Potamogeton perfoliatus    Ålnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar,åar, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sisselbo mot Österviken (12G 5i , [6676890, 1542960] ), grund lerbotten, spridd , 2018 (LBr)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dormen (12G 8e , [6693650, 1521550] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Trollbosjön (12G 7d , [6687970, 1515580] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, spridd , 2011 (LBr)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), i sjön, 2015 (SNy)
Holmtjärn (12F 8e , [6692523, 1470631] ), i sjön, 2015 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705991, 1482368] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimsbärke (13F 3e , [6715163, 1470549] ), vid ån, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Runns strand ~ 1 km V om Vikasundet (13F 1i , [67095, 14938] ), grunt vatten, 10-tal , 1998 (SBm)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ), näringsfattig strand, sparsam , 2016 (LBr)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Vassbo bäckebro (13F 2h , [6712026, 1485160] ), Faxån, 2018 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Småillingarna NO Kuså (13F 4f , [6720262, 1478038] ), myrmarker kring några småsjöar, 2018 (SNy)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar, nedre delen (artp.), (13G 6c , [6730152, 1512143] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön, utanför Kejsars (13G 7b , [6736340, 1506900] ), mjukbotten, tämligen allmän , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Hynsan öster om (artp.), (14G 0c , [6753660, 1514975] ), i ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Söderbärke, badplatsen i N. Barken (artp.), (12F 2h , [6661770, 1486420] ), tämligen näringsfattig sjö med klart vatten. sandbotten, 2007 (AJn)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
LUDVIKA

Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRANGÄRDE

Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Nyhammar (12F 7a , [6686387, 1453978] ), strand, 2019 (IPt & SNy)
Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690155, 1467057] ), grund mjukbotten i klarvattensjö bäck i högörtslövskog, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna ,V-Dalälven (13F 2c , [6713810, 1462180] ), i vatten, rikligt o flerst. nära södra stranden , 2003 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, t.rikligt , 2005 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
BJURSÅS

Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ), sjöstrand, 2014 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67367, 14816] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Holgärde (artp.), (13F 6a , [6730203, 1453401] ), noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 8b ), sjöar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 8c ), sjöar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
RÄTTVIK

Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BODA

Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bro över Ockerfån 400 m S åns mynning i Oresjön (14F 5d , [6777980, 1468030] ), lugnvatten i å, spridd , 2013 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ), sandbotten, enstaka , 2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORSA

Holens badplats (artp.), (14E 5g , [6775461, 1434764] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [6784440, 1436770] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), strandkant, 2013 (DABS)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark ,Älsjön (14E 0e , [6754450, 1420050] ), grunt vatten, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Tingsnäs udde (artp.), (14E 3g , [67660, 14328] ), vanlig , 1989 (Bengt Oldhammer)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ÄLVDALEN

Rots badplats (14E 9b , [6795350, 1406150] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerdalarna

JÄRNA

V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ), älv-sandbotten, ~5 ex , 1989 (HLe & UGn)
Västerdalälven vid Vansbrobadet (13E 2c , [67107, 14135] ), rinnande vatten (älv), ca 10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Kringlan (artp.), (13E 2e , [6714295, 1420389] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Kringlans badplats (artp.), (13E 2e , [6714439, 1420529] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, sparsamt , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Bullsjön (13D 6g , [67319, 13848] ), sjö, några , 1997 (MNo)
Hallsjöviken (13D 6g , [67324, 13846] ), korvsjö, 2013 (MNo)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ), tjärn, enstaka , 1997 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ), grunt vatten nära stranden, 2017 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Galsjöns sydligaste del (artp.), (15D 7b , [6837623, 1358009] ), sjö, i drift, noterad , 2018 (Lennart Persson, Magnus J Magnusson, Thorleif Joelson)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), grundbotten, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), grunda sandbottnar, sparsamt , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), sjö - uppspolad på stranden!, 1989 (DABS)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
IDRE

Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Idresjön, N.delen (16C 2h , [6863, 1337] ), sjö, ej ovanlig , 1990 (CAl)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)

Dalarnes Flora