson)
Rasskårubäck (artp.), (15D 6i , [6833432, 1393116] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6833737, 1392109] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833739, 1392109] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833828, 1391931] ), 25 , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833828, 1392503] ), 8 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Permatsbodarna (artp.), (15D 6i , [6833839, 1392411] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833869, 1392339] ), 12 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833878, 1391815] ), 70 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6833880, 1391961] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Lånhus (artp.), (15D 6i , [6833921, 1391943] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (John Halvarsson)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833926, 1391810] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Rotnen N Lånus (artp.), (15D 6i , [6833933, 1391927] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833963, 1391793] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6833995, 1391789] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Rotnen (artp.), (15D 6i , [6834026, 1391917] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834037, 1391754] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834100, 1391783] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånhus (artp.), (15D 6i , [6834102, 1391906] ), 10 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834111, 1391874] ), 6 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834182, 1391692] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834212, 1391691] ), 4 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834225, 1391712] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834256, 1391817] ), 5 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834261, 1391713] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834326, 1391740] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Rotnen (artp.), (15D 7i , [6836621, 1391319] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Norra Trollegrav (artp.), (15D 7i , [6836809, 1391234] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
HAMRA

Voxnan vid tjärnen 400 m SSO Ormsjökojan (16E 1j , [68553, 14458] ), hed (tidigare ansedd utgången ur Hamra!), sparsamt , 1988 (PSt)
Voxnan vid tjärnen 400 m SSO Ormsjökojan (artp.), (16E 1j , [6855350, 1445850] ), hed (tidigare ansedd utgången ur hamra!), noterad , 1988 (Peter Ståhl)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Nyhammar (artp.), (12E 5g , [6677933, 1430710] ), blomning , 2013 (Lennart Bratt)
FLODA

Björbo, V om Lilla Gravtjärnen (13E 2g , [6711248, 1432896] ), grusås , 35-40 plantor , 2005 (Roger Persson)
Gravtjärnsåsen (artp.), (13E 2g , [6712843, 1432446] ), 64 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Gravtjärnsåsen (artp.), (13E 2g , [6712843, 1432446] ), 32 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Flosjön ,Igelviken (13E 2j , [6712610, 1445460] ), tomtmark fritidshus, sandig bergkulle, 1 ex. , 2005 (Eva Björklund)
Flosjön, Igelviken (artp.), (13E 2j , [6712615, 1445465] ), ej återfunnen , 2017 (Kristin Persdotter)
Sandvikens fäbod (13E 2j , [6714540, 1446160] ), tallmo ,ganska öppet, 5 ex. , 2005 (Kjell Norden)
NÅS

Axbacken, 300 m S T i Tällbergsdammen (13E 0f , [67022, 14268] ), 1990 (BEh)
Axbacken, S om Tällbergsdammen (artp.), (13E 0f , [6702200, 1426800] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Vråna, 300 m N e i Mellanborg (13E 1f , [67066, 14278] ), 1990 (BEh)
Vråna, Mellanborg (artp.), (13E 1f , [6706600, 1427800] ), noterad , 2017 (Hannah Brandin)
Borgheden, 200 m SO n i Borgheden (13E 1f , [67077, 14271] ), 1990 (LBe)
Borgheden (artp.), (13E 1f , [6707755, 1427155] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
N om Överborg , S om vägen till Vålmyran (13E 1f , [67087, 14266] ), 8 ex , 2005 (Mats Jont)
Överborg N-ut, S om vägen till Vålmyran (artp.), (13E 1f , [6708755, 1426655] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Gullgråa, 800 m S ö i Strömsheden (13E 1f , [67098, 14259] ), 1990 (BEh)
Gullgråa, 500 m S om Strömsheden (artp.), (13E 1f , [6709800, 1425900] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Öråsen, 400 m S n i Jonttjärnen (13E 2g , [67127, 14312] ), 1990 (BEh)
Jonttjärnen, 300 m OSO om (artp.), (13E 2g , [6713068, 1431624] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Bengt Ehnström)
Jonttjärnen, 300 m OSO om (artp.), (13E 2g , [6713068, 1431624] ), 32 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
JÄRNA

Tretjärn (13E 0c , [67038, 14109] ), tallhed, numera stugby, ? , 2005 (Lisa Duvbäck)
Vägen mot Hummelforsen ca 150 m öster Vakran (13E 0c , [6704039, 1410687] ), ~refl~ ,tallskog, ca 50 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Sännbäcken intill riksvägen (13E 1c , [67095, 14141] ), sandig åskulle, 3 ex , 1990 (Elofsson Maria)
Sännbäcken (artp.), (13E 1c , [6709559, 1414277] ), 4 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
F.d.täkt vid väg till Hedtjärn från väg 242 (13E 1c , [67096, 14141] ), sand, 3 ex , 1989 (HLe & UGn)
Vansbro, Rossängen (Vansbro 6:3) (artp.), (13E 1c , [6709869, 1413224] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Vansbro, Rossängen (Vansbro 6:3) (13E 1c , [6709869, 1413224] ), tomtmark, gräsmatta i skogsmark, ca 10 ex. , 2005 (BIrgitta Söderlund)
Uppsälje på Storön (13E 2d , [6711, 1417] ), enstaka ex. , 2005 (Lisa Duvbäck)
Morn (13E 2d , [67138, 14195] ), kraftledningsgata, ? , 2005 (Lisa Duvbäck)
Kraftledningsgata S om Morn (artp.), (13E 2d , [6713911, 1419531] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Vikarheden (artp.), (13E 2d , [6714217, 1418486] ), noterad plantor/tuvor , 2003 (Maja Wressel)
Vikarheden (artp.), (13E 2d , [6714217, 1418486] ), ej återfunnen plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Högosta (13E 2e , [67123, 14243] ), tallhed nära älven, ca 100 m2 , 2005 (Mia Lidmark)
Högosta (artp.), (13E 2e , [6712355, 1424355] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker, 175 m ssv Vattenverket (artp.), (13E 2e , [6712884, 1424241] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
"""Snöåbyn vid """"Rännheden""""""" (artp.), (13E 2e , [6712886, 1424979] ), 32 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
"""Snöåbyn vid """"Rävheden""""""" (artp.), (13E 2e , [6712888, 1424976] ), 84 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker mellan Grådan och Vattenverket (artp.), (13E 2e , [6713169, 1424124] ), 22 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker, Baggvägen 47 (artp.), (13E 2e , [6713533, 1423696] ), 47 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Kvarnåker (artp.), (13E 2e , [6713669, 1423191] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Kvarnåker ,Baggvägen 47 (13E 2e , [67139, 14233] ), tomtmark, ca 50 ex. , 2005 (Högosta Lars Johansson)
Grånäs, Hembygdsgården (artp.), (13E 2e , [6713981, 1420415] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Maja Wressel)
Grånäs, Hembygdsgården (artp.), (13E 2e , [6713981, 1420415] ), ej återfunnen plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Grånäs (artp.), (13E 2e , [6714098, 1420421] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Kvarnåker nr 51 (artp.), (13E 2e , [6714139, 1424020] ), 26 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Grånäs vägskärningen (artp.), (13E 2e , [6714141, 1420022] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Anders Lindholm)
Morn (artp.), (13E 2e , [6714141, 1420024] ), 232 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Grånäs - Morbyn (13E 2e , [6714150, 1420080] ), ås invid älven, 4-5 tuvor , 2005 (Åsa Larsson)
Snöåbyn, ca 1000 m S om ö i Snöåbyn (13E 2f , [67119, 14254] ), 1980 (BEh)
Snöbyn (artp.), (13E 2f , [6711900, 1425400] ), ej återfunnen , 2017 (Hannah Brandin)
Snöåbyn vid avfarten (artp.), (13E 2f , [6712659, 1425369] ), 47 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Skålö nr 344 (artp.), (13E 3d , [6716047, 1417744] ), 14 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
Skålö, öst om Åktjärnen (artp.), (13E 3d , [6716355, 1417186] ), 25 plantor/tuvor , 2017 (Hannah Brandin)
ÄPPELBO

Navarkölen (artp.), (13D 0j , [6703270, 1397072] ), 40 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Navarkölen (artp.), (13D 0j , [6704421, 1396030] ), 29 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Roddarheden (13E 1a , [6706, 1403] ), 1997 (IJo)
Roddarheden (13E 1a , [67065, 14043] ), gles tallskog på sandmark, 1995 (IJo)
Nyåkern (13E 1a , [67081, 14012] ), 1997 (IJo)
MALUNG

Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6703796, 1393985] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6703801, 1393980] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6703842, 1393982] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6703853, 1393980] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6703901, 1393997] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6704020, 1393951] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6704077, 1394034] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Svenmyran (artp.), (13D 0i , [6704099, 1394041] ), noterad , 2017 (Uno Skog)
Haftahedarna 4 (artp.), (13D 0j , [6704816, 1395389] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 6 plantor/tuvor , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.), (13D 0j , [6704816, 1395389] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.), (13D 0j , [6704833, 1395456] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 1 plantor/tuvor , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 4 (artp.), (13D 0j , [6704833, 1395456] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705221, 1394999] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705232, 1394997] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705232, 1394998] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6705488, 1394524] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705628, 1394587] ), sandtallskog, noterad , 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705628, 1394587] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705632, 1394580] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705632, 1394580] ), sandtallskog, noterad , 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705701, 1394769] ), 2008 (Sebastian Kirppu)
Haftaheden, sydväst Granukölen (artp.), (13D 1i , [6705701, 1394769] ), sandtallskog, noterad , 2008 (Sebastian Kirppu)
Åtjärnberget (artp.), (13D 1i , [6706417, 1392706] ), 11 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Holmtjärn (artp.), (13D 1i , [6706621, 1393919] ), 16 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6706855, 1393980] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6706875, 1394619] ), sandig åstallskog, 156 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6706878, 1394625] ), sandig åstallskog, 22 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6706878, 1394627] ), sandig åstallskog, 21 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6706882, 1394622] ), sandig åstallskog, 78 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Brandfält 2015 (artp.), (13D 1i , [6706885, 1394401] ), 1 , 2017 (Fredrik Lundin)
Haftahedarna (13D 1i , [6706890, 1394620] ), tallås, c:a 80 plantor , 2020 (MNo)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6706891, 1394439] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog, Maja Wressel)
Granukölen (artp.), (13D 1i , [6706891, 1394639] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Vimyran västra åsen (artp.), (13D 1i , [6706895, 1394443] ), 2 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6706899, 1394439] ), sandig åstallskog, 1 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Granukölen (artp.), (13D 1i , [6706906, 1394435] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Vimyran västra åsen (artp.), (13D 1i , [6706944, 1394443] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6706948, 1394440] ), 1 plantor/tuvor , 2016 (Uno Skog, Maja Wressel)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707038, 1394058] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707050, 1394660] ), sandig åstallskog, 1 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Vimyran, östra åsen (artp.), (13D 1i , [6707061, 1394662] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Vimyran, östra åsen (artp.), (13D 1i , [6707096, 1394659] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Granukölen (artp.), (13D 1i , [6707105, 1394645] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Andreas Öster)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707178, 1394019] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Vimyran, östra åsen (artp.), (13D 1i , [6707189, 1394673] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Vimyran, östra åsen (artp.), (13D 1i , [6707196, 1394672] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707198, 1394237] ), sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar, 1 , 2014 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707199, 1394237] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Vimyran, östra åsen (artp.), (13D 1i , [6707200, 1394681] ), 4 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707234, 1394228] ), sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar, 3 , 2014 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707234, 1394228] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, Väster om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707234, 1394228] ), sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar, 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (13D 1i , [6707240, 1393740] ), tallhed o vägkant, t.rikl. (enl .Ingeborg o Kjell Adolfsson 2003) ,rikligt , 2004 (IPt)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6707245, 1393745] ), sandtallskog längs vägren, 228 plantor/tuvor , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6707245, 1393745] ), tallhed o vägkant, noterad , 2003 (Inge Palmqvist)
Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6707245, 1393745] ), sandtallskog längs vägren, 2014 (Urban Gunnarsson)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707264, 1393762] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (13D 1i , [6707280, 1393710] ), vägkant, 235 blommande ex , 2014 (BGM)
Nya Åtjärnsvägen (artp.), (13D 1i , [6707303, 1393688] ), 180 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vimyran, östra åsen (artp.), (13D 1i , [6707316, 1394703] ), 21 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel)
Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707321, 1394696] ), sandig åstallskog, 5 plantor/tuvor , 2017 (Uno Skog, Fredrik Lundin)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707359, 1393706] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Söder om Vimyran (artp.), (13D 1i , [6707367, 1393808] ), gammal sandtallskog, noterad , 2013 (Sebastian Kirppu)
Granukölen (artp.), (13D 1i , [6707417, 1394694] ), noterad , 2019 (Andreas Öster)
Rävåsen, naturstigen (artp.), (13D 1i , [6707521, 1394211] ), 31 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707540, 1393400] ), vägkant, mosand samt tallmo, slänt mot väg, 23 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Rävåsen, naturstigen (artp.), (13D 1i , [6707557, 1394382] ), 31 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Nya Åtjärnsvägen (artp.), (13D 1i , [6707563, 1393381] ), 56 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6707580, 1393360] ), vägkant, mosand, 1 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Vid Åtjärnen (13D 1i , [67080, 13929] ), ås, c:a 10 , 2012 (MNo)
Oxbäcken, S om (artp.), (13D 1i , [6708020, 1393280] ), vägkant, mosand, 5 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
ÅTJÄRNEN (13D1i07) (artp.), (13D 1i , [6708028, 1393015] ), noterad , 1998 (Christina Enfjäll)
Vid Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6708050, 1392950] ), ås, noterad , 2012 (Mats Nordhag)
