Polystichum lonchitis    Taggbräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
300 m V Tunablick ,V om elljusspåret (13F 2g , [67103, 14809] ), 1 ex. funnen 1982 av S-E Blom , 1986 (SNy)
Söder Igeltjärn (13F 2g , [6713195, 1481225] ), kalkbrott på klipphylla, 2 ex , 2018 (SNy)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Norrvik (12F 5c , [66780, 14624] ), lövbl.granskog i V-sluttning nedom gml kalkbrott, 5 tuvor , 1987 (TLj)
Trollputtens kalkbrott, N om Norrvik (artp.), (12F 5c , [66781, 14624] ), kalkgranskog , flera ex.. bilder , 2011 (IPt)
Trollputtens kalkbrott (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), örtrik kalkgranskog efter bäck, 6 plantor , 2009 (Janolof Hermansson)
Trollputten (artp.), (12F 5c , [6678126, 1462450] ), 1 plantor/tuvor , 2020 (Pelle Adenäs, Lars Ström, Thorild Jonsson)
Trollputten (12F 5c , [66782, 14627] ), kalkpåverkad granskog , kalkbrott f.d., 2004 (HWk)
Österdalarna

ORE

Nära Storhälltjärn (14F 6f , [67822, 14784] ), gammal körväg, en tuva , 1996 (BDr)
Fjällsocknarna

IDRE

Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjehogna (DFl-50), (16C 0b , [68512, 13062] ), blocksluttning, 1 litet ex. , 1986 (DABS)
Falkhammaren (16C 0g , [6850611, 1330655] ), i talus, 2004 (RLu)
Storvätteshognas SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrikt bäckdråg nedom branten,mellan block i den torra bäckfåran, riklig , 1987 (JEd)
Storvätteshognas SO-sida 950 m.ö.h. (16C 8f , [68934, 13263] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, rikligt , 1990 (DABS)
Storvätteshågnas sydostsluttning (16C 8f , [6893580, 1326270] ), fjälläng i skreva, ett litet bestånd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora