Potamogeton friesii    Uddnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Fatburen (12G 8c , [6694320, 1513535] ), sjö.grund botten med bl.a.tretåig slamkrypa, fåtalig , 1988 (LBr)
Fatburens östra strand (12G 8c , [66944, 15135] ), grund botten med bl a tretalig slamkrypa och nål-säv, sparsam , 1988 (LBr, det. TKa)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, damm vid Stiftsg. (artp.), (14F 0c , [6753154, 1461723] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)

Dalarnes Flora