Potentilla reptans    Revfingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näsbruk (DFl-49), (12G 4h , [66738, 15362] ), vägdikeskant, 2 kvm , 1986 (PDm)
Morshyttan (DFl-49), (12G 6g , [66827, 15316] ), bangård, 3 kvm , 1986 (PDm)
Byvalla (DFl-49), (12G 8g , [66925, 15338] ), bangård, 5 kvm , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Mesta (12G 4g , [6672, 1532] ), torrägrässlänt mot sjön / strandbete, spars. , 1989 (TLj & LBr)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694182, 1521779] ), ängsmark,slänt med slagginslag mot ån, 2016 (DABS)
HUSBY

Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704590, 1513360] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Norra Håbergs hage 12, strax öster tomtgräns (artp.), (13F 4h , [6720735, 1487522] ), 2015 (Per Johansson)
ENVIKEN

Nyfäbodarna äng vid väg 50 (artp.), (14F 1i , [6757230, 1493980] ), 2012 (Sofia Möller Skog)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Ca 2 km SO Stimmerbo (12F 4h , [66704, 14855] ), gammal körväg på hygge, 2 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Österdalarna

ORSA

Laxsjövallen (15E 3f , [6815350, 1426240] ), jordhög, sparsamt , 2018 (LBr)

Dalarnes Flora