Polygonum aviculare ssp.neglectum    Smal trampört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerdalarna

MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
LIMA

Torgås (artp.), (14D 2d , [6764166, 1366716] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)

Dalarnes Flora