Polemonium caeruleum    Blågull


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Grossbo (12G 6h , [6681, 1538] ), åkerkant, rikligt, till synes helt naturaliserad , 1995 (PDm)
HEDEMORA

Granbo efter Hedemoravägen (12G 7a , [66867, 15023] ), gräsmark intill väg, 5 ex , 1989 (HPe)
Hedemora vid sopstation (12G 7c , [66852, 15111] ), fuktig mark, 5 ex , 1991 (HPe)
HUSBY

Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

St.Bråfall (12F 6e , [6684, 1472] ), vägkanter, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Norbo Finnmark (12F 6g , [66844, 14806] ), vägkant, ~ 250 ex , 1989 (SJa)
Elseholm, ö i St. Ulvsjön,gammal torpplats (12F 8g , [66923, 14805] ), vägkant spridd från trädgårdar ,blå o vita ex, 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [66933, 14829] ), vägkant mot åker, t. rikl. , 1988 (SJa)
STORA TUNA

Koppar-Kalles , Idkerberget (12F 9d , [66955, 14666] ), fuktig skogsäng(f.d.torp), 50-tal , 1988 (IAn)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxt trädgårdsgång, 10-tal , 1988 (IAn)
Mossbodarna (13F 0e , [6704154, 1470799] ), gammal fäbod, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), 50 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705864, 1478966] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Gerus (13F 3e , [6715421, 1470743] ), vägkant, 2012 (IPt)
VIKA

Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ), gammal avfallsplats, 10-tal , 1998 (SBm)
Dalbyn,vid avtagsv. mot Länsbodarna (13F 1i , [67069, 14924] ), vägren i högt gräs, 1 ex , 1998 (SBm)
800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), ödegård, gammal trädgårdsmark, fåtalig , 1998 (SBm)
Nyhyttan (13F 1j , [6708945, 1499692] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ca 5 ex , 1997 (JJa & BCa)
Cykelbanan mellan pumphuset och Hosjöholmen, Sundbornsvägen (artp.), (13F 4j , [6720261, 1497834] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.), (13F 4j , [6722347, 1498631] ), utfyllnad, 2015 (Per Johansson)
SVÄRDSJÖ

Lisstjärns fäbod, täkten (artp.), (13G 5b , [6729249, 1509795] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Nedanför Kyrkogården (13G 7b , [6736820, 1506110] ), strandskog, rikligt förvildad. även vitblommig form , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6741420, 1504674] ), ängsmark mot strand, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Västerby vid Brusgatan (12F 2h , [6660, 1485] ), vägdike, 1981 (RNo)
Västerby (12F 2h , [6661, 1485] ), vägkant, 1981 (RNo)
Söräng (12F 2h , [66610, 14884] ), skräphög, 1983 (RNo)
Gläfse längs vägen norrut till bäcken (12F 4i , [66710, 14933] ), vägkanter,ängskanter, talrik , 1987 (TPe)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672448, 1484174] ), vägkant/tomtmark, 2017 (IPt & SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

