Potamogeton alpinus    Rostnate


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar,vattendrag,diken, spridd , 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677320, 1517220] ), utfyllnad vid sjöstrand, 2016 (DABS)
STORA TUNA

Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), i dammen, 2018 (SNy)
Vallbro (13F 2f , [6714603, 1478736] ), Vallmoraån vid bron, 2020 (SNy)
Bäck mellan sjöarna Issan och Övre Valsan (13F 4e , [6721555, 1472495] ), vatten och kärrdråg längs bäcken, 2020 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
VIKA

SO om Starens (13F 1i , [67056, 14932] ), ~refl~ ,dräneringskanal från Dammyran, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Olsbacka (13F 3h , [6715083, 1486088] ), liten damm, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Ladmyrbäcken V om Spjutsjön (13F 4f , [6723787, 1479140] ), gamla bäckfåran, 2020 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Sveden (artp.), (13F 4j , [6721672, 1495692] ), gårdsdamm, 2011 (Crister Albinsson)
Sveden (artp.), (13F 4j , [6721672, 1495692] ), gårdsdamm, blomning , 2011 (Beatrice Hagvall OlssonCrister Albinsson)
SUNDBORN

Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
SV om Kyrkogården (13G 7b , [6736820, 1505980] ), dike, rel. rikligt , 2008 (JWk)
Linghed, bäcken, 500 m VNV om bondsågen (artp.), (13G 8a , [6742777, 1504447] ), skogsbäck, dike, noterad , 2017 (Johanne Maad, Nicklas Gustavsson, Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
Lillån (artp.), (13G 9e , [6748056, 1521947] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hynsan Ö om Hyn (artp.), (14G 0c , [6752576, 1513621] ), i ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bäcken mellan Abborrtjärn och St Djupen (12F 0h , [6650, 1485] ), 1981 (RNo)
Tunkarlsbobäcken, 300-400 m nedanför L Lexen (12F 0h , [6652, 1489] ), 1981 (RNo)
GRANGÄRDE

Ö. stranden av Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), ~refl~ ,kalkbrott, ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Österdalarna

GAGNEF

Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706433, 1465051] ), åbotten, 2010 (IPt)
Trolldalen,Kärrmyren (13F 2b , [67118, 14597] ), i bäck, 2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2003 (IPt)
Björka, S om jvg (13F 2c , [67128, 14602] ), i bäck, (1973 IPt) rikligt , 2003 (IPt)
BJURSÅS

Rällsjöån (13F 7e , [6739130, 1471240] ), strandkant, 2008 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67369, 14812] ), liten trädgårdsdamm, några ex , 1999 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ), bäckkant, 2018 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsån, Siljansnäs, vid bron (artp.), (13E 7h , [6739738, 1438201] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736167, 1470676] ), längs forsande åstrand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743340, 1469270] ), dammutlopp, 2016 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad stjälkar/strån/skott , 2016 (Henry Gudmundson)
Genvägen x Enån (artp.), (14F 0c , [6753414, 1463427] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Amtjärnen (artp.), (14F 1c , [6758157, 1460735] ), vattendragsbotten av sand-grus, noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
BODA

Styggforsen NR (artp.), (14F 3d , [6765757, 1466765] ), 2012 (Ulla-Britt Andersson)
Bysjön i Kärvåsen (14F 4d , [6770500, 1466500] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Mitt i byn ,"Åsehags damm" (14F 4d , [67722, 14662] ), ~refl~ ,damm i bäcken, ,frekvens ej bedömd 2001 (GHa)
ORE

Andån (14F 5d , [67772, 14665] ), långsamt flytande å, rikligt , 2013 (GHa)
Rundtjärn vid Övre Långån (15F 0e , [6803330, 1472000] ), skogså vid myr, sparsamt , 2007 (LBr)
ORSA

Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), frodigt sumpkärr, bäck, spridd , 2018 (LBr)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6786138, 1437693] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.), (13E 9g , [6747316, 1434127] ), korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
MORA

Siljansfors försökspark ,Ryssån (14E 0e , [6754010, 1422840] ), åar o diken, allmän , 1982 (Göran Thor)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gagnån (artp.), (13E 9b , [6748935, 1409527] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ), stor lok, spridd , 2016 (LBr)
Vilan SSO om (artp.), (14D 5h , [6775628, 1385905] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Brusen (14D 6h , [6781190, 1386440] ), liten tjärn med gungflyn, spridd , 2017 (LBr)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), grunt vatten och risig strandvegetation., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Österdalälven (artp.), (14D 9j , [6797508, 1398592] ), avsnörd älvfåra med dyig botten., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Gäddtjärn (artp.), (14E 7a , [6786544, 1402808] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Hållstugan V om (artp.), (15D 0g , [6803548, 1380292] ), å, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.), (15D 1d , [6808794, 1369209] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lilla Bastutjärnen, S om (artp.), (12E 1e , [6657022, 1424200] ), bäck, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.), (12E 1g , [6656962, 1433897] ), bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673338, 1422496] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Utloppet Vittjärn/vägen (artp.), (12E 5e , [6678500, 1421442] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
FLODA

200 m söder om Håvån (12E 7h , [66876, 14358] ), klibbalkärr längs bäck, 2000 (DABS)
Håvån (12E 7h , [66879, 14358] ), ~refl~ ,fuktig mark i anslutning till klibbalkärr, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
NÅS

Finnmarsleden, Äskmyren (12E 6f , [6681050, 1427330] ), bäck/åfåra, 2019 (JJa)
Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
Sågtjärnarna (13E 1e , [6705150, 1421820] ), å, 2016 (HLe)
Sågtjärnarna (artp.), (13E 1e , [6705170, 1421823] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Finnjälsen NV (artp.), (12E 9c , [6695436, 1410721] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Sönnberget 400 m V (12E 9c , [6699975, 1413230] ), dike, 2008 (HLe)
100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Älgsjöbäcken N Idsjön (artp.), (13E 2b , [6714701, 1405803] ), bäck, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lerbäckstjärnarna 200 m S (13E 2c , [6710420, 1411630] ), ~refl~ ,bäck i barrskog, 2002 (HLe)
Igeltjärnen (artp.), (13E 2d , [6712970, 1415481] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kvarnsjön bäck (artp.), (13E 2d , [6713120, 1416107] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714397, 1425694] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Gruckån utlopp Åskaken (artp.), (13E 3a , [6718664, 1404291] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck till N Tvåbudtjärn (13E 3b , [6719009, 1406827] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Grönan (13E 3f , [6718013, 1428796] ), bäck i blandbarrskog, 2012 (HLe)
Grönan (artp.), (13E 3f , [6718013, 1428796] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Näverbudkölen (artp.), (13E 4a , [6720231, 1403152] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Storflån 600 m ONO (13E 4f , [6721153, 1425223] ), åstrand, 2015 (HLe)
Stövlingvallen (artp.), (13E 5b , [6729088, 1407728] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Gönan (artp.), (13E 5e , [6725808, 1422293] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Granan V (artp.), (12D 9j , [6698353, 1399840] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Bro över Svartälven (artp.), (12E 6b , [6684062, 1407568] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Nederholmen 200 m NV (13E 0b , [6704770, 1408130] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [6705130, 1407910] ), ~refl~ ,älvstrand, 2010 (HLe)
Nederholmen (artp.), (13E 1b , [6705130, 1407910] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), bäck, 2013 (HLe)
MALUNG

