Potamogeton praelongus    Långnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn, damm i Årängsån (12G 5h , [66762, 15374] ), stening ,på grund av urtappning blottlagd botten, 1 stor rugge , 1988 (PDm)
HEDEMORA

Hönsan (DFl-49), (12G 7b , [6685, 1509] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Aspnäs (artp.), (12G 7c , [6687016, 1514160] ), damm/viltvatten, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67042, 15134] ), näringsrik å, t.rikl, , 1987 (SJa)
Grycks vik i Grycken, vid Grycksbo fäbodar (13G 1e , [6707810, 1522450] ), ~refl~ ,sjöbotten, hård, 2004 (NGu)
STORA TUNA

St.Holmsjön (13F 0h , [67028, 14858] ), slättsjö, t.rikl. , 1987 (TLj)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
TORSÅNG

Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Österdalarna

LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Opplimen (13F 8b , [67422, 14591] ), flytande vid stranden, 1 ex. , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

Siljan, ilandspolade ex.v. Rättviks k:a (14F 0c , [67532, 14611] ), enstaka , 1986 (TLj)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Glisstjärn, ("Bysjön") (14F 1c , [6757, 1461] ), igenväxande rik sjö, mkt allmän , 1986 (TLj)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Amtjärn (14F 1c , [6758200, 1460700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [6757510, 1467690] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km V Furudals bruk, N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ), vattenfylld grop, riklig flerst. , 1985 (TLj)
ORSA

Kyrkbyn i Lillån mot Bunk (14E 5g , [6779, 1434] ), näringsrik å, 1988 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Åbergtjärn (DF 60), (14E 6i , [6783, 1443] ), vass o vattenveg.rik tjärn m. rel.högt.ptf., 1986 (JEd)
Västerdalarna

JÄRNA

Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704752, 1408668] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Grundhån (14D 5e , [67758, 13737] ), dybotten, gungfly i sjö, flera individer , 2008 (UGu)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Garsjöns S-sida (15C 8i , [68444, 13416] ), vattenveg-rik sjö, 1989 (DABS)
Andra tjärnen öster om Armbågetjärnen (artp.), (15C 9h , [6846170, 1335013] ), liten tjärn, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), sjö, i drift, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
IDRE

Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)

Dalarnes Flora