Polygala vulgaris    Jungfrulin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djuphällarna (12G 6g , [66804, 15345] ), fuktig ängsmark, rikligt , 1981 (PDm)
L. Fornbyklint (12G 6g , [66848, 15348] ), gräsmark vid väg, rikligt , 1986 (PDm)
Svarttjärnen (12G 6h , [66845, 15361] ), myr, rikligt , 1981 (PDm)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6687932, 1521819] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Ljusfallet (12G 7f , [66860, 15276] ), skogsbryn, riklig,flerst. , 1989 (PDm)
Bensåsen (12G 8f , [66905, 15272] ), vägkant, flertal , 1988 (MDv)
HEDEMORA

Fiskbäcken (12F 5i , [6679, 1494] ), torrbacke, fåtal ,frekvens allm. , 1986 (CGr)
Nyhyttan-Norn (12F5j-12G6a) (12F 5j , ), vägkant, sällsynt , 1987 (CGr)
SV Hult (12F 5j , [66770, 14968] ), torr vägslänt, ca 100 ex , 1989 (HPe)
S Hult (12F 5j , [66770, 14974] ), vägkant, minst 500 , 1989 (HPe)
1,5 km N Norns bruk (12F 5j , [66795, 14986] ), vägkant, ca 150 ex , 1989 (HPe)
Nyhyttan - Norn, väg W671 (artp.), (12F 6j , [6680372, 1498754] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
N Stubbstäkten (12F 6j , [66809, 14994] ), vägkant, 50-tal , 1989 (HPe)
Marken (12G 4b , [66745, 15086] ), ängsmark, spridd , 1988 (HPe,TLj,LBr)
Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, rikligt , 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 4b , [6674960, 1508190] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508060] ), gräsbevuxen skogsbilväg, 2011 (DABS)
Nås-Davidshyttan (12G 5b , [66794, 15096] ), äng, fåtalig , 1988 (HPe,LBr,TLj)
SÄTER

