Pseudofumaria lutea    Gul nunneört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Centrum för klinisk forskning (artp.), (13F 4i , [6721358, 1490996] ), 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Falu gamla fängelse (artp.), (13F 4i , [6721580, 1490640] ), ruderatmark, 10 plantor , 2007 (Andreas Wållberg)
Österdalarna

ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterad och ogräs på garageuppfart, rabatter etc, 2013 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora