Populus laurifolia    Lagerpoppel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Tiskberget (13F 4i , [6720, 1491] ), ödetomt, kvarstående , 2002 (TLj)

Dalarnes Flora