Potentilla recta    Styv fingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GUSTAFS

Backa södra (artp.), (12F 9i , [6697852, 1490966] ), 2012 (Stig-Åke Svenson)
SVÄRDSJÖ

Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

LEKSAND

Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735639, 1456337] ), 1991 (Henrik Weibull)
RÄTTVIK

Vikarbyn, längs Rv 70 i norra skärningen omelbart V om bron till kalkberget (14F 1b , [6755, 1458] ), rikligt , 2003 (TLj)

Dalarnes Flora