Polygonatum odoratum    Getrams


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Strandmora klint (12G 4h , [66705, 15355] ), klippa, 3 kvm , 1987 (PDm)
Berg (12G 5i , [66788, 15423] ), berg i dagen, riklig , 1987 (PDm)
Högberget (vid Bärreksvägen) (12G 5j , [66790, 15456] ), hällmark, rikligt flerstädes , 1987 (PDm)
Högberget (Bodarne) (12G 6h , [66816, 15369] ), berghäll, 2 kvm , 1987 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66820, 15353] ), berg i dagen, rikligt , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Holmgruvan (artp.), (12G 6e , [6684250, 1520000] ), 1992 (Henrik Weibull)
Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ), klipphyllor, t.sparsamt , 1991 (JEd)
HEDEMORA

Grådöholm (12G 5c , [66799, 15125] ), tallskog, ca 10 ex. , 1988 (MDv)
Grådöholm (12G 6c , [66800, 15124] ), grusås, 30-tal , 1989 (HPe)
Norrhytteberget ,nära Granbo (12G 7a , [66871, 15022] ), berghällar, litet best. , 1987 (EDn)
150 m SO sista a i Källhaga (12G 7a , [66872, 15017] ), stenig skogsmark, mindre bestånd , 1986 (EDn)
HUSBY

Spjutbo (12G 9f , [6699978, 1527398] ), blockiig blandskog, 2014 (DABS)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15149] ), S.exp bergssluttning, 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, flerst. o t.rikl. , 1990 (JEd)
STORA SKEDVI

Mellan Ned.Klingen och Lissjön (13G 1a , [67066, 15048] ), betesmark, >30 ex , 1989 (SJa)
Nyberget (DFL), (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, >5 ex , 1987 (SJa)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707150, 1504780] ), gräsbevuxen blandskog, 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), sydbergets bergrot, rätt rikligt , 1986 (LBr)
Uvberget sydbrant (artp.), (13G 3c , [6718667, 1510440] ), nedanför klippvägg, 2009 (Janolof Hermansson)
SÄTER

Jätteklacken (12F 8j , [66919, 14999] ), blandskog/sydväxtberg, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), rasbrant o berget, rikl. , 1987 (SNy)
GUSTAFS

Gustafsfältet 200 m Ö Villsjön (12F 9h , [66957, 14886] ), S-exp åsslänt , tallhed, några m2 , 1991 (JEd)
SILVBERG

Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14763] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, ca 10 ex. , 1988 (SNy)
STORA TUNA

Knippberget, O- branten (20 17 - 22 18) (12F 8d , [66921, 14667] ), breda sprickor,i ansl.till tvära hällar,täta bestånd, >200 ex. , 1987 (AJs)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694546, 1479652] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Norsberget (artp.), (12F 9d , [6697724, 1469438] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Dammsjön (artp.), (12F 9f , [6695019, 1478428] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ), åsslänt, rikligt , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713, 1470] ), på åssluttningar i hela området, rikl. , 1986 (SNy)
Lennheden vid Långsjöns västände (13F 2e , [67131, 14710] ), torr västvänd åsluttning, rikligt , 1987 (LBr)
Lennheden, N sluttningen mot N långsjön (13F 2e , [67132, 14709] ), frodig lövskog, ca 30 ex. , 1986 (LJn)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713713, 1472793] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [67140, 14712] ), natur-tomtmark, sparsamt , 2003 (IPt)
Båtsta,vid åsgropen Ö om sjön (13F 2f , [67103, 14767] ), lundartad veg.lövblandskog, 50-100 ex. , 1988 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710510, 1476510] ), lövskog, 2012 (SNy)
VIKA

Botolfsbergets S-sida (inhemsk!) (13F 1j , [67080, 14967] ), berghällar o. på int.liggande S.exp. hygge, fl.o.rikl. , 1988 (JEd)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), bergiga åkerholmar-bergsluttning, måttligt , 1988 (RFr)
Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sparsamt men spridd , 1988 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Entre Surbrunnsvägen (artp.), (13F 4i , [6721838, 1492276] ), noterad , 2020 (Kalle Bergström)
SVÄRDSJÖ

Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962), (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), rikl. dom.på ca 20 m2 -trängd av granplant. , 1988 (JEd)
ENVIKEN

Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), nedom branten, enst. , 1990 (JEd)
Sandnäsberget (DFl-49), (14F 1j , [67587, 14953] ), på block intill hällmark, ca 20 ex , 1984 (RLu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Håltjärnsberget (12F 1i , [66562, 14940] ), blockrik NO-brant, litet bestånd , 1986 (ALu)
Kottars ,Kottarsberget (12F 1i , [6659, 1493] ), lundveg i bergsbranten, 1989 (TLj & LBr)
Kyrkbyn (12F 2h , [66613, 14866] ), liten grupp , 1983 (RNo)
Saxe, södra stranden Talludden (12F 2h , [6664, 1485] ), 1 ex , 1985 (RNo)
Saxe, 200m NO e i Saxe (12F 3h , [66655, 14871] ), lövskog, liten grupp , 1981 (RNo)
Larsbo, Herrgårdskullen (12F 3h , [66680, 14890] ), 1982 (RNo)
Bråtbergets sydvästsluttning (12F 3i , [6669, 1493] ), stort flyttblock, > 20 ex , 1983 (RNo)
Storön i Jörken, öns nordvästra del (12F 4i , [6670, 1490] ), på berghylla, högt uppe, flera vackra ex , 1983 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [6670, 1493] ), flera små grupper , 1982 (RNo)
Under s i Gläfsberget 2 km Ö Jörken (12F 4i , [66700, 14933] ), torräng på grönsten, massor , 1987 (ALu & TPe)
S-Trollberget (12F 4i , [6670136, 1494829] ), växte på stort stenblock på gammalt hygge, enstaka , 2003 (ALu)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66706, 14904] ), berghäll i spricka, 100 ex , 1986 (ALu & LNo)
Nära Jörkesbo (12F 4i , [66716, 14903] ), i blandskog, 30 ex , 1986 (ALu)
NORRBÄRKE

Dagkarlsboberget (12F 4d , [66720, 14696] ), brant bergsluttning i kraftledningsgata, stort bestånd , 1987 (HWk)
Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671308, 1471280] ), lågörtgranskog kalkamrk, 15 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671310, 1471820] ), fuktdråg i skogsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671383, 1471473] ), lågörtgranskog kalkmarksgranskog, 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6671463, 1471625] ), kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Limnäsudden i norr (12F 4e , [6671510, 1471680] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden i Plogen (artp.), (12F 4e , [6671779, 1471708] ), lågörtbarrskog kalkmarksbarrskog, 2015 (Nadja Hermansson Kovler, Janolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.), (12F 4g , [6671092, 1483227] ), f d kalkbrott, 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
"Torrbo, f d ""stenbrott"" vid Vretgården" (artp.), (12F 4g , [6671105, 1483211] ), kalkmarksskog vid f d kalkbrott, 2014 (Nadja Hermansson KovlerJanolof Hermansson)
Lilla Blåkulltjärnen (artp.), (12F 5h , [6675795, 1486661] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Soltjärnsberget (artp.), (12F 5h , [6676058, 1486575] ), lövrik örtrik granskog, 2009 (Janolof Hermansson)
Blåkullberget (artp.), (12F 5h , [6676277, 1486321] ), 2015 (Stig-Åke Svenson)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ), vid gammalt kalkbrott,skogsmark, 1988 (THe)
LUDVIKA

Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), blandskog, rikligt , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

20m Ö om vändplanen (artp.), (12F 4b , [6671972, 1455669] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Anders Erixon)
Norrbo, vid mynningen av Norrboån (artp.), (12F 6a , [6683700, 1453500] ), sandig strandzon, 1991 (Janolof Hermansson)
Limberget,~30 m S om övre anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66898, 14662] ), Ö-vänd sluttning,gräs-hällmark med gles lövskog, 50-100 ex. , 1987 (AJs)
Österdalarna

