Potamogeton filiformis    Trådnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Storacksen (14F 1d , [6757, 1467] ), kalkpåv.sjö i sandområde, 1989 (JEd & LBr)
Storacksen, 1930-tal (LOH.1938) * sydänden vid badplatsen (14F 1d , [67571, 14672] ), på grund gyttjebotten, rikligt på grunt vatten 1972- , 1987 (ABj)
Stor-acksen (lst. Rapp 2008:15), (14F 1d , [675751, 146769] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
BODA

Tuvtjärn, 1930-tal (LOH.1938) * (14F 1d , [67599, 14682] ), sparsam och steril , 1989 (LBr & JEd)
Lisselacksens N-sida strax N-ut (14F 2d , [67600, 14684] ), periodvis vattenfylld åsgrop,kalkpåv., 1989 (JEd & LBr)
Åsgropstjärn N Lisselacksen (14F 2d , [67600, 14685] ), mycket riklig , 1989 (LBr & JEd)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14689] ), mycket riklig , 1989 (LBr & TLj)

Dalarnes Flora