Potamogeton gramineus    Gräsnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,diken, spridd , 1995 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bäckarängsviken (12G 7h , [6687480, 1536300] ), Sjöstrand med anslutande vägren, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GARPENBERG

Björsjöns SO-ände v. bryggan (12G 5e , [66789, 15218] ), täml.oligotrof sjö på sandbotten, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
VIKA

Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sunbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6731986, 1504042] ), i sjön, 2015 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Myrtjärnens N ände mot Skogtjärmen (13F 2b , [67149, 14564] ), i bäck, t.rikl. , 2005 (IPt)
Bodarna: (31 26 ->35 38) (13F 2c , [67134, 14637] ), ~refl~ ,stor bäckravin med betesmark, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
ÅL

Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
BJURSÅS

Ljustjärn (SBT 87), (13F 6g , [6734, 1482] ), 1979- , 1981 (Mor.,Wis.)
LEKSAND

Styrsjön (artp.), (13F 6a , [6730003, 1452737] ), noterad , 2020 (Peter Ståhl)
Atlasruta (13F 8b ), sjöar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (13F 8c ), sjöar, mindre allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Ollasbodarna (14F 0g , [6751480, 1481190] ), strand, 2015 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ), grundare bottnar i vikar o kring utlopp, flerst.riklig, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Gärdsjön (14F 1d , [6756900, 1467600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Skäftringen (14F 1d , [6757500, 1466600] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [6757510, 1467690] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Brunnarna/Båtstjärn (14F 1d , [6758300, 1466700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Lissel-Acksen (14F 1d , [6759580, 1468330] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
BODA

Tuvtjärn (14F 1d , [6759900, 1468200] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Enssågen (14F 2d , [67604, 14680] ), meterdjupt vatten utanför sandstrand, ensstaka , 2012 (GHa)
Hålldammen i Boda (14F 3d , [6766100, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mödalen (14F 3d , [6769000, 1466000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Långmyrloken (14F 3e , [6767000, 1471000] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Sanden ,"Sanddammen" (14F 4d , [67733, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ), sandbotten, enstaka , 2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORSA

Unnån (artp.), (14E 6h , [6784142, 1437799] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ), älvstränder på sand, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark ,Jugens NV ände (14E 0e , [6751, 1420] ), grunt vatten, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Selja badplats (artp.), (14E 3f , [6767673, 1428503] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
VENJAN

Forsholmarna (artp.), (13E 9b , [6745771, 1409036] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Forsholmarna (artp.), (13E 9b , [6745771, 1409036] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671306, 1412027] ), bäck bron väst om dammen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
JÄRNA

V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Härjtiån,S Härjflån (13E 1c , [67070, 14142] ), å, flera , 1989 (HLe & UGn)
Krogen 400 m O (13E 1c , [6707740, 1413470] ), ~refl~ ,älv, 2011 (HLe)
V-dalälven vid Lerbäcken (13E 1c , [67087, 14133] ), älv-sandbotten, ~20 ex , 1989 (HLe & UGn)
Glatjärn,badplats (13E 1d , [67089, 14178] ), bangård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Flögforsen,uppströms Ö-sidan (13E 3c , [67165, 14113] ), älv-sandbotten, 10-20 ex , 1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Dårarbäcken från Dårarmyren (13E 4b , [67234, 14077] ), bäck, flera , 1989 (HLe & UGn)
Dårarbäcken (13E 4b , [67242, 14078] ), bäck, enstaka , 2004 (HLe)
Kvarnbäcken S Svantjärn (13E 5c , [6725642, 1412297] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 1995 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärn (13E 5c , [67260, 14117] ), bäck, m.a. , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ), på fast botten, isälvsmtrl under gyttjan, rikligt , 1997 (OSt)
Mosjöarna (13D 6g , [67328, 13842] ), utloppet från Mosjön, mycket , 1997 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Svartsjön (15C 8i , [6843950, 1343920] ), grund strand, spridd , 2020 (LBr)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), grundbotten, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Fjätälven ,vid landsvägsbron (15D 8d , [6844, 1365] ), grunt svagt strömmande åvik, t.rikligt , 1992 (DABS)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjö, enstaka , 1989 (ULn)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön kring Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), grunda sandbottnar, t.rikligt , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Kringelfjordens O-sida (16C 0j , [68542, 13492] ), vattenvegrik sjövik, 1989 (DABS)
Foskan (artp.), (16C 1j , [6858856, 1348574] ), flera kvadratmeter, rikligt flera ställen vid pricken på kartan, södra kanten till foskan. , 2018 (Bengt Oldhammer)
IDRE

Stordrevdagssjöns utlopp (16C 1e , [6855, 1320] ), grunt vatten-strömmande, fl.o.rikl! , 1988 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68580, 13392] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Vegån vid Gammelsätern (DF), (16C 1h , [68580, 13393] ), grund å, t.rikligt , 1995 (DABS)
Storbosjön SV om Storbo (16C 2c , [6863, 1313] ), rikkärrartade bäckstränder, 1988 (JEd & ANi)
Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), grund sjöstrand, sparsamt , 1995 (DABS)
Flötningsjöns utlopp (DFl-50), (16C 3c , [68655, 13116] ), grunt vatten, rikligt , 1986 (DABS)
Stor-Fjätan, 2 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68929, 13497] ), sakta rinnande vatten, 1 ex , 1989 (BCa)

Dalarnes Flora