Polygonatum verticillatum    Kransrams


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Prästbäcksravinen ,S om bäcken, 150 m V mynningen (12F 9j , [66982, 14991] ), lundartad bäckravin, c:a 500 ex,c:a 10 fertila ,en enda klon? , 1987 (TLj)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, minst 100 ex , 1989 (JEd)
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Lövfallsberget (12E 3h , [66651, 14398] ), lövrik brantskog, något 10-tal , 1985 (LBr)
Lövfallsberget NR (artp.), (12E 3h , [6665265, 1439895] ), lågörtgranskog fuktstråk, 100 m˛ , 2018 (Janolof Hermansson)
Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665273, 1439866] ), med inslag av asp och björk, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665395, 1439836] ), med inslag av asp och björk, 2014 (Thorild JonssonJanolof Hermansson)
Pullingberget, N om gårdarna (artp.), (12E 6h , [6682010, 1437950] ), fuktig granskog, 1990 (Gunnar Karlsson)
Gänsen, bergknalle mellan Gänsnäset - Tätriset (artp.), (12E 6h , [6684957, 1439927] ), ostsluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsmossen, i norra kanten (artp.), (12E 6i , [6682440, 1442290] ), rikkärr, 1984 (Janolof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682520, 1442232] ), lågörtbarrskog fuktig kalkmarkskog, 150 m2 , 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682573, 1443384] ), kalksumpgranskog, 50 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682731, 1442308] ), örtrikt fuktdråg i kalkgranskog, 25 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ), örtrik barrskog, stort bestånd , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682766, 1442335] ), örtrikt fuktdråg i kalkgranskog, 100 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682894, 1442448] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682965, 1442431] ), kalkgranskog, 2010 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6682982, 1442304] ), 2015 (Thorild JonssonPelle Adenäs)
Gänsberget (DF), (12E 6i , [6683, 1442] ), näringsrik örtrik granskog, 10 ex. , 1989 (SBm)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683030, 1442480] ), ängsgranskog kalkgranskog, 200 m˛ , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683180, 1442595] ), 5 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, 100 m˛ , 2018 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [66836, 14425] ), rikkärr med örtrik granskog, enstaka , 1987 (PHe)
Bastberget (artp.), (12F 8a , [6694624, 1452500] ), granskog, 50 plantor , 2011 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

BJURSÅS

Vatta f.d.fäbod (13F 9g , [67456, 14834] ), gammal fäbod,numera igenväxt,i foten avsjuttning, 10-tal skott på liten yta , 1988 (BDr)
ORSA

Gangsbergets S-sida (15E 0g , [6804, 1430] ), S-exp högörtsgran-sluttn.n. bäckdråg, t.rikl! , 1986 (JEd & BOr)
Gangsberget (artp.), (15E 0g , [68041, 14303] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Skrattabborrtjärn (artp.), (15E 0g , [6804282, 1430212] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Österåberget (15E 2j , [6814, 1446] ), örtrik granurskog i östsluttning ,i dess övre del, flerst. , 1989 (BOr)
Öster Österåberget (artp.), (15E 2j , [6814360, 1446704] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1992 ((sks), Thomas Östlund)
SOLLERÖ

Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735591, 1424005] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Djupsjöberg (artp.), (13E 7e , [6735721, 1424216] ), 2001 (Bengt Oldhammer)
MORA

Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Söderberget-ravinen-alsnår (artp.), (14E 4d , [6774697, 1416205] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
NV Stentjärnarna-Dyverdalen (15E 1e , [6809, 1422] ), vid näringsrika bäckar, ställvis rikligt , 1986 (BOr)
Stentjärnarna (artp.), (15E 1e , [6809866, 1422257] ), morasidan, 1986 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [68135, 14184] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Anjosvarden (artp.), (15E 2d , [6813536, 1418412] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Brändberget (artp.), (14D 0g , [6751612, 1381960] ), 2006 (Bengt Oldhammer)
Ogsjötjärnen (artp.), (14D 0h , [6751598, 1388760] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
1,5 km NV om Torsjöåsen (14D 1g , [67559, 13819] ), skogsmark, 2005 (RCa)
ÄLVDALEN

Gessibäck 1 mil SV Evertsberg (14D 4i , [67736, 13949] ), skogsbacke,sumpskog, 1981 (SSv)
Mångsbodarna nr 4 (artp.), (14D 5g , [6777136, 1382854] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Käringbergsbäcken, östra delen (artp.), (14D 6j , [6784617, 1395746] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
NV om Blyberg, N om ny skogsbilväg (14E 6b , [6783840, 1409910] ), fuktigt örtrikt ravinstråk i skogsmark, 2008 (DABS)
Ljutmorais väster Blyberg (14E 6c , [6783, 1410] ), igenväxande slåttermark, luckig barr-lövskog, 1981 (SSv)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787056, 1414616] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Vallsjöberg , O-branten (14E 7c , [6787068, 1414581] ), 2005 (BOr)
Vallsjöberg (artp.), (14E 7c , [6787068, 1414581] ), rikligt, rikligt , 2005 (Bengt Oldhammer)
Vallsjöberg, strax nedanför nordostbranten (14E 7c , [6787580, 1414170] ), örtrik ungskog och sumpskog, sparsam , 2017 (LBr)
Skinnarbodsfljoten, granskog i Ö (14E 7c , [6789960, 1411070] ), frodig granskog, sparsam , 2017 (LBr)
Björnbergsstigen, Tivåsbäck (14E 8c , [67931, 14100] ), 2004 (RBr)
Stop (artp.), (15D 0j , [68018, 13971] ), 1988 (Bengt Oldhammer)
Stop (artp.), (15D 0j , [6801899, 1397111] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Nedom Stops vattenfall (15D 0j , [68019, 13970] ), 1988 (BOr)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814065, 1399077] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Rensjöns naturreservat (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Rensjön (15D 3g , [6816030, 1383860] ), kant av grunt medelrikkärr, ett fåtal , 2012 (LBr)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
Navarnäsberget (artp.), (15D 3j , [6818516, 1399250] ), lågörtgranskog, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström, Fredrik Jonsson)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ), rikdråg, 2003 (LBr)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6820995, 1398210] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Aspvasslen (artp.), (15D 4j , [6821245, 1398025] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
SO om Tjytjysblik, vid Tjytjysbäck (15D 4j , [68213, 13974] ), rikdråg i granskog, backstrand, 2003 (LBr)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821309, 1396835] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821368, 1397147] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Tjytjysbäck (artp.), (15D 4j , [6821405, 1397627] ), noterad , 2003 (Magnus Andersson)
Mossidammen (15D 5j , [68276, 13978] ), 2003 (LBr)
Svarttjärnens utlopp (artp.), (15D 6i , [6831272, 1390264] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rotnen mellan Öster-Trollgrav och Broksjön (artp.), (15D 6i , [6832896, 1392566] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rödbergs NR vid Lillbäckens övre del (artp.), (15D 6j , [6830640, 1396390] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Rödberget (15D 6j , [6830900, 1396350] ), djup bäckkanjon med källsprång, ett fåtal , 2012 (LBr)
Rotnen (artp.), (15D 7i , [6836033, 1391303] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Risbergskogen, 2 km NO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6804376, 1403193] ), skogsbäck och kärr, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Skärbergs brant, SO om (artp.), (15E 4a , [6823089, 1402154] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824181, 1402475] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg, O om, mellan vägen och Rotnen (artp.), (15E 4a , [6824210, 1402560] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rälldalshäden, S om (artp.), (15E 5a , [6826735, 1403659] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Flokvarnsåsarna, myr söder om (artp.), (12E 4d , [6673270, 1417820] ), vägkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Kanraberget, strax V om vändplan (artp.), (12E 6d , [6680000, 1418600] ), nära bäcken, 1984 (Janolof Hermansson)
Utbyberg, nära bäcken V om gården (artp.), (12E 6g , [6682770, 1433300] ), fuktig ung sumpskog, 1984 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728479, 1407570] ), 100 plantor/tuvor , 1998 (Håkan Lernefalk)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 5c , [6726260, 1412505] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Stövlingvallen V (artp.), (13E 5c , [6727469, 1413184] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ), liten bäck i granskog, ca 25 , 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Päckfall (Äppelbo finnmark) (12D 6j , [66837, 13998] ), ängsmark, 1995 (IJo)
Glaberget (artp.), (12D 8j , [6691243, 1399419] ), 20 plantor/tuvor , 2018 (Lars Efraimsson)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), 5 plantor/tuvor , 1994 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), 3 plantor/tuvor , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens m.allm. 2010 (HLe)
Finnlokåsens naturminn (artp.), (13E 3a , [6715738, 1401893] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Finnlokåsen (artp.), (13E 3a , [6715748, 1401977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

