Polygala amarella    Rosettjungfrulin


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Skommarkällan, väg W717 (artp.), (12G 6g , [6684960, 1534639] ), vägkant, rikligt , 2020 (Astrid Fridell, Otto Minas)
HUSBY

Övre Stigsbo nära kalkbrottet (13G 0f , [67045, 15262] ), igenväxande kalkpåv.ängsmark, några m2 , 1989 (JEd & CHe & BPe)
SILVBERG

Nyhyttan (artp.), (12F 7h , [6688878, 1486847] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Kvarntäkt v. Hyttjärnens NO-sida (13F 6j , [67343, 14970] ), örtrik fuktäng resp. torrbacke i beteshage, 1988 (JEd)
Sveden (=Boränget) mot NV 100 m S gruvhålen (13G 7a , [67358, 15035] ), kalkrik sandig grusväg/plan (trol.f.d. virkesavlägg), t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vintjärn (13G 9c , [6746000, 1513580] ), torrängar i byn, spridd , 2001 (TLj)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Snösjön Ö änden (12F 1d , [66595, 14685] ), strandkant, gräsmark med gles blandskog på kalkberggrund, några ex. , 1988 (HWk)
GRANGÄRDE

Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692040, 1457940] ), 1984 (Janolof Hermansson,Lars-Thure Nordin)
Lindbastmora rikkärr 6 (artp.), (12F 8b , [6692045, 1457884] ), rikkärr öppet rikkärr., 15 , 2018 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 5 (artp.), (12F 8b , [6692052, 1457873] ), rikkärr, 20 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 4 (artp.), (12F 8b , [6692086, 1457983] ), rikkärr, 50 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Lindbastmora rikkärr 4 (artp.), (12F 8b , [6692086, 1457983] ), rikkärr öppet rikkärr., 19 , 2018 (Anders Janols)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, sparsam , 2011 (LBr)
Lindbastmora rikkärr 3 (artp.), (12F 8b , [6692107, 1458009] ), rikkärr, 10 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

N om Övre Tjärna,f.d.stickspåret 200 m fr. jvg (13F 4b , [67226, 14599] ), torrängsveg., 50 tuvor , 1986 (JEd & LBr)
Öster om Lässen (artp.), (13F 4b , [6722750, 1459946] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
NO om Gräv , nära grustag (13F 4b , [6723210, 1459820] ), vägkant, några ex , 2004 (IPt)
Gräv grustag, SO delen vid vägkorsning (artp.), (13F 4b , [6723230, 1459770] ), sandtag, väg, 2010 (Tomas Ljung)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [67338, 14744] ), ~refl~ ,halvtorrt dike vid äng som slås sent, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa nedom Prosgårdarna (13F 6e , [67341, 14746] ), grusplan o vägdike, 1989 (JEd)
Prosgårdarna, Gopa (artp.), (13F 6e , [6734246, 1474098] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
300 m väster om anslagstavlan i Prosgårdarna (13F 6e , [67343, 14742] ), dike som slås en gång om året, darrgräs och foderlosta, 30 ex , 1996 (MBe)
Bultbo längs väg 515 (13F 7f , [6738310, 1478360] ), kalkäng i bergskärning, 2001 (TLj)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Holen 400 m NO kyrkan (13F 7g , [67359, 14809] ), kalkängsveg.i vägkanter, rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Liden (artp.), (13F 8f , [6740848, 1479852] ), noterad flera ställen i dikeskanten , 2020 (Mattias Ahlstedt)
Väg mellan Djäkenstugan och Liden (13F 8f , [6740850, 1479830] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
Koltjärnsvägen (13F 8f , [6742530, 1479660] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6746968, 1483784] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Skvissberget,eft.vägen Liss-Skvissmyren (10 28-11 29) (13F 7c , [67360, 14628] ), översilade vägrenar, enst , 1987 (TLj)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, riklig , 2007 (LBr)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Böle - Fallsbjörken. (artp.), (13F 7c , [6739294, 1464390] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
Böle-Fallsbjörken (artp.), (13F 7c , [6739300, 1464450] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Plintsberg (13F 8b , [6744480, 1456970] ), ängsmark, 2014 (IPt)
M. Berga - Risholen (13F 8c , [67430, 14644] ), vägkant, rikl. , 1989 (MKp)
Ö om Lindberg, väg W933 (artp.), (13F 8c , [6743235, 1464143] ), vägkant, allmän , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744860, 1462790] ), ängamark, 2008 (IPt)
Tällberg (13F 9b , [67457, 14556] ), "sesleriaäng" mitt i byn, enst , 1987 (TLj)
Tällberg strandbad (artp.), (13F 9b , [6745751, 1455016] ), noterad , 2019 (Per Ahlgren)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14575] ), slåtteräng, enst , 1987 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14559] ), utmed dike, a. , 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2014 (Anders Helander)
Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Kalkbruksjärnvägen vid Genvägen (14F 0c , [67534, 14638] ), banvall, flertal , 2013 (GHa)
Råberget Norra vändplanen (artp.), (14F 0d , [6753493, 1469622] ), vändplan, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Rättvik, Deponi vid SMA mineral (artp.), (14F 0d , [6754599, 1465212] ), 2014 (Henrik Weibull)
Stigen mot Gumsv˘d (14F 0e , [67507, 14713] ), vägren, flertal , 2016 (GHa)
Vikarbyn, kalkbackarna (14F 1b , [67555, 14575] ), kalktorrängar, rikl. , 1987 (TLj)
Kullbergs kalkbrott,intill kanten av brottet i Ö (14F 1c , [67572, 14619] ), längre tillbaka avschaktade kalkhällar,idag m.torr kalkstäppflora +-ängshavreäng!, enst. , 1988 (TLj & LBr)
1km NV Backa (14F 1c , [67578, 14624] ), fuktig vägkant och dike, rikligt , 2011 (MNo)
Amtjärn parkering (artp.), (14F 1c , [6758154, 1460854] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 1d ), odlingslandskapets alla backar,rösen,beteshagar o även vissa fuktängar, frekvens:allmän > 10 lok , 1986 (TLj)
SO "Mössin" (14F 1d , [67570, 14686] ), kanten av odlingsväg, ymnigt , 2010 (GHa)
Ingels, Väg 301 vid 80-skylten (14F 1d , [67585, 14689] ), vägren, enstaka , 2010 (GHa)
Stormyren, väg W960 (artp.), (14F 2c , [6760000, 1464148] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Östbjörka vid kalkbrottet (14F 2c , [6762500, 1463800] ), fuktig kalkmark intill brottet, spridd , 2015 (LBr)
800 m SSV Karl-Tövåsänget vid vägskäl (14F 2c , [6763610, 1460630] ), skogsbilväg, sparsamt , 2007 (IPt)
Born (14F 2e , [6760130, 1470710] ), gammal körväg, enstaka , 2008 (IPt)
Västra Born (14F 2e , [67604, 14701] ), ängsbackar,odlingsrösen, riklig ,frekvens allm. , 1986 (TLj)
Skålbergsmyren, väg W889 (artp.), (14F 3f , [6767738, 1477391] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Brandstjärnen (14F 4e , [6774080, 1472130] ), vägren på väg som korsar bred kraftledningsgata, rikligt , 2012 (GHa)
100 m S Öradtjärn (14F 5f , [6775460, 1476310] ), ~refl~ ,mötesplats/parkeringsficka på skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
BODA

300 m NO Värmdalen (14F 2d , [67605, 14691] ), moränsluttning mot periodvis vattenfylld åsgrop, enstaka , 2008 (GHa)
Väg 301/Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ), vägren, rikligt , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763129, 1468140] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [67632, 14681] ), brottetes botten på kalklera, riklig , 1986 (TLj)
Solbega kalkbrott NV brottet (artp.), (14F 2d , [6763245, 1468000] ), kalkblekefält, 2014 (Per Johansson)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763246, 1468120] ), noterad , 2019 (Pär Dahlström)
Jutjärnsvägen/vägen mot Born (14F 2e , [6761300, 1470040] ), torr ängsmark, rikligt , 2011 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762120, 1470324] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762208, 1470324] ), noterad , 2016 (Uno Pettersson)
NO Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67632, 14703] ), f.d. ängsmark, nu gles tallskog, ymnigt , 2011 (GHa)
Styggforsån (14F 3c , [67671, 14644] ), vägren vid liten kalkhol, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Bodmyren (14F 3c , [67673, 14645] ), ~refl~ ,kraftgata, relativt rikligt ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Lissgårdsåsen (14F 3c , [67685, 14643] ), vändplan, flertal , 2019 (GHa)
Kyrkbyn (14F 3d , [6766, 1467] ), diken o ängsmark, t.allmän , 1986 (TLj)
Hansollesgården 1 km Ö Boda kyrka (14F 3d , [67663, 14689] ), fuktig kalkslåtteräng, 1989 (TLj & LBr)
Brödlösberget (14F 3d , [6767060, 1465020] ), rik vägkant och vägdike, spridd , 2007 (LBr)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Boda Gammlegård (artp.), (14F 3d , [6767332, 1467878] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Änderåsen, gamla tippen (14F 3d , [67675, 14660] ), grässvål/grusplan, spridd , 2007 (GHa)
Silverberg (14F 3d , [67677, 14680] ), slåtteräng i torrt parti, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Flyten (14F 3e , [67653, 14723] ), ~refl~ ,vägren, rikligt , 2010 (GHa)
Lönnmarken (14F 3e , [67656, 14701] ), ängsmark, tämligen rikligt , 2012 (GHa)
500 m v Långmyrloken (14F 3e , [67671, 14706] ), vägren, väl spridd , 2010 (GHa)
500 m SSÖ Grönockran (14F 3e , [67681, 14706] ), ~refl~ ,vägren, ganska rikligt ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Hållberget, väg W889 (artp.), (14F 3g , [6767864, 1484298] ), vägkant, noterad enstaka , 2020 (Therese Kalling, Emma Karlsson)
Hållberget (14F 3h , [67688, 14855] ), gårdsplats, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
Rödholsmyren (14F 4c , [67715, 14629] ), vändplan, mycket rikligt , 2010 (GHa)
1 km S Hålgarstjärn (14F 4c , [67718, 14640] ), gräsbevuxen vändplan, enst. , 1998 (GHa)
Vägen mot Snusbacken (14F 4c , [67726, 14632] ), vägrenar, under kraftig spridning (kalkmakadam) , 2009 (GHa)
500 m SV Hålgarstjärn. v.vägen (14F 4c , [67726, 14639] ), grässvål i f.d.avlägg, tiotals , 1997 (GHa)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4c , [67731, 14648] ), 1989 (Bengt Oldhammer)
