Puccinellia distans    Grått saltgräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal bruksområdet (DFl), (12G 7g , [66865, 15337] ), skrotupplag, fåtalig , 1988 (PDm)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Mln Nås o Davidshyttan (12G 5b , [66797, 15098] ), vid gödselstack, ca 30 ex , 1988 (HPe)
Prästhyttegård (12G 6b , [66812, 15062] ), intill ladugård, ymnig! , 1988 (TLj & LBr)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), på lertippen, noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), ymnigt förekommande , 1980 (Bengt Oldhammer)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Utendal v.gården S landsv. (13F 1g , [67060, 14835] ), dyngpölar kring ladugården, rikl. , 1987 (TLj)
Domnarvets järnverk (13F 1g , [67077, 14805] ), ruderatmarker, vanlig i hela järnverks området , 1987 (SNy)
Savelgärdet v.Domnavet (13F 1g , [6708, 1481] ), schaktad grus slagg-öken, spr.fl. , 1987 (TLj)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Strax V Domnarvsbron (13F 1g , [67087, 14804] ), lerig vägkant, 1986 (JEd)
Savelgärdet (13F 1g , [67087, 14813] ), ruderatmark, 1986 (SNy)
Savelgärdet SSAB:s deponiområde (13F 1g , [6708797, 1481529] ), ruderatmark, sparsamt , 2019 (SNy)
Ornäs bangård (13F 1h , [67099, 14850] ), f.d.stn.område, rikl. , 1987 (TLj)
TORSÅNG

Ornäs eft.Rv60 v.bron över Faxen (13F 2h , [67106, 14855] ), vägkanter, rikl. , 1988 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), naken lerjord, 2013 (Per Johansson)
Ingarvet nedan gamla tippen (13F 4h , [67208, 14891] ), nyschaktad plan, rikligt , 1987 (JEd)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Tiskens SV-sida (mot Kopparvallen) (13F 4i , [67200, 14909] ), lerig ruderatmark, på ett par kvadratmet. , 1986 (JEd)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Larsbo (12F 3h , [6667, 1489] ), vid gården /dyngstacken, rikl. , 1989 (TLj & LBr)
LUDVIKA

Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ), vägslänt mot sjön, 1998 (TLj)
Västerdalarna

MALUNG

Malungs samhälle ca 200 m S jvgstn (13D 6h , [67310, 13857] ), ruderatmark vid vägg till industrilokal, ett par m2 , 1988 (LBr)

Dalarnes Flora