Populus alba    Silverpoppel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

MORA

Långholen (artp.), (14E 5d , [6776969, 1416203] ), 15 m2 , 2016 (Ralf Lundmark)

Dalarnes Flora