Polygonatum multiflorum x odoratum    Jätterams


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA KOPPARBERG

Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, 1 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Korså herrgård förvildad?,trädg-utkast?,eller? (13G 4d , [67244, 15185] ), nässelsnår, 1 snår , 1988 (JEd)
Österdalarna

BJURSÅS

Kullgärdet (13F 6f , [6734830, 1479230] ), hästhage, 2014 (JJa)
RÄTTVIK

Utby,vid bäcken n.riksv. Ö sida (13F 9c , [67481, 14620] ), igenväx.snårig löcskog, 1 ex. , 1990 (ABj)
ORSA

Kallholen N-ut (14E 6i , [67846, 14414] ), gräsmark intill väg. trol.trädg.utkast, en liten fläck , 1990 (JEd & LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)

Dalarnes Flora