Potamogeton pectinatus    Borstnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Opplimen, på flera ställen längs stranden (13F 8b , [67427, 14592] ), grund botten med bl a tretalig slamkrypa och nål-säv, endast lösdrivande och sterila ex. 1987- , 1989 (MKp, best. TKa (LD))

Dalarnes Flora