Potentilla fruticosa    Tok


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Hedemora (artp.), (12G 6b , [6683996, 1509685] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
STORA SKEDVI

Nedernora (12G 9a , [66983, 15038] ), vägren, frärre än tio , 2018 (GHa)
STORA KOPPARBERG

Ingarvsdammen (artp.), (13F 4h , [6720450, 1488950] ), en buske väster om björkdungen, 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733064, 1499005] ), dike, delvis vattenfyllt, 2017 (JJa & SJa)
Mellan Ön och Ålhusbacken (13G 7b , [6738430, 1506200] ), vägkant, flera ex i läge där man knappast planterat dem, ev. spridd m växtdelar? , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ), vägkant, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Brittsand (artp.), (12F 4c , [6671727, 1460734] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719630, 1454163] ), gammal tomtmark, 2015 (IPt & JJa)
RÄTTVIK

Rättviks strand (artp.), (14F 0c , [6752242, 1462371] ), vanligen i skarven mellan trottoaren och vägen, mer än tio platser i centrala delarna , 2005 (Bengt Oldhammer)
Backavägen (14F 0c , [67528, 14630] ), diket mellan körbanan och cykelbananens, enstaka små buskar , 2009 (GHa)
Råberget Skjutbanorna (artp.), (14F 0d , [6751634, 1468084] ), dike, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, 1 plantor/tuvor, ett förvildat ex , 2019 (Olof Hedgren)
BODA

Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ), ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Ö om Osmundsberg (14F 4d , [67707, 14677] ), ruderatmark med kalkmakadam, enst. , 1998 (GHa)
ORE

Sunnanhed, Vargstugubacken (14F 5d , [6779670, 1469010] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
Arvet vid återvinningsstationen (14F 6c , [67831, 14630] ), vid returcontainrar, ett par små exemplar , 2009 (GHa)
Parkeringen vid Näcken (14F 6c , [6783760, 1463920] ), kanten av gräsmatta, enstaka , 2017 (GHa)
Furudal,V delen av samh. (14F 6c , [6784, 1463] ), sandiga vägkanter,förvildad o under spridning!, flerst. , 1985 (TLj)
Furudal 100 meter N Isladan (14F 6c , [6784340, 1464140] ), vägren, enstaka , 2018 (GHa)
ORSA

Ishallen Orsa (artp.), (14E 5h , [6777866, 1437500] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Tallås N Hedens återvinningscentral (artp.), (14E 6h , [6784707, 1438630] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mora (artp.), (14E 3g , [6766220, 1431700] ), vägkant, 1 plantor , 2007 (Andreas Wållberg)
Alderängarna (14E 4f , [6770, 1426] ), på sandbanken, 1 ex 1978, ännu kvar , 1994 (AGr)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), växte så fint och naturligt bland klaperstenen, 1982 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
MALUNG

Malung (13D 6h , [6731550, 1386050] ), grusig plan, spontant spridd från plantage, c:a 10 ex , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora