Primula veris    Gullviva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängar och hagar, i regel förvildad från närliggande bebyggelse , 1995 (PDm)
Djupvik (12G 5h , [66751, 15368] ), järnåldersgravfält, möjligen ursprunglig, några ex , 1995 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Tyttbo (artp.), (12G 5j , [6675867, 1549306] ), noterad , 2017 (Matthis Kaby)
Byvalla (artp.), (12G 8g , [6692618, 1533892] ), 2013 (Magnus Stenmark)
AVESTA

Rv 68 vid Bilmetro (artp.), (12G 3e , [6669130, 1521370] ), vägkant, 1 , 2008 (ADv)
GARPENBERG

Hässlen, domänreservat (12G 6e , [66835, 15245] ), hassellund, flertal , 1988 (MDv)
Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

V Norns bruk (12F 5j , [66782, 14980] ), gammal tomtmark, fåtal , 1989 (HPe)
Norrhytteberget ,vid Granbo (12G 7a , [66870, 15021] ), nära skogsväg,byggd -82, flera , 1987 (EDn)
HUSBY

Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704610, 1513336] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), glänta i lövskog, t. rikl. , 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Bispbergshyttan (12G 9a , [6695, 1501] ), lövdom.fd hagmark, 1989 (JEd & LBr)
Mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67065, 15049] ), betesmark, >100 ex , 1989 (SJa)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15012] ), ängsmark, t.rikligt , 1989 (SJa)
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, ~15 ex , 1987 (SJa)
SÄTER

Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14938] ), ängsmark, rikligt , 1989 (SJa)
Gruvsjön (12F 6i , [6684020, 1494060] ), fritidstomt i skogsmiljö, 2008 (DABS)
Nisshyttan (12F 6j , [66840, 14957] ), f.d.ängsmark, rikligt , 1989 (SJa)
Mellan Gussormsbo och Myggtjärn (12F 6j , [66848, 14966] ), f.d.ängsmark, 3 ex , 1989 (SJa)
Björnbo, gården längst söderut (12F 7i , [66876, 14926] ), gammal ängsmark/ tomtmark, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Laggarbo (artp.), (12F 7j , [6686253, 1495949] ), frisk gräsmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vålängarna/Ljusterån (12F 8j , [66929, 14968] ), ravinkant obetad, 5 ex , 1989 (SJa)
Ravinkanten nordväst om Almreservatet (DFl-49), (12F 8j , [66944, 14963] ), blandskog, 1 ex , 1991 (SJa)
Atlasruta (12F 8j , [66945, 14960] ), ravinslänt, 1989 (SJa)
Ljusterbro (DF), (12F 9j , [66958, 14952] ), ängsbacke, fåtalig , 1981 (EDn)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Säterdalen ,n. Ljusterbro (12F 9j , [6695, 1495] ), flackare ravinslänter o.dalbotten påbetad mark, enst. , 1987 (TLj)
Ljusterbro (12F 9j , [66954, 14950] ), betad ravinslänt, ~ 30 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Kutbo, öster om vägen (12F 7g , [66873, 14846] ), igenvuxen slåttermark,lövskog (björk mest), 1987 (SSv)
Bondhyttan Vallvägen (12F 7h , [6686858, 1485156] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [66934, 14830] ), gamla gräsmattor,spridda från trädgård, 1988 (THe)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693430, 1482960] ), 2009 (Lina Lönnberg, Calle Andersson)
Silvbergs kyrka Grängshammar (12F 8g , [6693676, 1483175] ), kulturmarkerna runt kyrkan, 2020 (SNy)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66915, 14851] ), ängsmark, ~25 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), gräsmattor o ängar, 1988 (IAn)
Idkerberget, strax V om Baggbo i S vägkanten (12F 9d , [66960, 14681] ), bakslänt dike, stort bestånd , 1995 (TLj)
Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699353, 1477682] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Floda by,Trollebomacken (13F 0e , [6701779, 1474445] ), gräsytor runt damm, 2020 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Vid sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707402, 1473191] ), kulturmark runt fritidshus, 2020 (SNy)
Mjälga (artp.), (13F 1g , [6707338, 1480410] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Lennheden (13F 2e , [6711940, 1471850] ), tallhed på sand, 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [6713148, 1471050] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713253, 1470869] ), längs vägen på åskrönet, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Tronsjö (13F 1h , [67055, 14893] ), betad björkhage, rikl. , 1988 (TLj)
VIKA

Gården Sundet (13F 1i , [67094, 14944] ), strandparty m. grässluttning o enst,lövträd o buskar, 20-tal , 1998 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708953, 1499448] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Kyrkbytjärn, runt vindskyddet (artp.), (13F 2j , [6711219, 1495278] ), trädgårdsdeponi/utkast, sannolikt etablerad med jorddeponi - ev spontan på gammal jordtipp , 2015 (Per Johansson)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), gräsmark under äppelträd, 2015 (JJa)
Hosjö vid Skutudden (13F 3j , [6719140, 1496930] ), gräsmarker, spridd , 2020 (LBr)
SV Lunåbäckens utflöde i Öv.Klingen (13G 1a , [67078, 15015] ), torr ängsmark, flera 100-tal , 1987 (BCa)
ASPEBODA

500 m V Karlsvik (13F 2h , [67146, 14867] ), gräsbeväxt gml banvall i sydläge, ~20 ex. , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Gruvriset (artp.), (13F 3h , [6718618, 1489227] ), 5 , 2018 (Jerry Carlsson)
Hälsinggården (artp.), (13F 3i , [6719280, 1494020] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Biketown (Gamla ÖoB), Sågudden (artp.), (13F 3j , [6718626, 1495177] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottneby Herrgård (artp.), (13F 3j , [6719619, 1495389] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Linnéplan (artp.), (13F 4i , [6721960, 1490940] ), 2015 (Kalle Bergström)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ), dammkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Palmsgårdens gårdstun (artp.), (13G 6b , [6733230, 1505800] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Sveden (artp.), (13G 7a , [6735873, 1503853] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk, Ulrika Lernefalk)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6735990, 1505730] ), gräsmark, 2008 (JWk)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), åstrand, 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttområde med ruineroch slagghögar,igenväxande, 1 grupp , 2001 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, ängsbacke, 2006 (GJn)
Hemshyttevägen (12F 2h , [6661, 1489] ), 3 ex , 1981 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), fuktig kalkrik betesmark, riklig , 1987 (HWk)
Hagen (artp.), (12F 3e , [6668416, 1470304] ), noterad , 2017 (Krister Fredriksson)
Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Mårtes v.gruvan (12F 6f , [6681, 1475] ), slaggvarp / bäckravin, 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Högberget Ludvika (12F 3d , [6668550, 1465520] ), öppen blandskog, enstaka ex , 2006 (HWk)
Sörvik (12F 4c , [66739, 14629] ), gräsmatta, ställvis riklig, kvarstående från odling för ca 50 år sedan , 2005 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark på f.d. tomtmark, ca 100 ex , 1989 (HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), tippmassor, 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Skallberget fäbod (12E 8j , [66946, 14487] ), ängsmark, 2001 (DABS)
Sandviken (12F 5a , [6677654, 1454295] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Erik Skoghs mark,Märrhagen (12F 6a , [66800, 14519] ), ~refl~ ,ängsmark både torr och fuktäng, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Hästberg (12F 7b , [6689334, 1459530] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Tansen (13F 0b , [6701313, 1455630] ), fritidstomtmark i skogsmiljö, 2018 (IPt)
Mockfjärd (artp.), (13F 2a , [6710360, 1452420] ), vägdike, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ), torr ängsmark mellan landsväg och tomtmark, några ex , 2005 (IPt)
Bodarna,Myrheden (13F 2c , [6713170, 1463300] ), vägslänt, några ex , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714180, 1462630] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Bodarna, Djurås (artp.), (13F 2c , [6714200, 1462935] ), noterad , 2015 (Glenn Costello)
Djurås by, nära älven (13F 2c , [6714310, 1463620] ), ängsmark nedanför sommarstugor, t.rikligt , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714570, 1462970] ), åkerkant, 2015 (IPt)
Bäsna, Hessinggårdarna (13F 2d , [6714640, 1468290] ), slänt mot vägen till gamla färjeläget, 2015 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718988, 1456793] ), ängsmark/tomtmark, 2017 (IPt)
Nedom Kyrkan (13F 3b , [6719341, 1459092] ), ängsartad slänt, 2013 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås Skinnerstavägen 11 (13F 3c , [6716040, 1462490] ), gräsmatta, spontant inkommen , 1996 (JMa)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6718980, 1460190] ), slänt mot älven, spridda från trädgård , 2010 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
ÅL

Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [67325, 14724] ), ~refl~ ,halvfuktig vägren i söderläge, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
200 m från Tidstrandsfabriken mot Tällbergsvägen (13F 6e , [67327, 14724] ), soligt dike, gräsmatta, 7 ex , 1996 (MBe)
Tallbo (13F 7f , [6736640, 1477160] ), gräsmark vid gammalt torp, 2016 (JJa)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Kyrkogården i Bjursås (13F 7g , [67357, 14806] ), gräsmark utanför kyrkogården, 1997 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736140, 1487370] ), tomtmark, 2015 (Kjell Furugård)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735890, 1440810] ), vägkant, 2008 (DABS)
LEKSAND

Yxbodarna (13E 6j , [6731790, 1448040] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [6734200, 1468790] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Skogsbogatan (artp.), (13F 7b , [6735987, 1455679] ), noterad , 2020 (Petrus Tengnér)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, spridd , 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, enstaka , 2019 (GHa)
Stumsnäs, vid Skräddargården (14F 0a , [6752086, 1454143] ), igenväxande tomtmark, rikligt , 2011 (IPt)
Lillön (14F 0b , [67535, 14558] ), stugområde, enstaka , 2014 (GHa)
Rättviks kyrka (14F 0c , [67528, 14615] ), mellan kyrkogårdsmuren och Siljan, flertal , 2012 (GHa)
Övre Gärdsjö,150 m Ö om Högskäret (14F 1d , [67566, 14698] ), skogsbryn mot ängsmark, 1 ex , 1986 (TLj)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ), kanten av odlingsväg, enstaka , 2010 (GHa)
"Mössin" (14F 1d , [67572, 14686] ), längs gammal bruksväg, enstaka , 2010 (GHa)
Nedre Gärdsjö, väg 301 n avtaget mot Blecket (14F 1d , [67577, 14688] ), vägren, tiotals , 2011 (GHa)
Övre Gärdsjö,200 m V missionshuset (14F 1d , [67577, 14693] ), odlingsröse i åkerkant, 3 ex , 1986 (TLj)
Ingels (14F 1d , [67588, 14691] ), gräsmatta, enstaka , 2009 (GHa)
Stenbacken (14F 1e , [67582, 14700] ), gräsmatta, enstaka , 2008 (GHa)
Nyberget Bäcken (artp.), (14F 1g , [6755227, 1484822] ), kohage, 50 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [6761250, 1464410] ), gårdsplats, enstaka , 2016 (GHa)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), vägkant, enstaka , 2008 (IPt)
Gryssen (14F 2d , [67615, 14651] ), ängsmark i bred kraftgata, enstaka , 2014 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ), gräsmatta, fåtal , 2012 (GHa)
Brandstjärnslägret (14F 4e , [67735, 14727] ), ~refl~ ,rivet huggarläger (revs på 60 talet), tiotal (kvarstånde sedan 60 talet) ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [67712, 14875] ), gräsmatta (trädgårdsrymling ?), enstaka , 2008 (GHa)
BODA

Väster om Bodmyren (artp.), (14F 3c , [6767169, 1464423] ), 150 , 2015 (Uno Skog)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Slänt vid gamla skoldasset (14F 3d , [6766240, 1467810] ), grässlänt, ett tiotal , 2012 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Hållberget (14F 3h , [67686, 14857] ), gräsmatta, enstaka , 2008 (GHa)
Kärvsåsen ,mot Bysjön (14F 4d , [67702, 14667] ), beteshagar, enstaka , 1986 (TLj)
Lisbergsgården i Sunnanåkern (14F 4d , [67715, 14657] ), svad ,f.d. hästhage, tiotals , 2006 (GHa)
Kärvsåsen 300 m Ö Lissberget (Tyskg:n) (14F 4d , [67719, 14671] ), betad björkhage m.enbuskar, ~5 ex. , 1988 (TLj & LBr)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,intill gammal fäbodstuga, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Fjäcka (14F 5c , [67784, 14633] ), äldre vall, enstaka , 1986 (JEd)
Dalbyn (14F 5d , [67772, 14654] ), vägrenar, rikligt , 2017 (GHa)
Norrboda (14F 5d , [67778, 14694] ), vägren, ett tiotal , 2019 (GHa)
Orestrand (14F 6d , [6780380, 1465500] ), gräsmatta, tiotals , 2009 (GHa)
Näset nära bystugan (14F 7c , [6786, 1461] ), gräsmattor, spridd , 2015 (GHa)
ORSA

Lisselhed betad mark (artp.), (14E 4h , [6773988, 1435958] ), 100 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Nedre Stenberg (artp.), (14E 5h , [6776744, 1437140] ), naturaliserad i gräsmatta, 30 plantor/tuvor , 2017 (Claes Möre)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Kallholn/Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784514, 1440786] ), 1 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kruppa (14F 6a , [67816, 14544] ), fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784902, 1450617] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Rosentorp (15F 1a , [6808080, 1452800] ), ängsmark, 2011 (IPt)
SOLLERÖ

Gesunda vid vandrarhemmet (artp.), (14E 0g , [6752838, 1431587] ), gräsmark, 2010 (Hans Rydberg)
MORA

Siljansfors försökspark ,banvaktstugan (14E 0e , [6752470, 1422840] ), gräsmatta, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark, herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ), gräsmatta, 1982 (Göran Thor)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Hindriksheden (14E 3h , [6767130, 1435250] ), vägkant, 1 ex. , 2010 (SJo)
avk2019MITT575 (artp.), (14E 5c , [6778867, 1412597] ), 1, , 2019 (Klas Andersson, Magnus Sjölund)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal vid Bygdegården (12E 1f , [6658845, 1428280] ), 2018 (IPt & SNy)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Flen (12E 7i , [6689185, 1442619] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Holsåker , vägkorsningen vid bron till Forsgärdet (13E 1i , [6709399, 1443965] ), ängsmark,gammal tomtmark ?, 2007 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
JÄRNA

Stora Rutsberget (artp.), (13E 0d , [6704424, 1417190] ), inplanterad ?, noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Götgården, Morn (artp.), (13E 2d , [6714558, 1419371] ), noterad , 2020 (Anders Lindholm)
ÄPPELBO

N om kyrkan (13E 1a , [67093, 14010] ), i gräsmatta, 1997 (IJo)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [6732670, 1384820] ), gammal slåtterlinda, 10 ex. , 2009 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67415, 13906] ), kulturmark, 20-30 ex , 1996 (BGM)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
LIMA

Lilla Moberget (artp.), (14C 7i , [6788287, 1341529] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)

Dalarnes Flora