Potamogeton gramineus x lucens    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Storön, sjön Rossen (12G 7h , [66876, 15355] ), stenstrand, ett par ex , 1986 (PDm)
Österdalarna

RÄTTVIK

Gärdsjöns SO-strand (14F 1d , [67563, 14674] ), grunda bottnar, väldiga svärmar (sterila) , 1986 (TLj)

Dalarnes Flora