Rävåsen, naturstigen (artp.), (13D 1i , [6708736, 1394554] ), 31 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Rävåsen (13D 1i , [6708770, 1394600] ), låg rullstensås, 5 ex , 2007 (MNo)
Rävåsen (artp.), (13D 1i , [6708770, 1394600] ), låg rullstensås, noterad , 2007 (Mats Nordhag)
Naturstigen (artp.), (13D 1i , [6708858, 1393228] ), 16 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392712] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392712] ), 1 , 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709027, 1392713] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709130, 1393070] ), vägkant, mosand, 30 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709140, 1393060] ), vägkant, mosand, 95 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709239, 1392561] ), 1 , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709239, 1392561] ), 2014 (Sebastian Kirppu)
Norr om Igeltjärnsloken (artp.), (13D 1i , [6709240, 1392562] ), gammal sandtallskog, noterad , 2014 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna, norr om Åtjärnen (artp.), (13D 1i , [6709247, 1392567] ), sandiga och grusiga isälvsavlagringar med åsar, 1 , 2014 (Uno Skog)
Oxbäcken, NV om (artp.), (13D 1i , [6709380, 1392960] ), vägkant, mosand, 3 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Gamla Åtjärnsvägen (artp.), (13D 1i , [6709562, 1392826] ), 16 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Norr Oxbäcken, Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6709630, 1392750] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Norr Oxbäcken, Haftahedarna (artp.), (13D 1i , [6709630, 1392750] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Gamla Åtjärnsvägen (artp.), (13D 1i , [6709734, 1392536] ), 16 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vallbacken (artp.), (13D 1i , [6709973, 1391805] ), 165 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705001, 1395397] ), 4 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705003, 1395419] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705005, 1395421] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705005, 1395421] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705005, 1395425] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705005, 1395425] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705012, 1395412] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705015, 1395387] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Haftahedarna (artp.), (13D 1j , [6705016, 1395394] ), sandtallskog, 2 plantor/tuvor , 2011 (Urban Gunnarsson)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705017, 1395394] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
Hygge SV om Dammsundsmyran (artp.), (13D 1j , [6705029, 1395392] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Maja Wressel, Uno Skog)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705219, 1395016] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna (artp.), (13D 1j , [6705303, 1395062] ), se artportalen 2014 , 2014 (Uno Skog)
Haftahedarna 2 (artp.), (13D 1j , [6705377, 1395096] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 2 (artp.), (13D 1j , [6705377, 1395096] ), 2 plantor/tuvor , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 1 (artp.), (13D 1j , [6705400, 1395123] ), sandtallskog nyligen bränd mark, 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 1 (artp.), (13D 1j , [6705400, 1395123] ), sandtallskog nyligen bränd mark, 4 plantor/tuvor , 2014 (Urban Gunnarsson)
Dammsundsheden (artp.), (13D 1j , [6705407, 1395153] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705423, 1395138] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna 3 (artp.), (13D 1j , [6705666, 1395346] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 1 plantor/tuvor , 2014 (Urban Gunnarsson)
Haftahedarna 3 (artp.), (13D 1j , [6705666, 1395346] ), sandtallskog nyligen bränd tallmark, 2014 (Urban Gunnarsson)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705674, 1395334] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Haftahedarna Brända dynerna (artp.), (13D 1j , [6705685, 1395348] ), se artportalen 2015 - 2018 , 2015 (Uno Skog)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705685, 1395355] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
söder Granukölen (artp.), (13D 1j , [6705685, 1395356] ), 2011 (Sebastian Kirppu)
Stigen vid bäcken (13D 2i , [67101, 13921] ), stig, 1 , 2005 (BGM)
Vallbacken (artp.), (13D 2i , [6710278, 1392242] ), 165 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Skog väster om Tyngevägen (13D 2i , [67103, 13920] ), tallskog, 5 , 2005 (BGM)
Vägen mot Tyngsjö (13D 2i , [67106, 13921] ), vägren, 5 , 2005 (BGM)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6710707, 1391932] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6710718, 1392105] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6710719, 1392067] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6710725, 1391902] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
500m söder Krabbforsen (13D 2i , [6710764, 1392262] ), sandig slänt, 2 blommande stånd , 2008 (MNo)
Vägkorsningen (13D 2i , [67108, 13920] ), vägren, tallskog, 8 , 2005 (BGM)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6710874, 1392017] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6710965, 1392030] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vägskälet (artp.), (13D 2i , [6711005, 1392054] ), 42 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Langli (artp.), (13D 2i , [6712351, 1391896] ), 9 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Sillerö ,Vinterstad (13D 3i , [67157, 13916] ), 10+2+2 plantor, 3 lokaler , 2005 (SKu)
S om Sillerö (artp.), (13D 3i , [6715723, 1391614] ), 10 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
S om Sillerö (artp.), (13D 3i , [6715734, 1391605] ), 2 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
S om Sillerö (artp.), (13D 3i , [6715774, 1391592] ), 2 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Uppe på Eggen (artp.), (13D 3i , [6716583, 1391436] ), 40 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Vägen mot Åckensjön (2) (artp.), (13D 3i , [6716772, 1391334] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Vägen mot Åckensjön (artp.), (13D 3i , [6716778, 1391302] ), 19 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Holen (artp.), (13D 3i , [6717207, 1391373] ), 37 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Holen (2) (artp.), (13D 3i , [6717213, 1391360] ), 16 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Nordligaste huset i Sillerö (13D 3i , [6717290, 1391270] ), tallbacke, 8 , 2005 (BGM)
Hallfarbacken. (artp.), (13D 3i , [6717488, 1391262] ), 4 plantor/tuvor , 2005 (Lennart Bratt)
Yttermalung, Äggen (13D 4i , [67207, 13904] ), några ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [6721690, 1390310] ), sandig skogsmark, 4 , 2011 (MNo)
Söder om Backsela (13D 5i , [67289, 13933] ), tallbacke, 2 , 2005 (MNo)
Backsälen, fäbod (13D 5i , [67299, 13930] ), 2+14 plantor på 2 lokaler , 2005 (SKu)
Backsälen (artp.), (13D 5i , [6729900, 1393006] ), 2 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Backsälens fäbod (artp.), (13D 5i , [6729955, 1393055] ), 16 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu, Lennart Bratt)
Gärdås ,nära Yngrydammen (fiskdamm) (13D 6f , [67338, 13799] ), tallhed, 2005 (Irene & Ivan Andersson)
Jägra (13D 6g , [6733, 1380] ), 1 ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson)
Jägra (13D 6g , [67336, 13809] ), torr backe vägskärning, 15 ex , 1998 (MNo)
Jägra (13D 6g , [6733660, 1380950] ), avverkningsrester täcker mosipporna, 2005 (SKu)
Jägra (artp.), (13D 6g , [6733665, 1380955] ), 18 plantor/tuvor , 2018 (Uno Skog, Gisela Åberg)
Gärdås ,Skolhusholen ,(Torrisholen) (13D 6g , [67341, 13800] ), tallhed, ca 100 ex. på 20 m2 , 2005 (Annmarie Olofsdotter)
Malung, Dammgatan 7 (13D 6h , [6732360, 1385920] ), tomtmark, 33 ex. , 2005 (Janne Jansson)
