Potamogeton berchtoldii    Gropnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rudö. norra stranden av Rudusjön (12G 4h , [66738, 15361] ), slamstrand, riklig , 1988 (PDm)
Fullsta,Bysjöns översvämningsomr. (12G 4h , [66743, 15398] ), dike, mkt riklig , 1987 (PDm)
Staksbosjön (12G 4i , [66748, 15411] ), dikesutlopp i sjön, rikligt , 1985 (PDm)
Årängsån ,vid nya kyrkogården (12G 5h , [66761, 15375] ), slamstrand, 3 stora grupper , 1988 (PDm)
Östersjön (12G 6h , [66824, 15363] ), dike, rikligt , 1985 (PDm)
Vallatorpet (12G 8g , [66937, 15340] ), bäck, dike, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Utsundsboda (12G 3f , [6666, 1528] ), strandkärr v.älven, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
HEDEMORA

Prästhyttan (12G 6b , [66811, 15061] ), i mindre damm, riklig , 1988 (HPe)
Laggarbo i dammen (12G 6b , [66844, 15053] ), näringsrik damm, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Laggarbo (12G 6b , [66844, 15054] ), i damm, mindre bestånd , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan,Industriområdet (12G 7a , [66860, 15011] ), i liten damm, litet bestånd , 1988 (HPe)
Bältarbo vid lertaget (12G 7c , [66883, 15102] ), lertag, fåtal , 1991 (HPe)
Trollbosjön vid utloppet (DFl-49), (12G 7d , [66878, 15150] ), vatten, fåtal , 1991 (HPe)
Ivarshyttan eft.ån (12G 8c , [66909, 15104] ), damm (näringsrik), rikl. , 1988 (TLj & LBr)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
STORA SKEDVI

Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Sellänget (13F 0f , [6700350, 1476443] ), kreaturstrampad strandäng, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
VIKA

500 m SSO Starens (13F 1i , [67055, 14930] ), dräneringskanal, rikligt , 1998 (SBm)
SO om Starens,dräneringskanaler från Dammyren (13F 1i , [67057, 14932] ), vatten i myrmark, rikligt , 1997 (SBm)
Kråknäsmossen,V kanten i höjd med Garbergsudden (13F 1i , [67089, 14923] ), grävd dräneringskanal, riklig , 1996 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723169, 1481510] ), i damm, 2014 (SNy)
SVÄRDSJÖ

S om Ön ,skogstjärn S om gamla landsvägen (13G 7b , [6735600, 1507370] ), grunt vatten, enda kända lokalen på rutan , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
GRANGÄRDE

Svensksjöån (artp.), (12E 4i , [6670335, 1442226] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

BJURSÅS

Vrebro (13F 6e , [67324, 14730] ), ~refl~ ,våt skuggig dammkant, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
10 m in från Tällbergsvägen mitt emot vägen längs Gopens strand (13F 6e , [67325, 14731] ), väl skuggig dammkant, topplösa och vattenmåra, 1996 (MBe)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lindåker (13F 7c , [67394, 14628] ), liten damm, göl, litet bestånd , 1996 (MKp)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
BODA

Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), ~refl~ ,näringsrik grund damm, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Grönockran 100 m S-ut (14F 3e , [67684, 14704] ), åsgropgöl, rikligt , 1991 (JEd)
Kärvsåsen (14F 4d , [67712, 14674] ), liten damm, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen i branddammen v.Hemisgårdarna (14F 4d , [67729, 14663] ), näringsrik damm, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
SOLLERÖ

Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,100 m O landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6753920, 1422780] ), dike, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Älsjön (14E 0e , [6754450, 1420050] ), grunt vatten, 1982 (Göran Thor)
Alderängarna (14E 4f , [6770800, 1425290] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ÄLVDALEN

Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

MALUNG

Acksjön , norra änden (12D 8i , [66923, 13920] ), måttligt humös sjö med till stor del fasta bottnar med isälvsmtrl, 1 ex. drivande , 1997 (OSt)
Malung Backbytjärn (13D 6h , [6730680, 1386080] ), tjärn, rikligt , 2015 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ), bäck, 2013 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), lugnvatten invid ån, nära starrkärr, 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 2h , [68642, 13373] ), ~refl~fly och tjärn, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Storfjätan ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [68936, 13483] ), lugnvatten, sparsamt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora