Pteridium aquilinum    Örnbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), torr skogsmark, allmän , 1995 (PDm)
Färjan (12G 4h , [6672727, 1537215] ), vägkanter, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede SV (12G 5g , [6678937, 1533686] ), skogsbilväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
N om Morshyttesjön (12G 6g , [6683234, 1531027] ), vägkant, äng/skogsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Grindbo (12G 6h , [6682740, 1537220] ), skogsbilväg, 2019 (JJa)
Vatebo (12G 6h , [6683352, 1538285] ), äldre gådstun med massor av daggkåpor de flesta A.glabra, 2019 (IPt)
Bagghyttevägen bäck (artp.), (12G 7f , [6686275, 1529970] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

2 km S om Hommansbenning (12G 3c , [6669870, 1514460] ), skogbilväg ,upplagsplats, 2011 (IPt & SJa)
1,5 km S om Hommansbenning (12G 4c , [6670030, 1514300] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Saxbo (12G 5d , [6677670, 1516830] ), bäckravin, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Risfallsberget (12G 8e , [6692705, 1523275] ), skogsbilvägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677070, 1506840] ), vägkant,slänt mot skogsmark, 2011 (DABS)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Geologistigen (12G 9e , [6698700, 1523040] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696945, 1526706] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704660, 1513342] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Stjärnsund (13G 0e , [6701270, 1522300] ), skogsmark, 2013 (DABS)
Norra Spjutbo (13G 0f , [6700070, 1526990] ), skogsbilväg, 2014 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706324, 1514965] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Svarvarbo (13G 1c , [6707762, 1513694] ), vägkant / bruksväg, 2017 (IPt)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709880, 1522760] ), ~refl~ ,blandskog, hänsynsyta på hygge, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Landaberget (artp.), (12F 9j , [6697481, 1498869] ), skogsmark grandominerad blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6698966, 1495807] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698594, 1507570] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Horningberget (13F 0i , [6701822, 1494798] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702424, 1496058] ), vägkant mot skog, 2014 (DABS)
Elingsbo (artp.), (13G 0a , [6703229, 1501104] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Svensmyran (13G 0b , [6704146, 1506544] ), skogsbilvägkant/ myr, 2018 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706350, 1505450] ), gräsrik vägkant, 2011 (DABS)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen vägen (artp.), (12F 6j , [6682560, 1496777] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682648, 1496732] ), traktorväg-granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), ängsmark i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Säters camping (12F 8j , [6690945, 1496412] ), kulturmark, 2018 (SNy)
GUSTAFS

Gläcken (artp.), (12F 6g , [6684665, 1484030] ), noterad , 2015 (Bonnie Nilzon)
Dammsjön (12F 8i , [6694741, 1491228] ), vägkanter, parkeringsområde, 2015 (IPt & SNy)
Lintjärn (12F 9h , [6697090, 1486530] ), gräsbevuxen vägkant mot blandskog, 2011 (DABS)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696563, 1492370] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Dragsveden (12F 9i , [6698885, 1492318] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Täppgården (artp.), (13F 0h , [6702495, 1489536] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
Sandbacken (13F 0i , [6702652, 1492124] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689815, 1487418] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Sandvik-Ulvsjön (artp.), (12F 8f , [6690247, 1479914] ), 1984 (Bengt Oldhammer)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690839, 1472393] ), vägkanter o kulturmark, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
500 m O Bogsnan (12F 8e , [6692200, 1472400] ), gammal vändplan efter skogsbilväg, 2011 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692597, 1477941] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694966, 1478757] ), skogsmark, 2013 (SNy)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696087, 1463043] ), vägkanter, 2015 (IPt & SNy)
Högberget (12F 9d , [6697340, 1467930] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ), vägkanter längs skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699799, 1483756] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Väg vid Stora Hampsjön nära Noran (13F 0d , [6703040, 1465356] ), vägkant, 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701328, 1476333] ), skogsmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Gammelbuan (artp.), (13F 1d , [6706580, 1465410] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707162, 1474779] ), längs väg, 2020 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ), gräsmark och skog, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709797, 1479119] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingbyholen (13F 1g , [6708101, 1481797] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713110, 1471180] ), åsen v jvägen, 2012 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713120, 1471137] ), åsskärningen vid järnvägen, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
S.Amsberg (artp.), (13F 2f , [6712108, 1476958] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo , skjutbana (13F 2g , [6710330, 1481860] ), torr gräsmark, 2011 (SNy & IPt)
Skjutbanan Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710430, 1481850] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke kraftstation (13F 3e , [6715978, 1470420] ), torr ängsbacke, 2012 (IPt)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
Övermora fäbod (13F 3e , [6716716, 1474389] ), fäbodvall, massvis , 2012 (IPt)
Loberget (13F 3e , [6718233, 1474823] ), källdråg, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715029, 1475018] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720714, 1473424] ), vägkant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), igenväxande ängsmark, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67051, 14947] ), ~refl~ ,lundartad artrik blandskog, ,frekvens allm. 2000 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Staberg (13F 3j , [67162, 14988] ), ~refl~ ,skogsäng, ,frekvens ej bedömd 2002 (JJa & BCa)
Mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), 1989 (JEd)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
Skutberget (13G 4a , [6720, 1504] ), 1988 (JEd)
ASPEBODA

Vassbo, skogen (artp.), (13F 2g , [6712518, 1484658] ), grusplan och vägkant, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
600 m NO Vassbo (13F 2h , [6712699, 1485259] ), vögkant, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkant, 2012 (DABS)
Kraftledningsgatan V Olsbacka ca 50 m söder om vägen (artp.), (13F 3h , [6715317, 1485490] ), torr gräsmark längs stig i kraftledningsgata, noterad , 2018 (Per Johansson)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Hedbäcken-Fransberget (13F 5f , [6725, 1476] ), 1989 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714065, 1490485] ), vägkant, 2016 (IPt)
Morbygden, 300 m SSV Hökbo (artp.), (13F 3g , [6719926, 1484271] ), gräsaspskog, noterad , 2018 (Per Johansson)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Rottnebyvägen, 260 m N avtaget till Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719872, 1495319] ), örtrik vägkant mot blandskog, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Gläntan Området, Hälsingberg (artp.), (13F 4i , [6720186, 1494178] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Rörosvägen (artp.), (13F 4i , [6720343, 1492780] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Skogsbyn Grycksbo (artp.), (13F 5g , [6729921, 1482792] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Bruksväg mot Lindsberg (13F 5h , [6728053, 1486972] ), vägkant, 2013 (IPt)
Övre Heden (13F 5h , [6728230, 1488840] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
Väg mot Rogsjön (13F 6h , [6731650, 1486390] ), grustag som använts för krosskörning, 2012 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732030, 1490590] ), vägkant, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, vid badplats, äng (artp.), (13F 5j , [6726590, 1498860] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Märta Ohlsson)
Klockartäckten (artp.), (13F 5j , [6729380, 1498370] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Sundbornsledens korsning med kraftlinje (13G 5a , [6726718, 1504504] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Rupstjärnsberget (artp.), (13G 5a , [6727961, 1502534] ), blandskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6733, 1499] ), 1988 (JEd)
Holvet, västra gårdarna (artp.), (13G 5a , [6729777, 1502926] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), äng, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733688, 1503636] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Svensjöberg, Lilla Skogsbotjärnsvägen (artp.), (13G 6e , [6730276, 1520920] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Båtsveds kalkbrott (artp.), (13G 7a , [6735996, 1503553] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Ön (13G 7b , [6735900, 1506660] ), skog, vanlig , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735468, 1515466] ), ängsvägkant, t.rikligt , 2012 (DABS)
Ågsjön, fritidshus (13G 8c , [6741990, 1513400] ), vägkant skogsbilväg, 2012 (IPt)
ENVIKEN

O om Tängran (13F 9j , [6748970, 1497680] ), skogsbilvägkant, t.rikligt , 2009 (DABS)
Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647205, 1472890] ), ängsväg, 2012 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Billsjön (NV delen) (artp.), (11F 9i , [6647974, 1493524] ), noterad , 2019 (Markus Rehnberg)
N om Långbrokärret (11F 9i , [66498, 14924] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens allm. 2000 (BFo)
Tvikbo däljor (12F 0i , [6653431, 1491172] ), hygge, 2012 (GJn)
Vanbergs klack (12F 2g , [6661680, 1481550] ), lövrik sluttning, riklig , 2013 (LBr)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), vägknt mot skog, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [6666770, 1467850] ), sluttning på hygga med rörligt grundvatten, rikligt ställvis , 1983 (HWk)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672690, 1484442] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672713, 1484357] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ), 2017 (IPt & SNy)
Ysjön (12F 5g , [6677450, 1483570] ), vägkant mot skog, 2008 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrkblandskog, 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Hällsjön, väster om (artp.), (12F 1c , [6658779, 1462862] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662460, 1463390] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), bland lövsly intill kalkbrott, 1987 (HWk)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.), (12F 3d , [6668407, 1466045] ), noterad , 2020 (Eva Milton)
Högbergsgatan, Knutsbovägen, korsning 190 m V (artp.), (12F 3d , [6668767, 1466154] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gles blandskog, stort bestånd ca 25 x 25 m , 1996 (HWk)
Kölaberget (12F 5c , [66790, 14603] ), ~refl~ ,sydbrant, gräsbevuxna gläntor i barrskog, ,frekvens allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Rönnberget (artp.), (12E 3i , [6666231, 1443636] ), sumpblandbarrskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Paljakoberget (artp.), (12E 3i , [6666241, 1443636] ), sumpgranskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Rönnberget (artp.), (12E 3i , [6666852, 1443208] ), sluttande fuktig granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Gettjärnsberget (artp.), (12E 3j , [6668253, 1445325] ), rikkärr, 2011 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679624, 1443730] ), källkärr med glest av tall, 2013 (Janolof Hermansson)
Galtryggkärren (artp.), (12E 5j , [6678086, 1449235] ), sumpbarrskog på kalkgrund, 2013 (Janolof Hermansson)
Högberget (artp.), (12E 6j , [6681961, 1446933] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Björnhyttans sopstn. (artp.), (12F 3b , [6669257, 1457099] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684867, 1467496] ), vägkant/ängsmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687335, 1452565] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688380, 1455523] ), skog, 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Storslätten 1 km S (12F 7c , [6686197, 1461984] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Bastberget (artp.), (12F 8a , [6694705, 1452573] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Grävenberget (12F 9a , [6698548, 1450399] ), fäbodvall, ängsmark, 2018 (IPt)
Tryssjöbodarna (13F 0c , [6703769, 1460740] ), skogsbilvägslänt, rikligt , 2015 (IPt)
Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709077, 1453635] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14573] ), skogsmark, allmän , 2004 (AÖg)
Ändlösberget , vändplan skogsbilväg (13F 1c , [6707997, 1464883] ), skogsmark,vägkanter, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706199, 1465498] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Gästgivarbodarna (13F 1d , [6706209, 1465529] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713292, 1450307] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67134, 14594] ), ~refl~ ,sandig sydslänt samt vägkanter och slänter, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
N om Trolldalen mot Björka (13F 2c , [67123, 14600] ), torra sydslänter samt vägkanter, rikligt , 2002 (IPt)
Ö om Trolldalen mot Björka (13F 2c , [67124, 14605] ), glänta i skogsmark, rikligt , 2002 (IPt)
vägen till Trolldalens NR (artp.), (13F 2c , [6712501, 1460126] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog, 2014 (IPt)
Björkbodberget (13F 3a , [6716316, 1454417] ), gammal körväg, 2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
V om Trollmyran (13F 3b , [6716480, 1459023] ), skogsbilväg, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6718020, 1459110] ), gammal körväg med diken, 2014 (IPt)
600 m NV Bäckan (13F 3c , [6715950, 1464630] ), hygge, 1996 (JMa)
Djurås , Skogen (13F 3c , [6716149, 1463311] ), skogsmark, 2011 (IPt)
Djurmo klack (artp.), (13F 3d , [6715681, 1465665] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sifferbo (13F 3d , [6716079, 1467907] ), skogskant, 2014 (IPt)
Solsbodarna (13F 3d , [6719379, 1466738] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
Ö om Dicksveden (13F 4c , [67209, 14630] ), ~refl~ ,skogsbilväg,slänter,diken och skogskanter, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720540, 1466170] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Lissjön (13F 4d , [6721018, 1468142] ), vägkant, 2018 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721495, 1470496] ), fäbodvall, rikligt , 2018 (IPt)
ÅL

Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ), skogskant mot åker, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726169, 1459116] ), skogsfall, 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725448, 1463966] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729470, 1466630] ), gräsrik skogsmark, 2010 (JJa)
Fiskdammarna 400m öster om (artp.), (13F 5d , [6729483, 1467077] ), bäckdråg, fuktig granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Solarvet (13F 5e , [6728990, 1473860] ), gräsmark, 2010 (IPt&JJa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Floån Gopadammen (13F 6f , [6733110, 1476190] ), gräsmark, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Gopens strand (13F 6e , [67327, 14746] ), ~refl~ ,näringsrik mulljord i buskig sumpmark, ,frekvens allm. 1999 (MBe)
Gopa, prosgårdarna (artp.), (13F 6e , [6734476, 1474440] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), ängsmark, 2008 (JJa)
Kullgärdes fäbodar (13F 6f , [6733580, 1478020] ), igenväxande fäbodmark, 2008 (JJa)
Bjursås reningsverk vid Ärtsjön (13F 6f , [6734450, 1479120] ), gräsbevuxen skogsväg, 2009 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479310] ), betesmark, 2014 (JJa)
Kullgärdet (13F 6f , [67348, 14792] ), f.d.beteshagar, rikligt , 1988 (UEr)
Stig norr om Ljusstjärn (13F 6g , [6734440, 1482060] ), sumpmark vid bäck, 2010 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738820, 1472600] ), vägkant, 2014 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, flertal , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, rikligt , 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Rog vid Bosbergstjärn (13F 7h , [6736360, 1486200] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Luråns utlopp i Rogsjön (13F 7i , [6736770, 1490940] ), dikeskant längs skogsväg, 2010 (JJa)
Lurån (artp.), (13F 7i , [6737049, 1490516] ), (enl. Artportalen Stora Kopparberg), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), fuktig skogsmark, 2012 (JJa)
SILJANSNÄS

Fjällberget (artp.), (13E 7g , [6735618, 1430364] ), talldominerad barrblandskog, 2010 (Bo Karlsson)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [6741346, 1448530] ), längs gammal byväg, 2019 (Kicki Marcus)
Björkberget (13E 8j , [67415, 14481] ), betesmark, rikligt , 2008 (DABS)
Högholen (13E 8j , [6743211, 1447347] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739696, 1451489] ), skogsbryn, rikligt , 2018 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 7a , [6739960, 1451145] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Hundtjärnen, V om Gysjön (13E 3i , [6717070, 1441975] ), skogsbilvägkant, 2016 (IPt)
Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
V om Oppejen (13E 4h , [6720680, 1438300] ), blandskog nära väg, 2016 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant, 2018 (IPt)
Grossen SV (artp.), (13E 5e , [6726194, 1423748] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
stocktjärnen 200 m S (artp.), (13E 5f , [6725850, 1425900] ), 25 m² , 2004 (Håkan Lernefalk)
Gropen (13E 5j , [6726079, 1448566] ), skogsbilväg vändplan, 2018 (IPt)
Djursjön 2 km N (13E 5j , [6728270, 1447110] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Brännskog (13E 6i , [6731437, 1443509] ), skogsmark, 2019 (SNy)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Gyllingen, 1 km OSO (13F 4a , [6721157, 1452542] ), skogsbilvägkant, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ), vägkant, 2015 (IPt)
Högåsberget (artp.), (13F 5a , [6729847, 1453482] ), noterad , 2016 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Bygattu, Åkersbodarna, Leksands kommun (artp.), (13F 6a , [6730314, 1453548] ), noterad , 2020 (Jenny Sander)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730427, 1457817] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), barrskog med inslag av lövträd, 2017 (JMa & UGu)
Käringberget (artp.), (13F 7b , [6737680, 1455151] ), noterad , 2017 (Bengt Oldhammer)
Åsleden (13F 7b , [67378, 14595] ), skogsbryn, enstaka , 2009 (GHa)
Åjer (13F 7b , [6738254, 1458749] ), vägkant, 2019 (IPt)
Kilen (13F 7d , [6737020, 1467440] ), gräsbevuxen skogsstig, 2011 (JJa & IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739190, 1468900] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736321, 1470618] ), ängsartad granskog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739270, 1470600] ), vägkant, 2008 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), skogsmark vid vägar, allmän , 1986 (MKp)
Brossån (vid f.d. vattenhjulet) (13F 8d , [67404, 14694] ), sumpig skog vid å, flertal , 2014 (GHa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67462, 14669] ), hyggeskant, rikligt , 2014 (GHa)
Hedsåsberget (14F 0d , [67521, 14654] ), blandskog i fd änge, spridd runt gamla gruvhål , 2017 (GHa)
Granmor (14F 1b , [67571, 14582] ), vägslänter, ymnigt , 2011 (GHa)
Backa, södra infarten (14F 1c , [67556, 14629] ), vägslänt, ett stort bestånd , 2011 (GHa)
Österängsån (14F 1d , [67564, 14660] ), f.d. slog, ett stort och tätt bestånd , 2011 (GHa)
Sandviksberget (14F 2g , [67638, 14812] ), bäckdråg, rikligt , 2018 (GHa)
Haglingbergets östra brant (14F 5f , [67776, 14788] ), ~refl~ ,körspår i mycket brant hygge, rätt rikligt ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
Radaberget (14F 5i , [67773, 14901] ), skogsbryn i barrskog, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
BODA

Västanå/Merberget (14F 2d , [67628, 14669] ), stenrösen/ungskog, flertal , 2013 (GHa)
Lenåsen (14F 2d , [67644, 14699] ), stenrösen, väl spridd , 2008 (GHa)
Fejsfinnänget (14F 2e , [67634, 14713] ), hygge, fläckvis ymnigt , 2012 (GHa)
Öst i Gålom (14F 3d , [67664, 14684] ), ~refl~ ,gårdsplatser, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Vägen 100 m Ö om Ockran (14F 4e , [67709, 14705] ), ~refl~ ,skogsbilväg, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Moränget (14F 5c , [67798, 14624] ), hyggeskanter o gles skogsmark, t.riklig , 1985 (TLj)
Tenninge (14F 7b , [6789, 1458] ), nära åutlopp, 1982 (JEd)
Tenningvägen vid Skärbeget (artp.), (14F 7c , [6787980, 1460376] ), skogsbryn/vägren, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tidbergstjärnen (14F 8f , [67911, 14794] ), vägslänt, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Dalforsån mellan Stocken och Göringsjön (14F 8f , [67915, 14769] ), strandsnår, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Klikttjärnen (14F 9c , [67964, 14617] ), hygge, möjligen gammal kojplats, ett rätt stort bestånd , 2014 (GHa)
1,5 km SO Hermansborg (14F 9c , [67970, 14637] ), diken, rätt rikligt , 2017 (GHa)
Vangsjön (14F 9c , [67987, 14625] ), snårskog vid gammal båtlänning, något tiotal , 2014 (GHa)
Gåsberget/Dalforsån (14F 9e , [6798, 1474] ), utmed ån, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), lövskog, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (södra Orsa i bystråket)-frekv t.a. (14E 4h ), vägkanter, ängs- o åkerkanter,hyggen,gles skog etc., offta rikl! , 1986 (JEd)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (södra Orsa )-frekv t.a. [ 5h 46 29 , 43 22 ] (14E 5h , [, ] ), vägkanter, ängs- o åkerkanter,hyggen,gles skog etc., offta rikl! se rapport , 1987 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Övre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6777095, 1438243] ), igenväxande fuktäng. på öppnare platser., noterad , 2019 (Claes Möre)
Hornbera (14E 7h , [67879, 14358] ), S-vänd skogssluttning, mkt.rikl! , 1987 (JEd)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6788804, 1438120] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäckens nedom ravinen (14E 7h , [67889, 14376] ), bäcksnår ,m.strutbräken,lundelm.etc, rikl. , 1988 (JEd)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67891, 14369] ), strandsnår i bäckravin, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån S Ljothed, fl! (14E 7i , [6788, 1443] ), strandsnår, rikl.o.spr! , 1985 (JEd)
Ämån S Ljothed, fl! (14E 7i , [6788, 1444] ), strandsnår, rikl.o.spr! , 1985 (JEd)
Ämån S Ljothed, fl! (14E 7j , [6788, 1445] ), strandsnår, rikl.o.spr! , 1985 (JEd)
Nybodbergets N-sida v. Hällvasseln (14E 8g , [67911, 14339] ), frodiga bäcksnår m.granskog ,strutbräken,lundelm,bäckbräsma,etc., 1988 (JEd)
Hällberg (14E 8g , [67929, 14312] ), S-vänd gransluttning n.fäbod (f.d. betesmark), rikl! , 1985 (JEd)
Rv.81 strax S Höghed (14E 8h , [6792, 1439] ), vägslänt, rikl! , 1985 (JEd)
Skattungbyn Ö-ut ca 1,3 km Ö Leskusänget (14F 7a , [6785, 1452] ), örtrik frisk granskog, rikl! , 1986 (JEd)
Granåänget (14F 7a , [67860, 14532] ), igenväxt änge, fåtal , 2013 (GHa)
Tenningsjöns utlopp (14F 9b , [6795, 1455] ), mindre bäckravin, 1984 (JEd)
Gangsberget (15E 0g , [6804, 1430] ), S-exp. örtrik bäckdråg-gran/lövskog, rikl! , 1986 (JEd & BOr)
SV om Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1427] ), S-vänd gransluttning m.bl.a.piprör, 1987 (JEd)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ), vägkanter, flera ställen , 1999 (TLj)
Ivarsån V Ivarstjärnarna (15F 1a , [6805, 1454] ), bäckdråg med ängsartad sumptallskog (äv. inslag av andra S-liga arter), 1986 (JEd)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6807390, 1458860] ), skogsdunge i sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
Risuhäll (15F 1b , [6807610, 1455240] ), dike, enstaka , 2015 (GHa)
S om Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ), S-exp.skogskärr vid bäck, rikl! , 1986 (JEd)
Barkbergsknopparna (15F 2a , [6814, 1452] ), vägkanter, flera ställen , 1999 (TLj)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg,vid skogsbilvägen i S (15F 3a , [68150, 14520] ), vägkant mot myr, sparsamt , 1988 (LBr)
SOLLERÖ

Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735898, 1423910] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Länsmansmyren SV (artp.), (13E 8e , [6741368, 1423601] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Mångberg 800 m V (13E 9g , [6749178, 1433086] ), vägkant, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), öppen skogsmark och på kalhyggen, allmän , 1982 (Göran Thor)
Bergkarlås (14E 3h , [6769900, 1436890] ), ~refl~ ,dikeskant, 2011 (SJo)
S.Bomansberg (14E 3i , [6766210, 1444070] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Fageråsens fäbod (artp.), (14E 4c , [6773640, 1411850] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
900 m VNV Venjanstjärnen, kraftledning (14E 4d , [67731, 14165] ), ~refl~ ,vändplan med kanter samt anslutande lundvegetation, ,frekvens allm. 2004 (LBr)
Fyriberg (DFl-50), (14E 6f , [6784, 1427] ), lövrik mark, 1985 (JEd)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ), rikmyr och vägren, spridd , 2017 (LBr)
Härkämäck (15E 2d , [68106, 14166] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Husåkern, öst (artp.), (14E 5f , [6778839, 1429361] ), noterad , 2017 (Ralf Lundmark)
Indor (14E 6e , [6780990, 1423740] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Fryksåsvägen Ö Rödbjörka (14E 6g , [6783, 1430] ), vägkanter i tallskog, 1990 (JEd)
Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787760, 1423300] ), översilningsmark i blandskog, spridd , 2017 (LBr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), här nånstans går höjdgränsen för denna art i kommunen., rikligt , 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Hackstensklitt SSV om (artp.), (14D 7j , [6786737, 1398631] ), noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Stationsvägarnas korsning ovan Gåsvarv (14E 7b , [6787240, 1408300] ), skogsslänt, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802702, 1377929] ), bäckdråg, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818850, 1386500] ), nedskuren bäckravin, sparsam , 2016 (LBr)
HAMRA

Lilla Ajtomägg (15E 6g , [6831610, 1434960] ), brant sydslänt, sparsamt , 2015 (LBr)
Sandsjöån S Djupdalen (15F 4b , [68241, 14550] ), slänt mot ån, sparsam , 1986 (PSt)
Sandsjöån vid Långholmen (15F 5a , [68282, 14520] ), vattenomsluten ö, sparsam , 1986 (PSt)
Sandsjöån SV Örnberget (15F 5a , [68288, 14510] ), åstrand, 1987 (PSt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddarberget (artp.), (12E 2d , [6660727, 1419698] ), klibbalkärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Pojsa (artp.), (12E 2e , [6663220, 1424650] ), barrskog, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665387, 1433868] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Korsåhöjden (artp.), (12E 3g , [6665434, 1433868] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Nittmossen, söder om (artp.), (12E 3g , [6668729, 1434897] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kullertjärnen ost T-korset (artp.), (12E 5d , [6676396, 1417785] ), hygge, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697782, 1441381] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Vålberget (13E 0j , [6704457, 1447859] ), fäbodvall, stort bestånd , 2010 (IPt)
Forsgärdet (13E 1i , [6708361, 1444287] ), skogsbilväg, 2020 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Bäckbyn, Hagön (13E 2j , [6710149, 1445695] ), vägkant/ ängsmark mot strand, 2018 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712973, 1449061] ), fäbod, rikligt , 2011 (IPt)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695495, 1428233] ), skogskant, 2015 (IPt)
JÄRNA