NO Glaningen (12F 3b , [66674, 14577] ), ~refl~ ,grodleksmosse, ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6693877, 1444848] ), vägkant, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, vitblommig , 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Skalbodarne (12E 9j , [66960, 14480] ), i fägatans kant, t .riklig,t både blå och vita formen , 1994 (ÖSp)
Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, spridd , 2018 (IPt)
Bastberget (12F 9a , [6695881, 1453162] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Norra Tansbodarna (13F 0b , [6700370, 1455090] ), fäbodvall, t.rikligt , 2007 (IPt)
Backbodarna (13F 0b , [6702553, 1456413] ), fäbodvall, flera lokaler , 2012 (IPt)
Ösjöbodarna (13F 1b , [6705069, 1457540] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), fuktig dikesren, mindre allmän, förvildad , 2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [6710150, 1452770] ), ängsmark, 100-tals , 2004 (IPt)
N om Nordanholen ,nära skogsbilväg (13F 2a , [6710990, 1451980] ), skogsmark, fåtal , 2004 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [67120, 14572] ), ängsmark, 3 ex.blåblommig , 2003 (IPt)
Rista (artp.), (13F 2b , [6712774, 1457565] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
Bodarna (13F 2c , [6710360, 1464260] ), vändplan skogsbilväg, några ex. , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713010, 1460580] ), ängsvägkant, några ex. , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), ängsmark, vägkanter, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
Bomsarvet (13F 3c , [6716098, 1460796] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Djurås (13F 3c , [6716460, 1462970] ), ängsmark mellan järnväg och landsväg, rikligt , 2007 (IPt)
N om Gallsjön (13F 3c , [6716650, 1461850] ), vägren, 1996 (JMa)
Gagnefs Gråda (artp.), (13F 4b , [6721040, 1458100] ), 1 , 1989 (Johan Niss)
Gagnefs Gråda (13F 4b , [67211, 14578] ), grunt vägdike i hög vegetation, trol. kvarstående, 5 ex , 1989 (JNi)
Moje (13F 4c , [6720070, 1460930] ), åkerkant, några ex. , 2003 (IPt)
Dicksveden-Mycelmyran (13F 4c , [6721070, 1462300] ), skogsbilväg,djup slänt med trädgårdsavfall, 10 tal ex. , 2003 (IPt)
Ö om Dicksveden vid Hinlindorna (13F 4c , [67215, 14640] ), ~refl~ ,skogsbilväg,diken,skogskanter, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Stora Helgås (13F 4d , [6723623, 1465926] ), fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Byngsbodarna (13F 5f , [6727, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Knippgården, 10 m söder om huset (13F 6e , [6734670, 1474860] ), solig näringsrik mark, 1996 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [67375, 14817] ), gammal tipplats, 1998 (JJa)
Bjursen, längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ), igenväxande gräsmark, gammal tipplats, enstaka , 1999 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [6735650, 1486270] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717548, 1440566] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), noterad , 2016 (Per Gustafsson)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722474, 1443245] ), noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Övre Ljusbodarna (13E 4i , [6722528, 1443296] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Ullvi v.älven (13F 6b , [67326, 14588] ), lundveg.intill båthus, 2 ex. , 1988 (TLj)
Ullvi-Hälla (13F 6b , [6733, 1459] ), vägkanter, fl. , 1987 (TLj)
Tibble bl.a.v.Alfvengården (13F 6b , [67343, 14576] ), vägrenar,tomtgränser,åkerkanter, fl. , 1987 (TLj)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Grytberg (13F 6c , [6734677, 1462986] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Väster om Sågen (13F 6e , [67335, 14703] ), ~refl~ ,fuktigt mossigt kalhygge, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Leksands kyrkogård (artp.), (13F 7b , [6735318, 1455013] ), gräsmark/äng, noterad , 2009 (Jan Andersson)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ), ängsmark, rikligt, vilblommig , 2013 (IPt)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742886, 1463329] ), vägkant mot skog, 2015 (IPt)
Norr Lindberg (13F 8c , [6743510, 1462430] ), vägslänt, enstaka , 2004 (IPt)
Östanhol,eft.byvägen (13F 9b , [6746, 1457] ), dikeskanter,ängskanter,rösen, fl. , 1987 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Kullsbjörken - Östanhol, väg W920 (artp.), (13F 9b , [6746545, 1458967] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Laknäs (13F 9b , [67473, 14558] ), nära sjöstrand, 1987 (JWm)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746241, 1460068] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

Tina (13F 9c , [6749, 1460] ), tättbygd by, flertal, även många vita exemplar , 2013 (GHa)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad plantor/tuvor , 2020 (Anders Helander)
Ärtled (13F 9e , [67487, 14746] ), fd fäbod, rikligt , 2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark i f.d. fäbod, nu fritidshus, enstaka , 2016 (GHa)
Tina (14F 0c , [67542, 14606] ), igenväxande åker, 10-20 ex. , 1986 (OAb)
Backa 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ), f.d.ängsmark mot beteshage i utkanten av 'hassellunden', 1 best. , 1988 (TLj & LBr)
Backa ,vid Stugusbäcken (14F 1c , [67571, 14632] ), gammal ängsmark ,med flera trädgårdsrymlingar, enstaka , 1985 (TLj)
Övre Gärdsjö,100 m Ö missionshuset (14F 1d , [67577, 14696] ), stenröse i åkerkant, enstaka , 1985 (TLj)
Enskvarn (14F 1d , [67585, 14670] ), vägren, ett tiotal , 2017 (GHa)
Blecket (14F 1e , [6756, 1471] ), vägkant,betesmark, t.riklig , 1985 (TLj)
Östbjörka, Gryssens utlopp (14F 2c , [67613, 14648] ), fuktig ängsmark, riklig , 1985 (TLj)
Östbjörka Kattbacksvägen (artp.), (14F 2c , [6762299, 1463216] ), jordhög, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bingsjö (14F 3i , [67666, 14913] ), beteshage, riklig , 1985 (TLj)
Dalstuga V byn (14F 4i , [6771, 1493] ), vägkanter, t.rikl. på 2 ställen , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Brödlösberget (artp.), (14F 3c , [6767043, 1464591] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Vid vägen längst Styggforsån. Väster om stora kraftledningen (14F 3c , [67671, 14644] ), liten kalkkulle, 10-tals , 2005 (GHa)
Boda kyrkby, väg 301 norr vägskälet till Lenåsen (14F 3d , [67663, 14682] ), vägren, enstaka , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Änderåsen, Lissgetbäcken (14F 3d , [67699, 14668] ), bäckravin, enstaka , 2007 (GHa)
Osmundsberget (14F 4d , [67705, 14673] ), naken kalkklippa, tiotals ,vitblommande , 1999 (GHa)
Osmundsberg , östligaste gården (14F 4d , [67705, 14682] ), utkanten av gårdsplan, tiotals , 2000 (GHa)
Sunnanåkern, Lä'ngs "väg 301" (14F 4d , [67718, 14662] ), ~refl~ ,diken, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Gulleråsen v. branddammen intill pumphuset (14F 4d , [67729, 14663] ), kulturmark sp., 1 best. , 1988 (TLj & LBr)
Gulleråsen, dammen vid Nygrens (14F 4d , [67729, 14663] ), kanten av branddamm, enstaka , 2018 (GHa)
1 km V Sanden (14F 4d , [6774400, 1465100] ), dike, enstaka , 2007 (GHa)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), vägren, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Bäckmyren (14F 5d , [6776210, 1465610] ), ödegård, flertal , både blå och vita exemplar , 2014 (GHa)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777230, 1465500] ), övergiven gårdsplats, ett antal vita exemplar , 2013 (GHa)
Dalbyn, straxt N vägen mot Sörboda (14F 5d , [6777290, 1465470] ), källarbacke, enstaka , 2011 (GHa)
Längs Strandbergsgatan i Dalbyn (14F 5d , [67775, 14658] ), vägren, ca ett tiotal (både vita och blå) , 2010 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14708] ), källarbacke, flera tiotal , 2019 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,stenröse, fåtal ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [6777970, 1470170] ), ängsmark, både blå o vita ,t.rikligt , 2008 (IPt)
Norrboda gammelstad (artp.), (14F 5e , [6777980, 1470120] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [6778420, 1470510] ), tipp, enstaka , 2017 (GHa)
Norrboda, Meditationsplatsen (14F 5e , [6778420, 1470520] ), tipp för gammalt hö, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Furudal vid Oreborg (14F 6c , [6783, 1464] ), igenväxt ängsmark, enstaka , 1986 (JEd)
Näset. Backåkersvägen (14F 7c , [67855, 14628] ), stenröse, enstaka , 2017 (GHa)
Dalfors (14F 7f , [67885, 14782] ), stenröse, enstaka , 2011 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
1 km Ö Stallmyrskojan (15F 4c , [68202, 14624] ), vägren, något tiotal , 2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ), vägkanter, fl. , 1988 (TLj & LBr)
ORSA

Trunna (14E 5h , [67778, 14367] ), vägkant intill tomtmark, enst! , 1987 (JEd)
Kyrkbyn (14E 5h , [6779, 1435] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Åberga Ö-ut (14E 6i , [67832, 14444] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Björken v. lv. (14E 7i , [67855, 14423] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Lindors fäbod (14E 8i , [67919, 14408] ), ängskant, ett litet bestånd , 1987 (LBr)
Äskåsen/Högståsen/Ässjeåsen (artp.), (14F 4b , [6773705, 1455370] ), f.d. fäbod. alla exemplaren var vita., 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rutberg (14F 4d , [6773620, 1465020] ), ängsmark, tiotals , 2016 (GHa)
Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Mellan-Selbäck (artp.), (14E 2f , [6764370, 1426467] ), 2015 (Elias Weibull, Elvira Weibull, Anki Weibull, Henrik Weibull)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, vit och blå , 2010 (SJo)
VÅMHUS

Indnäs fäbod (14E 6e , [6782646, 1421313] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Liden (13E 6c , [6734870, 1410790] ), ~refl~ ,fd fäbod med div ängsmark, 5 ex ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Villan O (artp.), (13E 7a , [6735824, 1403146] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Villan O (artp.), (13E 7a , [6735824, 1403146] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Landbobyn fl.i byn (13E 7b , [6739, 1409] ), åkrar,vägrenar,dungar,etc., rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Gåsmyr (14D 5j , [67757, 13990] ), myrodling, 10 ex , 1985 (LBr)
Rämma, vid soptunnorna (artp.), (14D 8j , [6790555, 1399852] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Åsens by (14D 9i , [6796810, 1393470] ), gräsmark i anslutning till igenväxt tomtmark, 2010 (DABS)
Vålberg (artp.), (14E 7a , [6787921, 1400547] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tre björnar (artp.), (14E 8b , [6790414, 1405728] ), fuktig gräsmark näringsrik fuktig mark mot bäck, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älghöjdens sydsluttning (artp.), (12E 2f , [6660866, 1427467] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen (artp.), (12E 3d , [6669656, 1419386] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k:a SO om (artp.), (12E 3e , [6669530, 1423510] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674492, 1424301] ), gårdsplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Lallermorberget (artp.), (12E 4f , [6671078, 1429487] ), röse, nu hygge, 2013 (Janolof Hermansson)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696736, 1438155] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697367, 1441638] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699330, 1448000] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6713010, 1449058] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), tomtmark/ ängsmark, 2010 (IPt)
JÄRNA

50 m in på vägen till kraftstation från länsvägen (13E 0c , [6703062, 1413586] ), ~refl~ ,vägkant, ca 50 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Bäcks odling (artp.), (13E 2b , [6710052, 1409198] ), fd ängsmark, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Folkets Husvägen (13E 2c , [6711060, 1412650] ), ~refl~ ,vägkant, 2009 (HLe)
Panntjärnen S delen (13E 2c , [6711450, 1412100] ), fd äng, 2003 (HLe)
Ilbäcken , mot Skamhed (13E 2d , [6713800, 1416790] ), gammal ängsmark, t.rikligt , 2006 (IPt)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Lilla Bantjärn (artp.), (13E 3e , [6716080, 1421472] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Äppelbo (13E 1a , ), finns i hela socknen, dikesrenar, skräpmarker, 1995 (IJo)
Ovanheden (13E 1a , [67089, 14013] ), finns här o där runt fastigheten, 1997 (IJo)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, några enstaka kvarstående , 2005 (BGM)
Grimsåker (13D 5h , [67287, 13868] ), igenväxande lindor vid ödegård, rikligt , 2010 (MNo)
Tällbyn, vid Lögviken (13D 5h , [67296, 13864] ), gammal slåtteräng, fåtal ex. , 1989 (AOl)
Malung Liden (13D 6g , [67303, 13843] ), gamla slåtterlindor, rikligt på 200 - 300 kvm, mest vitblommiga , 2018 (AOl)
Södra Mon (13D 6g , [67325, 13848] ), dikeskan, 50 ex , 1998 (MNo)
LIMA

Gräsbrickans fäbod (13D 9a , [67491, 13504] ), ängsmark nära gårdarna, ett mindre bestånd , 1987 (LBr)
Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Västra Lillmon (14D 0d , [6751950, 1369650] ), kraftledningsgata , tidigare slåtteräng, 23 ex , 1993 (KPe)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
TRANSTRAND

Västan (15D 4a , [6822540, 1354450] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, riklig, både vit och blå , 2015 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lissåvalen (15C 6j , [6832268, 1349148] ), fäbodvall, 2011 (IPt & RCa)
Mörkret (artp.), (15C 8h , [6841298, 1338559] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Grustag, Bålmyran (artp.), (15D 8a , [6843115, 1352722] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846487, 1358131] ), vägkant, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Dyvelblästan, vändplats vid vägen i NV (artp.), (16D 0d , [6852329, 1366363] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
IDRE

Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Sunnanåt (16C 2h , [6863, 1337] ), övergivet bete, sparsamt , 1990 (CAl)
Lomviken (16C 3b , [68654, 13098] ), i äldre vall, 1986 (DABS)
Idrefjäll byn (artp.), (16C 3i , [6867085, 1343915] ), 1 , 2016 (Matthis Kaby)
Stenåsen (16C 6i , [6883180, 1344770] ), fäbodvall och sjöstrand, spridd inom stort område uppe vid stugorna , 2018 (LBr)
Västersätern (16C 7d , [6888390, 1316950] ), vägkanter och gräsmarker vid hus, sparsamt , 2015 (LBr)
Lövåsen (16C 7e , [68865, 13215] ), grusig gräsmatta -spridd från odlade ex. i närheten, enstaka ungplantor , 1990 (DABS)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ), gammal åkermark mln vägen o ån, sparsam , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora