Potamogeton natans    Gäddnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar,vattendrag,o andra vattenbryn, allmän , 1995 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrig grund sjö, riklig , 2010 (LBr)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), strand, 2015 (DABS)
Sävviken (12G 5f , [6677010, 1527260] ), näringsrik sjö, spridd , 2014 (LBr)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åsgarn (12G 5f , [6678250, 1526840] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669682, 1521617] ), vattensamling, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683949, 1515332] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hummelbo (12G 8e , [6693778, 1524336] ), sjö, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
Nyhyttan , sydspets Vikmanshyttesjön (12G 6a , [6683729, 1501339] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), damm, 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, riklig , 2013 (LBr)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lissjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 9c , [6697350, 1512360] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Björktjärn (12G 9e , [6697900, 1521360] ), strand, 2013 (DABS)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storhagen (13G 0b , [6701577, 1508380] ), gräsmark/strand/sjö, 2018 (DABS)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Grycken (badplats), Stjärnsund (artp.), (13G 0e , [6701679, 1523362] ), noterad , 2016 (Johan Södercrantz)
Stigsbo (13G 0f , [6704058, 1525534] ), vägkant, sjöstrand, 2018 (IPt)
Fäbodtjärnen, Märrviks fäbodar (13G 1e , [6705140, 1523720] ), ~refl~ ,myr, vid tjärn, 2007 (NGu)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697883, 1496547] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), sjökant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Rasjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0j , [6700470, 1495110] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6703055, 1495209] ), sjö, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683829, 1492503] ), skogsbäck, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Björshyttan (12F 7j , [6685900, 1497006] ), sjö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [6691173, 1491336] ), sjöstrand, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjö, 2011 (DABS)
Långhag (12F 9i , [6697545, 1494954] ), vägkant, älvstrand, 2015 (IPt & SNy)
Trutorna (12F 9i , [6699257, 1491871] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6702020, 1490060] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Långalen (artp.), (12F 6g , [6681280, 1483704] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Björkljustern (12F 7h , [6689070, 1486360] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nyhyttan (12F 7h , [6689774, 1487469] ), sjö, 2017 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), i sjön, 2015 (SNy)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), i sjön, 2020 (SNy)
Småsjöarna (12F 7e , [6687595, 1472311] ), i sjön, 2015 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), i sjön, 2015 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), Idtjärn, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694480, 1479360] ), vid Tvärstupstjärn, 2013 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699147, 1470654] ), stränder, 2020 (SNy)
Bäståsen (12F 9e , [6699180, 1474814] ), damm med omgivande skogsmark, 2020 (SNy)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700567, 1474448] ), badplatsen, 2019 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Täkt (13F 0f , [6701946, 1477707] ), i ån, 2020 (SNy)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Holmsjöarnas naturreservat (artp.), (13F 0h , [6702690, 1485324] ), noterad , 2017 (Christer Bergström)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), sjö, 2018 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), damment, 2018 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709781, 1479854] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Dalsjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 1g , [6707730, 1484340] ), näringspåverkad sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen vid Långsjön, 2012 (SNy)
Norr Amsberg Mellanskogs flisupplag (13F 2e , [6714812, 1472901] ), i bäcken, 2020 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gamla järnvägsbanken, SO Bysjön (artp.), (13F 2f , [6712910, 1477837] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714310, 1476735] ), längs åkerväg, 2013 (SNy)
Möckelmyran vid älvstranden (13F 2f , [6714334, 1476119] ), ängsmark vid älvstranden, 2018 (SNy)