Histmyrdiken (14F 4c , [6773250, 1463820] ), kalkhäll i kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Jälltjärberget (14F 4c , [67733, 14637] ), körväg i bred kraftgata, enstaka , 2009 (GHa)
Osmundsberg (artp.), (14F 4d , [6770386, 1467668] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Osmundsberget (14F 4d , [67704, 14677] ), ruderatmark, kalkupplag, mycket rikligt , 2007 (GHa)
Osmundsberg n.brottet (14F 4d , [67706, 14676] ), kalk-sligöknen, enst. , 1988 (TLj & LBr)
500 m V Stängsdiken (14F 4d , [67718, 14653] ), grässvål, rikl. , 1997 (GHa)
Gulleråsen vid Bysjöån nedom "Lissberget" (14F 4d , [67720, 14668] ), öppet översilat extremrikkärr, 1989 (JEd & LBr)
Mellan skogsbilvägen och Andmyren (14F 4d , [67730, 14686] ), grässvål i kanten av gammal väg, rikl. , 2000 (GHa)
Jälltjärnen (14F 4d , [67731, 14651] ), periodvis översilad grässvål i f.d. avlägg, fåtal , 2008 (GHa)
Storsveden, 230 m OSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4d , [6773280, 1465131] ), örtrik vägkant, kalkpåverkad, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Ockerån (14F 4d , [67734, 14699] ), grässvål i vägkant, tiotals , 1990 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ), ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog, kanten av mötesplats , 2017 (GHa)
Fjäcka (artp.), (14F 5c , [67784, 14634] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Travargtatans förlängning (14F 5c , [6778900, 1464120] ), körväg i gles barrskog, flertal , 2014 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, enstaka , 2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ), vägren/dike, spridd längs vägen, fläckvis rätt rikligt , 2010 (GHa)
Dalbyn mot SO (14F 5d , [67771, 14658] ), fuktig beteshage, 1989 (TLj & LBr)
Orskavsberget (14F 5d , [6778170, 1468410] ), sandtag, rikligt , 2014 (GHa)
Norrboda badplats (14F 5d , [67783, 14688] ), sandig slänt, flertal , 2014 (GHa)
Wallins äng (14F 5d , [67799, 14650] ), gårdsplats, rikligt , 2015 (GHa)
SV Humotjärnsmyren (14F 6c , [67848, 14644] ), vägren, fåtal , 2010 (GHa)
Näset (14F 7c , [67855, 14635] ), vägren, spridd längs 100-tals meter. Fläckvis rätt rikligt , 2010 (GHa)
3 km Ö Furudals bruk (14F 7d , [67857, 14672] ), vägren, flertal , 2015 (GHa)
Tranusjön (artp.), (14F 7d , [6787043, 1465129] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Tranusjön (14F 7d , [6787060, 1465300] ), vägren, flertal , 2019 (GHa)
Hermansborgsvägen norr om Torraksmyren (14F 7d , [67884, 14658] ), vägren, väl spridd , 2018 (GHa)
Rövarladan (14F 7d , [67884, 14691] ), avlägg, flertal , 2013 (GHa)
Gamla vägen, N Dupptjärn (14F 7e , [67858, 14713] ), vägren, väl spridd , 2010 (GHa)
Källan (14F 7e , [67859, 14724] ), vägren, ymnigt , 2011 (GHa)
Djuptjärnarna (14F 8c , [67920, 14645] ), vägrenar, tämligen rikligt , 2009 (GHa)
2 km S Blidberget (14F 8d , [67920, 14682] ), kojplats, tiotals , 2013 (GHa)
Björnberget (14F 8d , [67926, 14696] ), vändplan, flera tiotal , 2013 (GHa)
ORSA

Söder Torrvål (artp.), (14E 4h , [6773755, 1437241] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Söder Sundbäck (artp.), (14E 4h , [6773775, 1437239] ), i dikena båda sidorna, 50 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed v.vägen (14E 4h , [67738, 14352] ), kalkfuktängsveg. i vägdiken, majviva etc., 1987 (JEd)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6773841, 1435230] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Vångsgärde fl! (åtm 4 lok.) (14E 4h , [6774, 1435] ), kalkfuktängsrester o torra vägkanter, Frekvens se rapportblad , 1987 (JEd)
Vångsgärde fl! (åtm 4 lok.) (14E 4h , [6774, 1436] ), kalkfuktängsrester o torra vägkanter, Frekvens se rapportblad , 1987 (JEd)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774123, 1435927] ), 18 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774692, 1435570] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindängsvägen (artp.), (14E 5h , [6775802, 1436710] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshagavägen (artp.), (14E 5h , [6775809, 1436702] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Öster Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775831, 1436635] ), 4 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Höglunda o Lindänget ,fl! (14E 5h , [6776, 1436] ), kalkfuktängsveg. resp.jv.slänter ,o ängdrest.(se vildlin etc.), lok.rikl! , 1987 (JEd)
Brunängs i Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6776164, 1437441] ), 1999 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776208, 1436700] ), 3 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (14E 5h , [67767, 14368] ), hävdad slåtteräng, massvis , 1986 (BOr)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776704, 1436737] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Höglunda o Lindänget ,fl! (14E 5h , [6777, 1436] ), kalkfuktängsveg. resp.jv.slänter ,o ängdrest.(se vildlin etc.), lok.rikl! , 1987 (JEd)
OK i Orsa (14E 5h , [6777, 1436] ), blottad jord, tjogtals med rosetter , 1986 (BOr)
Höglunda o Lindänget ,fl! (14E 5h , [6777, 1437] ), kalkfuktängsveg. resp.jv.slänter ,o ängdrest.(se vildlin etc.), lok.rikl! , 1987 (JEd)
SO om Torsängsmyren i vägkant (14E 5h , [67770, 14396] ), kalktorrängsveg. m.Gent.ama.,Poa alp., rikl. , 1988 (JEd)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Gunnel WalldenLennart WalldÚn)
Enån norr Slättberg (artp.), (14E 5h , [6777220, 1439307] ), 500 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), vid vägkant på ok-området, 1986 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad rikligt längs beteshagen västra kant , 2020 (Bengt Oldhammer)
Söder Enån E45 mot gamla OK (artp.), (14E 5h , [6777420, 1436655] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora, fl! (14E 6h , [6780, 1438] ), kalkfuktängsveg m. majviva,brudsporre,darrgräs etc., 1986 (JEd)
V Stackmora, fl! (14E 6h , [67804, 14385] ), kalkfuktängsveg m. majviva,brudsporre,darrgräs etc., 1986 (JEd)
V Stackmora, fl! (14E 6h , [67807, 14389] ), kalkfuktängsveg m. majviva,brudsporre,darrgräs etc., 1986 (JEd)
Heden mot NO (14E 6h , [67831, 14393] ), sandig kalkrik vägkant m.ängsgent.rödkämpar.låsbräken, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Mickelvål mot NV , fl" (14E 6i , [67822, 14417] ), kalkpåv.torra sandvägkanter, m.ängsgent.sandviol,vildlin, enst! , 1987 (JEd)
Åberga mot Ö (14E 6i , [67831, 14440] ), kalkäng - vägkant, 1988 (JEd)
Kallholen mot S, fl! (14E 6i , [67832, 14408] ), igenväx.kalkfuktäng resp vägkant,m.majviva,backruta etc., 1986 (JEd)
Kallholen mot S, fl! (14E 6i , [67835, 14411] ), igenväx.kalkfuktäng resp vägkant,m.majviva,backruta etc., 1986 (JEd)
SV om Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ), vägkant, 1987 (JEd)
Kallholen mot NO (14E 6i , [67844, 14413] ), grusvägkant m. majvivao vildlin, 1987 (JEd)
Kallmora, fl! (14E 6i , [67845, 14442] ), kalkgrusplan, 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängskant, 1990 (JEd & LBr)
Nederberga S-ut n.lv. (14E 6i , [67847, 14414] ), vägkant mot slåtteräng, enst. , 1988 (JEd)
S om Björken (14E 6i , [67848, 14425] ), kalkgrusväg m.ängsgent.o fågelstarr, 1985 (JEd)
Kallmora, fl! (14E 6i , [67848, 14436] ), kalkängsrest i vägkant, 1987 (JEd)
S om Skattungbyn strax NV Torgeltjärn (14E 6j , [67829, 14473] ), vägdike m,majviva o ängsgentiana, 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Kallmora Gruvbackar, fl (14E 7i , [6785, 1443] ), kalkrika sandvägkanter, m,låsbräken,ängsgentiana, 1987 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Ljothed mod SV i vägkanter ,fl. (14E 7i , [6789, 1443] ), kalkpåv.vägkanter m.ängsgentiana, rikl. , 1988 (JEd)
Ljothed strax S-ut (14E 7i , [67896, 14443] ), skogstraktorväg, rikl. , 1989 (JEd & LBr)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785084, 1445119] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn V-ut fl" (14E 7j , [67861, 14459] ), kalkpåv.vägkanter, 1985 (JEd)
Skattungbyn V-ut v'Japanvägen' (14E 7j , [67862, 14464] ), kalkpåv.vägkanter, 1985 (JEd)
Skattungbyn mot NV v'Japanvägen' (14E 7j , [67863, 14472] ), vägkant, enst! , 1987 (JEd)
Untorpsvägen (artp.), (14E 8h , [6790791, 1437470] ), 200 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Hedkvistkojan (14F 5a , [67787, 14535] ), dike, enstaka , 2012 (GHa)
Vargmyrbäcken (14F 5b , [67795, 14595] ), dike, flertal , 2011 (GHa)
Leskusänget Ö-ut (14F 6a , [67849, 14513] ), grusvägkant, 1990 (JEd & LBr)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ), vägkant, 1989 (JEd & LBr)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
SOLLERÖ

Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, 2017 (IPt & SNy)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757027, 1433800] ), några ex längs invallningsvägen, 2012 (Bengt Oldhammer)
Norrviken skådarkullen (artp.), (14E 1g , [6757032, 1433860] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
MORA

Nusnäs (artp.), (14E 2h , [67613, 14368] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), en tuva , 1988 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Osanden (14D 7c , [6788487, 1362294] ), vid foten av diabaspåverkad brant nära vägen, c:a 40 , 2010 (MNo)
Osanden (artp.), (14D 7c , [6788510, 1362290] ), bergsbrant, vattenöversilad, vid väg, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)

Dalarnes Flora