Fiskbäcken, O om gården (12F 6i , [66807, 14922] ), ängsmark, spritt bestånd , 1987 (EDn)
Broddtorpet (12F 6i , [66838, 14936] ), gammal körväg (numer oanvänd) i kalktrakt, > 15 ex , 1991 (SJa)
Gruvsjön V Nisshyttan (12F 6i , [66840, 14944] ), gammal ängsmark, enstaka , 1988 (SSv)
Näset, Nisshyttan (12F 6i , [66841, 14944] ), ängsmark, t.rikl. , 1989 (SJa)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682648, 1496732] ), traktorväg-granskog, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Nordost Gräsbergsklack (artp.), (12F 6j , [6682714, 1495022] ), vägkant, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), stig till ödetorpet, 1987 (HPe)
Nisshyttan, "Kungens kulle" (DFl-49), (12F 6j , [66842, 14957] ), blandskog/ ängsmark, troligen > 10 ex , 1991 (SJa)
Myggtjärn (12F 6j , [66849, 14957] ), ängsliknande vägslänt, t.rikligt , 1989 (SJa)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Backus (12F 7i , [66869, 14926] ), igenväxande torräng, enstaka , 1985 (LBr)
Backus (12F 7i , [66869, 14928] ), gammal äng/ tomtmark, tämligen riklig , 1991 (SJa)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), vägkant, 2018 (SJa & JMa)
N om Lerviken W677 AV4932 (artp.), (12F 7j , [6689796, 1498642] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Lomtorpet (12F 8i , [66914, 14914] ), slått. kalkpåv. vägkanter, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Klacken , stora isgropen (12F 8j , [66915, 14997] ), betad strandäng, t.rikligt , 1989 (SJa)
Klacken (12F 8j , [66917, 14997] ), betesmark, starkt sluttade mot isgrop, riklig , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Sandvik (artp.), (12F 7f , [6689947, 1479689] ), massor i norra vägkanten. ökning sista tio åren fram till 2012, , 1986 (Bengt Oldhammer)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [66829, 14835] ), 1998 (P-O Larsson)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66846, 14807] ), slåttermark, ~20 ex , 1989 (SJa)
Norbo Finnmark (12F 6g , [6684682, 1480593] ), tomtmark, några m2 , 2015 (IPt)
Lövåsen (12F 6h , [66830, 14889] ), ängsmark, >20 ex , 1989 (SJa)
Mellan Rusgården o Nyhyttan (12F 7h , [66889, 14866] ), f.d.äng, ~ 15 ex , 1989 (SJa)
Sandvik vid Ulvsjön, (12F 8f , [6690046, 1479858] ), vägkant ca 200 m, 1000-tals, kraftig ökning de sista 10 åren , 2012 (BOr)
Sandvik vid Ulvsjön (12F 8g , [6690, 1480] ), vägkant, massvis , 1986 (BOr)
Dalkarlsbo, väg W655 (artp.), (12F 8g , [6692636, 1484902] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Rosentorp (artp.), (12F 8g , [6693170, 1484520] ), vägdike, 150 plantor , 2007 (SSv)
Högsveden (12F 8h , [6690, 1487] ), längs skogsbilvägen, enst. , 1987 (SNy)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (DFL), (12F 8h , [6690, 1489] ), ängsmark, 5-10 ex , 1987 (SJa)
Sjöhagen (12F 8h , [6690040, 1488160] ), ängsmark, 2009 (IPt)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshyttan, vägkant (artp.), (12F 8h , [6690230, 1488776] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
1 km SV Källarbo v.lv, (12F 8h , [66905, 14864] ), fuktigt vägdike, enst. , 1988 (TLj)
N om Skvallen , vägskälet (12F 8h , [6690540, 1486470] ), vägslänt, 2009 (IPt)
Källarbo (artp.), (12F 8h , [6691134, 1487765] ), noterad , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Risshyttehage (artp.), (12F 8h , [6691140, 1489105] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Högsveden (artp.), (12F 8h , [6691259, 1485687] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Smedjebacksv. öster vägskäll Magnilbo. (artp.), (12F 8h , [6691272, 1488516] ), noterad , 2017 (Lars-Erik Nilsson)
Säter- Ingevallsbo, väg W650 (artp.), (12F 8h , [6691327, 1488216] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Dalkarlsbo (12F 8h , [66917, 14854] ), vägkant, ~10ex , 1989 (SJa)
Magnilbo, väg W790 (artp.), (12F 8h , [6692014, 1488148] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
200 m NO Högsveden (12F 8h , [66923, 14858] ), skogsbryn mot schaktad vägkant, 1988 (THe)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, rikl. , 1987 (SNy)
Tuna-Hästberg,70 m NV om "2" i "266.78" (12F 8d , [66912, 14657] ), torr örtrik kant av myr, 10-tal , 1986 (AJs)
Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Väg mot Alderbäcks fäbod (12F 9e , [6696017, 1470101] ), myr, rikligt , 2020 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710, 1480] ), backe nära gamalt stenbrott, flera smågrupper , 1987 (GRo)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710400, 1481500] ), rikligt efter vägkant vid skidstadion , 2016 (Gunnar Bäck)
SVÄRDSJÖ

Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642645, 1477403] ), 2015 (Jesper Hansson)
Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6643047, 1477236] ), 2015 (Jesper Hansson)
Norra Sången (artp.), (11F 8f , [6643955, 1477140] ), 2015 (Jesper Hansson)
Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Gräsberget (11F 9e , [66474, 14728] ), slåtterängsrest Ö om nedre gården, t.rikligt , 1988 (LBr)
Haraldstorp (11F 9f , [6647, 1476] ), igenväxande svinrotsäng m.darrgräs,etc, enst , 1989 (TLj & LBr)
Nyfors (12F 0e , [6651510, 1470900] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14911] ), med hyttslagg hårdgjord gammal väg vid ödetomt, några få , 2001 (BFo)
SV Slätbo (11F 9i , [66492, 14934] ), vägkant, några få , 2001 (BFo)
Upplagsplats efter vägen Snälltorp-Slätbo (11F 9i , [66497, 14927] ), rel.nyplanad upplagsplats för virke i barrskog. f.d. kulturmark ?, 15 -20 ex , 2000 (BFo)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14932] ), gammal varp vid gruvhål i barrskog, ett par ex , 2000 (BFo)
Bromsberget (11F 9i , [66497, 14932] ), ängsartad glänta i barrskog invid översilad berghäll, många , 2000 (BFo)
Gärdsjöbo (12F 0f , [6652, 1479] ), betesmark m. luddhavre,ängsnejlika,tjärblomster etc, 1989 (TLj & LBr)
St.Busjön (12F 0h , [6653, 1487] ), vägkanter, 1989 (TLj & LBr)
Kniptorpet (12F 0i , [6650, 1490] ), f.d.hackslog, 1989 (TLj & LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), vägkant, 2008 (GJn)
Nedre Oppsveten (12F 1g , [66560, 14809] ), svinrotäng m.fältgentiana, 1989 (TLj & LBr)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, riklig , 2006 (HWk)
Oppsveten (artp.), (12F 1g , [6656102, 1480939] ), 1000 , 2016 (Anders Johansson)
Huggnora (12F 1h , [6656, 1488] ), hästbetad nyröjd björkhage, 1989 (TLj & LBr)
Larsbo v.Fallet (12F 3i , [6666, 1490] ), ängssluttning mot sjön,avbetad, 1989 (TLj & LBr)
Stora Moren - Dullbo, väg W676 (artp.), (12F 3i , [6666898, 1494337] ), vägkant, allmän , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
St.Moren (12F 3i , [6667, 1494] ), igenväxande ängsmark, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Dullbo (12F 3j , [6667, 1496] ), betesmark, 1989 (TLj & LBr)
Ca 150 m N gården Högberget (12F 4j , [66734, 14964] ), f.d.ängsmark som igenplanterats med gran,växte i en mindre glänta, enstaka , 1988 (PLi)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Sälktjärnsberget (artp.), (12F 1d , [6657720, 1465280] ), 2012 (Janolof Hermansson)
Sälktjärnsberget (artp.), (12F 1d , [6657760, 1465142] ), 50 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Stormossbäcken (artp.), (12F 3e , [6666224, 1471320] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670230, 1470300] ), slänt mot väg, 2014 (Håkan Gustafson)
Skogsväg 2 km N Stollberget (12F 5e , [6677090, 1471020] ), vägren vid skogsbilväg, spridd , 2006 (HWk)
Trehörningen, vägkanter (artp.), (12F 6e , [6683343, 1470284] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen, vägkanter (artp.), (12F 6e , [6683343, 1470284] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Mårtes v.gården (12F 6f , [6681, 1475] ), torr f.d.ängsmark o åkerrenar, 1989 (TLj & LBr)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681615, 1475278] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Eljans (artp.), (12F 2c , [6660730, 1463258] ), 25 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Hällsjön (12F 2c , [6661680, 1463890] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Jägarnäs-Räfsnäs, efter vägen (artp.), (12F 3d , [6666676, 1466609] ), 1 plantor , 2012 (Janolof Hermansson)
Halvars, V om Storåsen (artp.), (12F 4b , [6671430, 1459760] ), hävdad hackslog., 1989 (Jan-Olof Hermansson)
GRANGÄRDE

Stormossen-Lövfallsmossen (artp.), (12E 3i , [6665237, 1442161] ), blandmyr (aapamyr), 2015 (Janolof Hermansson)
900 m NNO Aspfallet (12E 3i , [6668288, 1441490] ), översilat kärr, rikligt , 2012 (DABS)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668358, 1441429] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Svartladan, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668389, 1441544] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668441, 1441359] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668513, 1441338] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668521, 1441430] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Ratana, NV om Aspfallet (artp.), (12E 3i , [6668532, 1441427] ), svagt sluttande blandmyr med stråk av källkärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Kaskolet (artp.), (12E 3j , [6667600, 1445000] ), fuktig traktorväg i myrkant, 1985 (Janolof Hermansson)
Skattlösbergs by (artp.), (12E 4i , [6673691, 1441650] ), noterad , 2019 (Moa Pettersson, Lovisa Sundström)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673695, 1441620] ), slåtteräng, 2006 (Janolof Hermansson)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673773, 1441357] ), 50 plantor/tuvor , 2019 (Björn Abelson)
Tallfallsberget sydsluttning (artp.), (12E 5h , [6679992, 1438228] ), kärr med tall örtrikt sluttande kärr, 2014 (Janolof Hermansson)
Burängarna (12E 5j , [66758, 14463] ), fuktig botten gammalt kalkbrott, > 10 ex , 1989 (HWk)
Gänsberget torp (artp.), (12E 6i , [6683350, 1442850] ), beteshage, 1994 (Janolof Hermansson)
Stormyran (12E 8j , [66909, 14457] ), rikmyr, 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Grangärdes Hästberg (artp.), (12F 7b , [6689700, 1459200] ), 1989 (Janolof Hermansson)
Hästebergs klack (artp.), (12F 8b , [6690206, 1459206] ), efter stig bland piprör, 2013 (Janolof Hermansson)
Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690245, 1459183] ), noterad , 2018 (Maja Wressel)
Lindbastmora (12F 8b , [6692190, 1457970] ), skogsbryn i kanten mot rikkärr, rikl. , 1991 (IPt)
Långmyran, cirka 2 km SSV om byn efter vägen (artp.), (12F 8b , [6692819, 1459744] ), örtrik vägdike och vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Långmyran, S om Anders-Ers (artp.), (12F 8b , [6692885, 1459713] ), vägkant örtrika vägkanter, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

ÅL

Rexbo - Helgbo, väg WW908 (artp.), (13F 5d , [6726387, 1469219] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Vid Ärtsjön (13F 6f , [6734229, 1479352] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, ett fåtal , 2015 (LBr)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Bultbo (artp.), (13F 7f , [6738430, 1478440] ), noterad , 2016 (Lars Lagerqvist)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), fuktig vägkant, 1999 (JJa)
Vägkant på vägen til Djäkenstugan (13F 8f , [6740940, 1479960] ), fuktig vägkant, 2000 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
Djäkenstugsvägen (13F 8g , [6740980, 1480130] ), orkiderik vägkant, 2018 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741450, 1480520] ), gammal slåttervall, 1996 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739697, 1450982] ), gammalt gårdstun, 2019 (Kicki Marcus & IPt)
LEKSAND

Romma 3 km NNO (artp.), (13F 7c , [6735944, 1462814] ), vägdike med framsipprande grundvatten, 1991 (MBm)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Fallsbjörken (13F 7c , [6739440, 1464400] ), betesmark, 2015 (JJa)
Gamla järnvägsbanken söder om Slättberg (13F 7d , [6739820, 1469260] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), vägkanter, diken, allmän , 1986 (MKp)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [6743440, 1464030] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Koltjärn (13F 8f , [6742420, 1479680] ), gräsbevuxen vändplan, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
ORSA

Kraftledningsgata (artp.), (14E 5h , [6776882, 1439777] ), friskäng, noterad , 2019 (Eva Grusell)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662640, 1434435] ), fastmattekärr med blåtåtel, blomning , 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662647, 1434391] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Väster Äckerhöjden (artp.), (12E 2g , [6663903, 1434097] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Nittmossen (artp.), (12E 3g , [6669121, 1434761] ), i flarkmyr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Markusfallet (artp.), (12E 4c , [6672540, 1413663] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696434, 1438278] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
NÅS

Nergårdsmossen (artp.), (12E 7e , [6688609, 1422196] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Allangropen (artp.), (14D 1d , [6757062, 1367857] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)

Dalarnes Flora