Malung, Dammgatan 7 (artp.), (13D 6h , [6732365, 1385925] ), tomtmark, 33 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Backsälen ,fäbod (13D 6i , [6730, 1392] ), 8 ex. (flera hundra för några år sedan) , 2005 (Herbert Hägg)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Backselen fäbod (artp.), (13D 6i , [6730280, 1392749] ), 11 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Backsälen (artp.), (13D 6i , [6730309, 1392794] ), 14 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Forsmyrorna, Malungsfors (artp.), (13D 7e , [6739448, 1374390] ), 4 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
2.5 km NNV V.Fors ,S om Håkolpkan (13D 7e , [6739448, 1374390] ), 4 plantor , 2005 (SKu)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67396, 13745] ), tallås, 5 ex , 2004 (BGM)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736419, 1379109] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736468, 1379067] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736478, 1379044] ), 18 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736543, 1378974] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736551, 1378959] ), 3 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736579, 1378920] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736685, 1378792] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors banvallen mellan Gärdån och Gravbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6736711, 1378766] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors (13D 7f , [6736820, 1377890] ), 46 plantor , 2005 (SKu)
Malungsfors, NV Goss-Kerstitjärn (artp.), (13D 7f , [6736825, 1377895] ), 46 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
Östra Fors, Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6736827, 1377894] ), 46 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Åsvägen Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6736872, 1377886] ), 24 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson)
Vägen mot Gravberget (13D 7f , [6736950, 1378970] ), sandig vägkant, c:a 35 stånd , 2008 (MNo)
Malungsfors, banvallen SV Gärdån (artp.), (13D 7f , [6736967, 1378465] ), 30 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Malungsfors kapell ,Ö om kyrkogården (13D 7f , [67370, 13772] ), tallskog på rullstensås, ca 20 ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson , Lena Andersson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6737066, 1377176] ), 22 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Klockstapel västra sidan (artp.), (13D 7f , [6737068, 1377170] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Klockstapel öster sida (artp.), (13D 7f , [6737077, 1377201] ), 15 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
slänt mot kyrkogård (artp.), (13D 7f , [6737089, 1377200] ), 6 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Malunsfors nära kapellet (13D 7f , [67371, 13772] ), 22+20+21+14+3 plantor, 5 lokaler , 2005 (SKu)
Banvall väster sida 5 (artp.), (13D 7f , [6737121, 1378247] ), 4 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6737148, 1377217] ), 20 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Kyrkogården infart (artp.), (13D 7f , [6737149, 1377203] ), skogsmark, 5 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
kyrkogård (artp.), (13D 7f , [6737149, 1377282] ), 9 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Kyrkogården Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6737150, 1377256] ), skogsmark gles tallskog med lingonris och enbuskar, 23 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Malungsfors nära kapellet (artp.), (13D 7f , [6737155, 1377255] ), 80 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
kyrkogård bakom verkstad (artp.), (13D 7f , [6737170, 1377269] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6737171, 1377187] ), 21 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Längs järnvägen norr jv-bro (artp.), (13D 7f , [6737177, 1378196] ), 18 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6737193, 1377153] ), 3 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
N om kyrkan, Malungsfors (artp.), (13D 7f , [6737195, 1377188] ), 14 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
banvall väster sida 4 (artp.), (13D 7f , [6737248, 1378090] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors stig (artp.), (13D 7f , [6737274, 1377209] ), skogsmark dunge vid stigen, glest med träd. isälvsmaterial som jordart., 11 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Banvall östra sida 5 (artp.), (13D 7f , [6737345, 1377993] ), 5 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Bakom Joel Jonssons (artp.), (13D 7f , [6737351, 1377522] ), skogsmark, 4 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Banvall östra sidan 4 (artp.), (13D 7f , [6737355, 1377981] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Banvall östra sidan 3 (artp.), (13D 7f , [6737371, 1377954] ), 33 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors stig vid idrottsplats (artp.), (13D 7f , [6737380, 1377204] ), skogsmark gles tallskog med lingonris och enbuskar, 4 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
banvall väster sida 3 (artp.), (13D 7f , [6737407, 1377913] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
banvall västra sida 2 (artp.), (13D 7f , [6737426, 1377880] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
banvall väster sida (artp.), (13D 7f , [6737477, 1377821] ), 1 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors, NO fotbollsplanen (artp.), (13D 7f , [6737487, 1377304] ), 7 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
Malungsfors (13D 7f , [6737487, 1377304] ), 7 plantor , 2005 (SKu)
Banvall östra sidan 2 (artp.), (13D 7f , [6737519, 1377777] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Stig längs järnvägen (artp.), (13D 7f , [6737527, 1377812] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
stigkorsning (artp.), (13D 7f , [6737547, 1377696] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
jv-korsning väster sida banvall (artp.), (13D 7f , [6737547, 1377727] ), 23 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Fors byväg (artp.), (13D 7f , [6737558, 1377082] ), 14 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Banvall östra sida 1 (artp.), (13D 7f , [6737558, 1377736] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Higatan (artp.), (13D 7f , [6737619, 1377005] ), 19 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Korsning Forsbyvägen-Higatan (artp.), (13D 7f , [6737650, 1377009] ), 17 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Higatan mot Rv 66 (artp.), (13D 7f , [6737684, 1377044] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen södra sida 1 (artp.), (13D 7f , [6737778, 1377093] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen södra sida 2 (artp.), (13D 7f , [6737789, 1377092] ), 9 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen södra sidan 3 (artp.), (13D 7f , [6737833, 1377133] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen norra sidan (artp.), (13D 7f , [6737846, 1377116] ), 13 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Råbergsvägen 3 (artp.), (13D 7f , [6737892, 1377027] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Mellan terminalområdet och Råbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6737927, 1377269] ), 8 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
järnväg norr om gamla sågen (artp.), (13D 7f , [6738308, 1376899] ), 12 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
I diket (artp.), (13D 7f , [6738328, 1377402] ), 16 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
norr om skogsvägen rv 66-råbergsvägen (artp.), (13D 7f , [6738355, 1376853] ), 2 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors (13D 7f , [67384, 13773] ), kraftledningsgata, 2003 över 100 ex. , 2005 (Janne Jansson)
Järnvägen-Ulvarbäcken (artp.), (13D 7f , [6738427, 1376800] ), 3 stjälkar/strån/skott , 2018 (Tomas Isaksson)
Malungsfors, 300 m NO sågverket (artp.), (13D 7f , [6738455, 1377355] ), kraftledningsgata, 100 plantor/tuvor , 2003 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
Arvsela (13D 7h , [6737320, 1389660] ), gles tallskog, 10 , 2003 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737490, 1389930] ), lieslagen fäbodmark, 6 , 2004 (MNo)
Arvsela, vid bron över Arvselsvala (13D 7h , [6737549, 1389743] ), sandbrink, 2 ex , 2006 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737550, 1389850] ), lieslagen fäbodmark, 4 , 2004 (MNo)
Arvselen vid Sågdammsbäcken (artp.), (13D 7h , [6737583, 1389694] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd vändplan, 2 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Arvsela (13D 7h , [67376, 13897] ), tallbacke slänt mot bäcken, 5 , 2005 (MNo)
Hånäset vid Hån (artp.), (13D 7i , [6736373, 1394198] ), 4 plantor/tuvor , 2017 ((Rapportör) Lennart Bratt)
Hånäset (artp.), (13D 7i , [6736388, 1394641] ), skogsmark ungskogsplantage (gran), 30 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
500m söder Håkölen (13D 7i , [6736420, 1394730] ), sandig slänt, 4 blommande stånd , 2008 (MNo)
Arvsela (13D 7i , [6736870, 1390310] ), gles tallskog, 2 , 2005 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [67393, 13909] ), tallbacke, 1 , 2005 (MNo)
Stigen mot Öjsbergets topp (13D 7i , [6739480, 1391000] ), stig genom tallskog, 1 ex , 2006 (BGM)
3.3 km NNV V.Fors ,V om Tällboren (13D 8e , [6740138, 1374056] ), 3 plantor , 2005 (SKu)
Härgakölen (artp.), (13D 8e , [6740138, 1374056] ), 3 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällboren V om, 3.3 km NNV V. Fors (a) (artp.), (13D 8e , [6740138, 1374056] ), 3 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
Tällboren V om, 3.3 km NNV V. Fors (b) (artp.), (13D 8e , [6740217, 1373876] ), 1 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
3.3 km NNV V.Fors ,V om Tällboren (13D 8e , [6740217, 1373876] ), 1 planta , 2005 (SKu)
Härgakölen (artp.), (13D 8e , [6740217, 1373876] ), 1 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
NV om Malungsfors ,Tällborshedarna (13D 8e , [67414, 13734] ), tallskog, 23 ex. spridda över ganska stort område , 2005 (Ingvar Forsed)
Tällborshedarna (artp.), (13D 8e , [6741416, 1373711] ), 53 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.), (13D 8e , [6741449, 1373677] ), 2 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.), (13D 8e , [6741476, 1373649] ), 11 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.), (13D 8e , [6741488, 1373636] ), 7 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna - Megrinnsbacken (13D 8e , [67415, 13736] ), 53+2+11+7+28+18 plantor, 6 lokaler , 2005 (SKu)
Tällborshedarna (artp.), (13D 8e , [6741548, 1373563] ), 28 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Tällborshedarna (artp.), (13D 8e , [6741582, 1373444] ), 18 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrimskölen (13D 8e , [67420, 13723] ), ca 30 plantor spridda på 5 lokaler , 2005 (SKu)
Megrinnskölen (artp.), (13D 8e , [6742031, 1372380] ), 1 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.), (13D 8e , [6742044, 1372374] ), 4 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.), (13D 8e , [6742048, 1372366] ), 4 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrimskölen (artp.), (13D 8e , [6742055, 1372355] ), 30 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
Megrinnskölen (artp.), (13D 8e , [6742062, 1372370] ), 18 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Megrinnskölen (artp.), (13D 8e , [6742089, 1372356] ), 3 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Hoslabäcken , nära utloppet i älven (13D 8e , [6743090, 1371537] ), 22 + 15 plantor , 2005 (SKu)
Huslabäcken (artp.), (13D 8e , [6743090, 1371537] ), 22 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Hoslabäcken, nära utloppet i älven (artp.), (13D 8e , [6743090, 1371537] ), 37 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
Huslabäcken nära utloppet (artp.), (13D 8e , [6743092, 1371521] ), 2 , 2018 (Gisela Åberg)
Huslabäcken (artp.), (13D 8e , [6743104, 1371531] ), 15 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Hoslabäcken , nära vägen (13D 8e , [6743229, 1371152] ), 118 plantor , 2005 (SKu)
Hoslabäcken, nära vägen (artp.), (13D 8e , [6743229, 1371152] ), 118 plantor/tuvor , 2005 (Sebastian Kirppu)
Huslabäcken nära vägen (artp.), (13D 8e , [6743236, 1371147] ), 2 , 2018 (Gisela Åberg)
Lännviken (13D 8i , [67400, 13931] ), tallbacke, 1 , 2005 (BGM)
Lännviken, Öjen (artp.), (13D 8i , [6740095, 1393144] ), 1 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
N om Lännviken (13D 8i , [67401, 13931] ), tallkulle, platå med sluttning, 1+17 + 29 plantor , 3 lokaler , 2005 (Annika Grönkvist, SKu)
Lännviken, Öjen (artp.), (13D 8i , [6740111, 1393172] ), 29 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Lännviken, Öjen (artp.), (13D 8i , [6740137, 1393186] ), 17 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Lännviken (artp.), (13D 8i , [6740143, 1393178] ), skogsmark tallhed, kraftigt gallrad, delvis kalhugget., 55 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Lännviken, N om (artp.), (13D 8i , [6740155, 1393155] ), tallkulle, platå med sluttning, 47 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Dalarna Floraväktarna)
LIMA

Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746230, 1369698] ), 2 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
3.5 km S om Västra Tandö , S om Gravarna (13D 9d , [6746230, 1369698] ), 2 plantor , 2005 (SKu)
3.5 km S om Västra Tandö, SSO om Gravarna (13D 9d , [67463, 13698] ), 3 plantor på 2 lokaler , 2005 (SKu)
Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746324, 1369811] ), 2 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
3.5 km S om Västra Tandö, S om Gravarna (13D 9d , [67464, 13697] ), 15+17+3 plantor,på 3 lokaler , 2005 (SKu)
Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746446, 1369815] ), 3 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746453, 1369802] ), 17 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746473, 1369793] ), 15 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
3.5 km S om Västra Tandö, Gravarna (13D 9d , [67465, 13697] ), 3 + 8 plantor på två lokaler , 2005 (SKu)
Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746542, 1369754] ), 8 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Gravarna (artp.), (13D 9d , [6746564, 1369743] ), 3 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö Ås väster om vägen (artp.), (13D 9d , [6749390, 1369403] ), 22 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
V Tandö (artp.), (13D 9d , [6749394, 1369407] ), 14 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Västra Tandö (13D 9d , [67494, 13694] ), 14 + 9 + 9 plantor, 3 lokaler , 2005 (SKu)
V Tandö (artp.), (13D 9d , [6749414, 1369382] ), 9 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö (artp.), (13D 9d , [6749420, 1369368] ), 9 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
V Tandö Eggen (artp.), (13D 9d , [6749649, 1369578] ), 18 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Högeggen (artp.), (13D 9d , [6749729, 1369572] ), barrskog /, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
3 km S om Öästra Tandö, Kraksundskölen (13D 9e , [6746229, 1371152] ), 118 plantor , 2005 (SKu)
Rörbäcksnäs ,ovanför vägen (14C 6h , [6782330, 1339300] ), backsluttning, några ex. , 2005 (Britta Olsson)
Medskogen, Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782532, 1339172] ), 300 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Rörbäcksnäs ,Gorrtjärnen (14C 6h , [6782720, 1339330] ), gårdsplan ,naturtomt ,sluttning söder om huset, 46 ex. i blomm , 2005 (Britta Olsson)
Gilleråsen, Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782722, 1339349] ), 30 plantor/tuvor , 2005 ((Rapportör) Uno Skog)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6783380, 1338600] ), blandskog, öppen, 2007 (Håkan Gustafsson)
V. Tandö Lima (artp.), (14D 0d , [6750201, 1369368] ), 6 , 2019 (Lars-Axel Magnusson)
STORSTENSMYRAN (14D0d13) (artp.), (14D 0d , [6750695, 1369108] ), noterad , 1997 (Henrik Liliedahl)
Flötnäs (14D 0e , [67507, 13700] ), gärdeskant, ? , 2005 (Britta Olsson)
Bu (14D 1d , [6755020, 1369800] ), gammal plats för majbrasa, 6 plantor , 2005 (Sven Jernberg)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), 6 plantor/tuvor , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), ej återfunnen , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), 6 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Lima skola, strax utanför staketet (artp.), (14D 2d , [6760340, 1367310] ), sandig tallmark, störd, 3 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Husom (14D 2d , [67625, 13671] ), skogsmark, röjd men med mycket kvarliggande ris, ca 20 ex. , 2005 (Mats Dage Eriksson)
Husom (14D 2d , [6762500, 1367020] ), 87 plantor , 2005 (SKu)
Bondheden söder om (artp.), (14D 3d , [6768637, 1365401] ), 35 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Bondheden (artp.), (14D 3d , [6768710, 1365490] ), 22 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Laxvadet, 400 m S (artp.), (14D 3d , [6769090, 1365900] ), 100 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Västra Gussjön, söder om (artp.), (14D 4d , [6770313, 1366270] ), 181 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västra Gusjön, längs vägen (artp.), (14D 4d , [6770330, 1366220] ), 28 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson)
Västra Gusjön, längs vägen (artp.), (14D 4d , [6770330, 1366220] ), 60 plantor , 2010 (Urban Gunnarsson)
Västra Gussjön, söder om (artp.), (14D 4d , [6770374, 1366278] ), 25 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Laxvadet, 700 m N om (artp.), (14D 4d , [6770409, 1366262] ), 180 plantor/tuvor , 2017 (Urban Gunnarsson)
Gussjöbyn bakom servicehuset (artp.), (14D 4d , [6771472, 1366709] ), 13 plantor/tuvor , 2018 (Urban Gunnarsson)
Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ), frodigt bergsstup, 3 , 2009 (MNo)
Transtrand (artp.), (14D 5d , [6775000, 1366000] ), lavrikt hygge med frötallar på finsediment (sand), 50 plantor , 1990 (MBm)
Horrmundvallen (14D 9b , [6799, 1358] ), hygge o tallhed, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla, 300m N om Hormundsvallas utlopp (artp.), (14D 9b , [6799710, 1357700] ), 8 plantor , 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsavfarten (artp.), (15D 0b , [6800044, 1358159] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Horrmundsavfarten (artp.), (15D 0b , [6800058, 1358154] ), 28 , 2020 (Andreas Öster)
Horrmundsavfarten (artp.), (15D 0b , [6800069, 1358151] ), 18 , 2020 (Andreas Öster)
Horrmundsavfarten (artp.), (15D 0b , [6800074, 1358145] ), 3 , 2020 (Andreas Öster)
Horrmundsvägen (artp.), (15D 0b , [6800786, 1358118] ), 4 dellokaler, 7 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Horrmundsvägen (artp.), (15D 0b , [6800798, 1358105] ), 3 , 2020 (Andreas Öster)
Horrmundsvägen (artp.), (15D 0b , [6800799, 1358128] ), 3 dellkolaer, 5 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Vägen mot Horrmunden (artp.), (15D 0b , [6800804, 1358117] ), 8 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6801192, 1357990] ), 9 plantor/tuvor , 2020 (Andreas Öster)
Älgforsen väst (artp.), (15D 1a , [6807300, 1352300] ), hygge på tallmark av lingontyp, 100 plantor , 2007 (Anna Norrby)
Älgforsen (artp.), (15D 1a , [6808098, 1352138] ), 1981 (Anders Haglund)
Ededan (artp.), (15D 1a , [6809608, 1352872] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.), (15D 1a , [6809623, 1352862] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.), (15D 1a , [6809629, 1352841] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Ejforsen (artp.), (15D 1a , [6809640, 1352813] ), 66 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Ededan (artp.), (15D 1a , [6809643, 1352824] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.), (15D 1a , [6809652, 1352784] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Ededan (artp.), (15D 1a , [6809656, 1352805] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Sörsjön rv 311 väggrenar (artp.), (15D 2a , [6812834, 1354497] ), 32 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Sörsjön rv 311 dike (artp.), (15D 2a , [6813009, 1354528] ), 209 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Sörsjön rv 311 väggren (artp.), (15D 2a , [6813092, 1354551] ), 26 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Sörsjön kvickervägen (artp.), (15D 2a , [6813509, 1354770] ), 57 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
Korsning Sörsjön/Ävdalen (artp.), (15D 2a , [6813786, 1354730] ), 59 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
avk2019MITT229 (artp.), (15D 2a , [6813801, 1354740] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Nornäsvägen 200m öster om skylt (artp.), (15D 2b , [6813743, 1355911] ), 155 plantor/tuvor , 2018 (Gisela Åberg)
avk2019MITT364 (artp.), (15D 2b , [6813796, 1356123] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Kalvtjärnsbäcken (artp.), (15C 5j , [6827522, 1349562] ), 26 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Kalvtjärnsbäcken (artp.), (15C 5j , [6827522, 1349562] ), 7 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), lav-tallskog, rikt på ett par m2 , 1989 (DABS)
Fännjästfljot (15D 4c , [6820458, 1362425] ), tallhed, 25 blommande ex , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820460, 1362420] ), tallhed med kalkinslag, ca 25 fertila ex , 2009 (LBr)
Fännjästfljoten vid "Blåsenborg" (15D 4c , [6820600, 1362600] ), tallskog på kalkgrund, 1 planta , 2009 (LBr)
Skäråsen (artp.), (15D 5b , [6826519, 1356344] ), hedbarrskog, 6 plantor/tuvor , 2020 (John Halvarsson)
Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828535, 1382463] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Granån, nära Södra Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828540, 1382458] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Ugguåsens sydöstsida (15D 7b , [6837230, 1355480] ), tallskog med örtrika fläckar, ett tiotal plantor , 2015 (LBr)
Ugguåsens östsluttning (15D 7b , [6837750, 1355860] ), tallskog med örtrika fläckar och en, ett flertal inom ett par m2 , 2015 (LBr)
Gammalsätern (artp.), (15D 7d , [6838553, 1367618] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Gammalsätern (artp.), (15D 7d , [6838785, 1367620] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Stenskrullen (15D 7e , [6836040, 1371940] ), tallhed, enst. , 1999 (TLj)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), solexp. klippor i branten, sparsamt , 1989 (DABS)
Fjätnäsets V-strand (15D 8c , [68415, 13639] ), örtrik tallskog intill stranden, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätnäsets NV-spets (15D 8c , [68420, 13639] ), örtrik tallskog intill stranden, sparsamt , 1992 (DABS)
Fjätnäset, N om udden (artp.), (15D 8c , [6842068, 1364117] ), noterad , 2003 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Fjätnäset, N om udden (artp.), (15D 8c , [6842071, 1364092] ), 40 plantor/tuvor , 2003 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Storsandheden (artp.), (15D 8c , [6843331, 1363225] ), trädgård gräsmatta med stort mossinslag., 31 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Storsandheden (artp.), (15D 8c , [6843331, 1363225] ), gräsmatta vid fritidshus., 31 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Hornbergets O-sluttning (15D 8d , [6840, 1369] ), örtdråg i rel.torr sluttning, enstaka , 1992 (DABS)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842424, 1367458] ), tallhed, 30 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget V (artp.), (15D 8d , [6842494, 1367507] ), torr tallhed. bränna ca 10-15 år. växer bland kattfot., 22 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842500, 1367642] ), tallhed, 33 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842502, 1367512] ), tallhed, 9 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842506, 1367467] ), tallhed, 65 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842506, 1367540] ), tallhed, 28 , 2016 (Olof Hedgren)
Hornberget (brandfält) (artp.), (15D 8d , [6842513, 1367538] ), tallhed, 4 , 2016 (Olof Hedgren)
Fjätälven , 100 m nedströms bron (15D 8d , [68442, 13654] ), strandklippor, sparsamt , 1992 (DABS)
Skans 211 (artp.), (15D 9b , [6845300, 1356220] ), hedbarrskog, 3 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Skans 211 (artp.), (15D 9b , [6845300, 1356220] ), 1 , 2016 (John Halvarsson)
Skans 211 (artp.), (15D 9b , [6845300, 1356220] ), 6 plantor/tuvor , 2017 (John Halvarsson)
Storbäcksvallen (artp.), (15D 9d , [6847780, 1366221] ), 147 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Storbäcksvallen (artp.), (15D 9d , [6847780, 1366221] ), gammal körväg/traktorväg till avlägg för flottningen. går parallellt med fjätälven. öster om vägen hygge ca 15 år. mycket gräs längs vägen där mosipporna växer., 147 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Kringelfjorden (artp.), (16C 0j , [6853573, 1349749] ), noterad , 1983 (Ulf Gärdenfors, Ragnar Hall)
Byggningan, nordsluttning (artp.), (16C 0j , [6854312, 1346606] ), ung tallskog, 1 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Öguvalls-vägen ,200 m från Rv70 (16C 0j , [68546, 13493] ), örtrik uttorkande fuktsänka o vägkant, 40-tal ex , 1989 (DABS)
Ö om Älvrosfjärden mot Ringbo ,flerst.( även 0- 4-) (16C 1j , [6856, 1348] ), tallhed ,åssluttning nära vägen, 1994 (JEd)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.), (16C 1j , [6856011, 1348331] ), 52 , 2010 (Berndt Carrington)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.), (16C 1j , [6856011, 1348331] ), 325 plantor/tuvor , 2017 (Margareta Edqvist)
avk2019MITT113 (artp.), (16C 1j , [6856019, 1348338] ), hela vagsidan, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Örebäcken (artp.), (16C 1j , [6856021, 1348330] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.), (16C 1j , [6856818, 1347922] ), gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv, 60 plantor/tuvor , 1993 (Magnus Bergström)
Stuttstugan, O om Österdalälven (artp.), (16C 1j , [6856818, 1347922] ), gles tvåskiktad tallskog på sand nära älv, 1 plantor/tuvor , 1993 (Magnus Bergström)
avk2019MITT474 (artp.), (16C 1j , [6857793, 1347444] ), 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Norr Älvros (artp.), (16C 1j , [6857800, 1347445] ), vägkant rv 70. grässlänt., 20 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Norr Älvros (artp.), (16C 1j , [6857800, 1347445] ), vägkant, 20 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
avk2019MITT273 (artp.), (16C 1j , [6857885, 1347404] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Foskflot (artp.), (16C 1j , [6858911, 1346870] ), 50 plantor/tuvor , 2013 (Janolof Hermansson, Dan Broström)
Foskan, vid utloppet i Österdalälven (artp.), (16C 1j , [6859000, 1346830] ), örtrik granskog med inslag av tallgrupper på sandmark, 2011 (Anders JanolsDan Broström, Janolof Hermansson)
Foskflot (artp.), (16C 1j , [6859074, 1346874] ), sandtallskog vägren av liten skogsbilväg, 2014 (Janolof Hermansson)
Flovallen (artp.), (16D 1c , [6857151, 1363627] ), hustomt mot älvstrand. fiskestig., 12 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Öjvasseln (artp.), (16D 2b , [6862923, 1357580] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Fröbergsvallen ,vid stigen vid Yxningafallen (16D 2c , [6864, 1360] ), åsslänt, 5-10 ex , 1989 (BOr)
Fröbergsvallen, stigen vid Yxningafallen (artp.), (16D 2c , [6864000, 1360000] ), 2010 (Berndt Carrington)
gamla stallet (artp.), (16D 3b , [6869199, 1358210] ), 20 plantor/tuvor , 2017 (kristina vikar)
Fröberget (artp.), (16D 3b , [6869426, 1358337] ), 12 plantor. 28 blomstänglar., 12 plantor/tuvor , 2020 (John Halvarsson)
Yxningafallen (artp.), (16D 3c , [68660, 13616] ), i tallnaturskogen längs stigen upp, 1989 (Bengt Oldhammer)
Yxningåfallet (artp.), (16D 3c , [6866029, 1361588] ), 1994 (Jens Johannesson)
Fröberget åt NV (16D 4b , [6870120, 1358800] ), rikt bäckdråg i granskog, ca 10 ex , 2020 (LBr)
IDRE

Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), torr tallskog i sydbrant, sparsamt , 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen, SO-toppen (artp.), (16C 1h , [6859055, 1338755] ), 13 , 2010 (Berndt Carrington)
Smörtjärnåsen ,vid vägen intill Smörtjärnen samt uppåt branten (16C 1h , [68591, 13380] ), örtdråg i tallskog, riklig , 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsen, vid vägen intill Smörtjärnen samt uppåt branten (artp.), (16C 1h , [6859155, 1338055] ), 184 , 2010 (Berndt Carrington)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), rasmark och torr tallskog i bergbrant, t.rikligt , 1995 (DABS)
Galttjärnen, 500 m N (artp.), (16C 1h , [6859955, 1338955] ), 2010 (Berndt Carrington)
Nedre Byggningen, ca 650 m NV om fäboden (artp.), (16C 1i , [6856321, 1342572] ), 15 plantor/tuvor , 2004 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Nedre Byggningen, ca 650 m NV om fäboden (artp.), (16C 1i , [6856384, 1342636] ), noterad , 2004 ((Rapportör) Rolf Lundqvist)
Gösjöåsen, åt väster (artp.), (16C 1i , [6856414, 1342905] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856530, 1342590] ), örtrikt dråg, fem ex , 2017 (LBr)
Gösjöåsen, åt väster (artp.), (16C 1i , [6856687, 1342709] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856780, 1342900] ), tallskog av lavristyp, riklig och spridd , 2017 (LBr)
Älvros (artp.), (16C 1i , [6857216, 1343882] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Älvros (artp.), (16C 1i , [6857477, 1344111] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Gösjöåsen (artp.), (16C 1i , [6857985, 1343847] ), noterad , 2004 (Johan Nitare)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (även 3- 3-) (16C 1i , [6858, 1344] ), klipphyllor,örtdråg, riklig , 1995 (DABS)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858260, 1344210] ), rik sumpskog och riksänkor på hygge, riklig, 1000-tals , 2007 (LBr)
Gösjöåsen, vid vändplanen i öster (artp.), (16C 1i , [6858555, 1344555] ), 1 , 2009 (Berndt Carrington)
Gösjöåsen, vid vändplanen i öster (artp.), (16C 1i , [6858555, 1344555] ), 2010 (Berndt Carrington)
Älvros (artp.), (16C 1i , [6858739, 1343701] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Älvrosfjärdens Ö-sida mot Ringbo (artp.), (16C 1j , [6856000, 1348000] ), 52 , 2010 (Berndt Carrington)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856330, 1348100] ), tallhed, 10+25 ex , 2008 (LBr)
Foskflot (artp.), (16C 1j , [6858911, 1346870] ), efter och i väg i sandbarrskog, 50 plantor , 2013 (Janolof Hermansson)
Trysslingen (artp.), (16C 2h , [6861771, 1337981] ), 7 stjälkar/strån/skott , 2016 (Billy Lindblom)
Trysslingbäcken (16C 2h , [6862, 1338] ), bäckklippor, sparsamt , 1995 (DABS)
Middagsdammen SV-ut efter skogsvägen (16C 2h , [68624, 13374] ), östexp.tallskogsbacke, t.rikligt , 1995 (DABS)
Middagsdammen SV-ut efter skogsvägen (artp.), (16C 2h , [6862455, 1337455] ), 2010 (Berndt Carrington)
Trysslingbäcken (artp.), (16C 2h , [6862555, 1338555] ), 2010 (Berndt Carrington)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), örtrik vägslänt, t.sparsamt , 1995 (DABS)
Häggesundet vid Idresjön (artp.), (16C 2i , [6861755, 1342555] ), 2010 (Berndt Carrington)
Häggesundet vid Idresjön (artp.), (16C 2i , [6861755, 1342555] ), 13 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt)
Häggesundet (16C 2i , [6861770, 1342560] ), torra slänter med tall och en, minst 13 ex , 2019 (LBr)
Vålberget (artp.), (16C 2i , [6861916, 1342382] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6861922, 1342648] ), 3 plantor/tuvor , 2017 (Andreas Öster)
Vålberget (artp.), (16C 2i , [6861923, 1342351] ), 12 plantor/tuvor , 2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålberget (artp.), (16C 2i , [6861931, 1342358] ), 40 plantor/tuvor , 2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
N, Häggesundet, Idre (artp.), (16C 2i , [6861940, 1342336] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
Vålberget (artp.), (16C 2i , [6861944, 1342348] ), 15 plantor/tuvor , 2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålberget (artp.), (16C 2i , [6861948, 1342347] ), noterad , 2018 (Uno Skog, Matilda Elgerud, Linnea Helmersson, Bo karlstens, m.fl.)
Vålåberget S om (artp.), (16C 2i , [6861965, 1342380] ), 6 plantor/tuvor , 2018 (Bo karlstens, Uno Skog)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ), sydvästsluttningar med tunt täcke av ris, mossa och lav, talrik , 2006 (ADe)
Vålåbergets naturreservat (artp.), (16C 2i , [6862096, 1342734] ), 4 , 2019 (Jonas Eriksson)
Vålåbergets naturreservat (artp.), (16C 2i , [6862096, 1342734] ), 1 , 2019 (Jonas Eriksson)
Häggesundet (artp.), (16C 2i , [6862134, 1342495] ), noterad , 2017 (Andreas Öster)
Vålåbeget NO om kraftledn (artp.), (16C 2i , [6862224, 1342614] ), sandtallskog, 9 , 2017 (Anders Janols, Janolof Hermansson)
Idre soptipp, N om (artp.), (16C 2i , [6863415, 1340427] ), 7 plantor/tuvor , 2018 (Stefan Hamreus)
Älvros (artp.), (16C 2j , [6860342, 1345849] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
Höstets NO-sida (16C 3g , [68692, 13339] ), tidvis fuktigt dråg i tallskog, i t.örtrik kattfot-matta, enst! , 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865997, 1339479] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866085, 1339819] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 3 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
2,5 km NO Idrebyn v.landsvägen (16C 3h , [68661, 13396] ), lv.kant i tallhed mot kalktallskog, 1988 (DABS)
Idrebyn, 2,5 km NO vid landsvägen (artp.), (16C 3h , [6866100, 1339600] ), 2010 (Berndt Carrington)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866101, 1339818] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866130, 1339797] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 4 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866140, 1339787] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 10 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866155, 1339750] ), vägkant/tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6866158, 1339771] ), vägkant/tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 20 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
avk2019MITT418 (artp.), (16C 3h , [6866166, 1339763] ), ytterslänt, 1 , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
Ivarvägen Hemmeråsen (artp.), (16C 3h , [6868618, 1339631] ), traktorväg på gammalt hygge., 81 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866010, 1340206] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866043, 1340162] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 7 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866064, 1340189] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866076, 1340147] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 10 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866079, 1340084] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866083, 1340072] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 2 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866116, 1340047] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 3 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866141, 1340024] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866152, 1340064] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866156, 1340042] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866159, 1340080] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866160, 1340001] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866178, 1340065] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866180, 1340097] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866181, 1340240] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 5 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866184, 1340050] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866195, 1340242] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866199, 1340052] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 3 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3i , [6866214, 1340010] ), tallskog med gamla spår efter skogsbrand., 20 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Toppheden (artp.), (16C 3i , [6866807, 1340223] ), 50 plantor/tuvor , 2020 (John Halvarsson)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), ängsartad kalkpåv. SV-exp rasmark, sparsamt men flerst. , 1990 (DABS)
Gränjåsvålen (artp.), (16C 3j , [6865098, 1348325] ), noterad , 2010 ((Rapportör) Malin Sahlin)
Grövelnäset (artp.), (16C 4g , [6873220, 1334755] ), noterad , 2018 (Andreas Öster)
Höstsätern (artp.), (16C 4g , [6873247, 1334791] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Höstsätern (artp.), (16C 4g , [6873259, 1334438] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Mellebron (Foskrosvägen) (artp.), (16C 4g , [6873263, 1334796] ), tallhed med eninslag samt bärris. lavförekomsten påverkad av renbete., 7 plantor/tuvor , 2018 (John Halvarsson)
Grövelnäset (artp.), (16C 4g , [6873268, 1334769] ), noterad , 2018 (Andreas Öster)
Höstsätern (artp.), (16C 4g , [6873280, 1334797] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Höstsätern (artp.), (16C 4g , [6873476, 1334574] ), noterad , 2017 (Malin Norderman)
Grövelnäset (artp.), (16C 4g , [6873485, 1334539] ), noterad , 2018 (Andreas Öster)
Klingforsen i Storån (artp.), (16C 4h , [6870941, 1335472] ), blockrik tallskog., 20 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), fina naturskogar, särskilt på nord-nordöstra sidan, 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjället, sydvästsluttning (artp.), (16C 4i , [6874192, 1342808] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Nipfjället, längs stigen från Nipstugan mot Nipvallen (16C 4i , [6874790, 1342850] ), fjällbjörkskog och granskog, stig, ett kraftigt ex vid stigen , 2018 (LBr)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870318, 1346496] ), noterad , 2009 (Emil Larsson)
Städjan (artp.), (16C 4j , [6870437, 1346280] ), noterad , 2016 (Fredrika Nybäck-Ragnarson, Billy Lindblom)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.), (16C 4j , [6870562, 1346405] ), kalfjäll., 20 stjälkar/strån/skott , 2018 (Gillis Aronsson)
Städjans topp , sydöst sidan ,ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ), torr stenig mark,kalfjäll, 100-200 ex , 1988 (HLe & UGn)
Städjans topp, SO-sidan (ca 1100 möh.) (artp.), (16C 4j , [6870600, 1346400] ), 124 , 2010 (Berndt Carrington)
Städjan, SO om toppen (artp.), (16C 4j , [6870805, 1346271] ), noterad , 2015 (Samuel Johnson, Kirsi Jokinen)
Skärbäckhedarna, strax N om vändplanen (16C 5h , [6876050, 1335510] ), örtdråg i tallskog, 48 plantor , 2019 (LBr)
Skärbäckhedarna (artp.), (16C 5h , [6876071, 1335506] ), 48 plantor/tuvor , 2019 (Lennart Bratt)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, 2 plantor på olika platser , 2013 (LBr)
Vinfageråsen (artp.), (16D 3b , [6869648, 1357131] ), 4 , 2018 (Andreas Öster)
Fjätervålen (artp.), (16D 3b , [6869653, 1357150] ), noterad , 2018 (Malin Norderman)
SO om Fjätervålen, S on Föreningen (16D 4a , [6871, 1354] ), tallskog,hygge och älvkant, > 1000 ex , 1995 (BOr)
Fjätervålen (artp.), (16D 4a , [6874075, 1352543] ), noterad , 2018 (Olov Tranberg)
Lillfjäten (artp.), (16D 4a , [6874872, 1352379] ), noterad , 2018 (Olov Tranberg)
Lillfjäten (artp.), (16D 4a , [6874873, 1352401] ), noterad , 2018 (Olov Tranberg)
Fjätälven vid Föreningen (artp.), (16D 4b , [6871725, 1355075] ), 1000 plantor/tuvor , 2017 (Lennart Bratt)
NV Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1351] ), tallhed o örtrik moränsluttning, 1987 (DABS)
NV Strömmen (16D 5a , [6879, 1351] ), rel.torr rikkärr-äng i ängsgranskog, 1987 (DABS)
Strömmen N-ut (16D 6a , [6880, 1351] ), rel.torr rikkärr-äng i ängsgranskog samt hygge, riklig , 1987 (DABS)

Dalarnes Flora