Populus laurifolia    Lagerpoppel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Tiskberget (13F 4i , [6720, 1491] ), ödetomt, kvarstående , 2002 (TLj)
Österdalarna

ÄLVDALEN

Långö Bruk (artp.), (15E 0b , [6800150, 1405190] ), mycket grovt träd i gammal trädgård, 1 , 2019 (Olof Hedgren)

Dalarnes Flora