Nedre Glian (13F 2f , [6714990, 1476460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Kuså (13F 3f , [6719880, 1477365] ), vägkanter, gruvområde och sjöstrand, 2014 (SNy)
Finnhyttan (13F 4e , [6721280, 1474395] ), skogsmark och stränder vid ån, 2014 (SNy)
Övre Valsans utlopp (13F 4e , [6721753, 1472460] ), fuktigt bäckdråg och strand, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706833, 1486709] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens nedre lopp 100-150 m Ö om landsvägen (13F 1i , [67058, 14917] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Vika, Kyrkbytjärn, Utloppet (artp.), (13F 2j , [6710604, 1495167] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hosjöns södra strand (13F 4j , [6720080, 1496840] ), näringsfattig strand, sparsam , 2016 (LBr)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Klosstjärn (13F 3e , [6718260, 1474925] ), myr och skog, 2014 (SNy)
Kullerbacken (13F 3f , [6717878, 1478629] ), sjö och strand vid Billingen, 2018 (SNy)
Badplats St Aspan (13F 3g , [6718200, 1481300] ), skogsmark o sjöstrand, 2012 (SNy)
St Aspan vid Hålsjöåns inlopp (13F 4f , [6721756, 1479880] ), sjöstrand med angränsande myr, 2018 (SNy)
Holsjöån (13F 4f , [6721821, 1479946] ), vägkanter och stränder längs ån, 2011 (SNy)
Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), i sjön, 2020 (SNy)
Grälviken (13F 4g , [6721601, 1480192] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strand, 2016 (DABS)
Främbyviken (13F 3i , [6718164, 1491831] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67195, 14955] ), ~refl~ ,sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ), gamla bäckfåran, 2020 (SNy)
Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), grund mjukbotten i intermediär sjö, noterad , 2017 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, badbryggan (artp.), (13F 4h , [6720900, 1486694] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Stora dammens utlopp (artp.), (13F 4i , [6721187, 1492144] ), noterad i den minsta dammen. , 2020 (Kalle Bergström)
Myrans våtmark,Falun (artp.), (13F 4i , [6721353, 1492046] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722500, 1495510] ), 2014 (Kalle Bergström)
Skjutbanan Finnbo Falun (artp.), (13F 4j , [6722610, 1495060] ), 2014 (Kalle Bergström)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
Grycksbo Tansvallen (13F 6g , [6730122, 1481811] ), strandkant, 2015 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [6730250, 1484620] ), dammkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbotjärn, bron över utloppet (artp.), (13G 4a , [6723275, 1501694] ), 2014 (Per Johansson)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
Kviddgropen (artp.), (13G 4a , [6724417, 1503318] ), noterad , 2020 (Håkan Lernefalk)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Åkerstjärn, sjökant (artp.), (13G 5c , [6726052, 1511552] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725820, 1520360] ), strandkant, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Svedstjärnen, V om (artp.), (13G 5a , [6729080, 1502643] ), kärr med torvgravar, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Orrbergs fly (artp.), (13G 5b , [6728147, 1509608] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda badplats (artp.), (13G 6b , [6732832, 1506134] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön, södra sidan (13G 7b , [6736290, 1506810] ), mjukbotten, mindre allmän , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), strand, å, 2017 (IPt & SNy)
Malmmyren, söder om (artp.), (13G 8b , [6740917, 1506708] ), i damm, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vinnarån (artp.), (13G 8b , [6744552, 1508669] ), i och runt ån, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
Sixån (artp.), (14G 1c , [6757979, 1512827] ), strandmiljö, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), dammen, 2008 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), sjö, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Källsjön, Skinnarsjön och Övre Malingsbosjön (12F 0f , [6650760, 1477650] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SÖDERBÄRKE

V. Sveten (12F 1g , [6659220, 1484460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dammsjön i Vad (12F 1i , [6656820, 1491480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hemshyttan (12F 2i , [6660622, 1490951] ), sjöstrand, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), sjö, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661966, 1469154] ), sjö/strand, 2017 (IPt & SNy)
Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), dammen, 2015 (SNy)
Jätturn (12F 6e , [6683570, 1470790] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Burtjärnen (12F 4c , [6673830, 1463950] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRANGÄRDE

Stora Norbergsmossen gruvområde (artp.), (12E 5j , [6675935, 1445239] ), gruva mindre vattenfylld kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Gräsån,{Grangärde ), ~refl~ ,tallmosse vid sjöstrand, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
V delen av Stora Malingen (12E 8j , [66932, 14471] ), ~refl~ ,sandig gräsmark vid strand, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677606, 1453353] ), sjö/strand, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Torsktjärnen (12F 7a , [6688744, 1453356] ), sjö, 2019 (IPt & SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688679, 1466578] ), strand vid Rämens utlopp, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690155, 1467057] ), grund mjukbotten i klarvattensjö, noterad , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6711970, 1457110] ), älven, 2011 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713402, 1460328] ), reningsbasäng, 2018 (IPt)
Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ), ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg., ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bäsna, Hemtjärn (13F 2d , [6714181, 1469553] ), sjö, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), älven, 2011 (IPt)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719560, 1459450] ), vattenloka, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Nässjön (13F 3c , [6716007, 1462234] ), sjö, 2011 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Edstjärnen (lst. Rapp 2008:15), (13F 3c , [6716800, 1460750] ), näringspåverkad sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Svarttjärn (13F 3d , [6718520, 1468380] ), sjö, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721478, 1458624] ), åkerloka, 2012 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, rikligt , 2005 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Tjärnbodarna (13F 4d , [6720510, 1466198] ), fäbodvall, damm i bäck, rikligt , 2012 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729490, 1466580] ), damm, 2010 (JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
Dammen (13F 6f , [6731550, 1477670] ), strandkant, 2008 (JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
BJURSÅS

Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), strandkant, 2011 (JJa)
Rexbotjärn (13F 7f , [6736160, 1477540] ), sjöstrand, 2014 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736965, 1482063] ), strand, 2019 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737150, 1489270] ), uppdämd bäck, 2010 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), sjökant, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
LEKSAND

Vägkors 1,5 km NO Björberget (13E 3h , [6718452, 1437480] ), å, 2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), å, 2015 (HLe)
Gropen (13E 4j , [6724529, 1449112] ), bäck, liten damm, 2018 (IPt)
Tjärn 600 m S Håltjärnen (artp.), (13E 5f , [6726950, 1427550] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Skålsjön damm (artp.), (13E 5f , [6729097, 1429648] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
V om Åskaken (13E 5g , [6726938, 1432360] ), myr med fritt vatten, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Djursjön 1 km N (13E 5j , [6727653, 1447008] ), vägkant/diken skogsbilväg, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Rältlindor (13F 5a , [6726201, 1454804] ), sjö. damm, 2015 (IPt)
Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731570, 1463300] ), strandkant, 2014 (JJa)
Hacktjärnens södra ände (13F 6e , [67335, 14701] ), ~refl~ ,våt sumpmark, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Limsjön (13F 7b , [6735878, 1457059] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739310, 1470910] ), sjökant, 2008 (JJa)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468250] ), dammkant, 2016 (JJa)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), damm, 2008 (JJa & IPt)
Salutjärn (13F 9c , [6745500, 1463800] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749250, 1485640] ), myrmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Svartacksen (14F 0f , [6753355, 1475000] ), strand, 2015 (JJa)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (14F 1c , [6757580, 1461460] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
St. Kungsholstjärn (14F 1d , [6755700, 1465700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Övre Gärdsjön (14F 1d , [67561, 14696] ), sjö, spridd , 2007 (GHa)
