Polygonatum multiflorum    Storrams


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Åvsta äng, S om Krylbo, ett mindre bestånd 1928 (LOH.1938) * bäckravin vid Kvarnbäcken (12G 3e , [66660, 15223] ), 12 ex , 1989 (CWa)
AVESTA

Lerbäcken v. Krylbo söder om ridhus (12G 3e , [66673, 15203] ), grund bäckravin,lövskog:gråal,hägg,björk m.m, ett bestånd om 15 m2 , 1985 (CWa)
SÄTER

Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), skogsmiljö , trädgårdsutkast, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Intill vägen mot Smedjebacken, vid kalkbrottet längst västerut (12F 8i , [66919, 14936] ), bäckravin, 3 ex 1986, 6 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen trol förvildad, 2015 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720181, 1487299] ), gräsmark, 2011 (DABS)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Smedsnäset (artp.), (13G 8b , [6740331, 1505407] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furubo hyttplats (12F 4f , [6673, 1479] ), busk-och nässelsnår, 1 ex. , 1983 (RNo)
Furbo hyttplats (12F 4f , [66730, 14791] ), bäckravin, 1 ex 1986 (Rune Norrsveden), ej återfunnen, igenvuxet och förslyat , 1989 (LBr & TLj)
Torrbo, Hyttruin (12F 4g , [6671693, 1482607] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713331, 1467146] ), grässlänt, 2015 (IPt)
BJURSÅS

Rog (13F 7h , [6736163, 1487378] ), tomtmark, 2015 (Kjell Furugård)
LEKSAND

Risåsa (13F 9e , [6745570, 1470950] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
ORSA

Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), vid jordkällaren, 1999 (Bengt Oldhammer)
Nederberga (artp.), (14E 6i , [6784769, 1441446] ), 20 , 2017 (Bengt Oldhammer)
MORA

Hemus (artp.), (14E 3f , [6765999, 1429965] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna, vid infarten vid riksväg 70 (artp.), (14E 4f , [6771355, 1425973] ), sluttande gammal älvbrink i blandskog, 5 plantor/tuvor , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Gopshus (artp.), (14E 5d , [6776588, 1415266] ), ödetomt, 6 stjälkar/strån/skott , 2016 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

FLODA

Tyren (12E 9i , [6696820, 1440647] ), fritidstomt, 2017 (IPt & SNy)

Dalarnes Flora