Potentilla supina    Kvarnfingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708348, 1481352] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708348, 1481352] ), återfynd, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (13F 1g , [6708440, 1481350] ), ruderatmark/utfyllnad, spridd över stor yta , 2020 (IPt & SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad plantor/tuvor , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708821, 1481288] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)

Dalarnes Flora