Potentilla crantzii    Vårfingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), ängsmark o backar, t.allmän , 1995 (PDm)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699934, 1527003] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
STORA SKEDVI

Nyberget.Limberget (13G 1a , [67071, 15047] ), torr f.d.betesmark på kalk, enst.tuvor , 1987 (TLj)
SÄTER

Kungens kulle (artp.), (12F 6j , [6684307, 1495750] ), torr gräsmark torr-frisk f.d. odlingsmark kring hällar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
SILVBERG

Bro vatten ickesand (Ludvika-Borlänge-Falun) id. 212 (artp.), (12F 8e , [6690045, 1474964] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
STORA TUNA

Murbo by (12F 9e , [6699560, 1473543] ), vägkanter och restytor, 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6698936, 1484807] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ), vägkanter och skog, 2020 (SNy)
VIKA

Åsen, SV om gården, 100-500 m SO om vägskälet (13F 1i , [67075, 14933] ), ~refl~ ,landsvägskanter, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Lönnemossa i hagen mot Ö (13F 3j , [67187, 14988] ), betad torrängsbacke, 1988 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjen mot SV (13F 4j , [67212, 14981] ), torräng på åssand, v.stig, enst. , 1988 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Roxnäsvägen, Karlsvik, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718558, 1494131] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grånäs, ängsmark läng stig (artp.), (13F 5j , [6727055, 1499251] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728891, 1498592] ), sjöstrand, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Blixbo, fl. (13G 4a , [6723, 1501] ), torrbackar på åssand, 1988 (JEd)
Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Korså (13G 4d , [6724, 1518] ), vägkanter,etc, flerst. , 1990 (JEd)
Tofta brunn (13G 5a , [6726340, 1502040] ), tomtmark/ängsmark, 2014 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Gråsala NO-ut (13F 6j , [67339, 14997] ), torr grusplan, 1988 (JEd)
Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida o. fl. (13F 6j , [6734, 1497] ), torrängar o.vägkanter, 1988 (JEd)
Toftbyn - Gråsala (13F 6j , [6734, 1499] ), 1988 (JEd)
Hillersboda (13G 6b , [6733040, 1506580] ), gammal betesmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Arnbo vid lv (13G 7a , [67352, 15025] ), torr vägslänt, 1990 (JEd)
Sveden strax N gruvhålen (13G 7a , [67360, 15035] ), kalkpåv.skogsvägkant, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Ön, väg W880 (artp.), (13G 7b , [6736310, 1507251] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Ön (13G 7b , [6736350, 1506980] ), slåtteräng, mindre vanlig , 2008 (JWk)
Ågs bruk, norr om hyttan (artp.), (13G 8c , [6740322, 1513115] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Spjersbodarna (14G 0b , [67529, 15058] ), ~refl~ ,äng, betad fäbovall, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Björkboda, norra delen (artp.), (13F 9i , [6745478, 1493741] ), gårdstun, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), fuktig kalkrik betesmark, några ex , 1987 (HWk)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683450, 1470740] ), ängsmark med block, 2009 (IPt)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Grådbodarna fäbod (13F 2a , [6714220, 1452040] ), fäbodvall, flerst. , 2004 (IPt)
Hovänge (13F 2b , [67133, 14593] ), örtrik slänt, enstaka , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6712970, 1460380] ), torr ängsmark, rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14602] ), ängsmark, rikligt , 2004 (IPt)
V.V-Dalälven S om Svedjan (13F 2c , [67140, 14621] ), ~refl~ ,hästbeteshage och slänter mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna vid älvbron (13F 2c , [67149, 14626] ), vägkant, 1991 (JEd)
ÅL

Djuptjärnbo (13F 5d , [6727384, 1468196] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Solarvet, ca 200m norr om vägkors mot Oxberg (13F 5e , [6728010, 1473640] ), vägkant, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67337, 14742] ), ~refl~ ,sandig vägkant somslås en gång om året, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Kullgärdet (13F 6f , [6734780, 1479300] ), betesmark, 2014 (JJa)
Stängseln v. g:la lv. (13F 6g , [67344, 14812] ), torrängsrest i vägslänt, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkrika vägkanter o i kalkfuktäng, 1988 (JEd & o.a)
Rog (13F 7h , [6736271, 1487122] ), gräsmark, 2015 (Kjell Furugård)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Atlasruta (13F 8c ), torra backar, mindre allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Ollasbodarna (14F 0g , [6751680, 1481030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Atlasruta (14F 1d ), torrbackar,beteshagar,vägrenar, frekvens:m.a. , 1986 (TLj)
Ingels, hockeybanan (14F 1d , [6759100, 1469630] ), igenväxande grusplan, tiotals , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67596, 14687] ), landsvägsdike, tiotals , 2010 (GHa)
Östra Born, badplatsen (14F 2e , [67603, 14717] ), gräsmatta, enstaka , 2012 (GHa)
Nya Larsbodarna (14F 3b , [6766, 1458] ), ängsrester kring fäb., enst. , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763144, 1468133] ), kalkgrusmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763680, 1467990] ), grässvål, enstaka , 2007 (GHa)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470010] ), torr ängsmark, enstaka , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), f.d. ängsmark, nu gles tallskog, rikligt , 2011 (GHa)
Jonasbäcken (14F 3c , [67672, 14645] ), ~refl~ ,gammal körväg i kraftgata, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Silvbergsmyren (14F 3d , [67678, 14677] ), ~refl~ ,övergiven gård, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
500 m SSO Grönockran (14F 3e , [67680, 14706] ), ~refl~ ,svad, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärnen. delvis i bred kraftledningsgata.( lokalen belägen söder om vägen ), "Hågå-änget" (14F 4c , [67726, 14639] ), ~refl~ ,rik-kärr, ,frekvens t.allm. 2000 (GHa)
Gulleråsen, Ersmyråsen (14F 4d , [6772460, 1465970] ), gräsmatta, enstaka , 2014 (GHa)
Bondbodarna (14F 5g , [67791, 14803] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ), övergiven gårdsplats, enstaka , 2013 (GHa)
Arvheden, v.Sion-kapellet (14F 6c , [67831, 14637] ), torr gräsmark, rikl. , 1987 (TLj)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
Kalkberget/Tranusjön (14F 7c , [67870, 14649] ), gammal bruksväg, tiotals , 2009 (GHa)
Källan (14F 7e , [6785630, 1471960] ), gammal gårdsplats, rätt rikligt , 2010 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776660, 1436470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ), slåtterängsrest, 1989 (JEd & LBr)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Tallheds flygplats (artp.), (14E 7i , [6787059, 1441869] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ), artrik f.d. slåtteräng, nu svagt bete, sparsamt , 1987 (LBr)
SOLLERÖ

Rullbodarna (14E 0h , [6754420, 1435400] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Norrviken, betesmark (artp.), (14E 1g , [6757474, 1434209] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), ängs- och skogsmark,stränder,myr,tomtmark, allmän , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,70 m OSO Jugens utlopp (14E 0e , [6752220, 1421790] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,200 m OSO masugnen (14E 0e , [6753300, 1422580] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Nybruket , skogsmuseet (14E 0e , [6753610, 1422380] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,75 m SV landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753940, 1422670] ), torr ängsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,250 m SO Lavadammen vid stig till Nybruket (14E 0e , [6754030, 1421920] ), 1982 (Göran Thor)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762239, 1427039] ), vägkant, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Färnäs,Nord i byn (14E 3h , [6766370, 1435170] ), ~refl~ ,vägkant, cykelväg ,rondell, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Bönsaberg (14E 7e , [67868, 14202] ), torräng, betad, sparsam , 1987 (LBr)
Nedre Bjönsabergs fäbodar (14E 7e , [6786970, 1420230] ), liten örtrik kulle i gräsmark, några ex , 2014 (LBr)
VENJAN

Matsäls fäbod (14D 1h , [67558, 13898] ), torr betesmark, sparsam , 1987 (LBr)
ÄLVDALEN

På 7 fäbodar ( , ), torra ängspartier, rikligt , 1987 (LBr)
Tennänget NV om (artp.), (14D 5h , [6775513, 1385460] ), åkerren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Marddal fäbodskog (artp.), (14D 7h , [6788638, 1386220] ), barrskog med inslag av löv som sannolikt varit betad tidigare., noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Rots skans (14E 8a , [6794540, 1404920] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), fäbodvall, 2004 (RBr)
Klitten (14E 9b , [6797340, 1409280] ), vägkant, 2009 (DABS)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815598, 1384037] ), noterad , 2020 (Lennart Sundh)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828568, 1382766] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Kolmark (artp.), (15D 5j , [6825600, 1396600] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Risberg fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803051, 1402041] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Palahöjden (12E 1h , [66586, 14379] ), ~refl~ ,bebyggelse och kringliggande hagmark, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Svartälven (artp.), (12E 5b , [6675618, 1409808] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 500 , 2010 (Magnus Stenmark)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), 1 , 2010 (Magnus Stenmark)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692610, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Ca 100 m S kraftstation (13E 0c , [6702940, 1413367] ), ~refl~ ,torr gräsmark, spridd på några kvadratmeter ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Snöborgsflotten O (artp.), (13E 2e , [6710043, 1424593] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Hulen N (artp.), (13E 4d , [6724898, 1416511] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Bondselen (13D 4g , [67240, 13817] ), fäbod med lindor, fuktdrag och skogskanter, 2018 (BGM)
Sjöhusliden (13D 4h , [6720560, 1386730] ), skog, hygge, 1 ex , 2008 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67322, 13849] ), ~refl~ ,järnväg med tillhörande järnvägsbank, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Nordvallssela (13D 7e , [6738020, 1371390] ), ~refl~ ,frodig fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Arvsälen (13D 7h , [67373, 13899] ), torrängsparti,betat, rikligt , 1987 (LBr)
Arvselen, vallen (artp.), (13D 7h , [6737476, 1389682] ), noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ), torrängsparti,betat, sparsamt , 1987 (LBr)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, några bestånd ,frekvens t.allm. , 2008 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67465, 13774] ), torrängsparti,betat, sparsamt , 1987 (LBr)
LIMA

Antecknad från de flesta fäbodarna, men troligen sällsynt utanför dessa ( , ), terrängavsnitt, oftast fåtalig , 1987 (LBr)
V.Ofors (14D 0d , [6750714, 1369455] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Lima, vid bron (artp.), (14D 1d , [6759687, 1367419] ), i betsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Vörderås (14D 5d , [6777590, 1365837] ), ängsmark,vägslänter, 2010 (IPt & RCa)
Gerfastheden (artp.), (14D 7c , [6789110, 1361790] ), ängsmark, sandig, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67994, 13580] ), älvstranden och strandskogen, vanlig , 2008 (MNo)
Ersbo (artp.), (15D 0a , [6802620, 1350280] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Persberg ca 400 m SV-ut (15D 0b , [68009, 13564] ), örtrik SV-vänd gransluttning i stigkant, 1994 (JEd)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Grundsillret (artp.), (15C 7i , [6839219, 1340773] ), gräshed på gammal slåttermark vid älv, 1993 (MBm)
Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Storbäckens fäbod (artp.), (15C 9g , [6845719, 1330010] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Remvallen (artp.), (15D 6c , [6833721, 1362265] ), sätervall, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Väg 66 ca 450 m N om Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6838771, 1358228] ), vägkant, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björntorp (artp.), (15D 7g , [6835753, 1380102] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844736, 1359325] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Kryptjärns fäbod (15D 8d , [68440, 13669] ), torr betesmark, sparsamt , 1987 (LBr)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Foskvallen (artp.), (16C 2j , [6861081, 1349808] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
Trygåsvallens f.d fäbod (16D 0d , [68541, 13690] ), torr äng, sparsam , 1987 (LBr)
Öguvallen (16D 1a , [68566, 13530] ), ~refl~ ,fäbodvall med övergivna hackslogar och myrlindor, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Lisselåvallen (16D 1d , [68563, 13661] ), torr betesmark, sparsamt , 1987 (LBr)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
Fröbergsvallen (artp.), (16D 3c , [6865595, 1360968] ), 1994 (Jens Johannesson)
IDRE

Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrebyn, fl! (16C 2h , [6864, 1337] ), torrängar,vägslänter, 1988 (DABS)
Idrebyn, fl! (16C 2h , [6864, 1338] ), torrängar,vägslänter, 1988 (DABS)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Nipvallen (16C 4i , [6874230, 1341880] ), fäbodvall, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Gård SO Nadden (16C 5g , [6875660, 1334830] ), gårdsplan och ängsmark, spridd , 2019 (LBr)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd , 2018 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888870, 1336600] ), gammal linda, spridd , 2020 (LBr)
Storvätteshågna SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng, 1987 (JEd)
Lillfjäten (16D 5a , [68769, 13522] ), torr ängsmark, enstaka , 1987 (DABS)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Strömmen (16D 5a , [68795, 13518] ), gårdsplan, 1987 (DABS)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ), öppen stagghed, fd slåttermark?, spridd , 2020 (LBr)
Nyslåtten vid Häggberget (16D 6b , [6883569, 1358880] ), övergiven slåtteräng i granskog, spridd , 2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora