Potentilla rupestris    Trollsmultron


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [673658, 148145] ), grusig slänt, 2008 (JJa)
MORA

800 m NO om Isunda, vägskäl (14E 1g , [675913, 143114] ), skogkant, få , 2008 (AAd)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Rödmyren (14E 3g , [6767, 1434] ), trädgård, uppgrävd från dike 1988 vid Rödmyrens industriomr.av Eva Ollars, 1 kraftigt ex. , 1989 (BOr)

Dalarnes Flora