Potamogeton obtusifolius    Trubbnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rudsjön NV Näs bruk (i Dalälven) (artp.), (12G 4h , [6673786, 1535981] ), noterad , 1989 (Tommy Knutsson, Stefan Ekman)
Rudö i Rudaviken (12G 4h , [66739, 15360] ), dybotten, 1 stor rugge (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Rudusjön S om Rudu (artp.), (12G 4h , [6673959, 1536060] ), noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, mycket riklig , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Nävden i Sörängsviken (12G 4d , [6674, 1519] ), vassvik, 1990 (JEd)
Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GARPENBERG

Vikhyttesjön (12G 8d , [66907, 15182] ), oligotrof sjö, enstaka , 1990 (MDv)
HEDEMORA

Svedbosjön (12G 5a , [66797, 15027] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Hönsan (DFl-49), (12G 7b , [6685, 1509] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), I vatten, fåtal , 1990 (HPe)
Holmsjön (12G 7c , [6687, 1513] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Aspnäs (artp.), (12G 7c , [6687016, 1514160] ), damm/viltvatten, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Trollbosjön (12G 7d , [66870, 15150] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Trollbosjön (12G 7d , [6688, 1515] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Sjön Fatburens NO-strand (12G 8c , [66942, 15137] ), långgrund dystrand, 1988 (TLj & LBr)
Rankholmens SV-sida (12G 8d , [66941, 15164] ), grund sjövik, flerst.o mkt rikblommig , 1989 (JEd)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, riklig , 1991 (HPe)
Svinssjön (12G 9c , [6696750, 1513500] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Svinösjöns östra vik (artp.), (12G 9c , [6696764, 1513934] ), 2011 (Anders Svenson)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
STORA SKEDVI

Hyen (12G 9a , [6699260, 1503270] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), damm, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
STORA TUNA

St.Holmsjöns S-ände i kanalen (13F 0h , [67028, 14858] ), slättsjö, ymnig , 1987 (TLj)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705853, 1479114] ), damm, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Lusmyren (13F 1f , [67060, 14795] ), i pölar på utfyllnadsmarken, rikl. , 1987 (SNy)
TORSÅNG

Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14874] ), sjö, 1986 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
VIKA

Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Karlslundstjärnen (13F 3j , [67181, 14988] ), näringsrik igenvuxen tjärn, 2000 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sjön Saxens södra del som kallas Verken (DFl-49), (12F 2h , [6663, 1486] ), ute i öppet vatten, 1982 (RNo)
Sjön Saxens östra vik (DFl-49), (12F 2h , [6664, 1487] ), 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Svedjan (13F 2c , [67149, 14623] ), bred grund bäck nära utloppet i V-Dalälven, t.rikligt , 2003 (IPt)
Hummelbäcken , 400 m NO om Svedjan (13F 3c , [6715079, 1462121] ), å, rikligt , 2011 (IPt)
LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
RÄTTVIK

Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västerdalarna

JÄRNA

N sidan älven mittemot Vakeråns utlopp (13E 0c , [6704455, 1410326] ), ~refl~ ,älvs lugnvatten, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Kringlan (artp.), (13E 2e , [6714295, 1420389] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Arvs-Niktjärn S delen ,vid badplatsen (DFl), (13E 3d , [67167, 14181] ), sjö, enstaka , 1991 (HLe & ULe)
MALUNG

Bullsjön (13D 6g , [67319, 13848] ), sjö, mycket , 1997 (MNo)
Hallsjöviken (13D 6g , [67324, 13846] ), korvsjö, rikligt , 2013 (MNo)

Dalarnes Flora