Potentilla intermedia    Finsk fingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [66827, 15316] ), banvall, 1 ex ,tillfällig , 1992 (PDm)
Morshyttan fd station (artp.), (12G 6g , [6682748, 1531557] ), 2014 (Henrik Weibull)
STORA TUNA

Borlänge C, Borganäsvägen på rivningstomt (13F 1f , [67074, 14794] ), rivningstomt, 1 stor rugge (20 ex?) , 1988 (TLj)
VIKA

Östra stranden, Stora Östborn (artp.), (13F 4j , [6721952, 1498472] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Österdalarna

MORA

Mora flygplats (artp.), (14E 2f , [6760840, 1429685] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Wasastugan o mot lastområde (14E 3g , [67660, 14317] ), banvall, spridd flerst. , 1986 (TLj)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), flera ex längs järnvägen, vanlig enligt anteckningsboken, vilket förefaller något överdrivet., 1985 (Bengt Oldhammer)
Mora station västerut (artp.), (14E 3g , [6766519, 1432365] ), stationsområde, 2014 (Kerstin Frostberg)
Färnäs, Nord i byn (14E 3h , [676626, 143625] ), vägkant, 2010 (SJo)
Svinvallens IP (artp.), (14E 4f , [6772880, 1428680] ), noterad , 2016 (Leif Andersson, Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Bonäs, Svinvallens ishockeyplan (artp.), (14E 4f , [6772899, 1428691] ), grusplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Heden, mot Båsris (14E 5f , [67755, 14290] ), på sand i vägkant, enstaka , 1985 (JEd)
Västerdalarna

FLODA

Säljebodarna vid naturminnestall (13E 0i , [67042, 14431] ), sandig vägren, några plantor , 1987 (LBr)
MALUNG

Malungs station (13D 6h , [67314, 13855] ), mellan järnvägsspåren, 6 ex , 1997 (MNo)
Järnvägsstationen (13D 6h , [67314, 13855] ), intill spåren, enstaka , 1996 (TLj)

Dalarnes Flora