Primula polyantha    Trädgårdsviva


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

S delen av Sunnanåkern (14F 4d , [67712, 14660] ), igenvuxen odling, 2001 (GHa)

Dalarnes Flora