Upprämsälven (artp.), (12D 7i , [6689760, 1394026] ), vattendrag, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ), 0,5 m djupt mycket svagt strömmande vatten #, t.rikl. , 1989 (OSt)
Acksjöbäcken (12D 8i , [66925, 13916] ), rinnande vatten, här o var i bäcken , 1988 (OSt)
Acksjöbäcken, 400 m NO om Jan Massas (12D 8i , [66929, 13913] ), lungvatten i bäck, 1997 (OSt)
Hallsjöviken (13D 6g , [67324, 13846] ), korvsjö, 2013 (MNo)
Utefter Sälenvägen (13D 6g , [6733400, 1384640] ), dike, c:a 2 kvm , 2006 (MNo)
Där Stora Lämbäcken korsar väg E45 (13D 6h , [6733390, 1388460] ), bäck, rikligt , 2016 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ), bäck, 2013 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67301, 13926] ), bäck och stränder, 2013 (BGM)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13746] ), strandkärr, rikligt , 2004 (BGM)
Arvsela, sågdammen (13D 7h , [67390, 13891] ), i dammen, c:a 10 ex , 1997 (MNo)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ), grunt vatten nära stranden, 2017 (BGM)
LIMA

Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779834, 1348513] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Norrsjön i S (artp.), (15D 2a , [6814307, 1354779] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Öresjöns damm (artp.), (15C 7j , [6838440, 1348403] ), i sjön, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan vid Skolappskäret (15C 8i , [6841670, 1340740] ), åbotten, spridd , 2010 (LBr)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Atlasruta (15C 9i ), 1989 (DABS)
Bäcken N om Garsjön (15C 9i , [6845, 1340] ), bäck, riklig , 1989 (DABS)
Lemman (15C 9i , [6846520, 1342960] ), bred myrå, spridd , 2013 (LBr)
Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.), (15D 5d , [6826831, 1369440] ), dike och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
450 m NNV Kimtjärn (15D 8d , [68405, 13698] ), vattenloka, 1992 (DABS)
Kimbäcken vid Hornbergets NO-sluttning (15D 8d , [6842, 1369] ), skogsbäck, riklig , 1992 (DABS)
500 m SV Bron över Fjätan (15D 8d , [68439, 13652] ), vik av ån, sparsam , 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
500 m N om Kimbäcken (15D 8e , [68406, 13703] ), skogsbäck, riklig , 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Älvrosfjärdens O-sida (artp.), (16C 1j , [6856030, 1348276] ), noterad , 2017 (Margareta Edqvist)
Krokabbortjärnens S-spets 200 m Ö-ut (16D 2c , [68612, 13604] ), skogsbäck, 1994 (JEd)
IDRE

Smörtjärnåsens syddel (16C 1h , [68591, 13384] ), grund tjärn, sparsamt , 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 1h , [68592, 13384] ), ~refl~n med gungfly,bäckdråg,örtrik skog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Galttjärnen vid Smörtjärnsåsen (16C 1h , [68594, 13390] ), myrbäck, sparsamt , 1995 (DABS)
Byggningen 500 m nedstöms Nedre Byggningen (16C 1i , [68555, 13435] ), å, t.riklig , 1989 (DABS)
NV om Storgjotkolen 800 m SV Söräng (16C 2c , [68634, 13112] ), m.bl.a.Hippuris, t.rikl! , 1988 (LNo & JEd)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Guttan, O om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6868773, 1326894] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Svarttjärnen' v.landsvägen S om Gröveldalsvallen (16C 5g , [6875, 1330] ), vattenveg.rik skogstjärn, 1988 (JEd)
Hällsjöfors, utloppet av Storån i Hällsjön (16C 7h , [6888420, 1335420] ), vattendrag, spridd , 2020 (LBr)
Lillfjätan vid Kluttjärnen (16C 8j , [6890040, 1347720] ), å, riklig , 2018 (LBr)
Storfjätan ca 500 m nedströms Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), lugnvatten, sparsamt , 1994 (DABS)
Fjätån, SO Fjätvallen (16C 8j , [68937, 13481] ), ~refl~ ,strand med igenväxande äng, enstaka kalkblock, källdrag, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), grunt strömmande vatten, sparsamt , 1994 (DABS)
Lillfjätan ,omedelbart uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), strömmande vatten, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora