Populus balsamifera    Balsampoppel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), [6707931, 1481386] ett träd samt flera plantor, 1 , 2019 (Yngve Johansson)
SUNDBORN

Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737035, 1506271] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740198, 1513098] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), åstrand, noterad , 2009 (Gunnel Sundberg, Ulf Widén)

Dalarnes Flora