Djuptjärn, SV om Nedre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6756589, 1466264] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Västra Djuptjärn (14F 1d , [6756600, 1466200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skäftringen (14F 1d , [6757500, 1466600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [6757510, 1467690] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Gravsjön (14F 3f , [67679, 14788] ), sjö, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Avlassen (14F 4f , [67706, 14765] ), sjö, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Nävertjärn (artp.), (14F 5e , [6775056, 1474930] ), 9 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Tusenbrödratjärn (artp.), (14F 5f , [6776721, 1477017] ), 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Södra delen av Berglöming (14F 5f , [6777120, 1476970] ), ~refl~ ,stugtomt i blandskog vid sjö, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Rocktjärnen (fiskekojan) (14F 5h , [67792, 14887] ), tjärn, 2008 (GHa)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nävertjärnen (14F 2d , [6760000, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Ensen (14F 2d , [67605, 14678] ), sjö, spridd , 2007 (GHa)
Ängtjärn (14F 2d , [6760500, 1466900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Västanå (14F 2d , [67633, 14673] ), damm, enstaka , 2017 (GHa)
Jutjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14F 2e , [6763060, 1470640] ), kalkrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Jutjärn (14F 2e , [6763200, 1470500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hålldammen (14F 3d , [67661, 14665] ), ~refl~ ,större damm, i tallskog, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mellan Lenåsen och Öst-i-Gålom (14F 3d , [67662, 14695] ), liten damm, fåtal , 2017 (GHa)
Sinksjön (14F 3d , [6768980, 1467660] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Södra Ockern (14F 3e , [67699, 14703] ), sjö, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,liten vik, flertal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
"Hågarstjärnen" (14F 4c , [67729, 14642] ), ~refl~ ,liten tjärn/göl samt myr., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Jälltjärn (14F 4c , [6773500, 1464900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
"Bysjökurvan" (14F 4d , [67711, 14667] ), ~refl~ ,norra delen av Bysjön + väg, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Södra Ockern (14F 4e , [67700, 14703] ), ~refl~ ,sjö med strand, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14695] ), åsgropstjärn, rikligt , 2013 (GHa)
Lintjärnen (14F 5d , [6776600, 1469500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Orskaven (14F 5d , [6777600, 1468700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nördertjärn (14F 5d , [6778000, 1465000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Östanviken, vid bron (artp.), (14F 6d , [6782426, 1467439] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Östanvik. Kvarndammen (artp.), (14F 6d , [6783917, 1468737] ), damm, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.), (14F 7c , [6785427, 1461379] ), damm, massförekomst, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ), liten damm, enstaka , 2017 (GHa)
Tranusjön/Handikappfiskeplatsen (14F 7c , [6786900, 1464650] ), grund sjö, spridd , 2009 (GHa)
Dalfors hyttområdet (artp.), (14F 7f , [6788513, 1478553] ), vik av amungen, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Djursjön (14F 9d , [67993, 14653] ), sjö, frekvent , 2007 (GHa)
Storgåsen (14F 9e , [6797, 1474] ), i de flesta vatten, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), i de flesta vatten, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Holmtjärnarna (15F 0e , [6800, 1473] ), sjöar, tjärnar, vanlig i de flesta vatten ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Laxtjärnskojan (15F 1b , [68095, 14599] ), grund vik, fåtal , 2015 (GHa)
Sundet mellan Tansen och Korsåtjärnen (15F 1d , [68072, 14656] ), sjö, flertal , 2014 (GHa)
"Enborg" vid Långtjärnen (15F 3d , [68173, 14652] ), tjärn, rikligt , 2017 (GHa)
ORSA

Lillån (artp.), (14E 5h , [6779067, 1435700] ), å, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Lillån , Orsa. (artp.), (14E 5h , [6779580, 1436156] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Lars Bruks)
Bjustjärnen (lst. Rapp 2008:15), (14E 6h , [6783860, 1436610] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Oreälven-Björken (artp.), (14E 7i , [6785769, 1441936] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 9g , [6798871, 1431524] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gässtjärn - Oreälven med omgivning (14F 7a , [6787, 1450] ), 1989 (JEd)
