Potamogeton crispus    Krusnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Bysjön (12G 4i , [6672670, 1542050] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRYTNÄS

Nävden (12G 4e , [6674160, 1520240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HEDEMORA

Brunnsjön (12G 6b , [6684173, 1508362] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), 1 , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
Viggen, endast i södra sjöhalvan (12G 7b , [6689, 1507] ), riklig och spridd , 1990 (LBr oa)
Viggen (12G 7b , [6689405, 1508097] ), sjö, 2006 (LBr)
Hovran, v Nibbletornet (12G 7c , [66855, 15141] ), grund gyttjebotten, rikligt , 1994 (LBr)
Trollbosjöns öststrand (12G 7d , [66880, 15159] ), sparsamt på grunt vatten , 1991 (LBr o a)
Viggensjöarna (12G 8b , [6690120, 1506980] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
HUSBY

Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen (13G 0b , [6700070, 1508660] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Amungen mot Myckelby (13G 0b , [67015, 15085] ), på grund gyttjebotten, sparsam och småvuxen , 1992 (LBr, HPe & MDv)
STORA SKEDVI

Uppbodammen (12G 9a , [6697, 1504] ), sparsam , 1994 (HPe)

Dalarnes Flora