Potamogeton compressus    Bandnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HEDEMORA

Viggen (12G 7b , [6689405, 1508097] ), sjö, i drift i sällskap med krusnate, riklig , 2006 (LBr)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693500, 1513700] ), sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Fatburen (12G 8c , [6693776, 1513608] ), sjö, ymnig , 2006 (LBr)
Svinösjön (DFl-49), (12G 9c , [6696, 1513] ), I vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Svinösjön (12G 9c , [6696880, 1513085] ), sjö.i ett artrikare vattenväxtsamhälle, sparsam , 2007 (LBr)
STORA TUNA

Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702836, 1485103] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)

Dalarnes Flora