Skålmyren S-ut (15F 1b , [6807470, 1459080] ), tjärn med gungflyn, spridd , 2015 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753662, 1431879] ), strandäng i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Agnmyren (14E 1h , [6757900, 1435500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), sjöstrand, 2013 (DABS)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
MORA

Siljansfors försökspark ,Älsjön (14E 0d , [6754330, 1419920] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ), sjö, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,450 m S Aborrtjärnen (14E 0e , [6751750, 1420220] ), skogstjärn, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Gusseltjärn (14E 0e , [6752500, 1420990] ), 1982 (Göran Thor)
vik, bösjön (artp.), (15E 0d , [6802736, 1419158] ), noterad , 2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
Ulvsjön (15E 6c , [68327, 14141] ), 1996 (BOr & PJn)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), vattenloka, 2014 (DABS)
Eggling (14E 6e , [6781240, 1420770] ), sjöstrand, 2014 (DABS)
Kallbolsfloten i V, 600 m S Dövtjärn (14E 8f , [6792400, 1427560] ), liten myrtjärn, riklig , 2010 (LBr)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Ryman (artp.), (15E 3b , [6816601, 1409836] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vattensamling, 2015 (DABS)
Gävunda (13E 8c , [6741325, 1410517] ), å, 2015 (DABS)
Älgtjärnen (artp.), (13E 9b , [6746613, 1406067] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [6747070, 1409730] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.), (14D 2j , [6761993, 1399055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Litterheden (14D 2j , [6762430, 1396330] ), å, 2015 (DABS)
Turlok, lokar 200m s om (artp.), (14D 3j , [6767047, 1397939] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Klikttjärnen (14D 3j , [6768100, 1399320] ), ~refl~ ,fattig gungfly kring tjärn, ,frekvens ej bedömd 1997 (DABS)
ÄLVDALEN

Tjärn nära Sväsodlingen (14D 5g , [6776490, 1383920] ), brunvattentjärn med omgivning, riklig , 2016 (LBr)
pöl vid vägen Ö Urdlok (artp.), (14D 5g , [6777871, 1382420] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Vanån vid Avängena/Åvainndjä (artp.), (14D 5g , [6779995, 1381295] ), å, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), i tjärn, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Rämmasjön SV om (artp.), (14D 7j , [6789282, 1397049] ), noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dritfljots södra del (14D 8j , [6794730, 1399140] ), liten tjärn, spridd , 2020 (LBr)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Skinnarbodtjärn (14E 7c , [6788550, 1412250] ), tallskog, tjärn, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Nässjön (14E 8c , [67946, 14119] ), sjö, 2004 (RBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), i lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)
Ärnäs (artp.), (15D 1d , [6806781, 1365332] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Sjö utanför Bunkris (artp.), (15D 2f , [6810375, 1378895] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rånäs, stranden (artp.), (15D 4d , [6823039, 1369993] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Ladbladsstjärn (artp.), (15D 4e , [6823272, 1371737] ), tjärn med myr, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802328, 1404144] ), göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Risbergsheden, 2,5 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802367, 1404369] ), skogstjärn, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllmyr, norra delen (artp.), (15E 1a , [6808195, 1404153] ), intermediär myr och fuktig skog, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854217, 1438361] ), sjö, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norr om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), sjö, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vattenstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Palmhedens kalkbrott (artp.), (12E 3d , [6669790, 1419790] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Hösjön, väster om (artp.), (12E 3f , [6665956, 1426004] ), vägkant och sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671448, 1411955] ), vattendrag strandkant, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672099, 1413605] ), våtmark koltjärnen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Vindskydd vid Ringforsen, älvens sydsida (13E 1j , [6706790, 1447840] ), älvstrand, spridd , 2009 (LBr)
Mussjön (13E 2j , [6710806, 1448205] ), myr och sjö, 2018 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711157, 1445286] ), strand o vattenväxter, 2020 (SNy)
NÅS

Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695572, 1428373] ), sjö, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Heden (13E 1f , [6706503, 1426725] ), vatten, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), mosse/kärr, 2008 (HLe)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704849, 1408712] ), noterad , 1996 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsen (artp.), (13E 0b , [6704960, 1408660] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hummelforsens kraftstation 100 m N (13E 0b , [6704960, 1408660] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Valssjön (13E 0c , [6701588, 1410566] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Marstrandsmyren N (artp.), (13E 1c , [6705108, 1413650] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Glatjärn (artp.), (13E 1d , [6708660, 1418010] ), noterad , 2019 (Anders Lindholm)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711377, 1407048] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn (artp.), (13E 2b , [6713415, 1409343] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen SÖ delen (13E 2c , [6710950, 1412130] ), ~refl~ ,tjärn, 2009 (HLe)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöbyn S (artp.), (13E 2f , [6712159, 1425836] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Åskaken västra delen (artp.), (13E 3a , [6718675, 1404352] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Nissjön V delen (13E 3b , [6718944, 1409343] ), ~refl~ ,sjö, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Näsbergstjärn N delen (13E 3c , [6717428, 1412891] ), ~refl~ ,tjärn med gungfly, 1989 (HLe)
Arvs-Nilstjärn (artp.), (13E 3d , [6716725, 1418137] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Starrtjärn (artp.), (13E 4d , [6721934, 1415338] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Marsjöbergsviken (artp.), (13E 4d , [6723625, 1419960] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gräsbacktjärnen (artp.), (13E 5d , [6726385, 1418039] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Västerfall branddamm (artp.), (12D 7i , [6687722, 1392895] ), anläggning i sjö och vattendrag branddamm, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66933, 13905] ), ~refl~ ,tjärn och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bullsjön (13D 6g , [67319, 13847] ), ~refl~ ,sjö, eg. del av älven, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Öjesjön-Sonnerstjärn-Oxbäcktjärn (13D 8i , [67437, 13942] ), ~refl~ ,stränder, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ), grunt vatten nära stranden, 2017 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749870, 1369558] ), sjö, 2014 (IPt)
Käll-Hanstjärn (artp.), (14C 5j , [6775408, 1346787] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Öjsjön (artp.), (15D 4b , [6822197, 1357544] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Tjärn V om sjön Hönsenhån, V om vägen (artp.), (15D 7b , [6835524, 1355808] ), tjärn, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Öguviken NNV om (artp.), (15D 9b , [6848263, 1356439] ), göl, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Stortjärnen 300 m NO Öguvallen (16D 1a , [68569, 13530] ), skogstjärn, spridd , 2002 (LBr)
Liten myrtjärn NV Fiskvasselns utlopp i Fjätan (16D 2b , [68611, 13587] ), grunt vatten , trol.källa, sparsamt , 1992 (LBr)
IDRE

Vid Stråfulan (16C 0f , [6851720, 1326860] ), å, vid fd flottdamm, ett bestånd , 2018 (LBr)
"Älvrosfjordens öststrand vid ""Lushavet""" (16C 1j , [6856280, 1348140] ), liten lok, spridd , 2008 (LBr)
500 m NO Häggesundet (16C 2i , [68620, 13429] ), grund tjärn, sparsamt , 1995 (DABS)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869644, 1325691] ), strandkant, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, vid Storhån (artp.), (16C 3f , [6869951, 1325680] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Guttan, mellan Fisksillret - Stockbäcken (artp.), (16C 4e , [6871175, 1323575] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Tjärn V Nadden (16C 4g , [6874210, 1332990] ), tjärn, spridd , 2019 (LBr)
Ångermyran o Hemtjärn ( minst 3 lokaler i kmrutan) (16C 5g , [6875, 1330] ), tjärnar, flerst.o rikligt , 1990 (DABS)
1,5 km O om Gröveldalsvallen (16C 5g , [68763, 13311] ), liten tjärn, rikligt , 1990 (DABS)
Barkebäckstjärnen (16C 6h , [6880300, 1336820] ), gungfly och tjärn, spridd , 2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ), ~refl~ ,gräsmyr, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)

Dalarnes Flora