Prunus domestica ssp. insititia    Krikon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Konnsjön (12G 8f , [66902, 15290] ), kvarstående vid gammal husgrund, stora snår , 1995 (PDm)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707393, 1504875] ), igenvuxen övergiven tomt, 2011 (DABS)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496124] ), igenväxt gammal husgrund, 2018 (IPt & SNy & JJa)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 10 ex , 1997 (JJa & BCa)
Österdalarna

LEKSAND

Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens m.allm. 1999 (LKn)

Dalarnes Flora