Pulmonaria obscura    Lungört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

'Rennelsbo' nära Morshyttan, ca 1910-t (enligt uppgift: Hgn) (12G 6f , [66819, 15298] ), skogsdunge vid bäck,, ca 25 ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), örtrik granskog samt vägkant, flera rika bestånd , 1987 (LBr)
Högsberget, 1930-t (Sdn) * Högsbergets N-sluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), örtrik granskog samt vägkant, sparsamt , 1987 (LBr)
2 km S om Krylbo, ca 1920 (LOH.1938b) = ”Åvsta äng”, 1930-t (Sdn) * 1959 (Tr) * (12G 3e , [66660, 15223] ), fuktig örtrik gran-aspskog på mjäla, några rika bestånd , 1988 (DABS)
Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), skogsbacke med gran och asp, fl och riklig , 1988 (PDm)
Gränsviken V om gården (12G 4g , [66704, 15325] ), bäckravin med gran-lövblandskog, 100-tals , 1989 (CWa)
GRYTNÄS

Åsbo, ca 1900 (Kng o a) * ca 1920 (LOH.1942) * ”Jämtsveden”, 1930-t (Sdn) * ”Jämt-sveden” vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), mjälaslänter med gråal, hägg och gran, ca 10 ex , 1987 (LBr)
GARPENBERG

Hässeln naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683431, 1524520] ), öppen mark med hassel hassellund som hävdas, spridda plantor bland vitsippor , 2017 (Janolof Hermansson, Nadja Hermansson Kovler)
Hässlen, ca 1910-t (Sam) * (12G 6e , [66835, 15245] ), hassellund, riklig , 1988 (MDv)
HEDEMORA

Hörngården (artp.), (12F 5j , [6675299, 1499044] ), 11 stjälkar/strån/skott , 2018 (per linder)

Dalarnes Flora