Potamogeton lucens    Grovnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Vadsbro , Årängsån (12G 5h , [66766, 15371] ), å , rikligt , 1985 (PDm)
HEDEMORA

Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
TORSÅNG

Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [670324, 149085] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Övre Milsbosjön (13F 0i , [6703240, 1490850] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Österdalarna

LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
RÄTTVIK

Hosjön (14F 1c , [6756180, 1461240] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [675758, 146146] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Storacksen (14F 1d , [6757, 1467] ), kalkpåv.sjö i sandområde, 1989 (JEd & LBr)
Stor-Acksen (14F 1d , [6757120, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [675751, 146769] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Enskvarn,mln dammarna (14F 1d , [67587, 14671] ), kalkoligotrof sjö, uppdämt pari,ca 1 m djup, riklig , 1986 (TLj)
Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gryssen,nära V-stranden (14F 2c , [67619, 14646] ), grund dybotten,kalkpåv., riklig , 1986 (TLj)
BODA

Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)

Dalarnes Flora