Polygonum aviculare ssp. microspermum    Bägartrampört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

BODA

Kärvsåsen, vid kiosken (14F 4d , [67707, 14670] ), stig, enstaka , 2001 (GHa)
N delen av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ), vägkant, enst. , 1999 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, frekvens m.allm. , 2001 (GHa)
Flats uppställningsplats/väg 301 i Sunnanåkern (14F 4d , [67718, 14662] ), grusplan, enst. , 1998 (GHa)

Dalarnes Flora