Primula polyantha    Trädgårdsviva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653701, 1491774] ), olikfärgade, 10 , 2020 (Göran Johansson)
Österdalarna

BODA

S delen av Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ), igenvuxen odling, 2001 (GHa)

Dalarnes Flora