Populus x canadensis    Kanadapoppel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORE

Dalbyn Höstgatan (artp.), (14F 5d , [6778406, 1465272] ), 2020 (Gunnar Hagelin)

Dalarnes Flora