Potentilla thuringiaca    Tysk fingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ), vägslänt, rikligt , 1986 (PDm)
Buska (12G 6h , [66806, 15358] ), vägslänt, 5 ex , 1984 (PDm)
Grossbo (12G 6h , [66812, 15384] ), vägkant, ca 10 ex. , 1988 (PDm)
Grossbo (artp.), (12G 6h , [6681260, 1538415] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Bodarne (12G 6h , [66813, 15380] ), vägslänt, 3 ex , 1985 (PDm)
Byvalla vid jv "Kokkälla" (12G 8g , [66934, 15337] ), gräsmark,gammalt banvaktsboställe, riklig , 1987 (PDm)
GARPENBERG

Hässlen N om gården (12G 6e , [66836, 15244] ), torrbacke hävdad, sparsamt , 1992 (JEd)
HUSBY

Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
500 m V Grycksbo fäbod (13G 1e , [67079, 15225] ), kulturmark, f.d. slåtterängar, några ex , 1988 (LBr)
Ängelsfors (13G 2d , [6713973, 1518053] ), vägkant, 2013 (IPt)
SILVBERG

Rämshyttan (artp.), (12F 7d , [6686818, 1467741] ), stationsmiljö, noterad , 2019 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter söder om Idtjärn, 2015 (SNy)
Sellnäs Halvarsgårdar (12F 9f , [6699009, 1476868] ), vägkanter, 2019 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704020, 1465110] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Baggbo (13F 0e , [6700760, 1472862] ), vägkant, 2019 (SNy)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
TORSÅNG

St.Ornäs, "bakvägen" till herrg:n (13F 2h , [67103, 14859] ), grusig vägkant/åkerren, t.rikl. , 1987 (TLj)
VIKA

1200 m SSV Stämshöjen strax Ö lv (13F 4j , [67203, 14980] ), ängskant, f.d.åkervall, enst. , 1988 (JEd)
ASPEBODA

Stråtenbo ca 250 m NV sågen (13F 3g , [6717, 1481] ), i åkervall mot väg, enstaka , 1987 (JEd)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

parkeringsplats Falun vandrarhem STF (artp.), (13F 3i , [6719215, 1493228] ), 2012 (Barbro Otterstedt)
Falu stn, på kullen ovan lokstallarna (13F 4i , [67205, 14914] ), enst., äldre gräsinsådd kulle m. Buinas etc , 1988 (JEd)
Boysenburg (13F 4i , [67234, 14900] ), gräsmark vid gångväg, enst. , 1990 (JEd)
SUNDBORN

Baggärdet vid reningsverket (13F 5j , [6726, 1498] ), 2002 (TLj)
Skäggheden (13G 4a , [67232, 15019] ), vägslänt mot åker, enst. , 1988 (JEd)
Blixbotjärn, Södra åkervägen (artp.), (13G 4a , [6723218, 1501731] ), noterad , 2018 (Göran Nilsson)
Blixbotjärn, södra åkervägen (artp.), (13G 4a , [6723240, 1501710] ), 2015 (Per Johansson)
Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Blixbo (13G 4a , [67237, 15012] ), sandig gräsbacke på åsen, enstaka , 1987 (JEd)
Karlsbyn (13G 5a , [67262, 15020] ), i vall resp.vägkant, ca 10 ex , 1987 (JEd,TLj,LBr)
Tofta brunn (13G 5a , [6726263, 1502070] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Tofta brunn mot N (13G 5a , [67267, 15020] ), vägkant på åssand, torr gräsmark, enst. , 1988 (JEd)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725934, 1520227] ), längs fäbodgata, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), betad ängsmark (trol.f.d.åkervall), 1988 (JEd)
Bengtsheden fl! (13G 6a , [6731, 1503] ), i äldre vallar resp. avstj.plats, enstaka , 1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Boda fl! (13G 6a , [6733, 1503] ), i äldre vallar, enstaka , 1987 (JEd & TLj)
Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda, Seckans SV-ände (13G 6a , [67340, 15038] ), vägkant, flera små grupper , 1986 (JEd)
Boränget v.lv (13G 7a , [67354, 15044] ), vägdike mot åker, 1988 (JEd & o.a)
Sveden 100 m S om gruvhålen (13G 7a , [67358, 15035] ), sandig gräsmark v.väg, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Borgärdet, vid tennisplan (13G 7b , [67356, 15051] ), grässlänt, flera små grupper , 1986 (JEd)
Betesmark bakom vårdcentralen (13G 7b , [6735990, 1505730] ), ängsmark, finns på ytterligare några ställen på rutan , 2008 (JWk)
Ön, Falks slåtteräng (13G 7b , [6736310, 1506920] ), ängsmark, finns på ytterligare några ställen på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

N.Sången (11F 8f , [6643, 1477] ), gammal linda /bryn, 1989 (TLj & LBr)
N om Kyrkan (11F 9f , [6645540, 1479300] ), slänt, 1 stor planta , 2012 (IPt)
NORRBÄRKE

Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Lövens - Jons (12F 2c , [6662252, 1462707] ), ängsmarksvägkant, t.rikligt , 2013 (IPt)
Östanbo (12F 3d , [66665, 14657] ), gräsmark i sandtägt, 1989 (JEd & LBr)
GRANGÄRDE

Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Lindbastmora (12F 8b , [6692510, 1457930] ), skogsbilvägkanter, riklig , 2004 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (DF 60), (13F 2c , [67138, 14629] ), vägkant, fåtalig , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1462930] ), vägdike, > 50 ex. på en sträcka av ca 100 m , 2009 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713980, 1462940] ), tomtmark, 4 ex. , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), gammal åkermark, 1 stort ex. , 2004 (IPt)
Bodarna, Bystugan (13F 2c , [6714260, 1462760] ), ängsmark, 1 ex , 2008 (IPt)
Bodarna bystuga (13F 2c , [6714300, 1462730] ), gräsmattekant, några ex. , 2007 (IPt)
Mellan Gruvsjön o Överbacka (13F 3c , [6717240, 1461350] ), vägkant, 1991 (IPt)
ÅL

Tomtjärn 200 m N (13F 5b , [6726564, 1459283] ), ängsmark med bruksväg, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Flytåsen (14F 7i , [67865, 14902] ), vägkant, enst. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Stenberg v. g:la Postvägen (14E 5h , [67767, 14372] ), i gräsmatta/vägkant, enst! (ej blom!) , 1987 (JEd)
Orsa järnvägsstation (artp.), (14E 5h , [6778691, 1436219] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Kallmora ca 200 m SV 'kapellet' (hos mig!) (14E 6i , [67845, 14443] ), äldre ännu hävdad åkervall (örtrik!), enst! , 1986 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 6i , [67848, 14447] ), grusvägkant v.åker, 10-tal ex! , 1986 (JEd)
Kallmora 500 m NO skolan (14E 7i , [67856, 14449] ), vägkant, t.rikl. (o.blommande) , 1988 (LBr & JEd)
Tallheds flygplats (artp.), (14E 7i , [6787059, 1441869] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
NO om Fredshammar ,strax NO Björntjärn (14E 7j , [67873, 14456] ), i vägdike på sand, ca 20 ex! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Karl Lärkas stuga (14E 1h , [6757480, 1435374] ), tomtmark, 2 ex , 2009 (IPt)
MORA

Siljansfors försökspark , 200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422580] ), ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 300 m NNO Nybruket gamla landsvägen (14E 0e , [6753850, 1422560] ), landsvägskant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 1200 m NO landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754800, 1423600] ), landsvägskant, 1982 (Göran Thor)
VENJAN

Landbobyn v.hembygdsgården (13E 7b , [67399, 14096] ), torräng i vägkant, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Blybergsdammen“, vägkant/bergbrant (artp.), (14E 6c , [6782420, 1410661] ), vägkant torr vägkant mot bergbrant, sydläge, 4 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Gåsvarv invid dammbygget (14E 7b , [6785, 1407] ), torr gräsmark, t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ), vägkant, 2009 (DABS)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66858, 14354] ), äldre linda i sydläge, bitvis mycket torr och utmagrad, 2000 (DABS)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ), ängsmark, 2013 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702650, 1429510] ), linda, sandig körväg, 1998 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6704090, 1427960] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
JÄRNA

Vakerskogen (12E 8b , [6692640, 1407930] ), gammal bosättning, 2009 (DABS)
250 m N om badplats Gladtjärn (13E 1d , [67092, 14178] ), vägkant, 1 ex , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Rågsvedens såg (13E 1a , [67084, 14043] ), skräpmark, 1995 (IJo)
MALUNG

Malungs flygfält (13D 5h , [67293, 13862] ), vägkant, ~25 ex , 1999 (MNo)
Tällbyn (13D 5h , [6729590, 1385600] ), vägkant, c:a 25 ex , 2010 (MNo)
Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ), vägkant, 3 ex , 2000 (MNo)
TRANSTRAND

Östensbo (14D 8c , [6794653, 1360816] ), vägslänter, 2011 (IPt & RCa)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnaheden mot S (15D 9a , [68487, 13515] ), kant av sandig brukningsväg, enstaka , 1989 (DABS)
Särnaheden (15D 9a , [68493, 13510] ), brukningsväg i betesmark, 2 ex , 1989 (DABS)
IDRE

Häggesundet vid Idresjön, strax N om gården (16C 2i , [68617, 13425] ), vägslänt, sparsamt , 1995 (DABS)

Dalarnes Flora