Flintbodarna strax N (13E 3c , [6718004, 1411535] ), ~refl~ ,blandskog, 2003 (HLe)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), fuktig blandskog, 10 kvadratmeter , 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Söder de två västra stugorna vid Flögsjöbergets fd fäbod (13E 4b , [67234, 14066] ), fuktig granskog, ca 5 , 2004 (HLe)
Flögsjöbergets fäbod, S delen de två västra husen (13E 4b , [67234, 14068] ), fuktig granskog, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Holkbergets Ö-sluttning (13E 4c , [67210, 14140] ), barrskog 10-20 år, spridd , 1990 (HLe & ULe)
Holkberget (artp.), (13E 4c , [6722511, 1414773] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
St. Gnupen O-sluttning (13E 5c , [67258, 14117] ), barrskog, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 5c , [6726260, 1412505] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergsbäcken ca 700 m VSV Lövhyddan (13E 5c , [6726325, 1414838] ), bäck med barrblandskog, ca 5 ex , 1995 (HLe)
Bäck ca 150 m N liten tjärn o om St Gnupen (13E 5c , [6726447, 1411786] ), ~refl~ ,örtrik bäckstrand, ,frekvens allm. 2007 (HLe)
Björnknölen SO (artp.), (13E 5d , [6725039, 1418677] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöttubergets SO-sluttning (13E 5d , [67267, 14156] ), barrskogshygge, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
Skålkarls-Snårberg (artp.), (13E 5d , [6727550, 1416650] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
500 m V Ormittjärn,längs bäck (13E 5e , [67271, 14215] ), bäckkant, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Skalet O (artp.), (12D 9j , [6698821, 1397370] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Hunflen (13E 1a , [67096, 14021] ), i dalgång vid vandrarled, 1997 (IJo)
Hunflen (13E 2a , [67110, 14027] ), i fuktiga sänkor i västsluttning, 1995 (IJo)
MALUNG

Uvån (12D 8h , [66934, 13891] ), ställvis längs stränderna, 1989 (OSt)
Uvån (12D 8h , [66944, 13891] ), ställvis längs stränderna, 1989 (OSt)
Ö Lejsme Pers stuga ,Rimäck (12D 9g , [66999, 13842] ), torr gräsmark i höjdläge, 1988 (OSt)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67117, 13921] ), fuktig skogsmark, ett flertal , 1998 (BGM)
Middagsberget syd (13D 4g , [67231, 13849] ), skogsmark, stort bestånd , 2008 (AOl)
bäck 500 m S St. Svartåstjärn (13D 5j , [6728016, 1396432] ), ~refl~ ,bäck omgiven av planterad tall, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Knularna NV (artp.), (13D 5j , [6728207, 1396412] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Öjsbergets brant (13D 7i , [67396, 13911] ), rasbrant, mycket , 2006 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67406, 13940] ), bäckstrand, 20 ex , 1996 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), stenig strand, 2013 (BGM)
1 km norr Storhammarskölen (13D 8i , [67417, 13928] ), bäckstrand, 2015 (MNo)
LIMA

400 m V R i Rösjön (14D 2c , [67612, 13639] ), bäckkant, flera ex , 1983 (PEr)
Limhäa (14D 2d , [67642, 13653] ), rasbrant i skog, c:a 25 ex. , 2010 (BGM)
Söder om Västagården (14D 2d , [67648, 13657] ), blandskog, rikligt , 2014 (MNo)
TRANSTRAND

Hemfjället, fjällbjörkskog väster om Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782322, 1360146] ), sluttande kärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13557] ), örtrik gransluttning mot älven, ca 10 m2 , 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

IDRE

Atlasruta (16C 1h , [68589, 13383] ), ~refl~r på hygge, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnsåsens sydbrant (16C 1h , [68590, 13383] ), örtrik skog längs bäck i sydläge, några 10-tal , 1995 (DABS)
500 m NV Häggesundet (DF), (16C 2i , [68620, 13420] ), rikfläck i tallskog, ca 200 m2 , 1995 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (16C 2i , [68623, 13430] ), rasmark, en mindre fläck , 1995 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869495, 1325712] ), bäckdråg, 2004 (Rolf Lundqvist)
Brösterhån (16C 3f , [6869503, 1325717] ), bäckstrand, 2004 (RLu)
Guttan, mellan Hangedan - Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6870821, 1323819] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttuån (16C 4e , [6872341, 1322487] ), 2004 (RLu)
Frönsjöbrunnan, 700 m NO om Frönhån i Guttan (artp.), (16C 4e , [6872341, 1322487] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Storhån (16C 4e , [6873333, 1323575] ), rikflora, 2004 (RLu)

Dalarnes Flora