700 m nedtröms Kvien (12D 8h , [66937, 13892] ), i skog vid gammal bäckfåra, sparsamt , 1989 (OSt)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, ca 10 , 2004 (BGM)
Uvlidsmorarna vid Uvån S om Holmsjön (13D 1h , [67088, 13854] ), 1981 (SSv)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67095, 13850] ), fuktig frodig blandslog, rikligt , 2009 (MNo)
Snerukölen , N om Björnbäcken , minst 3 lokaler (13D 3h , [6717, 1388] ), frodig ,relativt artrik skogsmark, flera stora bestånd , 1995 (LEf)
Skörberget (13D 4h , [67239, 13871] ), skogsmark, 25 ex , 1997 (BGM)
Sjöhusen (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark upp mot Sjöhusliden, 2 stora bestånd , 2007 (AOl)
Västra berget (13D 5j , [6725, 1397] ), sydvänd bergssluttning delvis avverkad, 1981 (SSv)
Hästskobrandbäcken NO Lissboberget (13D 5j , [6726732, 1396464] ), bäck i sumpgranskog, ca 10 ex , 2002 (HLe)
Hästskobrändbäcken (artp.), (13D 5j , [6726732, 1396464] ), 50 plantor/tuvor , 2001 (Håkan Lernefalk)
Knularna NV (artp.), (13D 5j , [6728028, 1396416] ), 25 plantor/tuvor , 2002 (Håkan Lernefalk)
Adelbäcken V Hunukölen (13D 5j , [6728049, 1397960] ), bäck i sumpgranskog, ca 25 ex , 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731530, 1392300] ), fuktstråk i skog, rikligt , 2007 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67325, 13923] ), hyggeskant med bäck, rikligt , 2006 (BGM)
Idfjärden (artp.), (13D 6i , [6734960, 1392670] ), 4 , 2011 (Gyrd Harstad)
Lussivallen, Malung (artp.), (13D 7h , [6737320, 1386960] ), blandskog vid bäck., 2008 (Simon Bäck)
Arvsälsvallen (artp.), (13D 7h , [6738847, 1389136] ), örtrik blandskog efter bäck, 2010 (Janolof Hermansson)
Arvsälsvallen (artp.), (13D 7h , [6739686, 1389137] ), örtrik blandskog efter bäck, 2010 (Janolof Hermansson)
Arvsälsvallen (artp.), (13D 7h , [6739703, 1389135] ), örtrik blandskog efter bäck, 2010 (Janolof Hermansson)
Arvsälsvallen (artp.), (13D 7h , [6739728, 1389082] ), örtrik blandskog efter bäck, 2010 (Janolof Hermansson)
Päkojan (artp.), (13D 7i , [6738768, 1392880] ), gransumpskog /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
V om Digernäset , nära gamla vägen Malung - Öje (13D 7i , [6738806, 1392809] ), artrik skyddad biotop, rikligt , 2006 (LFn)
Gärdån (13D 8f , [67418, 13773] ), strandkant, 2017 (MNo)
Vallen (artp.), (13D 8g , [6740468, 1383967] ), örtrika bäckdråg /, 2004 ((sks), Henrik Liliedahl)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740360, 1391425] ), noterad , 2017 (Matilda Elgerud)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740411, 1391741] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), stenig strand, 2013 (BGM)
Törnästjärn (13D 8i , [67407, 13939] ), rikligt , 1997 (BGM)
Öjsberget,hygget nedom berget (13D 8i , [67409, 13921] ), hygge, rikligt , 1997 (BGM)
Hygge nedan Öjsberget (13D 8i , [67410, 13921] ), hygge, mycket , 2008 (BGM)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 2019 (BGM)
Längs Vålbergsvallen (13D 8i , [67418, 13929] ), fuktig mark bäckfåra, rikligt , 1989 (LFn)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Kotdalen vid Gnupen (13D 9g , [67497, 13846] ), frodig skog bäckravin, rikligt , 2009 (MNo)
Lyån 700 m V om Östra Håarna (13D 9h , [6745, 1385] ), strandsnår, 1995 (JEd)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), frodig skog, vanlig , 2008 (BGM)
2,5 km öster Klacken (13E 5a , [6725, 1400] ), frisk fuktig granskog, 1981 (SSv)
Södra Gölåsbäcken (artp.), (13E 5a , [6725997, 1401532] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67510, 13849] ), rik granskog, rikligt , 2007 (BGM)
Nedom Gnupen (14D 0h , [6751270, 1385060] ), rikt fuktstråk, 2020 (BGM)
LIMA

Östra Almberget (artp.), (13D 8d , [6744813, 1365176] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1996 ((sks), Christina Enfjäll)
Gärdeån (artp.), (13D 9f , [6747474, 1375247] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Bredmyran (artp.), (14D 0e , [6752626, 1374996] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Äran, O om Römyrorna (artp.), (14D 1d , [6756871, 1366003] ), gransumpskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Kråkskidbäcken (artp.), (14D 2c , [6760970, 1363646] ), naturlig skogsbäck / barrskog, 1997 ((sks), Christina Enfjäll)
Limhön (artp.), (14D 2d , [6764243, 1365234] ), barrnaturskog / bergbrant, 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
Västansjö (14D 2d , [67647, 13656] ), frodigt hygge, rikligt , 2010 (BGM)
Limhön Västansjö (artp.), (14D 2d , [6764732, 1365463] ), 1994 ((sks), Christina Enfjäll)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 9i , [6795180, 1343940] ), bäckravin, liten höjd i granskog, 12 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Kastarbergets O-sluttning (artp.), (14D 4d , [6773000, 1365000] ), brant granblandskog, 550 m.ö.h., 2007 (Torbjörn Tyler)
Kastarberget (14D 4d , [67731, 13650] ), frodig gammal granskog, rikligt , 2009 (MNo)
Bredvalla, klippa (artp.), (14D 5b , [6777605, 1356312] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Brändsätern N (artp.), (14D 6c , [6780572, 1361324] ), barrskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Brändsätern, NV om (artp.), (14D 6c , [6780950, 1361080] ), översilningsmark, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hemfjället, NNV Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783092, 1360275] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Gusjösätern (artp.), (14D 7a , [6788410, 1352130] ), ravinbotten, barrskog i fritidsområde, 38 stjälkar/strån/skott , 2019 (Håkan Gustafson)
Fyrin - Vinterbron (artp.), (14D 7b , [6788964, 1358919] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6789241, 1362422] ), skog-myrmosaik /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790570, 1357030] ), granskog, vid bäck, 24 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357070] ), granskog, vid bäck, 12 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790580, 1357080] ), översilningsmark vid bäck, 20 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6790590, 1357080] ), översilningsmark vid bäck, 80 plantor/tuvor , 2017 (Håkan Gustafson)
Brattåsen (artp.), (14D 8b , [6790621, 1357076] ), 45 stjälkar/strån/skott , 2019 (Jukka Väyrynen)
Källfjället, raststuga, NO om (artp.), (14D 8b , [6793300, 1355820] ), granskog, sluttande, 16 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Högstrand NR (artp.), (14D 8c , [6792253, 1361214] ), lågörtgranskog brant sluttning, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792271, 1361376] ), blandsumpskog /, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Högstrand (artp.), (14D 8c , [6792380, 1361452] ), fuktig granskog med örtrika stråk, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Högstrand (14D 8c , [6792440, 1361170] ), örtrik granskog, sparsamt , 2001 (LBr)
1,2 km ONO Högstrand (14D 8c , [67930, 13621] ), gles fuktig frodig granskog, mycket , 2006 (MNo)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793051, 1362120] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793085, 1362030] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793103, 1362092] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Gerfaskölen (artp.), (14D 8c , [6793130, 1362254] ), noterad , 2020 (Andreas Öster)
Sälbo S (artp.), (14D 8c , [6793195, 1360861] ), brink / örtrika bäckdråg, 1997 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), sparsamt , 1989 (DABS)
Hamrarna (14D 8d , [67903, 13673] ), rasbrant, 2009 (BGM)
Hamrana (artp.), (14D 8d , [6791337, 1367232] ), noterad , 2018 (Andreas Öster)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795180, 1354710] ), granskog, sluttande, 40 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795200, 1354730] ), granskog, sluttande, 21 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795210, 1354740] ), granskog, sluttande, 30 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795220, 1354750] ), granskog, sluttande, 25 stjälkar/strån/skott , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795380, 1352420] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352430] ), granskog, örtrik, rikligt , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795400, 1352430] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1352430] ), granskog, örtrik, rikligt , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1352440] ), granskog, fuktig, 43 stjälkar/strån/skott , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795410, 1352450] ), granskog, örtrik, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795500, 1354740] ), myr, sluttande, blandskog, 25 , 2020 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Södra Gudmunshammaren (14D 9d , [6796, 1365] ), spridd , 1989 (DABS)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6801840, 1357751] ), lågörtgranskog svämskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817240, 1345940] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Sågbäcken N om Gördalen (artp.), (15C 7e , [6836537, 1324490] ), fuktig örtrik granskog, 15 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Grönsåsens sydsluttning (15C 7j , [6836450, 1346350] ), rik granskog med kärrdråg, fåtalig , 2013 (LBr)
Trollvasslan nedströms landsvägen (15C 8i , [6840240, 1341510] ), bäckdäld, spridd , 2010 (LBr)
Lemman, ca 1,5 km SV stormyrvallen (15C 8j , [68434, 13489] ), strandbrink, 20-.tal ex , 1994 (BNo)
Fulans östra strand, vid Stråfulunäset (15C 9g , [6848910, 1332490] ), örtrikt fuktdråg, rikligt , 2013 (LBr)
Toxåsens V-sluttning 300 m S om Fulusjö-dammen (15C 9g , [68498, 13322] ), rikdråg i granbevuxen sluttning, t.riklig , 1989 (DABS)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Sidan , Gravdalen (15D 7a , [6835520, 1352615] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, sparsamt , 1989 (DABS)
Sidans O-sida v bäcken ovan Farfars berg (15D 7a , [6837, 1350] ), bäckdråg, 1989 (DABS)
Oxvålen, SV-sluttning (16D 3b , [6869, 1359] ), örtrik solexponerad rasbrant, rikligt o spridd , 1992 (DABS)
Fröberget åt NV (16D 3b , [6869930, 1358840] ), rikt bäckdråg i granskog, ett fåtal , 2020 (LBr)
Oxvålen, SV-sluttning (16D 3c , [6869, 1360] ), örtrik solexponerad rasbrant, rikligt o spridd , 1992 (DABS)
Oxvålens S-sluttning (16D 3c , [68693, 13604] ), sparsamt , 1989 (BOr)
V Oxvålen (16D 4c , [6870, 1360] ), rel.näringsrik bäck i skogsmark, tiotals , 1987 (BOr)
IDRE

200 m nedstöms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), rik sumpskog, sparsamt , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken SV. Storbo (16C 2c , [6862, 1312] ), högörtgranskog, tämligen rikligt , 1986 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 600m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862474, 1312707] ), kalkpåverkad mark vid bäck, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
N.Tranuberget 1 km OSO toppen (16C 3f , [68659, 13262] ), tidvis uttorkat örtrikt fuktdråg i granskog, sparsamt! , 1988 (DABS)
Höstets Ö-brant (16C 3g , [68685, 13340] ), örtrikt fuktdråg i gransluttning, t.rikl! , 1988 (DABS)
Gränjåsen (artp.), (16C 3j , [6867913, 1346364] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud)
Gränjåsens V-sluttning ,1 km SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68682, 13461] ), örtrik sänka i granskog, sparsamt , 1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), 2006 (ADe)
Fjätervålens V-sluttning (16C 4j , [6871685, 1349529] ), rikkärr, 50-tal ex , 2006 (PGJ)
Huskläppen, Grövelsjön (16C 7d , [68892, 13177] ), nära bäcken, 2014 (MNo)
N Björnliden (artp.), (16C 7e , [68857, 13208] ), 1987 (Bengt Hallberg)
Hällsjövålas N-sluttning (16C 8g , [6894, 1330] ), kalkpåv.frisk ängsgranskog, enst. , 1987 (JEd)
Töfsingsån (16C 9f , [6898, 1327] ), högörtsgranskog,strandsnår, åtm.2 lokaler (4- 2-) , 1987 (JEd)
Strömmen, NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), rikkärr-kanter o högörtgranskog, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora