Potamogeton polygonifolius    Bäcknate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skogbyn,Skogbysjöns utlopp (12G 3h , [66688, 15380] ), utgrävt dike (bäck), mkt riklig , 1988 (PDm)
STORA SKEDVI

Bäck från abborrtjärn till Trylämnet (13G 1b , [67097, 15080] ), liten bäck i skogen, tämilgen riklig , 1991 (SJa)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [66843, 14853] ), bäck, rikligt , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694781, 1467937] ), i Idtjärns utloppsbäck, 2015 (SNy)
Stora Nyckelmyran (artp.), (12F 9e , [6696085, 1470131] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696102, 1470125] ), i och längs bäck, 2020 (SNy)
Flogen (artp.), (13F 1d , [6705860, 1466030] ), noterad , 1995 (Johan Niss)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), i länsbäcken, 2018 (SNy)
Norr sjön Länsan väg mot Sör Amsbergs fäb (13F 1e , [6709900, 1470307] ), bäckdråg, 2020 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Styggmyran (13F 2g , [6711116, 1483156] ), hygge med vattenfyllda hjulspår, 2018 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721638, 1472493] ), i bäcken, 2020 (SNy)
ASPEBODA

Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ), bäckutloppet, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
SUNDBORN

Bäck N Holmsjön (artp.), (13G 4c , [6722340, 1513412] ), liten bäck i barrskog, 1993 (MBm)
Bäck vid myrgöl N Holmsjön (artp.), (13G 4c , [6722690, 1513362] ), i liten bäck vid myrgöl, 1993 (MBm)
SVÄRDSJÖ

Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Skäkttjärnsbäcken nära utfödet i Hötjärnen (12F 0h , [66525, 14870] ), ute i bäcken, > 1 ex , 1981 (RNo)
GRANGÄRDE

Grävlingberget, SO om Abborrtjärnen (artp.), (12E 3j , [6669582, 1446610] ), bäck äldre blåbärsgranskog med lågörtsrika stråk, 2014 (Janolof Hermansson)
Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), å, nära vägtrumma, några m2 , 2016 (IPt)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678550, 1447560] ), grund å och stränder, spridd , 2017 (LBr)
Tomossen vid Norsån (12E 5j , [6678630, 1447540] ), grund å med stränder, spridd , 2017 (LBr)
Gensens kvarn nere mot ån (artp.), (12E 6i , [6680352, 1442302] ), 2014 (Janolof HermanssonUrban Gunnarsson)
Hommanberget omr 46 (artp.), (12E 8i , [6692315, 1444515] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Österdalarna

GAGNEF

Gräsberget (13F 0a , [6701146, 1453508] ), myr/bäck, 2018 (IPt)
Bästens utlopp, Lortån (artp.), (13F 1c , [6706720, 1464210] ), 1 , 1995 (Johan Niss)
Björka (13F 2c , [6712809, 1460272] ), bäck, korsning med jvg och väg, t.rikligt , 2018 (IPt)
BJURSÅS

Lurån (artp.), (13F 7i , [6736494, 1491074] ), (enl. Artportalen Stora Kopparberg), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg, Matilda Elgerud)
LEKSAND

Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Salvån, Ängestjärn - Salvtjärn (13F 9c , [6745, 1463] ), bäck, t.rikl. , 1995 (MKp)
RÄTTVIK

Fisklösbäcken (14F 1e , [67592, 14705] ), bäck, enstaka , 2014 (GHa)
ORE

Oxmyrbäcken (14F 5c , [6778440, 1461560] ), liten bäck, ett litet, tätt, bestånd , 2011 (GHa)
Mickelsjöbäcken (14F 9b , [67997, 14597] ), bäck, rätt rikligt , 2014 (GHa)
Kliktbäcken (14F 9c , [67966, 14606] ), bäck, enstaka , 2014 (GHa)
Idån (artp.), (15F 0c , [6800244, 1460168] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
ORSA

Kvarnklackmyren (14F 4b , [6773750, 1459160] ), liten bäck, enstaka , 2019 (GHa)
ÄLVDALEN

vid Kvarnkrok (artp.), (14D 6i , [6781052, 1392819] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [6809830, 1382870] ), grund å med dybotten, rätt riklig , 2013 (LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), i bäcken i väster., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Smaltjärnsbäcken och del av Smaltjärn, samt området Ö därom (12E 1h , [66599, 14356] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Tjåken, NO kanten (artp.), (12E 2d , [6663070, 1415823] ), liten bäck med hårdbotten., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), bäck, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Villbäck (artp.), (12E 2g , [6661212, 1432332] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668563, 1424129] ), i bäcken, 2013 (Janolof Hermansson)
V om Paskaberget (artp.), (12E 3e , [6668620, 1424230] ), i bäcken, 2013 (Janolof Hermansson)
Klosstjärnsbäcken (artp.), (12E 3f , [6666900, 1425521] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ryberget (artp.), (12E 5g , [6676932, 1430751] ), i bäck, 2013 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Gruckån (13E 1b , [67097, 14083] ), i rinnande vatten, 1995 (IJo)
St. Härjtiån ca 500 m S Härjflån (13E 1c , [67070, 14142] ), å, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Gruckån nedströms Inlandsbanan (13E 1c , [67075, 14117] ), å, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4e , [6723320, 1420448] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Svartälven, bro över (artp.), (12E 6b , [6684032, 1407584] ), älvstrand, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Flåbobäcken vid sydbölen (12D 8h , [66927, 13890] ), liten bäck #, 1989 (OSt)
Östra sidan av Uvbottsan,1,2 km nedströms Kvien (12D 8h , [66932, 13892] ), 0,5 m djupt porlande vatten (belägg), t.rikl. , 1989 (OSt)
Fiskhusbäcken (artp.), (12D 9i , [6696821, 1391777] ), bäckkant, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Såglömman (13D 2h , [67138, 13893] ), lugnvatten, 15 ex , 1997 (MNo)
Stockholmsdammen (artp.), (13D 3e , [6717790, 1371283] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ), bäck, 2013 (MNo)

Dalarnes Flora