Poa remota    Storgröe


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Åvsta äng S om Krylbo, ca 1935 (LOH.1938b) * nära skogsbilvägen (12G 3e , [66659, 15234] ), örtrik granskog intill bäck med strut-bräken, ett 25-tal vippor , 1990 (LBr)
Utsundsbodarna (12G 3f , [66667, 15286] ), i källdråg i lövskog, någon m2 , 1992 (DABS)
HEDEMORA

Hovran ( , ), flera nya förekomster , 1994 (HPe)
Grådöravinen (artp.), (12G 5c , [6679920, 1513951] ), ravin /, 2003 ((sks), Kjell Haglund)
Mellan Rensbo och Jönvik (12G 6d , [66818, 15155] ), gran och gråalbevuxen bäckravin i mjäla med källflöden, mycket riklig , 1989 (LBr & JEd)
Norrhyttan, 1935 (Dn) * Norrhyttedalen ,(3421-22)* (12G 7a , [66884, 15021] ), ravin med tät lövskog och riklig underveg, tre näraliggande bestånd om resp. 13 ex, 2 m2 och 4 m2 1989- , 1992 (HPe)
Norhyttedalarna (artp.), (12G 7a , [6688941, 1502056] ), ravin /, 1997 ((sks), Thomas Husing)
Karlsbodalarna (12G 8a , [66909, 15040] ), i körskador nere i ravinen, riklig , 1994 (RLu)
Könighyttan, ca 1910-t (Sam) = Karlsbodalarna (12G 8a , [66910, 15040] ), ravin med tät lövskog, 10 m2 , 1989 (HPe o a)
STORA SKEDVI

Prästbäcken nedom landsvägen (12F 9j , [66982, 14992] ), sumplövskog i bäckravin, ett 10-tal tuvor , 1990 (LBr & JEd)
Bispbergshyttan, ca 1910-t (Sam) * vid Kolarbobäcken (12G 9a , [66955, 15003] ), lundartad bäckravin, sparsam på 100 m2 , 1989 (LBr,JEd,SJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
SÄTER

Norrhytteravinen, på Sätersidan ( , ), 1994 (HPe)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692404, 1497988] ), noterad , 2016 (Jesper Hansson)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497927] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692508, 1497863] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
Säterdalen ,vanlig i hela ravinkomplexet (DBS), (12F 8j , [66929, 14977] ), företrädesvis på ravinbottnarna, mycket riklig förekomst , 1987 (SNy)
Säters dal och dess sidogrenar vid Stubbersbo, Tingsvallen och Ängarna, ca 1900-t (SAM.1910) (12F 8j , [6693, 1497] ), vanlig i hela ravinkomplexet, ofta tillsammans med sötgräs, mycket riklig , 1988 (SNy)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6693271, 1497497] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
Säterdalen (12F 8j , [6693700, 1497150] ), 1987 (SNy)
Säterdalen (12F 8j , [66943, 14964] ), 1987 (SNy)
100m nedströms åbron ,på Ljusteråns Ö-sida (12F 8j , [66945, 14957] ), strandsnår, 1991 (JEd)
Säterdalen (12F 8j , [66948, 14954] ), 1987 (SNy)
800m nedströms åbron ,på Ljusteråns V-sida (12F 8j , [66949, 14952] ), strandsnår, t.rikligt , 1991 (JEd)
Tingsvallen .ravinern (DBS), (12F 9j , [66951, 14953] ), fuktig dalgång, >10 ex , 1989 (SJa)
GUSTAFS

Ravinkomplexet längs Ljusterå, (12F 9i , [6695, 1494] ), vanlig , 1988 (SNy)
Ljusterån 200 m S Ljusterbro på Ö-sidan (12F 9i , [66956, 14949] ), strandsnår, t.riklig , 1991 (JEd)
Säterdalen (artp.), (12F 9i , [6695896, 1494877] ), ravin /, 1997 ((sks), Kjell Haglund)
STORA TUNA

Högbergsåravinen, ”Hammerdalen” (12F 9d , [66973, 14680] ), frisk översilad ravinbotten som nyligen kal-huggits, med bl a sötgräs, ca 10 tuvor , 1987 (LNo)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
N om Gammelgården (13F 1f , [67089, 14799] ), älvravin, c:a 100 ex. , 1986 (SNy)
500 m S Yttre Gerbergärdet (13F 2f , [67127, 14795] ), örtrik betad bäckravin med hägg och gråal, ca 50 ex , 1989 (SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Rättviksheden 1 km NO Hedslund (4938-4738), (14F 0c , [67548, 14638] ), strutbräkenravin, tämligen rikligt , 1986 (TLj)
Vädertuppsberget (DBS), (14F 0i , [67512, 14901] ), bäckravin, enstaka , 1985 (TLj)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751240, 1490199] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vädertuppsberget 1918 (At) = "Klacksveddalen" (14F 0i , [67514, 14901] ), vid bäck på hygge, med bl a sötgräs, några ex 1984 (TRy) * enstaka 1985 (TLj) * ännu , 1989 (TRy)
Skallberget (artp.), (14F 0i , [6751439, 1490183] ), sidkärr till liten bäck, 2 plantor/tuvor , 2019 (Ulf Gärdenfors)
BODA

400 m V Bysjöns sydspets (14F 4d , [67702, 14659] ), ~refl~ ,översilad sumpskog, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Långboheden (14F 6g , [67834, 14821] ), bäckupprinnelse vid kallkälla på kalhygge, 1986 (RLu)
ORSA

Korpmäcks nordsluttning (15E 3h , [68172, 14379] ), örtrikt bäckdråg, rikligt , 1991 (LBr)
VÅMHUS

Gruvdalen (artp.), (14E 8e , [6793314, 1423744] ), kanjondal, kursudal / liten sprickdal i fasta berget, 1993 ((sks), Lars Ambrosiusson)
Gruvdalen vid S Blecksberget (14E 8e , [67935, 14238] ), bäckravin med granskog, (GRAN.1984) * ca 10 ex , 1988 (CAp o a)
VENJAN

Ängsgrav (artp.), (14D 3i , [67698, 13913] ), mest på hygge, men även i skog, 100-tals ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
Ängsgrav V Klitten, 1960-t (G.En) *(14D3i4913-4i0114), (14D 3i , [67699, 13913] ), hygge samt sumpig skog längs bäck-ravin, 100-tals ex , 1989 (BOr)
Ängsgrav V Klitten, 1960-t (G.En) *(14D3i4913-4i0114), (14D 4i , [67701, 13914] ), hygge samt sumpig skog längs bäck-ravin, 100-tals ex , 1989 (BOr)
Hartjärnsberget nedanför östbranten (14D 4i , [67713, 13916] ), litet källsprång, några tuvor , 2004 (LBr)
ÄLVDALEN

Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), källdråg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Västerdalarna

MALUNG

Uvlidsmorarna nära Uvån, strax S bron över ån (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, få ex , 1987 (PEr)
Uvlidmorarna (13D 1h , [67086, 13855] ), fuktig skog, ca 50 , 2004 (BGM)
Uvlidmorarna sydväst Baggön (artp.), (13D 1h , [6708620, 1385465] ), 2013 (Lars Efraimsson)
Västra berget. Längs den bäck som löper parallellt med skogsbilvägen. (obsd.), (13D 5j , [6725199, 1397199] ), 1987 (LBr)
Klacken (13D 5j , [67252, 13972] ), gransumpskog med översilande bäck, 20 ex 1983 (PEr: SVENS.1984) - , 1987 (LBr)
Västra Berget (obsd.), (13D 5j , [6725241, 1397067] ), ett 10-tal vippor , 1987 (Bratt, Lennart)
TRANSTRAND

750 m SV Sälens fjällkyrka i N-sluttningen av Storfjället (14D 6b , [6784, 1355] ), vid källbäck, 880 ex i blom , 1997 (RLu)
Öjskogsfjällets östsluttning. (14D 9a , [67952, 13547] ), källdråg i högörtgranskog, tre närbelägna lokaler., sparsamt , 1989 (LBr)
Öjskogsfjället (14D 9a , [67964, 13545] ), skog myrmosaik i nederdelen av bördig fjällsluttning., måttligt , 1996 (Lindenbaum Ulf)
Öjskogsfjället, de mellersta delarna av sluttningen (14D 9a , [67968, 13535] ), källsprång i högörtgranskog, 3 fläckar , 1989 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåsen vid Vrang-Olabäcken (15C 3j , [68155, 13462] ), örtrik bäckkant, riklig , 1991 (LBr)
Lövåssätern (15C 3j , [6819310, 1345700] ), källdråg i fuktig granskog, några ex , 2019 (LBr)
Gördalen i Brattfjällets västsluttning. (15C 6f , [68340, 13251] ), bäckravin med gammal granskog., sparsam , 1990 (LBr)
Klorhöns östsluttning (15C 6i , [68340, 13422] ), bäckdråg med högörtgranskog, sparsamt , 1991 (LBr)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Kloråns övre del (15C 7h , [68356, 13396] ), på block i och vid ån, några tuvor , 1991 (DABS)
Björbäcken innan branten (15C 7h , [6838920, 1336060] ), frodig sumpskog och skogsbäck, sparsam, 2 ex , 1996 (LBr)
500 m S Björbäcksstugan (15C 7h , [68391, 13371] ), örtrik bäckdäld, riklig och spridd , 1991 (LBr)
Skålbäcken S Stormorvallen (15C 7h , [6839140, 1338220] ), källbäck i granskog, 1 steril tuva samt rikligt nära denna , 1996 (LBr)
Klorån (15C 7i , [68354, 13421] ), på grusbank i ån, sparsamt , 1991 (LBr)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.), (15C 7i , [6835842, 1340118] ), ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Fulufjäll vid Storkällan, ca 1910-t (Sam) * (15C 8g , [68420, 13324] ), bäckravin med stormhatt, sparsam , 1991 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Ravin strax N St. Njupån (15C 8h , [68401, 13356] ), källdråg intill bäck m bl a lundstjärnblomma, spars , 1996 (LBr)
V Njupsjön, ca 1919 (Bgs) * Björbäcken ovan Stora Njupsjön (15C 8h , [68406, 13379] ), frodig bäckravin, 10 ex , 1991 (DABS)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.), (15C 8h , [6840602, 1337985] ), högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog, 10 plantor , 1991 (MBm & JEd & LBr)
Stormyrvallen (artp.), (15C 8j , [6843798, 1349309] ), 2012 (Ulf Lindenbaum)
Krypan 1 km NV Rörmyran (15D 8d , [68418, 13662] ), bäckkant i granskog, 10-tal strån , 1992 (LBr)
2 km S Kryptjärns fäbodar (15D 8d , [68418, 13663] ), rikt bäckdråg, ett par små bestånd , 1992 (LBr o a)
1 km SV Nysätervallen (16D 2d , [6862, 1365] ), källsprång och bäckkanter, flera små bestånd , 1992 (LBr)
Bäck O om Dammbäcken (16D 2d , [6862, 1366] ), granmor längs bäck, ett par ex , 1992 (LBr)
Oxvålen (artp.), (16D 3b , [6868, 1359] ), 2 ställen intill varandra upp mot fjällbjörkskogen vid ängen, 1991 (Bengt Oldhammer)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ), källa i barrskogsgränsen, enstaka, ca 5 strån , 1992 (DABS)
Oxvålens västsluttning (16D 3b , [68699, 13595] ), fuktig örtrik granurskog, ca 20 ex på fyra platser , 1989 (BOr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ), 1996 (DABS)
Atlasruta (15C 9b , [6848760, 1308130] ), 1996 (DABS)
Nedre Byggningen, ca 1910-t (Sam) * (16C 1i , [68558, 13431] ), blottad jord vid bäckdråg, få ex , 1989 (DABS)
100 m N Nedre Byggningen (DF), (16C 1i , [68558, 13431] ), blottad jord vid bäck, ett par fertila tuvor , 1989 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873033, 1319921] ), källbäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873074, 1319930] ), källbäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, 3 lokaler bl.a. (16C 4d , [6873074, 1319950] ), källbäck, 2004 (RLu)
V. Smolbäcken på Naddens V-sida (16C 5g , [68764, 13320] ), källdråg i granskog,, t. riklig, mest steril , 1990 (DABS)
Töfsingsån, n. "Stora fallet" (DF), (16C 9f , [68979, 13278] ), högörtäng, enstaka , 1987 (JEd)
Fjätälven S om Föreningen (16D 4a , [6871, 1354] ), bäckdråg, flera ex , 1995 (BOr)

Dalarnes Flora