GAGNEF

Bäsna vid Hemtjärn 500 m SO-ut (13F 2d , [67138, 14699] ), lövsnår i mjälaslänt, sparsamt , 1991 (JEd)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714385, 1466932] ), torr slänt mot bruksväg, rikligt , 2011 (IPt)
Övre Björkbodbodarna (13F 3a , [6716018, 1454150] ), fäbod, 2014 (IPt)
V om Djurås "Bingmyren" (13F 3c , [67157, 14609] ), ängsmark, rikl. , 1987 (LJn)
Tallbacken,SO om Hembygdsgården (13F 3c , [6719040, 1460130] ), slänt mot älven, massvis inom några 100 m2 , 2010 (IPt)
Kyrkbyn vid Hembygsgården mot älven (13F 3c , [67192, 14600] ), örtrika öppna röjda sandbackar, några m2 , 1991 (JEd)
Sifferbo,tvär brant mot ån (13F 3d , [67157, 14677] ), sydvänd lövbrant, rikl. , 1987 (LJn)
2 km N Gagnefs stn. (13F 4b , [67222, 14599] ), nedanför banvall, enstaka , 1986 (JEd & LBr)
Moje, Larssveden (13F 4c , [67217, 14608] ), ängsmark, fåtal , 2005 (IPt)
LEKSAND

Nedom Hedningskällan vid vägen mot Västannor (13F 5b , [67262, 14573] ), vägkanter, enst , 1988 (TLj)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ), klippängar, ymnig , 1993 (TLj)
Nedom Uvklitten eft. vägen (13F 5b , [67276, 14586] ), vägkant o.tallskog på sediment,stora ex flertalet fertila best., flera bestånd , 1988 (TLj)
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14586] ), Ö-brant, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), skogsmark nära ån, t.rikligt , 2010 (DABS)
BODA

150 m SO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67628, 14701] ), slänt m.framträngande kalkhaltigt vatten, 2 stora bestånd , 1985 (TLj)
200 m SV Nya kyrkogatan,mot Styggforsen (14F 3d , [67662, 14671] ), rika källflödessluttningar,f.d.slåttermarker, riklig , 1986 (TLj)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,stenröse (möjligen odlad), ett tiotal ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
ORSA

Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant ,fyra lokaler (14E 1e , [67551, 14231] ), 1982 (Göran Thor)
Leksberget (artp.), (14E 1e , [67555, 14236] ), några ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [67693, 14174] ), 20 ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Färnas , Nord i byn (14E 3h , [6766530, 1436360] ), vägkant, 2011 (SJo)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [67771, 14221] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), mycket , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

V om Ängsgrav,klippbrant (14D 3i , [6769, 1391] ), hygge, 3 ex , 1989 (BOr)
Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), i branten ovan Ängsgrav, 3 ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ), bergbrant,sydvänd och torr, 1981 (SSv)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
HAMRA

Gryssjöån vid Fågelsjön (DFl 1949), (16E 0h , [68524, 14375] ), forsöar i ån, 1988 (PSt)
Svansjöbäcken SV Rörsjön (16E 0j , [68542, 14453] ), blockrika genomspolade strandkanter, 1988 (PSt)
Björnån vid landsvägen till Sveg (16E 1i , [68563, 14405] ), strandsnår , öar i forsen, 1988 (PSt)
Västerdalarna

JÄRNA

Fisklösberget (13E 5d , [67266, 14177] ), på stenblock nedaför ostbrant,frisk granskog m.bl.a,asp, rikl. , 1992 (ULi)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Öjsberget (13D 7i , [6739670, 1391160] ), diabaspåverkad rasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740040, 1391425] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (13D 8i , [67401, 13914] ), övre delen av rasbrant mot SO,örtrik markvegetation, 1995 (LFn)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740143, 1391487] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), frodig granskog nedanför rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
TRANSTRAND

Urdberget vid Hälla (14D 9b , [67996, 13572] ), diabasbrant, ett stort bestånd , 2008 (MNo)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven i rasmark, 1 stort best. , 1989 (TLj & LBr)
Hälla brant 500m NV om Hormundsvallas ut (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357590] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

IDRE

Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)

Dalarnes Flora